Archives de catégorie : chansons

曾春年 Cheng Tchouan Nian 叫你一声老婆 Lyrics 歌词 BESOIN D’UN SIGNE

*曾春年
Cheng Tchouan Nian
28 août 1980 à Maoming 茂名,
 province du Guangdong  广东
1980年8月28日生于广东茂名

Chanson – 歌曲
叫你一聲老婆

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

叫你一声老婆
作词:张海风
作曲:张海风

 

当我凝神看见你浅浅的微笑
Dāng wǒ níng shén kàn jiàn nǐ qiǎn qiǎn de wéi xiào
Ton souffle au-dessous de moi
这种感觉相当的美好
zhè zhǒng gǎn jué xiāng dāng dì měi hǎo
Quel doux sentiment merveilleux
每个心跳跃动得很奇妙
měi ge xīn tiào yuè dòng dé hěn qí miào
Entendre chaque battement de coeur si fort si intense
是否这就是甜蜜的预告
shì fǒu zhè jiù shì tián mì de yù gào
Qu’elle est douce cette voix
这一刻的心情你知不知道
zhè yī kè de xīn qíng nǐ zhī bù zhī dào
Qu’il est magique ce moment
无限爱火在心底燃烧
wú xiàn ài huǒ zài xīn dǐ rán shāo
Un feu brûlant d’amour illumine mon cœur
我也不管世界多么糟糕
wǒ yě bù guǎn shì jiè duō me zāo gāo
Je ne me soucie plus du monde
也要给你最温暖的拥抱
Yě yào gěi nǐ zuì wēn nuǎn de yǒng bào
Je rêve de l’étreinte la plus chaude
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yī shēng lǎo pó dā yìng wǒ hǎo bù hǎo
Je n’attends qu’une promesse
从此以后我和你一起天荒地老
cóng cǐ yǐ hòu wǒ hé nǐ yī qǐ tiān huāng dì lǎo
Pour que toi et moi soyons ensemble pour toujours
你有多重要只有我心里知道
nǐ yǒu duō chóng yào zhǐyǒu wǒ xīnlǐ zhīdào
Sais-tu à quel point
为你就算多累也很骄傲
wèi nǐ jiùsuàn duō lèi yě hěn jiāo’ào
Cette recherche m’épuise
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yīshēng lǎopó dāyìng wǒ hǎobù hǎo
Mais j’attends ta promesse
从此以后我给你最幸福的依靠
cóngcǐ yǐhòu wǒ gěi nǐ zuì xìngfú de yīkào
Alors mon bonheur s’épanouira
赋予的承诺我都会统统做到
fùyǔ de chéngnuò wǒ dūhuì tǒngtǒng zuò dào
Et nous marcherons ensemble
只需要你的一个点头好不好
zhǐ xūyào nǐ de yī gè diǎn tóu hǎo bù hǎo
J’ai juste besoin d’un signe

*

现实的生活中各种的烦恼
Xiàn shí de shēng huó zhōng gè zhǒng de fán nǎo
Je vis dans un océan de troubles
更多更详尽歌词 在
gèng duō gèng xián gjìn gē cí zài
Dans un océan de mots
有你多好就像是解药
yǒu nǐ duō hǎo jiù xiàng shì jiě yào
Tu es mon antidote
再多郁闷也给你融化掉
zài duō yù mèn yě gěi nǐ róng huà diào
Tu fais fondre ma déprime
让我确定爱的人已找到
ràng wǒ què dìng ài de rén yǐ zhǎo dào
J’ai trouvé l’amour
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yīshēng lǎopó dāyìng wǒ hǎobù hǎo
Je n’attend qu’une promesse
从此以后我和你一起天荒地老
cóng cǐ yǐ hòu wǒ hé nǐ yī qǐ tiān huāng dì lǎo
Pour que toi et moi soyons ensemble pour toujours
你有多重要只有我心里知道
nǐ yǒu duō chóng yào zhǐ yǒu wǒ xīn lǐ zhī dào
Sais-tu à quel point
  为你就算多累也很骄傲
wèi nǐ jiù suàn duō lèi yě hěn jiāo’ào
Cette entreprise m’épuise
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yī shēng lǎo pó dā yìng wǒ hǎo bù hǎo
Je n’attends qu’une promesse
从此以后我给你最幸福的依靠
cóng cǐ yǐ hòu wǒ gěi nǐ zuì xìng fú de yī kào
Mon bonheur en dépendra
赋予的承诺我都会统统做到
fù yǔ de chéng nuò wǒ dū huì tǒng tǒng zuò dào
Je respecterai mes engagements
 只需要你的一个点头
zhǐ xū yào nǐ de yī gè diǎn tóu
Seulement un signe de la tête
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yī shēng lǎo pó dā yìng wǒ hǎo bù hǎo
Pour me faire ta promesse
从此以后我和你一起天荒地老
Cóng cǐ yǐ hòu wǒ hé nǐ yī qǐ tiān huāng dì lǎo
Pour que toi et moi soyons ensemble pour toujours
你有多重要只有我心里知道
nǐ yǒu duō chóng yào zhǐ yǒu wǒ xīn lǐ zhī dào
Sais-tu à quel point
为你就算多累也很骄傲
wèi nǐ jiù suàn duō lèi yě hěn jiāo’ào
Cette recherche m’épuise
我叫你一声老婆答应我好不好
wǒ jiào nǐ yī shēng lǎo pó dā yìng wǒ hǎo bù hǎo
 Mais j’attends ta promesse
从此以后我给你最幸福的依靠
cóng cǐ yǐ hòu wǒ gěi nǐ zuì xìng fú de yī kào
Alors mon bonheur s’épanouira
赋予的承诺我都会统统做到
fù yǔ de chéng nuò wǒ dū huì tǒng tǒng zuò dào
Et nous marcherons ensemble
只需要你的一个点头好不好
zhǐ xūyào nǐ de yī gè diǎn tóu hǎo bù hǎo
J’ai juste besoin d’un signe

唐古 女人的苦你知道多少 TANG GOU Paroles La douleur d’une femme Lyrics 歌词

女人的苦你知道多少
Nǚ rén de kǔ nǐ zhī dào duō shǎo
La douleur d’une femme
唐古
TANG GOU

1986年12月25日出生于河南
Née le 25 décembre 1986 dans le Henan

*****

Traduction Française Jacky Lavauzelle

*****
CHANSON de 2016

************

 

 

女人的苦       你知道多少
Nǚ rén de kǔ nǐ zhī dào duō shǎo
Connaissez-vous la douleur d’une femme
付出一切 有谁能明了
Fù chū yī qiè yǒu shéi néng míng liǎo
Qui peut la comprendre ?
面对孩子和家的重要
Miàn duì hái zi hé jiā de zhòng yào
Le poids de la famille, des enfants
她们承受太多辛劳
Tā men chéng shòu tài duō xīn láo
Elle les porte sur ses épaules
女人的苦       你知道多少
Nǚ rén de kǔ nǐ zhī dào duō shǎo
Connaissez-vous la douleur d’une femme ?
心里的痛有谁能闲聊
Xīn lǐ de tòng yǒu shéi néng xián liáo
Qui peut adoucir la douleur du cœur ?
面对生活和爱的味道
Miàn duì shēnghuó hé ài de wèidào
Les visages de la vie et de l’amour
她们始终如意欢笑
Tā men shǐ zhōng rú yì huān xiào
Se montrent toujours dans la joie
因为女人只想要
Yīn wèi nǚ rén zhǐ xiǎng yào
Car une femme veut seulement
一个温暖的拥抱
Yīgè wēn nuǎn de yǒng bào
Une étreinte chaleureuse
累了倦了的时候
Lèi le juàn le de shí hòu
Fatiguée, fatiguée du temps
躺在你怀里撒娇
Tǎng zài nǐ huái lǐ sā jiāo
Porté dans les bras comme un bébé
因为女人只想要
yīn wèi nǚ rén zhǐ xiǎng yào
Car une femme veut seulement
一个温暖的拥抱
yī gè wēn nuǎn de yǒng bào
Une étreinte chaleureuse
简单幸福的一生
jiǎn dān xìng fú de yī shēng
Une vie simple et heureuse
 其实没什么计较
Qí shí méi shén me jì jiào
En fait, pas de mots inutiles
你应该对她好
nǐ yīng gāi duì tā hǎo
Vous devriez être tendre avec elle
女人的苦你知道多少
nǚ rén de kǔ nǐ zhī dào duō shǎo
Connaissez-vous la douleur d’une femme ?
    更多更详尽歌词 在
gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài
Pas de mots inutiles
心里的痛有谁能闲聊
xīnlǐ de tòng yǒu shéi néng xiánliáo
Qui peut comprendre des peines du cœur ?
面对生活和爱的味道
miàn duì shēng huó hé ài de wèi dào 
Les saveurs de la vie et de l’amour
她们始终如意欢笑
Tā men shǐ zhōng rú yì huān xiào
Se montrent toujours dans la joie
 因为女人只想要
yīn wèi nǚ rén zhǐ xiǎng yào
Car une femme veut seulement
一个温暖的拥抱
yī gè wēn nuǎn de yǒng bào
Une étreinte chaleureuse
累了倦了的时候
lèi le juàn le de shí hòu
Fatiguée, fatiguée du temps
躺在你怀里撒娇
tǎng zài nǐ huái lǐ sā jiāo
A porter dans leurs bras comme un bébé
因为女人只想要
yīn wèi nǚ rén zhǐ xiǎng yào
Car une femme veut seulement
一个温暖的拥抱
yī gè wēn nuǎn de yǒng bào
Une étreinte chaleureuse
 简单幸福的一生
jiǎn dān xìng fú de yī shēng
Une vie simple et heureuse
其实没什么计较
qí shí méi shén me jì jiào
En fait, pas de mots inutiles
你应该对她好
nǐ yīng gāi duì tā hǎo 
Vous devriez être plus tendre avec elle
因为女人只想要
Yīn wèi nǚ rén zhǐ xiǎng yào
Car une femme veut seulement
一个温暖的拥抱
yī gè wēn nuǎn de yǒng bào
Une étreinte chaleureuse
简单幸福的一生
jiǎn dān xìng fú de yī shēng
Une vie simple et heureuse
其实没什么计较
qí shí méi shén me jì jiào
En fait, pas de mots inutiles
你应该对她好
nǐ yīng gāi duì tā hǎo
Vous devriez être bon pour elle
她是你永远的宝
tā shì nǐ yǒng yuǎn de bǎo
La femme est votre trésor pour toujours
你应该对她好
nǐ yīng gāi duì tā hǎo  
Vous devriez être plus tendre avec elle.

***********************

LYRICS
唐古

*****************

女人Nǚ rén La femme
多少 duō shǎo combien
的苦 de kǔ Amer – douleur
温暖 wēnnuǎn – chaud chaleur
累了 Lèile Fatigué

********

 唐古

**********************************

 

世界上最动听的歌曲

世界上最动听的歌曲

chansons du monde RANKING ARTGITATO

世界上最动听的歌曲
排行

1

美国
Fistful of love

Antony and the Johnsons

2
波兰
Maszynka Do Swierkania
Czeslaw Spiewa

3
塞内加尔
Tajabone
Ismaël Lô

4
西班牙巴西
Cucurrucucu Paloma (Hable Con Ella de Pedro Almodóvar)

Caetano Veloso

5
美国
My girl

Otis Redding
When she

6
美国
When she believes

Ben Harper

7
南非
Vulindlela
Brenda Fassie

8
美国
Unchained melody

Elvis Presley

9
印度
Lag Ja Gale लग जा गले

Lata Mangeskhar
Chanson du film Wok Kaun Thi (1962)

10
中国
Su Yunying 蘇運瑩
後來
Hòulái

11
葡萄牙
Beijo
Pedro Abrunhosa

12
俄罗斯
Пока Земля ещё вертится (Alors que la terre tourne encore…) Boulat Okoudjava (Булат Окуджава)
13
美国
Stand by me
Playing For Change Song Around the World

14
芬兰
Hyvää puuta
Vesa-Matti Loiri

15
越南
Diễm Xưa
KHÁNH LY

16
南非
  Pata Pata
Miriam Makeba

17
土耳其
Sari Gelin
Cem Adrian

18
中国
Su Yunying 蘇運瑩
冥明
míng míng

19
美国
I’ve Been Loving You Too Long

Otis Redding

20
美国
I want you

Bob Dylan

美国
Cryin’

Aerosmith

希腊
Rain and Tears
Aphrodite’s Child

英国
Brothers in arms
Mark Knopfler

美国
Try a little tenderness
Otis Redding

美国
What’d I say
Ray Charles
泰国
ซมซาน (Som Sarn)
Sek Loso (โลโซ )

 英国
You Are My Sister
Boy George & Antony and the Johnsons

美国
Rehab
Amy Whinehouse

英国
Bohemian Rhapsody
Queen

冰岛
Little Talks
Of Monsters and Men

美国
Hallelujah
Jeff Buckley

英国
Clint Eastwood
Gorillaz

中国
Su Yunying 蘇運瑩
精靈
Jīng líng

德国
Still Loving You

Scorpions

以色列
Love it or leave it
Asaf Avidan

美国
Sex Bomb
Tom Jones

美国
Werewolf
CocoRosie

美国
Back To Black
Amy Whinehouse

美国
You Only Live Once
The Strokes

英国
Stairway to Heaven
Led Zeppelin

意大利
Se Bastasse Una Canzone
Luciano Pavarotti & Eros Ramazzotti

绒面
Åh gud
Lisa Ekdhal

美国
Suspicious Mind
Elvis Presley

爱尔兰
Zombie

The Cranberries

英国
Somewhere Only We Know
Keane ou Lily Allen

加拿大
The Future
Leonard Cohen

中国
内蒙古
梦中的额吉 (Mother far away)
Uudam 乌达木

俄罗斯
Виноградная косточка
Вахтанг Кикабидзе -Vakhtang Kikabidze

美国
Like a rolling stone
Bob Dylan

美国
these boots are made for walking
Nancy Sinatra

英国
Sultans Of Swing

Dire Straits

日本
ありがとう
MONTA、BIG BEAR & LINE
俄罗斯
Купола Coupoles
Vladimir Vyssotski – ВладимирВысоцкий

英国
Twist and Shout

The Beatles

英国
Let Her Go

Passenger

美国
This is a mans world
James Brown

Angie
The Rolling Stones

法国
Quand on n’a que l’amour
Jacques Brel

美国
Billie Jean
Michael Jackson

英国
Uprising
Muse

美国
You Know I’m No Good
Amy Whinehouse

美国
My way
Frank Sinatra ou Elvis Presley

美国
Beautiful Boyz
CocoRosie

以色列
מישהו פעם
Ivri Lider (עברי לידר),

法国
L’Hymne à l’amour
Edith Piaf

中国
Cui Jian
(崔健)

Huāfáng Gūniáng 花房姑娘
崔健 不插电
(Cuijian Unplugged 插电)

希腊
Αύγουστος (août – august)
Níkos Papázoglou – Νίκος Παπάζογλου

美国
Fever
Peggy Lee
美国
New-York New-York
Frank Sinatra

英国
Another Brick In The Wall

Pink Floyd

以色列
Over my head

Asaf Avidan
美国
Hotel California
The Eagles

美国
For Your Precious Love
Otis Redding

英国
Let it be
The Beatles
英国
Rolling in the Deep
Adele

澳大利亚
Big Jet Plane
Angus & Julia Stone

德国
Irgendwie Anders
Tonbandgerät

美国
Moon River

Audrey Hepburn (Breakfast at Tiffany’s )

德国
Lili Marleen
Marlène Dietrich

法国
La Mer
Charles Trenet

美国
Walk On The Wild Side
Lou Reed

越南
Cuối cùng cho một tình yêu Vũ Thanh Xuân
(à la verticale de l’été)

阿根廷
Solo le Pido a Dios
Mercedes Sosa

波兰
Piesn O Szczesciu
Czeslaw Spiewa & Mela Koteluk

美国
Its Raining Men
Weather Girls

英国
You’re Beautiful
James Blunt

中国台湾
邓丽君
Teresa Teng
月亮代表我的心
The Moon Represents My Heart
La Lune représente mon cœur

北爱尔兰
Parisienne Walkways

Gary Moore

美国
We Are The World (USA for Africa – 1985)
Lionel Richie & Michael Jackson

日本
いつも何度でも
Kimura Yumi 木村弓

美国
The Rose
Bette Midler

爱尔兰
One
U2

美国
I Will Always Love You
Whitney Houston

美国
Hurt
Johnny Cash

美国
Good vibrations
Beach Boys

越南
Sắc Màu
Trần Thu hà

美国
Simply The Best
Tina Turner

美国
Jailhouse Rock
Elvis Presley

丹麦
Just So
Agnes Obel

美国
Like a Rolling Stone
Bob Dylan

美国
Kinda outta luck
Lana Del Rey

英国
Father and Son
Cat Stevens

加拿大
Heart Of Gold

Neil Young

俄罗斯
Кольщик (Фрагмент из фильма Легенды о Круге)
Mihail Krug – Михаил Владимирович Круг

美国
The River
Bruce Springsteen

美国
ÜBerlin
R.E.M.

牙买加
One Love
Bob Marley

匈牙利
A szerelemnek múlnia kell
Zorán Sztevanovity

阿根廷
Flaca
Andres Calamaro

美国
Blowin’ In The Wind
Bob Dylan

美国
Perhaps Perhaps Perhaps
Doris Day

马来西亚
Nak Dara Rindu
P. Ramlee

美国
What A Wonderful World
Louis Armstrong
ou dans le film indien Guzaarish (2010)

 

挪威
Masken
Ole Paus

英国
Nude
Radiohead

美国
Friends of mine
Adam Green

美国 加拿大
Wake Up
Arcade Fire

牙买加
No Woman no cry
Bob Marley

阿尔及利亚
Khalouni
Souad Massi

西班牙
Por qué te vas
Janette

墨西哥
La Llorona
Chavela Vargas

巴西
Toda Menina Bahiana
Gilberto Gil

芬兰
Jope Ruonansuu
Enkeleitä toisillemme

美国
All of Me

John Legend

世界上最动听的歌曲

 

最好的中国歌曲

最好的中国歌曲CHINE
中华人民共和国
LES PLUS BELLES CHANSONS CHINOISES
Best Chinese songs
最好的中国歌曲

Chansons chinoises Best Songs Best Music Chinese Songs Artgitato

Best Chinese songs

最美丽的歌

蘇運瑩
Su Yunying
後來
Hòulái
Plus Tard

 

Cui Jian (崔健)
Huāfáng Gūniáng 花房姑娘
崔健 不插电
(Cuijian Unplugged 插电)

蘇運瑩
Su Yunying
冥明
míng míng

蘇運瑩
SU YUNYING
精靈
Jīng líng
Génie

 歌词
唐古 女人的苦你知道多少
TANG GOU
  La douleur d’une femme
Paroles Lyrics
Traduction

*

曾春年
Cheng Tchouan Nian
叫你一声老婆
Lyrics 歌词
BESOIN D’UN SIGNE

*

Lala Hsu
徐佳莹
尋人啟事

Wanting Qu
曲婉婷
生命有一種絕對

Zhao Wei 赵薇
雨中的故事

杀死那个石家庄人
万能青年旅店

邓丽君
Teresa Teng
月亮代表我的心
The Moon Represents My Heart
La Lune représente mon cœur

JJ Lin
林俊杰
不為誰而作的歌

Carsick Cars – Mogu Mogu

Hedgehog 刺猬 – 白日梦蓝

Crispy脆樂團 – 100分
萬能青年旅店 揪心的玩笑与漫长的白日梦

逃跑计划
Escape Plan
夜空中最亮的星
Brightest Star In The Night Sky

Lala Hsu 徐佳瑩
大雨將至
The rain is coming
De fortes pluies arrivent

張雨生 – 沒有菸抽的日子

Carsick Cars – Zhong nan hai

李志 – 关于郑州的记忆

汪峰-春天里

汪峰《存在》 高清版

張雨生 – 大海(高清版)

北京北京
汪峰(词曲唱)
hush!樂團
空中的戀人

Cui Jian 崔健
Fake Monk ( 假行僧)

张雨生 – 口是心非

周傳雄
黃昏

陳奕迅
不再讓你孤單

张宇
用心良苦

陳奕迅
人來人往

Zhao Wei 赵薇-情深深 雨蒙蒙
同一首歌
在线视频观看_土豆网视频 赵薇
情深深 雨蒙蒙
陳奕迅
失戀太少

往事难忘
Wǎngshì nánwàng
Des souvenirs inoubliables


最好的中国歌曲

 

Su Yunying 蘇運瑩 The biggest Chinese singer LA PLUS GRANDE CHANTEUSE CHINOISE – 中国最大的歌手

蘇運瑩
中国最大的歌手
The biggest Chinese singer
La Plus Grande Chanteuse Chinoise
歌词和歌曲
Paroles & Chansons

 後來
Hòulái
Plus Tard

冥明
míng míng

海鷗 眼睛 佔滿 海洋
Hǎi’ōu yǎn jīng zhàn mǎn hǎi yáng
海洋 懷裡 積蓄 金沙
hǎi yáng huái li jīxù jīn shā
我用 生命 在看 巨浪
wǒ yòng shēng mìng zài kàn jù làng
奪下 一片 血染 戰場
duó xià yī piàn xuè rǎn zhàn chǎng

老虎 眼睛 佔滿 森林
lǎo hǔ yǎn jīng zhàn mǎn sēnlín
森林 懷裡 積蓄 遼闊
sēn lín huái li jīxù liáo kuò
我把 生命 當作 成功
wǒ bǎ shēng mìng dàng zuò chéng gōng
不求 馴麗 只為 灑脫
bù qiú xún lì zhǐ wèi sǎ tuō

就像螞蟻螞蟻 把食物搬回家
ù xiàng mǎ yǐ mǎ yǐ bǎ shí wù bān huí jiā
就像燕子歸途 把氣味丟村莊
jiù xiàng yàn zi guī tú bǎ qì wèi diū cūn zhuāng
所以欣賞垂簾 就要目睹垂簾
suǒ yǐ xīn shǎng chuí lián jiù yào mùdǔ chuí lián
欣賞曇花 就要青睞曇花
xīn shǎng tán huā jiù yào qīng lài tán huā
不去想 別去看 浸濕後陽光爛漫
bù qù xiǎng bié qù kàn jìn shī hòu yáng guāng làn màn

海鷗 眼睛 佔滿 海洋
hǎi’ōu yǎn jīng zhàn mǎn hǎi yáng
海洋 懷裡 積蓄 金沙
hǎi yáng huái li jīxù jīn shā
我用 生命 在看 巨浪
wǒ yòng shēng mìng zài kàn jù làng
奪下 一片 血染 戰場
duó xià yīpiàn xuè rǎn zhàn chǎng

老虎 眼睛 佔滿 森林
lǎo hǔ yǎn jīng zhàn mǎn sēn lín
森林 懷裡 積蓄 遼闊
sēn lín huái li jī xù liáo kuò
我把 生命 當作 成功
wǒ bǎ shēng mìng dàng zuò chéng gōng
不求 馴麗 只為 灑脫
bù qiú xún lì zhǐ wèi sǎ tuō

x2
就像螞蟻螞蟻 把食物搬回家
jiù xiàng mǎ yǐ mǎ yǐ bǎ shí wù bān huí jiā
就像燕子歸途 把氣味丟村莊
jiù xiàng yànzi guī tú bǎ qì wèi diū cūnz huāng
所以欣賞垂簾 就要目睹垂簾
suǒyǐ xīnshǎng chuílián jiù yào mùdǔ chuílián
欣賞曇花 就要青睞曇花
xīnshǎng tánhuā jiù yào qīnglài tánhuā
不去想 別去看 浸濕後陽光爛漫
bù qù xiǎng bié qù kàn jìn shī hòu yángguāng lànmàn

 一切都在繼續 為何不去努力
yīqiè dōu zài jìxù wèihé bù qù nǔlì

*******
精靈
Jīng líng
Génie

好像有時候會把自己吞噬
Hǎo xiàng yǒu shí hou huì bǎ zìjǐ tūn shì
看高處山崖獨自呢喃
kàn gāo chù shān yá dúzì ní nán
想想未來 想想朝夕
xiǎng xiǎng wèi lái xiǎng xiǎng zhāo xì
食物鏈子 從縫隙裡看
shí wù liàn zǐ cóng fèngxì lǐ kàn
窄小 卻能一眼致命
zhǎi xiǎo què néng yīyǎn zhì mìng
患得患失 患得患失
huàn dé huàn shī huàn dé huàn shī
我要努力看向大地
wǒ yào nǔlì kàn xiàng dà dì

經常從一個一個一個一個一個一個
jīng cháng cóng yī gè yī gè yī gè yī gè yī gè yī gè
天亮的尾巴
tiān liàng de wěi ba
等待著一個一個一個一個
děng dài zhuó yī gè yī gè yī gè yī gè
脈搏的悸動
mài bó de jì dòng
滾石破霜而來 滾石破霜而怒
gǔn shí pò shuāng ér lái gǔn shí pò shuāng ér nù
怎麼安穩平靜
zěn me ān wěn píng jìng
意望遙遠 意望遙遠
yì wàng yáo yuǎn yì wàng yáo yuǎn
滿載車船 我可以當
mǎnzài chē chuán wǒ kěyǐ dāng
心倉馬龍的富人
xīn cāng mǎ lóng de fù rén

好像有時候會把自己吞噬
hǎo xiàng yǒu shí hou huì bǎ zìjǐ tūn shì
看高處山崖獨自呢喃
kàn gāo chù shān yá dúzì ní nán
想想未來 想想朝夕
xiǎng xiǎng wèilái xiǎng xiǎng zhāoxì
食物鏈子 從縫隙裡看
shíwùliàn zǐ cóng fèngxì lǐ kàn
窄小 卻能一眼致命
zhǎi xiǎo què néng yī yǎn zhì mìng
患得患失 患得患失
huàn dé huàn shī huàn dé huàn shī
我要努力看向大地
wǒ yào nǔ lì kàn xiàng dà dì

我可以穿起舞衣
wǒ kě yǐ chuān qǐ wǔ yī
在高寒中起跳飄離
zài gāo hán zhōng qǐ tiào piāo lí
我可以許願明天
wǒ kěyǐ xǔ yuàn míng tiān
在困境邊緣揣出希望
zài kùn jìng biān yuán chuāi chū xī wàng
經常從一個一個一個一個一個一個
天亮的尾巴
等待著一個一個一個一個
脈搏的悸動
滾石破霜而來 滾石破霜而怒
怎麼安穩平靜
意望遙遠 意望遙遠
滿載車船 我可以當
心倉馬龍的富人

經常從一個一個一個一個一個一個
天亮的尾巴
等待著一個一個一個一個
脈搏的悸動
滾石暴風而來 滾石破霜而怒
怎麼安穩平靜
意望遙遠 意望遙遠
滿載車船 我可以當
心倉馬龍的富人

**
寶貴
Bǎoguì
Précieux

如果你發現我
Rúguǒ nǐ fāxiàn wǒ
你會愛上我
nǐ huì ài shàng wǒ
因為我有溫暖的臂窩
yīnwèi wǒ yǒu wēnnuǎn de bì wō
如果你走向我
rúguǒ nǐ zǒuxiàng wǒ
你會發現 我 漂亮的容顏
nǐ huì fāxiàn wǒ piàoliang de róngyán

如果你發現我
rúguǒ nǐ fāxiàn wǒ
你會愛上我
nǐ huì ài shàng wǒ
因為我很喜歡下雨的天
yīnwèi wǒ hěn xǐhuan xià yǔ de tiān
如果你走向我
rúguǒ nǐ zǒu xiàng wǒ
你會和我一起 淋雨 在雨中擁吻
nǐ huì hé wǒ yīqǐ lín yǔ zài yǔ zhōng yōng wěn

假如你發現我
jiǎ rú nǐ fā xiàn wǒ
一定要攔住我
yī dìng yào lán zhù wǒ
因為我怕我以為我沒戲
yīn wèi wǒ pà wǒ yǐ wéi wǒ méixì
假如你走向我
jiǎrú nǐ zǒuxiàng wǒ
你會明白 原來外表只是個玩笑
nǐ huì míng bái yuán lái wài biǎo zhǐ shì gè wán xiào

假如你發現我
jiǎrú nǐ fā xiàn wǒ
你會很難受
nǐ huì hěn nán shòu
因為我很固執又很壞蛋
yīn wèi wǒ hěn gù zhí yòu hěn huài dàn
如果你走向我
rú guǒ nǐ zǒu xiàng wǒ
你會感動 就像星星總為月亮閃爍
nǐ huì gǎn dòng jiù xiàng xīng xīng zǒng wèi yuè liàng shǎn shuò
haa……en……

如果你發現我
rúguǒ nǐ fā xiàn wǒ
你會愛上我
nǐ huì ài shàng wǒ
因為我有溫暖的臂窩
yīn wèi wǒ yǒu wēn nuǎn de bì wō
如果你走向我
rú guǒ nǐ zǒu xiàng wǒ
你會發現 我 漂亮的容顏
nǐ huì fā xiàn wǒ piào liang de róng yán

假如你發現我
你會愛上我
因為我很喜歡下雨的天
如果你走向我
你會和我一起 淋雨 在雨中擁吻

假如你發現我
一定要攔住我
因為我怕我以為我沒戲
假如你走向我
你會明白 原來外表只是個玩笑

如果你發現我
你會很難受
因為我很固執又很壞蛋
如果你走向我
你會感動 就像星星總為月亮閃爍
haa……
閃爍……
haa……

***********
蘇運瑩

**************************

 

JEUNE FILLE P. RAMLEE Nak Dara Rindu

Malaisie – The best songs of Malaysia
LAGU LAGU TERBAIK
Les Plus belles Chansons Malaisiennes

Terjemahan Traduction Jacky Lavauzelle
Tan Sri Dr P. RAMLEE
Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh
1929 – 1973

*****

P. RAMLEE
Nak Dara Rindu

jeune fille

**

Di waktu malam bulan mengambang
Sur la nuit flotte la lune
Sunyi damai damai sekeliling ku
Un paisible silence m’enveloppe
Terdengar nan sayu bintang seribu
J’entends le doux bruissement de mille étoiles
Membujuk rayu karna merindu
Qui me demandent
Lagu yang dulu
Notre première chanson

*

Di waktu malam bulan purnama
Dans la nuit de la pleine lune
Angin laut meniup-niup tenang
La brise de mer calmement souffle
Menyatakan sayang berlagu merdu
Parlant d’amour et chantant mélodieusement
Bermadah ayu lemah mendayu
Chantant mélancoliquement et parlant doucement
  Nak dara rindu
De mon désir

*

Tanjung Katung airnya biru
Les eaux bleues de Tanjong Katong
 Tempat mandi nak dara jelita
Où se baignent les belles jeunes filles
Sama sekampung sedangkan dirindu
Même si nous étions du même village
  Ini kan lagi hai jauh di mata
Loin des yeux elle me manquait

*

Tanjung Katung airnya biru
Les eaux bleues de Tanjong Katong
Tempat mandi nak dara jelita
Où se baignent les belles jeunes filles
 Sama sekampung hai sedang dirindu
Même si nous étions du même village
Ini kan lagi hai jauh di mata
Loin des yeux elle me manquait

 

LES CHANSONS DE P. RAMLEE LAGU LAGU P. RAMLEE Chansons Malaisiennes

Malaisie – The best songs of Malaysia
LAGU LAGU TERBAIK
Les Plus belles Chansons Malaisiennes
LAGU LAGU P. RAMLEE

Terjemahan Traduction Jacky Lavauzelle
Tan Sri Dr P. RAMLEE
Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh
1929 – 1973

*****

P. RAMLEE
Paroles des Chansons
Liric – Paroles
****

LES CHANSONS DE P. RAMLEE
Lagu lagu P. Ramlee

**********
*
*
*
*
*
 
********

Lagu-lagu P. Ramlee

Jeritan Batinku P. RAMLEE LES CRIS DU CŒUR Chanson Malaisienne

Malaisie – The best songs of Malaysia
LAGU LAGU TERBAIK
Les Plus belles Chansons Malaisiennes

Terjemahan Traduction Jacky Lavauzelle
Tan Sri Dr P. RAMLEE
Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh
1929 – 1973

*****

P. RAMLEE
Jeritan Batinku
LES CRIS DU CŒUR

Dengar oh jeritan batinku
Écoutez les cris de mon cœur
Memanggil-manggil, memanggil-manggil namamu selalu
J’appelle encore et toujours son nom
Sehari rasa sebulan
Un jour est égal à un mois
Hatiku tiada bertahan
Mon cœur est épuisé
 Kupandang kiri, kupandang kanan
Je regarde à gauche, je regarde à droite
   Dikau tiada
Mais je ne la vois pas

*

Risau, batinku nangis risau
Inquiet, je me mets à pleurer
Makin kau jauh, makin hatiku bertambah kacau
Plus nous sommes et plus je suis seul
Mengapa kita berpisah?
Pourquoi nous séparons nous ?
Tak sanggup m’nahan asmara
Je suis incapable de contrôler ma passion
Oh dengarlah
Oh écoutez
Jeritan batinku
Les cris de mon cœur

****
P. RAMLEE
Getaran Jiwa

Jeritan Batinku

P. RAMLEE CHANSON MALAISIENNE Jangan Tinggal Daku Ne me quitte pas

Malaisie – The best songs of Malaysia
LAGU LAGU TERBAIK
Les Plus belles Chansons Malaisiennes

Terjemahan Traduction Jacky Lavauzelle
Tan Sri Dr P. RAMLEE
Teuku Zakaria Teuku Nyak Puteh
1929 – 1973

*****

P. RAMLEE
Jangan Tinggal Daku
Ne me quitte pas
**
Jangan tinggal daku
Ne me quitte pas
Oh adik oh juwita
Ô mon enfant ! Ô ma belle !
Kanda sedang rindu
Je me languis de toi
Pada mu yang manis jelita
De ta douce beauté
*
Hanya dikau seorang
Seulement avec toi seule
Oh bintang oh pujaan
Ô mon idole ! Ô mon étoile
Tempat kasih sayang
Mon amour
Harapan di masa hadapan
Ouvre les portes de l’avenir
*
Andai dinda pergi
Si tu pars
Daku teman tiada
Mon amie
Meratap sunyi
Je pleurerais
Hampa merana
Me lamentant solitaire
*
O, O jangan tinggal daku
Ô ne me quitte pas
O dewi O manisku
Ô ma déesse Ô ma douce
Kanda rindu selalu
Il me manquera  toujours
Senyuman yang manis bermadu
Ce si doux sourire
*
Andai dinda pergi
Si tu pars
Daku teman tiada
Mon ami
Meratap sunyi
Je pleurerais
Hampa merana
Me lamentant solitaire
*
 O, O jangan tinggal daku
Ô ne me quitte pas
O dewi O manisku
Ô ma déesse Ô ma douce
Kanda rindu selalu
Il me manquera  toujours
Senyuman yang manis bermadu
Ce si doux sourire
*
****

Jangan Tinggal Daku