กุหลาบกระบี่ – THAI POEM – KRABI’S ROSE – NONGLEK น้องเล็ก & JACKY LAVAUZELLE –

Poésie Thaïlandaise – บทกวีไทย
THAI POEM
THAI POETRY

*thai poem

Poème de Nong Lek น้องเล็ก
& Jacky Lavauzelle

 Thai Poem


LA ROSE DE KRABI
KRABI’S ROSE
กุหลาบกระบี่

*****
กุหลาบกระหายอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่หิวโหย
La rose avait soif sous le soleil affamé.
 กุหลาบบนชายหาดในกระบี่เป็นหนึ่งในที่เธอไม่มีชื่อขณะรอน้ำ 
La rose sur une plage de Krabi n’appartenait à personne
ดอกกุหลาบแย่ๆกำลังรอน้ำ
Elle n’avait pas de nom en attendant la marée
ที่กระทบก้อนหินคลองม่วง
La rose attendait les eaux terribles qui cognaient les rochers de Klong Muang.
ผู้คนหัวเราะอยู่ข้างๆ 
Les gens riaient d’un côté, de l’autre,
เท้าข้างหนึ่งของพวกเขาอยู่ในน้ำอุ่นอันนุมนวลนี้ Les pieds dans cette eau tiède et douce.
คลื่นแรกมาซัดกุหลาบและคลุมด้วยทราย
Une première vague vient lécher la rose et la couvrir de sable.
คลื่นที่สองตั้งมาซัดกุหลาบและคลุมด้วยเกลือ  
Une seconde vague vient coucher la rose et la couvrir de sel.
ย้ำกลายมาทำร้ายเธอและฉีกเธอร่วงลงมาถึงพื้น
Un pied vient la blesser et l’arracher de son sol.
ในตอนท้ายของฝั่งคลื่นที่สามซึ่งพัดพาเธอออกไป 
Au bout du rivage, une troisième vague arriva qui l’emporta au loin.
ดอกกุหลาบร่องลอยไปตามสายน้ำที่อยู่ภายใต้แสงอาทิตย์
 La rose courait sur les eaux sur un soleil caché
และซ่อนเร้นอยู่กับทุกคน 
La rose de Krabi n’appartenait plus au monde
เธอไม่มีชื่อในขณะรอนแรมตามลำพัง
Elle n’avait pas de nom en attendant les abysses.

********

Poésie Thaïlandaise – บทกวีไทย
THAI POEM
THAI POETRY

*thai poem

THAI POEM น้องเล็ก NONGLEK & Jacky Lavauzelle – บทกวีไทย – LE BATEAU DE KLONG MUANG

Poésie Thaïlandaise – บทกวีไทย
THAI POEM
THAI POETRY

*

Poème de Nong Lek น้องเล็ก
& Jacky Lavauzelle

 Thai Poem


LE BATEAU DE KLONG MUANG
เรือ

*****Thai Poem
ภายใต้ต้นมะม่วงที่มีประสิทธิภาพ, บอร์ดบางฝัน,
Sous un puissant manguier, quelques planches rêvaient,
Under a powerful mango tree, some boards dreamed,
ห่างจากทรายและน้ำพุแห่งอ่าวพังงา
Loin des sables et des eaux de la baie Phang Nga.
Far from the sands and waters of Phang Nga Bay.
ห่างไกลจากการเดินทางในวัยเด็กของพวกเขา
Loin des voyages de leur enfance.
Far from the travels of their childhood.
ไกลจากความผิดพลาดของคลื่น
Loin du fracas des vagues.
Far from the crash of the waves.
ไม้ซ้อม แต่ทุกบอร์ดก็จำได้
Le bois chancelait mais chaque planche se rappelait.
The wood staggered but each board was remembered.
หนึ่งในเกาะยาวน้อยและมีการจับปลามาก
L’une d’être venue de Ko Yao Noi et d’avoir porté tant de pêche,
One of being from Ko Yao Noi and carrying so much fishing,
คนอื่น ๆ ของเกาะยาวตัดหนุ่มเต็มวัยเพื่อนำนักท่องเที่ยวบางส่วน
L’autre de Ko Yao Yai, coupée en pleine jeunesse pour porter quelques touristes.
The other of Ko Yao Yai, cut in full youth to carry some tourists.
ภายใต้ต้นมะม่วงที่มีประสิทธิภาพ
Sous un puissant manguier, quelques planches causaient,
Under a powerful mango tree, some boards were
ไกลจากทรายและการเผาไหม้ตอนกลางคืน
Loin des sables et des soirées brulantes
Far from sands and burning nights
ห่างไกลจากชายและท่าเรือ
Loin des hommes et des ports
Far from men and ports
ไกลจากความผิดพลาดของคลื่น
Loin du fracas des vagues.
Far from the crash of the waves.
 

 

************************************
THAI POETRY