Archives de catégorie : lieux

Cathédrale de Svétitskhovéli სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი – სვეტიცხოველი MTSKHETA – მცხეთა

*****
Cathédrale de Svétitskhovéli
სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი
სვეტიცხოველი

MTSKHETA – მცხეთა

*

Cathédrale de Svétitskhovéli MTSKHETA - მცხეთა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Cathédrale de Svétitskhovéli MTSKHETA - მცხეთა

____________________________________________________________

MTSKHETA
მცხეთა
Cathédrale de Svétitskhovéli
სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი სვეტიცხოველი

XIe siècle


________________________

******

*****
Cathédrale de Svétitskhovéli
სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი
სვეტიცხოველი

MTSKHETA – მცხეთა

*

Cathédrale de Svétitskhovéli MTSKHETA - მცხეთა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Cathédrale de Svétitskhovéli MTSKHETA - მცხეთა

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი – Le Chevalier à la peau de panthère (Extrait)

*

  MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


************************* 

TBILISSI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

ბრინჯაო
BRONZE
1965

SCULPTEUR
მოქანდაკე
mokandake

Merab Berdzenishvili
მერაბ ბერძენიშვილი
დ. 10 ივნისი, 1929, თბილისი — გ. 17 სექტემბერი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი
Né le 10 juin 1929 Tbilissi – 17 septembre 2016 Istanbul (Turquie)

Plaque sous le monument Shota Rustaveli de Tbilissi

****

Extrait de
Le Chevalier à la peau de panthère
ვეფხისტყაოსანი
de Shota Rustaveli
(Fin XIIe – Début XIIIe siècle)

De Mihály Zichy, Shota Rustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880

1

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,
romelman shekmna samq’aro dzalita mit dzlierita,
Celui qui a créé le monde avec le pouvoir de la volonté,
ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა,
zegardmo arsni sulita q’vna zetsit monaberita,
Qui a répandu la sagesse l’Esprit céleste,
ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა,
chven, k’atsta, mogvtsa kveq’ana, gvakvs utvalavi perita,
Donna aux humains un monde aux innombrables couleurs,
მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
misgan ars q’ovli khelmts’ipe sakhita mis mierita.
Il est celui qui détient le pouvoir suprême sur toute autre autorité.

2

ჰე, ღმერთო ერთო, შენ შეჰქმენ სახე ყოვლისა ტანისა,
he, ghmerto erto, shen shehkmen sakhe q’ovlisa t’anisa,
Ô, mon Dieu, toi qui as créé à ton image toutes choses,
შენ დამიფარე, ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა,
shen damipare, dzleva mets datrgunvad me sat’anisa,
protège-moi en éloignant Satan
მომეც მიჯნურთა სურვილი, სიკვდიდმდე გასატანისა,
momets mijnurta survili, sik’vdidmde gasat’anisa,
Inonde-moi de cet amour qui perdure  au-delà de la mort,
ცოდვათა შესუბუქება, მუნ თანა წასატანისა.
tsodvata shesubukeba, mun tana ts’asat’anisa.
et absous mes péchés, en te conduisant près de moi.

3

ვის ჰშვენის, – ლომსა, – ხმარება შუბისა, ფარ-შიმშერისა,
vis hshvenis, – lomsa, – khmareba shubisa, par-shimsherisa,
Guerriers porteurs de lance, lion rugissant, soleil levant,
– მეფისა მზის თამარისა, ღაწვ-ბადახშ, თმა-გიშერისა, –
– mepisa mzis tamarisa, ghats’v-badakhsh, tma-gisherisa, –
-gardiens de la reine Tamar  aux longs cheveux éclatants, –
მას, არა ვიცი, შევჰკადრო შესხმა ხოტბისა, შე, რისა?
mas, ara vitsi, shevhk’adro sheskhma khot’bisa, she, risa?
Comment être digne de toi et porter ton message ?
მისთა მჭვრეტელთა ყანდისა მირთმა ხამს მართ, მი, შერისა.
mista mch’vret’elta q’andisa mirtma khams mart, mi, sherisa.
La plus grande joie vient d’une si douce voie.

4

თამარს ვაქებდეთ მეფესა სისხლისა ცრემლ-დათხეული,
tamars vakebdet mepesa siskhlisa tsreml-datkheuli,
La grande Tamar règne aussi sur mes larmes,
ვთქვენი ქებანი ვისნი მე არ-ავად გამორჩეული.
vtkveni kebani visni me ar-avad gamorcheuli.
Même si je ne suis pas le meilleur, je veux lui rendre hommage.
მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნა რხეული,
melnad vikhmare gishris t’ba da k’almad me na rkheuli,
Mon encrier est ce doux lac doux et que ma plume
ვინცა ისმინოს, დაესვას ლახვარი გულსა ხეული.
vintsa isminos, daesvas lakhvari gulsa kheuli.
soit cette lance qui touche en plein cœur.

5

მიბრძანეს მათად საქებრად თქმა ლექსებისა ტკბილისა,
mibrdzanes matad sakebrad tkma leksebisa t’k’bilisa,
On me demande des poèmes en son honneur,
ქება წარბთა და წამწამთა, თმათა და ბაგე-კბილისა,
keba ts’arbta da ts’amts’amta, tmata da bage-k’bilisa,
de louer ses paupières et ses cils, ses cheveux et sa bouche,
ბროლ-ბადახშისა თლილისა, მის მიჯრით მიწყობილისა.
brol-badakhshisa tlilisa, mis mijrit mits’q’obilisa.
La splendeur de ses dents et l’éclat de son sourire.
გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი ტყვიისა ლბილისა.
gast’ekhs kvasatsa magarsa grdemli t’q’viisa lbilisa.
Une tige flexible peut briser bien des pierres.

6

აწ ენა მინდა გამოთქმად, გული და ხელოვანება, –
ats’ ena minda gamotkmad, guli da khelovaneba, –
Je veux exprimer la langue, le cœur et l’art, –
ძალი მომეც და შეწევნა შენგნით მაქვს, მივსცე გონება;
dzali momets da shets’evna shengnit makvs, mivstse goneba;
Donne-moi de Ta force et insuffle-moi Ton esprit;
მით შევეწივნეთ ტარიელს, ტურფადცა უნდა ხსენება,
mit shevets’ivnet t’ariels, t’urpadtsa unda khseneba,
Louons le beauté de Tariel par les cieux et les océans,
მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანერთის მონება.
mat samta gmirta mnatobta sch’irs ertmanertis moneba.
Les trois seigneurs à l’amitié éternelle.

******

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
JAN HUS L'HERETIQUE de Taras Chevtchenko - Trad Jacky Lavauzelle - Вірші Тараса Шевченка

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


*************************

 

LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI
&
LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE
რევაზ გაბრიაძე

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

**

____________________________________________________________

Cette horloge penchée a été créée par Rezo Gabriadze. La tour se dresse tout à côté de son théâtre.
Elle semble être une réminiscence des temps anciens, un vestige abandonné et sauvé des mains du temps. Mais cette horloge date de 2010 et est volontairement penchée, meurtrie, cassée, brisée en tous sens. Les étayages sur le côté renforcent notre méprise. L’horloge marque le temps et rien ne résiste aux ravages du temps. Comme le disait Shakespeare : O, how shall summer’s honey breath hold out  Oh ! comment le souffle de miel de l’été tiendrait-il Against the wrackful siege of batt’ring days,  Contre le siège dévastateur des jours en bataille, When rocks impregnable are not so stout,  Quand les rochers imprenables ne sont jamais assez colossaux, Nor gates of steel so strong, but Time decays?
Ni les portes d’acier si puissantes, désintégrés par les effets du Temps ?
Autant la créer cassée, puisque telle elle finira.

À la fin de chaque heure, l’ange  sort de la porte peinte et appelle… et, deux fois par jour, à midi et à dix-neuf heures, la tour devient le principal monument architectural de Tbilissi à l’instar de la grande horloge de Prague et les passants admirent pendant plus d’une minute, les poupées mécaniques, avec au menu une rencontre, un mariage, des enfants et la mort.

*****

Devant son front chargé de rides
Soudain nos yeux se sont baissés ;
Nous voyons à ses pieds rapides
La poudre des siècles passés.
À l’aspect d’une fleur nouvelle
Qu’il vient de flétrir pour toujours,
Ah ! par pitié, lui dit ma belle,
Vieillard, épargnez nos amours !

Je n’épargne rien sur la terre,
Je n’épargne rien même aux cieux,
Répond-il d’une voix austère :
Vous ne m’avez connu que vieux.

Ce que le passé vous révèle
Remonte à peine à quelques jours.
Ah ! par pitié, lui dit ma belle,
Vieillard, épargnez nos amours !

Pierre-Jean de Béranger
Le Temps
Œuvres complètes de Béranger
H. Fournier
1839

Le passé n’est plus rien, que la Mort qui se vange,
De ne pouvoir du temps entrerompre le cours,
L’advenir n’a point d’estre, et par mille destours
Va, finet, décevant quiconque à luy se range.

Que si le temps plus long n’est autre qu’un instant,
A quoy vous sert, mortels, de vouloir vivre tant,
Sinon pour d’un instant allonger vostre vie ?

Antoine Favre
Les entretiens spirituels
Le temps n’est qu’un instant
Centurie I
Sonnet 64

AU TEMPS

Ô toi que le bonheur redoute,
Fatidique vieillard, seul ami du malheur,
Dieu qui portes la faux, éternel moissonneur,
Ô Temps ! — ma voix t’implore, écoute
Ce vœu, — le dernier vœu que doit gémir mon cœur.

           Hâte pour moi ton vol suprême ;
Des espoirs décevants moissonne en moi la fleur ;
Étouffe dans mon sein une implacable ardeur :
Fais que j’oublie autant que j’aime !
Détruis un lâche amour, ô divin destructeur !

Auguste Lacaussade
Au Temps
X
Insania
Alphonse Lemerre éditeur
1896
Poésies d’Auguste Lacaussade, tome 1

LES RAVAGES DU TEMPS

SONNET 65
SHAKESPEARE

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea
Ni le bronze, ni la pierre, ni la terre, ni la mer infinie
But sad mortality o’ersways their power,
Ne peuvent combattre contre la puissance de la triste mortalité,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Comment, contre cette rage, la beauté pourrait-elle lutter,
Whose action is no stronger than a flower?
Quelle action engager, elle qui n’est pas plus forte qu’une fleur?

*

O, how shall summer’s honey breath hold out
Oh ! comment le souffle de miel de l’été tiendrait-il
Against the wrackful siege of batt’ring days,
Contre le siège dévastateur des jours en bataille,
When rocks impregnable are not so stout,
Quand les rochers imprenables ne sont jamais assez colossaux,
Nor gates of steel so strong, but Time decays?
Ni les portes d’acier si puissantes, désintégrés par les effets du Temps ?

*
*

O fearful meditation! where, alack,
Ô terrible méditation ! Hélas,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Comment voler le plus magnifique bijou de la poitrine du Temps ?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Ou quelle main forte peut retenir son pied agile et rapide ?

*

 Or who his spoil of beauty can forbid?
Comment lui interdire de toucher au butin de la beauté ?
O, none, unless this miracle have might,
Non ! rien n’y peut !  à moins qu’un miracle ne le puisse,
That in black ink my love may still shine bright.
Et fasse briller encore mon amour par l’encre noire !

Trad Jacky Lavauzelle

LES SONNETS SHAKESPEARE THE SONNETS

 

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI
&
LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE
რევაზ გაბრიაძე

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

**

 

 

L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია

L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI
St. Nicolas Church
წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo
République autonome d’Adjarie
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Acharis Avtonomiuri Respublika 
L'EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI - St. Nicolas Church - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
BATUMIბათუმი

******

L'EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI - St. Nicolas Church - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

MEDEE BATUMI

A LA DECOUVERTE DE
BATUMI
ბათუმი

BATUMI – A LA DECOUVERTE DE BATUMI -ბათუმი – REPUBLIQUE AUTONOME D’ADJARIE აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

____________________________________________

SAINT NICOLAS BATUMI
St. Nicolas Church
(Saint Nicholas Church in Batumi)
წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
Tsminda Nicolozis Eklesia

16 Rue Paranavaz Mepe
16 Parnavaz Mepe St, Batumi,
ფარნავაზ მეფის ქუჩა
ბათუმი

_____________________________________________
 En 1854, la décision a été prise de construire une église de grande envergure.
La construction de la cathédrale Saint Nicolas de Batoumi a débuté en 1865 et s’est terminée en 1871.
La première liturgie a eu lieu en 1871. Au cours de l’Union soviétique, l’église a cessé de fonctionner.
En 1946, l’église a été restaurée par le don de la paroisse orthodoxe et a restauré le sacerdoce.
Une deuxième étape des travaux de restauration a été réalisée entre 1998 et 1899.

Sur le mur ouest de l’église se trouve une pierre commémorative portant une inscription en grec : L’église grecque de Saint-Nicolas. La plaque précise la période de construction de Saint Nicolas entre 1865 et 1871

Εκκλησία του Αγίου Νικολάου
La plaque commémorative de Saint Nicolas Batumi écrite en grec
****
Vue de Saint Nicolas à partir de la პიაცა კაპიტალი Piazza Capital
**
Vue générale de l’Eglise de Saint Nicolas côté Rue Paranavaz Mepe ფარნავაზ მეფის ქუჩა
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია

L’EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI – St. Nicolas Church – წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია

**

SAINT NICOLAS
ÉVÊQUE ET CONFESSEUR
(6 décembre)

La légende de saint Nicolas a été écrite par des docteurs d’Argos, qui est une ville de la Grèce, et de là viendrait, d’après Isidore, le nom d’Argoliques donné aux Grecs. Et l’on dit aussi que cette légende a d’abord été écrite en grec par le patriarche Méthode, puis traduite en latin, avec de nombreuses additions, par le diacre Jean.

I

Nicolas, citoyen de la ville de Patras, était né de parents riches et pieux. Son père s’appelait Épiphane, sa mère Jeanne. Ses parents, après l’avoir enfanté dans la fleur de leur âge, s’abstinrent ensuite de tout contact charnel. Le jour même de sa naissance, Nicolas, comme on le baignait, se dressa et se tint debout dans la baignoire ; et, durant toute son enfance il ne prenait le sein que deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Dans sa jeunesse, évitant les plaisirs lascifs de ses compagnons, il fréquentait les églises, et retenait dans sa mémoire tous les passages des Saintes Écritures qu’il y entendait.

À la mort de ses parents, devenu très riche, il chercha un moyen d’employer ses richesses, non pour l’éloge des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Or un de ses voisins, homme d’assez noble maison, était sur le point, par pauvreté, de livrer ses trois jeunes filles à la prostitution, afin de vivre de ce que rapporterait leur débauche. Dès que Nicolas en fut informé, il eut horreur d’un tel crime, et, enveloppant dans un linge une masse d’or, il la jeta, la nuit, par la fenêtre, dans la maison de son voisin, après quoi il s’enfuit sans être vu. Et le lendemain l’homme, en se levant, trouva la masse d’or : il rendit grâces à Dieu, et s’occupa aussitôt de préparer les noces de l’aînée de ses filles. Quelque temps après, le serviteur de Dieu lui donna, de la même façon, une nouvelle masse d’or. Le voisin, en la trouvant, éclata en grandes louanges, et se promit à l’avenir de veiller pour découvrir qui c’était qui venait ainsi en aide à sa pauvreté. Et comme, peu de jours après, une masse d’or deux fois plus grande encore était lancée dans sa maison, il entendit le bruit qu’elle fit en tombant. Il se mit alors à poursuivre Nicolas, qui s’enfuyait, et à le supplier de s’arrêter, afin qu’il pût voir son visage. Il courait si fort qu’il finit par rejoindre le jeune homme, et put ainsi le reconnaître. Se prosternant devant lui, il voulait lui baiser les pieds ; mais Nicolas se refusa à ses remerciements, et exigea que, jusqu’à sa mort, cet homme gardât le secret sur le service qu’il lui avait rendu.

II

Après cela, l’évêque de le ville de Myre étant mort, tous les évêques de la région se réunirent afin de pourvoir à son remplacement. Il y avait parmi eux un certain évêque de grande autorité, de l’avis duquel dépendait l’opinion de tous ses collègues. Et cet évêque, les ayant tous exhortés à jeûner et à prier, entendit dans la nuit une voix qui lui disait de se poster le matin à la porte de l’église, et de consacrer comme évêque le premier homme qu’il verrait y entrer. Aussitôt il révéla cet avertissement aux autres évêques, et s’en alla devant la porte de l’église. Or, par miracle, Nicolas, envoyé de Dieu, se dirigea vers l’église avant l’aube, et y entra le premier. L’évêque, s’approchant de lui, lui demanda son nom. Et lui, qui était plein de la simplicité de la colombe, répondit en baissant la tête : « Nicolas, serviteur de Votre Sainteté. » Alors les évêques, l’ayant revêtu de brillants ornements, l’installèrent dans le siège épiscopal. Mais lui, dans les honneurs, conservait toujours son ancienne humilité et la gravité de ses mœurs ; il passait ses nuits en prières, macérait son corps, fuyait la société des femmes ; et il était humble dans son accueil, efficace dans sa parole, actif dans ses conseils, sévère dans ses réprimandes. – Une chronique rapporte aussi que saint Nicolas prit part au Concile de Nicée.

III

Un jour, des matelots, se trouvant en péril sur la mer, prièrent ainsi avec des larmes : « Nicolas, serviteur de Dieu, si ce que l’on nous a dit de toi est vrai, fais que nous l’éprouvions à présent ! » Aussitôt quelqu’un apparut devant eux, qui avait la figure du saint, et qui leur dit : « Vous m’avez appelé, me voici ! » Et il se mit à les aider, avec les voiles et les câbles et les autres agrès du bateau ; et, sur-le-champ, la tempête cessa. Ainsi sauvés, ces matelots rentrèrent dans l’église où était Nicolas ; et ils le reconnurent de suite, bien qu’ils ne l’eussent jamais vu. Alors ils le remercièrent de leur délivrance ; mais il leur dit d’en remercier Dieu, le mérite n’en pouvant être attribué qu’à la miséricorde divine et à leur propre foi.

IV

En un certain temps, toute la province du diocèse de saint Nicolas fut frappée d’une terrible famine, à tel point que personne n’avait rien à manger. Là-dessus l’homme de Dieu apprend que des vaisseaux, chargés de grains, stationnent dans le port. Il s’y rend aussitôt et demande aux gens de l’équipage de venir en aide aux affamés, ne serait-ce qu’en leur abandonnant cent muids de grain par vaisseau. Mais eux : « Père, nous ne l’osons pas, car notre cargaison a été mesurée à Alexandrie, et nous devons la livrer tout entière aux greniers impériaux ! » Le saint leur, répondit : « Faites pourtant ce que je vous dis, et je vous promets, au nom de Dieu, que les douaniers impériaux ne trouveront aucune diminution dans votre cargaison ! » Et ces hommes firent ainsi ; et, lorsqu’ils furent arrivés à leur destination, ils livrèrent aux greniers impériaux la même quantité de grain qui avait été mesurée à Alexandrie. Ils virent le miracle, le publièrent, et glorifièrent Dieu dans la personne de son serviteur. Or le blé dont ils s’étaient dessaisis fut distribué par Nicolas suivant les besoins de chacun, et de façon si miraculeuse, que non seulement il suffit pendant deux ans à nourrir la région, mais qu’il put encore servir à d’abondantes semailles.

V

Cette région avait autrefois adoré les idoles ; et, au temps même de saint Nicolas, des paysans avaient gardé la coutume de pratiquer certains rites païens, sous un arbre consacré à Diane. Pour mettre fin à cette idolâtrie, le saint fit couper cet arbre. Alors le démon, furieux, prépara une huile contre nature qui avait la propriété de brûler dans l’eau et sur les pierres. Puis, prenant la forme d’une religieuse, il monta dans une barque, accosta des pèlerins qui naviguaient vers saint Nicolas, et leur dit : « Je regrette de ne pas pouvoir vous accompagner auprès du saint homme. Veuillez du moins, en souvenir de moi, enduire de cette huile les murs de son église et de sa maison ! » Mais voici que, la barque du démon s’étant éloignée, les pèlerins virent s’approcher d’eux une autre barque où était Nicolas. Et celui-ci leur dit : « Cette femme, que vous a-t-elle dit et que vous a-t-elle donné ? » Les pèlerins lui racontèrent ce qui s’était passé. Alors il leur dit : « Cette femme n’est pas une religieuse mais l’impudique Diane elle-même ; et, si vous en voulez une preuve, jetez son huile à la mer ! » À peine l’eurent-ils jetée qu’elle s’enflamma, ce qui prouvait bien son caractère contre nature. Et la seconde barque alors disparut ; mais, quand les pèlerins entrèrent dans l’église de saint Nicolas, ils reconnurent en lui l’homme qui la montait.

VI

Certaine nation s’étant révoltée contre l’empire romain, l’empereur envoya contre elle trois princes, Népotien, Ours, et Apilion. Ceux-ci, arrêtés en chemin par un vent contraire, firent relâche dans un port du diocèse de saint Nicolas. Et le saint les invita à dîner chez lui, voulant préserver son peuple de leurs rapines. Or, en l’absence du saint, le consul, s’étant laissé corrompre à prix d’argent, avait condamné à mort trois soldats innocents. Dès que le saint l’apprit, il pria ses hôtes de l’accompagner, et, accourant avec eux sur le lieu où devait se faire l’exécution, il trouva les trois soldats déjà à genoux et la face voilée, et le bourreau brandissant déjà son épée au-dessus de leurs têtes. Aussitôt Nicolas, enflammé de zèle, s’élance bravement sur ce bourreau, lui arrache l’épée des mains, délie les trois innocents, et les emmène, sains et saufs, avec lui. Puis il court au prétoire du consul, et en force la porte, qui était fermée. Bientôt le consul vient le saluer avec empressement. Mais le saint lui dit, en le repoussant : « Ennemi de Dieu, prévaricateur de la loi, comment oses-tu nous regarder en face, tandis que tu as sur la conscience un crime si affreux ? » Et il l’accabla de reproches, mais, sur la prière des princes, et en présence de son repentir, il consentit à lui pardonner. Après quoi les messagers impériaux, ayant reçu sa bénédiction, poursuivirent leur route, et soumirent les révoltés sans effusion de sang ; et ils revinrent alors vers l’empereur, qui leur fit un accueil magnifique.

Mais quelques-uns des courtisans, jaloux de leur faveur, corrompirent le préfet impérial, qui, soudoyé par eux, accusa ces trois princes, devant son maître, du crime de lèse-majesté. Aussitôt l’empereur, affolé de colère, les fait mettre en prison et ordonne qu’on les tue, la nuit, sans les interroger. Informés par leur gardien du sort qui les attend, les trois princes déchirent leurs manteaux et gémissent amèrement ; mais soudain, l’un d’eux, à savoir Népotien, se rappelant que le bienheureux Nicolas a naguère sauvé de la mort, en leur présence, trois innocents, exhorte ses compagnons à invoquer son aide.

Et en effet, sur leur prière, saint Nicolas apparut cette nuit-là à l’empereur Constantin, lui disant : « Pourquoi as-tu fait arrêter injustement ces princes, et les as-tu condamnés à mort tandis qu’ils sont innocents ? Hâte-toi de te lever et fais-les remettre en liberté au plus vite ! Sinon, je prierai Dieu qu’il te suscite une guerre où tu succomberas, et tu seras livré en pâture aux bêtes ! » Et l’empereur : « Qui es-tu donc, toi qui, entrant la nuit dans mon palais, oses me parler ainsi ? » Et lui : « Je suis Nicolas, évêque de la ville de Myre. » Et le saint se montra de la même façon au préfet, qu’il épouvanta en lui disant : « Insensé, pourquoi as-tu consenti à la mise à mort de trois innocents ? Va vite travailler à les faire relâcher ! Sinon, ton corps sera mangé de vers et ta maison aussitôt détruite. » Et le préfet : « Qui es-tu donc, toi qui me fais de telles menaces ? » Et lui : « Sache, dit-il, que je suis Nicolas, évêque de la ville de Myre ! »

L’empereur et le préfet, s’éveillant, se firent part l’un à l’autre de leur songe, et s’empressèrent de mander les trois prisonniers. « Êtes-vous sorciers, leur demanda l’empereur pour nous tromper par de semblables visions ? » Ils répondirent qu’ils n’étaient point sorciers, et qu’ils étaient innocents du crime qu’on leur reprochait. Alors l’empereur : « Connaissez-vous, leur dit-il, un homme appelé Nicolas ? » Et eux, en entendant ce nom, levèrent les mains au ciel, et prièrent Dieu que, par le mérite de saint Nicolas, il les sauvât du péril où ils se trouvaient. Et lorsque l’empereur eut appris d’eux la vie et les miracles du saint, il leur dit : « Allez et remerciez Dieu, qui vous a sauvés sur la prière de ce Nicolas ! Mais rendez-lui compte de ma conduite, et portez-lui des présents de ma part ; et demandez-lui qu’il ne me fasse plus de menaces, mais qu’il prie Dieu pour moi et pour mon empire ! » Quelques jours après, les princes vinrent trouver le serviteur de Dieu, et, se prosternant devant lui, et l’appelant le véritable serviteur de Dieu, ils lui racontèrent en détail ce qui s’était passé. Et lui, levant les mains au ciel, il loua Dieu, et renvoya les trois princes chez eux, après les avoir bien instruits des vérités de la foi.

VII

Lorsque le Seigneur voulut rappeler à lui saint Nicolas, celui-ci le pria de lui envoyer ses anges ; et, en voyant venir les anges, il baissa la tête et récita le psaume : In te, Domine, speravi, etc. Puis il rendit l’âme au bruit d’une musique céleste. Cela eut lieu en l’an du Seigneur 313. Il fut enseveli dans une tombe de marbre ; et de sa tête se mit à couler une source d’huile et de ses pieds une source d’eau ; aujourd’hui encore une huile sainte sort de ses membres, qui apporte la santé à bien des malades. Cette huile cessa un jour de couler : cela se produisit lorsque le successeur de saint Nicolas, qui était un homme excellent, se vit chassé de son siège par des envieux. Mais dès que l’évêque fut réinstallé sur son siège, l’huile se remit aussitôt à couler. Longtemps après, les Turcs détruisirent la ville de Myre. Et comme quarante-sept soldats de la ville de Bari passaient par là, quatre moines leur ouvrirent la tombe de saint Nicolas : ils prirent ses os, qui nageaient dans l’huile, et les transportèrent dans la ville de Bari, en l’an du Seigneur 1087.

VIII

Certain homme avait emprunté de l’argent à un Juif, en lui jurant, sur l’autel de saint Nicolas, de le lui rendre aussitôt que possible. Et comme il tardait à rendre l’argent, le Juif le lui réclama : mais l’homme lui affirma le lui avoir rendu. Il fut traîné devant le juge, qui lui enjoignit de jurer qu’il lui avait rendu l’argent. Or l’homme avait mis tout l’argent de sa dette dans un bâton creux, et, avant de jurer, il demanda au Juif de lui tenir son bâton. Après quoi il jura qu’il avait rendu son argent. Et, là-dessus, il reprit son bâton, que le Juif lui restitua sans le moindre soupçon de sa ruse. Mais voilà que le fraudeur, rentrant chez lui, s’endormit en chemin et fut écrasé par un chariot, qui brisa en même temps le bâton rempli d’or. Ce qu’apprenant, le Juif accourut : mais bien que tous les assistants l’engageassent à prendre l’argent, il dit qu’il ne le ferait que si, par les mérites de saint Nicolas, le mort était rendu à la vie : ajoutant que lui-même, en ce cas, recevrait le baptême et se convertirait à la foi du Christ. Aussitôt le mort revint à la vie ; et le Juif reçut le baptême.

Un autre Juif, voyant le pouvoir qu’avait saint Nicolas d’opérer des miracles, plaça dans sa maison une image de ce saint. Et lorsqu’il avait à sortir pour quelque longue absence, il disait à l’image : « Nicolas, je te confie la garde de mes biens ; que si tu ne veilles pas sur eux comme je l’exige, je me vengerai en te rouant de coups ! » Or un jour, en l’absence du Juif, des voleurs arrivent qui emportent tout, ne laissant que l’image. Et le Juif, lorsqu’il se voit dépouillé, dit à l’image : « Seigneur Nicolas, ne t’avais-je pas installé dans ma maison pour garder mes biens ? Pourquoi donc ne l’as-tu pas fait ? C’est toi qui paieras pour les voleurs ! Je vais te rouer de coups : cela refroidira ma rage ! » Et il se mit à frapper cruellement la statue. Alors le saint apparut aux voleurs, qui se partageaient les dépouilles du Juif, et leur dit : « Voyez comme j’ai été battu à cause de vous ! Mon corps en est encore tout bleu ! Allez vite rendre ce que vous avez pris : faute de quoi la colère de Dieu retombera sur vous et vous serez pendus. » Et les voleurs : « Qui es-tu donc, toi qui nous dis tout cela ? » Et lui : « Je suis Nicolas, serviteur du Christ ; et celui qui m’a mis en cet état est le Juif que vous avez volé. » Effrayés, ils courent chez le Juif lui racontent leur vision, apprennent de lui ce qu’il a fait à la statue, lui rendent tous ses biens, et rentrent dans la bonne voie, tandis que le Juif, de son côté, se convertit à la foi chrétienne.

Certain homme célébrait tous les ans, en grande sollennité, la fête de saint Nicolas, à l’intention de son fils, qui étudiait les belles-lettres. Or un jour, pendant le repas de la fête, le diable, vêtu en pèlerin, frappe à la porte et demande l’aumône. Le père ordonne aussitôt à son fils de porter une aumône au pèlerin ; et le jeune homme, ne trouvant plus le pèlerin devant la porte, le poursuit jusqu’à un carrefour, où le diable se jette sur lui et l’étrangle. Ce qu’apprenant, le père se lamente, ramène le corps dans sa maison, le place sur son lit, et s’écrie : « Saint Nicolas, est-ce donc ici la récompense des honneurs que je te rends depuis tant d’années ? » Et aussitôt l’enfant, comme se réveillant, ouvre les yeux et se remet sur ses pieds.

IX

Un noble avait prié saint Nicolas de lui faire obtenir un fils, promettant qu’en récompense il se rendrait avec son fils au tombeau du saint et lui offrirait un vase d’or. Le noble obtient un fils et fait faire un vase d’or. Mais ce vase lui plaît tant qu’il le garde pour lui-même et, pour le Saint, en fait faire un autre d’égale valeur. Puis il s’embarque avec son fils pour se rendre au tombeau du saint. En route le père ordonne à son fils d’aller lui prendre de l’eau dans le vase qui d’abord avait été destiné à saint Nicolas. Aussitôt le fils tombe dans la rivière et se noie. Mais le père, malgré toute sa douleur, n’en poursuit pas moins son voyage. Parvenu dans l’église de saint Nicolas, il pose sur l’autel le second vase ; au même instant une main invisible le repousse avec le vase, et le jette à terre : l’homme se relève, s’approche de nouveau de l’autel, est de nouveau renversé. Et voilà qu’apparaît, au grand étonnement de tous, l’enfant qu’on croyait noyé. Il tient en main le premier vase, et raconte que, dès qu’il est tombé à l’eau, saint Nicolas est venu le prendre, et l’a conservé sain et sauf. Sur quoi le père, ravi de joie, offre les deux vases à saint Nicolas.

Un homme riche avait obtenu, grâce à l’intercession de saint Nicolas, un fils qu’il avait appelé Dieudonné. Aussi avait-il construit, en l’honneur du saint, une chapelle dans sa maison, où il célébrait solennellement sa fête tous les ans. Or un jour Dieudonné est pris par la tribu des Agaréniens, et amené en esclavage au roi de cette tribu. L’année suivante, au jour de la Saint-Nicolas, l’enfant, pendant qu’il sert le roi, une coupe précieuse en main, se met à pleurer et à soupirer, en songeant à la douleur de ses parents, et en se rappelant la joie qu’ils éprouvaient naguère à la Saint-Nicolas. Le roi l’oblige à lui confesser la cause de sa tristesse ; puis, l’ayant apprise : « Ton Nicolas aura beau faire, tu resteras ici mon esclave ! » Mais au même instant un vent terrible s’élève, renverse le palais du roi, et emporte l’enfant avec sa coupe, jusqu’au seuil de la chapelle, où ses parents sont en train de célébrer la fête de saint Nicolas. – Mais, d’après d’autres auteurs, cet enfant aurait été de la Normandie, et aurait été ravi par le sultan ; et comme celui-ci, le jour de la Saint-Nicolas, après l’avoir battu, l’avait jeté en prison, voici que l’enfant s’endormit et, à son réveil, se trouva ramené dans la chapelle de ses parents.

Jacques de Voragine
La Légende dorée
CHAPITRE III – SAINT NICOLAS
(1261-1266)
Traduction par T. de Wyzewa.
Perrin et Cie, 1910

*********
GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo
République autonome d’Adjarie
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Acharis Avtonomiuri Respublika 
L'EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI - St. Nicolas Church - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია
BATUMIბათუმი

******

L'EGLISE DE SAINT NICOLAS BATUMI - St. Nicolas Church - წმინდა ნიკოლოზის ეკლესია

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
IRAKLI TSULADZE
ქანდაკება ‘გაზაფხულის ხმა’
L’AIR DU PRINTEMPS
Monument Sound of Spring
LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d'IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა - გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

IRAKLI TSULADZE -LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d'IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა - გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

**

IRAKLI TERADZE
ირაკლი წულაძე

ქანდაკება
გაზაფხულის ხმა
L’AIR DU PRINTEMPS
Monument Sound of Spring
ცეკვის და მუსიკის შადრევანი
LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE
1973
Dancing and Music Fountain

____________________________________________________________

გრიგოლ ორბელიანის ბაღი
Jardin Grigol  Orbeliani
16 ანტონ ფურცელაძის ქუჩა
16 Rue Anton Purtseladze 

თბილისი
Tbilissi

___________________________________________________________

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

« Sieh, wie sie durcheinander in kühnen Schlangen sich winden,
Vois comme, dans de serpentines vagues, ils se vrillent ,
       Wie mit geflügeltem Schritt schweben auf schlüpfrigem Plan.
Comme volent ces pas ailés qui sur le sol glissent.
 Seh’ ich flüchtige Schatten von ihren Leibern geschieden?
Des ombres fugaces de leurs corps sortent-elles ?
   Ist es Elysiums Hain, der den Erstaunten umfängt?
Où sont-ce des esprits qui les enveloppent de leurs ailes ?

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

 Wie, vom Zephyr gewiegt, der leichte Rauch durch die Luft schwimmt,
Comme, secouée par le Zéphyr, la fumée légère dans l’air se répand,
  Wie sich leise der Kahn schaukelt auf silberner Flut,
Avec la douceur du bateau qui se balance sur une mer d’argent,
 Hüpft der gelehrige Fuß auf des Takts melodischen Wellen,
Le pied docile saute sur les ondes mélodieuses de la cadence,
    Säuselndes Saitengetön hebt den ätherischen Leib. »
Le son de cordes grésillant soulève ces corps éthérés qui dansent.

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

Keinen drängend, von keinem gedrängt, mit besonnener Eile,
Poussé par une étrange et puissante force,
 Schlüpft ein liebliches Paar dort durch des Tanzes Gewühl.
Un charmant couple ouvre son chemin à travers la danse.
Vor ihm her entsteht seine Bahn, die hinter ihm schwindet,
Cette nouvelle voie disparaît aussitôt  derrière eux,
Leis wie durch magische Hand öfnet und schließt sich der Weg.
Comme par magie, le chemin s’ouvre devant eux puis se referme.
Sieh! jetzt verliert es der suchende Blick. Verwirrt durcheinander
Vois ! maintenant nous l’avons perdu ! Dans cette confusion
Stürzt der zierliche Bau dieser beweglichen Welt.
Gracieusement se déplace ce mystérieux fluide merveilleux.
Nein, dort schwebt es frohlockend herauf. Der Knoten entwirrt sich,
Non ! il flotte et se réjouit. Le nœud se défait,
Nur mit verändertem Reiz stellt sich die Ordnung mir dar.
Muni d’un nouveau charme, il se présente.
Ewig zerstört und ewig erzeugt sich die drehende Schöpfung,
Éternellement détruit et éternellement créé, cette création tournoyante
Und ein stilles Gesetz lenkt der Verwandlungen Spiel.
Et une loi silencieuse dirigent le doux jeu des métamorphoses.
Sprich, wie geschiehts, daß rastlos bewegt die Bildungen schwanken, 
Dis ! comment se fait-il que, continuellement renouvelées, dans ce mouvant tableau,
Und die Regel doch bleibt, wenn die Gestalten auch fliehn?
La règle reste la même alors que la forme se délite ?
Daß mit Herrscherkühnheit einher der einzelne wandelt,
Pourquoi chaque individu réalise ses prouesses,
Keiner ihm sklavisch weicht, keiner entgegen ihm stürmt?
Comment personne n’est asservi, personne ne s’oppose à lui ?
Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
Veux-tu le savoir ? C’est la divine puissance de l’harmonie !
Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung,
C’est elle qui donne à la danse la magie de transformer de tels soubresauts,
Die, der Nemesis gleich, an des Rhythmus goldenem Zügel
Qui, comme Némésis, au rythme de ses rênes d’or
Lenkt die brausende Lust, und die gesetzlose zähmt.
Guide le rugissant plaisir et apaise sa vigueur.
Und der Wohllaut der großen Natur umrauscht dich vergebens?
Et le son du grand univers, pour toi, n’est-il donc rien ?

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

Nicht der begeisternde Takt, den alle Wesen dir schlagen?
N’es-tu pas saisis par la cadence que tous ces êtres te marquent ?
Nicht der wirbelnde Tanz, der durch den ewigen Raum
N’entends-tu pas la danse tourbillonnante qui traverse l’éternel espace ?
Leuchtende Sonnen wälzt in künstlich schlängelnden Bahnen?
Ne vois-tu donc pas les astres brillants qui partent sur de sinueuses pistes ?
Handelnd fliehst du das Maaß, das du im Spiele doch ehrst?
Pourquoi alors fuir la mesure que tu respectes dans le jeu ?

DER TANZ – LA DANSE
FRIEDRICH SCHILLER
Traduction Jacky Lavauzelle

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI
LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d’IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა – გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI
   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
IRAKLI TSULADZE
ქანდაკება ‘გაზაფხულის ხმა’
L’AIR DU PRINTEMPS
Monument Sound of Spring

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d'IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა - გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

IRAKLI TSULADZE -LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE TBILISSI d'IRAKLI TSULADZE ქანდაკება გაზაფხულის ხმა - გრიგოლ ორბელიანის ბაღი Jardin Grigol ORBELIANI

**

IRAKLI TERADZE
ირაკლი წულაძე

IRAKLI TSULADZE – LE LAMPISTE – წულაძე ირაკლი – 2008

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
IRAKLI TSULADZE – LE LAMPISTE – წულაძე ირაკლი

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

IRAKLI TSULADZE - LE LAMPISTE - წულაძე ირაკლი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

IRAKLI TSULADZE - LE LAMPISTE - ირაკლი ტალუდაძე

**

IRAKLI TERADZE
ირაკლი წულაძე

LE LAMPISTE
The statue of a lamplighter

____________________________________________________________

Rue Baratashvili
Baratashvili Street
მეფარნე
ბარათაშვილის ქუჩა
თბილისი, 310 სმ, ბრინჯაო, რკინა, ქვა, 2008
à côté du Théâtre – rue Baratashvili, Tbilissi, 310 cm, bronze, fer, pierre, 2008

___________________________________________________________

LAMPISTERIE

La lampisterie est cet endroit plein de silence,
Où sont les lampes,
Où, dans les huiles et les pétroles,
Les mèches trempent,
Les mèches molles, —

Lampisterie, endroit obscur où sont les lampes.

Et le lampiste coule là,
Coule des jours monotones et sans éclat,
Sans gloire, sans smart : — en général,
Le lampiste s’habille mal,

Et les occasions sont rares,
(Peut-être le premier
Janvier ?)
Bien rares où le chef de gare
Serre sa main, sa main loyale,
Mais sale.

Mais le lampiste est un modeste,
Qu’inquiètent peu les égards :
Il se fiche du tiers, du quart,
Et du ziste comme du zeste, —
Pourvu que les lampes lui restent.

Il ne demande même pas à monter en grade :
Tout au plus, parfois, songe-t-il
Que, s’il avait des appointements comme Rothschild,
Peut-être mettrait-il une autre huile
Que celle de l’administration, dans sa salade…
(Et puis, au fond,
C’est encore une affaire d’appréciation.)

Lampisterie, endroit plein d’ombre et de silence, où trempe

La salade du lampiste, dans l’huile des lampes.

Franc-Nohain
Lampisterie
Les Chansons des trains et des gares
Édition de la Revue blanche, 1900

   *****
IRAKLI TSULADZE – LE LAMPISTE – ირაკლი წულაძე

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

IRAKLI TSULADZE - LE LAMPISTE - ირაკლი წულაძე
Géorgie
საქართველო

SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

    *****
Rue Gorgasali à Tbilisi
გორგასლის ქუჩა თბილისში
Saint Abo ou saint Habo, jeune arabe chrétien, venu de Bagdad esclave qui mourut martyr par la main des musulmans.
Il est fêté le 6 janvier en Orient.
Il a confessé sa foi au procès et a été martyrisé le 6 janvier 786.

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Artiste géorgien
ქართველი მხატვარი
Sculpture géorgienne
ქართული ქანდაკება

 

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI

____________________________________________________________

1988

აბო თბილელი
ჰაბო ტფილელი
Saint Abo de Tiflis
Abo Tbileli
აბო თბილელი
né à Bagdad en 756 – ბაღდადი
Mort le 6 janvier 786 à Tbilissi –თბილისი
გარდაიცვალა : 6 იანვარი 786
martyr chrétien et le saint patron de Tbilissi

Icône de saint Abo de Tiflis

 

__________________________________________________________________

 

SAINT ABO

****

En 786, saint Abo de Tiflis fut dénoncé aux chrétiens par les autorités arabes à Tbilissi et arrêté. Il a confessé sa foi au procès et a été martyrisé le 6 janvier 786.

La statue se trouve dans le grand square qui se trouve entre la Rue Gorgasali გორგასლის ქუჩა et la Rue Ioseb Grishashvili იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა , à proximité de l’Ambassade d’Azerbaïdjan.

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Extrait du poème
de
Shota Nishnianidze
(18 mars 1929 Tbilissi – 1999 Tbilissi)
შოთა ნიშნიანიძე
ჰაბო ანუ ფერფლის ლეგენდა
Abo ou la légende des cendres

რაც არ უნდა დიდი იყოს საქართველოს მსხვერპლი,
Qui que soit la plus grande victime de la Géorgie,

სიყრუე და გულქვაობა გადამთიელ ხეპრის, –
Surdité et chasteté
იმ ფერფლს, შავ ფერფლს,
Les cendres, les cendres noires,
სიძულვილის აუწონელ ზღვა ფერფლს
Une mer impie de cendres
აბოს ფერფლი გადასწონის,
Au-dessus des cendres,

ერთი მუჭა ფერფლი…
Une poignée de cendres …

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI
Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI
Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI

____________________________________________________________

LES DRAPEAUX FLOTTANTS – 1988 – SCULPTURE DE GIORGI SHKHVATSABAIA გიორგი შხვაცაბაია – დროშები ჩქარა

    *****
Artiste géorgien
ქართველი მხატვარი
Sculpture géorgienne
ქართული ქანდაკება
 

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი

____________________________________________________________

LES DRAPEAUX FLOTTANTS

 

__________________________________________________________________

 

გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

დაბადების თარიღი 15 აპრილი, 1940
Né le 15 avril 1940

****

დროშები ჩქარა

1988

 

ქანდაკების სახელი აღებულია გალაქტიონ ტაბიძის ლექსის „დროშები ჩქარა“ დასახელებიდან. ქანდაკება 1988 წელს დადგეს, ლექსი „დროშები ჩქარა“ კი, 1917 წელს დაიწერა. საბჭოთა ეპოქაში გვასწავლიდნენ, რომ ეს ლექსი გალაქტიონმა 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციას მიუძღვნაო, თავისუფლად შეიძლება შხვაცაბაიას ქმნილებაც სწორედ 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილად ჩაითვალოს.

Le nom de la sculpture est tiré du poème « Drapeaux » de Galaktion Tabidze. La sculpture a été érigée en 1988 et le poème de Tabidze a été écrit en 1917.
À l’époque soviétique, on nous a appris que ce poème était consacré à la révolution d’Octobre 1917, on pourrait donc considérer cette sculpture comme une commémoration du 70e anniversaire de la révolution d’Octobre 1917.
გალაქტიონის ლექსი “დროშები ჩქარა” დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ, პოეტის ერთგვარ სიხარულის გამომხატველ შეძახილად მიიჩნევა.
Le poème de Galaktion Tabidze est considéré comme une expression joyeuse qui célèbre aujourd’hui l’indépendance de la Géorgie.

*****

მოქანდაკე
Mokandake
Sculpteur
გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

****

არქიტექტორი
Arkitektori
Architectes
თ. თევზაძე, გ. ჯაფარიძე, დ. სულთანიშვილი

H Tevzadze, G. Japaridze, d. Sultanishvili
****
წელი
Tseli
Année
1988
****
 მასალა
Masala
Matériel
ბრინჯაო
brinjao
Bronze
*****
ადგილმდებარეობა
Adgilmdebareoba
Emplacement
გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი
giorgi leonidzis sakhelobis baghi
Le jardin de Giorgi Leonidze
თბილისი
Tbilissi
***

PARCOURS DE GORGI SHKHVATSABAIA

გადაეცა სსრკ სამხატვრო აკადემიის ვერცხლის დიდი მედალი; ტრეტიაკოვის გალერეა, მოსკოვი)
Médaille d’argent de l’académie des arts de l’URSS –  Galerie Tretiakov, Moscou
მირზა გელოვანის ძეგლი (ბრინჯაო, 1977)
Monument Mirza Gelovani (Bronze, 1977)
შინმოუსვლელთა მემორიალი » (სპილენძი, ბეტონი, 1978; ორივე ახალგაზრდული ქალაქი ჟიული შარტავა)
« Souvenirs de la Maison des Artistes » (Cuivre, Béton, 1978)
« მეგობრობის ყვავილი » (1980)
Les fleurs de l’amitié en 1980
ხსოვნის კედელი (ქვა, 1981)
Le Mur du Souvenir (1981)
« დროშები ჩქარა » (ბრინჯაო, 1988, ორივე – გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი)
L’Œuvre que nous présentons ici de 1988
« ვერიკო  ანჯაფარიძე » (1990)
Veriko Anjaparidze en 1990 Panthéon de Mtatsminda
La Flamme de la Paix – 1992, Grèce
Sculpture de Zhiuli Shartava (1997, Senaki)
Sculpture de Yevgeny Mikeladze (2000, Z.Paliashvili Opera & Ballet House, Tbilissi)
Elévation  (2004, Square des Héros à Tbilisi).
Ces œuvres sont notamment visibles au musée d’art géorgien, à la galerie Tretiakov de Moscou, ou au musée d’art moderne d’Amsterdam.
**

PRIX ET RECOMPENSES

2001 – საქართველოს სახელმწიფო პრემია
2001 – Prix d’Etat de Géorgie
2001 – თბილისის საპატიო მოქალაქე
2001 – Citoyen d’honneur de Tbilissi
1999 – ღირსების ორდენი
1999 – Ordre d’honneur
1990 – საქართველოს სახალხო მხატვარი
1990 – Artiste du peuple de Géorgie
1976 – საქართველოს კომკავშირის პრემია
1976 – Prix Komsomol de Géorgie

LE VAKE PARK DE TBILISSI – ვაკის პარკი

*****
VAKE PARK DE TBILISSI – ვაკის პარკი

 géorgie VAKE PARK DE TBILISSI - ვაკის პარკი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

 géorgie VAKE PARK DE TBILISSI - ვაკის პარკი

____________________________________________________________

TBILISSI
თბილისი

La Statue de la Victoire à Vake Park

VAKE PARK DE TBILISSI
ვაკის პარკი

****


____________________________________________________________

*******

Vake Park – Les fontaines – Les escaliers – La Statue de la Victoire

ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
Sites du patrimoine culturel géorgien
1946 წელს გახსნილ ვაკის პარკს
Ouverture du Parc en 1946
2013 წლის მაისში ვაკის პარკის რეაბილიტაციის პროექტი დაიწყო.
Réhabilitation du parc lancée en 2013
200 ჰექტარი
200 hectares

**

Lion de pierre
თბილისის ქვის ფაუნა

**

ვაკის პარკის შესასვლელში
A l’entrée du parc

DJ Sculpture de Levan Vardosanidze de 2011 VAKE PARK

DJ

მოქანდაკე 2011
mokandake 2011
Sculpture de 2011

Sculpture de Levan Vardosanidze
ლევან ვარდოსანიძის ქანდაკება
LEVAN VARDOSANIDZE
ლევან ვარდოსანიძე
Né en 1957


DJ Sculpture de Levan Vardosanidze de 2011 VAKE PARK – PLAQUE
DJ Sculpture de Levan Vardosanidze de 2011 VAKE PARK
DJ Sculpture de Levan Vardosanidze de 2011 VAKE PARK

**

La partie centrale

პარკის ცენტრალური ნაწილი შადრევნითა და მრგვალი აუზით არის გამოყოფილი
La partie centrale est composée d’un étang de forme circulaire et de fontaines

Veka Park – Les fontaines
Veka Park – les Fontaines

**

LE MEMORIAL DES HEROS GEORGIENS

სკულპტურული კომპლექსი ”რექვიემი” ეკუთვნის გოგი უჩიაურს და შესრულებულია 1981-1985 წლებში.
Complexe sculptural Requiem de 1981 à 1985 de G. Ochiauri a été présenté dans Vake Park à Tbilissi
En 2009, les sculptures des guerriers assis ont été déplacées vers leur emplacement actuel, au pied de la forteresse de Gori.
Elles ne sont donc plus désormais visibles dans Vake Park.
Il ne reste que la tombe du soldat inconnu désormais seul.

**

Vake Park – La Tombe du Soldat Inconnu

მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომმა 400 ათა­სამ­დე ქარ­თვე­ლი ვაჟ­კა­ცი იმ­სხვერ­პლა, მი­ლი­ო­ნო­ბით ადა­მი­ა­ნის ახალ­გაზ­რდო­ბა, ბავ­შვო­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბის წლე­ბი შე­ი­წი­რა.
La seconde guerre mondiale a fait plus de 400.000 victimes géorgiennes.

უც­ნო­ბი ჯა­რის­კა­ცის საფ­ლა­ვი
La tombe du soldat inconnu

Traditionnellement, le 9 mai, les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale se rassemblent à Tbilissi devant la tombe du Soldat inconnu.

Vake Park – La Tombe du soldat inconnu

ივა­ნე ჩო­ხე­ლი:
« დიდი სა­მა­მუ­ლო ომის დას­რუ­ლე­ბის ოც­და­ა­თი წლის­თავ­ზე, 1975 წელს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბამ გა­და­წყვი­ტა, რომ თხუთ­მე­ტი­ვე მოძ­მე რეს­პუბ­ლი­კა­ში უც­ნო­ბი ჯა­რის­კა­ცის მე­მო­რი­ა­ლუ­რი საფ­ლა­ვე­ბი შექ­მნი­ლი­ყო. ამ ბრძა­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში თბი­ლი­სის მა­შინ­დე­ლი საბ­ჭოს თავ­ჯდო­მა­რეს შოთა ბუხ­რაშ­ვილს და­ე­ვა­ლა.
Ivan Chokheli:
« À l’occasion du trentième anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique, les dirigeants de l’Union soviétique décidèrent en 1975 de mettre en place des tombes commémoratives du soldat inconnu dans les quinze républiques fraternelles. L’ordre fut donné au président du Conseil de contrôle de Tbilissi en Géorgie, Shota Bukhrashvili… »

Photo Jacky Lavauzelle
Vake Park – La Tombe du soldat inconnu

**

LA STATUE DE LA VICTOIRE
LE MEMORIAL DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
MEMORIAL DE LA GLOIRE
Memorial of Glory

Le Mémorial de la gloire est dédié aux 300 000 citoyens de Géorgie qui ont perdu la vie lors de la Grande guerre patriotique de 1941-1945 et à la victoire triomphale du 9 mai sur l’Allemagne nazie.

Edouard Chevardnadze ედუარდ ამბროსის ძე შევარდნაძე (1928-2014) a conçu le monument, dans le but de prouver sa loyauté envers le gouvernement central soviétique de l’époque.
Plus tard, le président géorgien Mikheil Saakashvili მიხეილ სააკაშვილი (né le 21 décembre 1967 à Tbilissi), qui poursuivait des politiques de dé-soviétisation, s’efforça de changer l’élan et l’importance du jour de la victoire, comme par exemple en 2005, avec des références à la Seconde Guerre mondiale et plus à la Grande Guerre Patriotique, tout en changeant les lieux de commémoration, préférant la Place de la Victoire à Vake Park de Tbilissi.

 

„დიდების მემორიალი“
Didebis memoriali
Mémorial de la Gloire

მოქანდაკე
Mokandake
Sculpteur

გიორგი (გოგი) ოჩიაური
Giorgi Ochiauri

(დ. 10 იანვარი, 1927, შუაფხო, დუშეთის რაიონი — გ. 18 ოქტომბერი, 2017)
10 janvier 1927 – 18 octobre 2017
ქართველი მოქანდაკე
Sculpteur Géorgien
საქართველოს მე-8 მოწვევის პარლამენტის წევრი (2012-2016)
Membre du 8ème Parlement de Géorgie (2012-2016)

არქიტექტორები
Arkitektorebi
Architectes
ვ. ალექსი-მესხიშვილი, ო. ლითანიშვილი, კ. ნახუცრიშვილი
V. Alexi Meskhishvili, O. Lithanishvili, K. Nakhutsrishvili

მასალა
Masala
Matériel
ბრინჯაო
bronjao
Bronze

წელი
Tseli
Année
1985

**************

პარკში განლაგებულია სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების ობიექტი: მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი, ღია კინო-თეატრი, საბავშვო ცენტრი, ატრაქციონები, საჩოგბურთო მოედნები, კაფე-რესტორნები და სხვა.
Le Parc abrite aussi le stade Mikheil Meskhi, un cinéma-théâtre ouvert, un centre pour enfants, des attractions, des courts de tennis, des cafés-restaurants, etc.

***

PROJET REPORTE OU ABANDONNE

MEMORIAL KOTE ABKHAZI

17 novemvre1867— 20 mai 1923

Kote Abkazi

Le site devait commémorer Kote Abkhazi კონსტანტინე (კოტე) აფხაზი, un chef bien connu de la noblesse libérale de Géorgie, et sa division que le régime communiste avait abattue à Vake Park en 1923.
Installation du monument était prévue pour février 2012. Cependant, le monument n’a pas été mis en place. Le gouvernement géorgien formé après la défaite du parti politique de Mikheil Saakashvili a renvoyé la célébration de la victoire à Vake Park lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les derniers mots de Kote Abkhazi seraient les suivants :
« Je meurs de joie parce que j’ai l’honneur de me sacrifier pour la Géorgie. Ma mort apportera la victoire à la Géorgie !« 

*****
VAKE PARK DE TBILISSI
ვაკის პარკი

 géorgie VAKE PARK DE TBILISSI - ვაკის პარკი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

 géorgie VAKE PARK DE TBILISSI - ვაკის პარკი

____________________________________________________________

MONUMENT A TARAS CHEVTCHENKO A TBILISSI – ტარას შევჩენკო – ტარას შევჩენკოს ძეგლი თბილისში

*
ტარას შევჩენკო
Taras Chevtchenko
Taras Shevchenko
Тарас Григорович Шевченко
Вірші Тараса Шевченка
JAN HUS L'HERETIQUE de Taras Chevtchenko - Trad Jacky Lavauzelle - Вірші Тараса Шевченка

 


 TRADUCTION FRANCAISE & PORTUGAISE
Tradução Francês e Português
JACKY LAVAUZELLE

 
 Тарас Григорович Шевченко
TARAS CHEVTCHENKO
25 février 1814 Moryntsi (près de Tcherkassy) – 26 février 1861 Saint-Pétersbourg

Тарас Григорович Шевченко Taras Chevtchenko Тарас Григорович Шевченко Taras Chevtchenko


************************* 

Poèmes – Poemas – віршi

Вірші Тараса Шевченка
LES POEMES DE Taras Chevtchenko
OS POEMAS DE Taras Shevchenko

POEMES DE Taras Chevtchenko – POEMAS de Taras Shevchenko – Вірші Тараса Шевченка

**

ტარას შევჩენკო – უკრაინის და კავკასიის თავისუფლების მესიტყვე

Taras Chevtchenko : La voix de la liberté de l’Ukraine et du Caucase

**

LE MONUMENT DE TBILISSI
ტარას შევჩენკოს ძეგლი თბილისში

ტარას შევჩენკოს ბაღი
Le Jardin de Taras Chevtchenko
entre la Rue Korneli Kekelidze კორნელი კეკელიძის ქუჩა et la Rue Pierre Melikishvili (Petre Melikishvili) პეტრე მელიქიშვილის ქუჩა

En face de l’Université d’État de Tbilissi
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

MONUMENT A TARAS CHEVTCHENKO A TBILISSI – ტარას შევჩენკო
MONUMENT A TARAS CHEVTCHENKO A TBILISSI – ტარას შევჩენკო

*****

*****

TARAS CHEVTCHENKO
Par Émile Durand
Le Poète national de la Petite-Russie
Tarass-Grigoriévitch Chevtchenko
LA REVUE DES DEUX MONDES
1876


Le Kobzar, poésies complètes
de Tarass Grigoriévitch Chevtchenko, 2 vol. in-8°, Prague 1876.

Dans la moitié inférieure de son cours, le Dnieper traverse un vaste et fertile territoire, jadis indépendant, qui n’eut jamais de limites bien précises, ni même une dénomination propre, car le nom de Petite-Russie, accepté par ses habitais, et celui de Russie méridionale, préféré par certains historiens russes, rappellent uniquement sa situation présente à l’égard du grand empire qui se l’est assimilé politiquement depuis environ deux siècles. Le lien qui rattache entre eux les Petits-Russiens est une langue commune, un dialecte slave parfaitement caractérisé, quoique proche parent du russe. Parlé aujourd’hui par 14 millions d’individus qui ne connaissent pas d’autre langue, ce dialecte est pourtant tombé au rang de patois. On ne l’enseigne plus dans les écoles ; il est remplacé depuis longtemps par la langue russe, dans la classe élevée comme dans l’administration ; enfin, — ce qui en dit plus long que tout le reste, — le prosateur dont les ouvrages font le plus d’honneur à la langue et à la littérature russes est précisément un Petit-Russien, l’auteur des Âmes mortes, Nicolas Gogol.

De ces données sommaires on pourrait conclure que la Petite-Russie, au point de vue littéraire, doit être, par rapport à la Grande-Russie, ce que la Provence est par rapport à notre pays. Il serait naturel de supposer qu’un poète populaire chez elle doit jouer le même rôle que, chez nous, un Mistral ou un Roumanille ; mais nos poètes de la moderne langue d’oc sont des gens instruits et lettrés, qui n’ont pas complètement échappé à l’influence de la littérature contemporaine. Leurs œuvres, bon gré mal gré, s’adressent à des Français qui connaissent le provençal plutôt qu’à des paysans qui ignorent le français. Il n’en est pas de même pour Chevtchenko. Le poète, mort depuis quinze ans, que nous voudrions faire connaître, est populaire dans le sens le plus large du mot. Tous les paysans petits-russiens savent par cœur un bon nombre de ses poésies, et les chantent pêle-mêle avec celles que leurs pères leur ont transmises, ou qu’eux-mêmes ont recueillies de la bouche des derniers kobzars (chanteurs ambulans). Le nom du poète leur est familier ; il représente pour eux une sorte de résurrection des souvenirs du passé. En effet, depuis longtemps déjà, de génération en génération, leur poésie populaire allait s’éteignant, s’effaçant dans toutes les mémoires : une strophe disparaissait, puis une chanson tout entière, puis un fragment de poème. Les érudits, venus tard pour recueillir ce qui restait, ont vu combien c’était déjà réduit à peu de chose. Eh bien ! Chevtchenko a créé, tout seul, pour ainsi dire, un nouveau cycle.

Une des circonstances qui ont le plus contribué à conserver aux œuvres de Chevtchenko un caractère exclusivement populaire, c’est certainement l’humble condition dans laquelle il est né. Son éducation première fut à peu près nulle. L’éducation classique obligatoire par laquelle, dans toute l’Europe, nous sommes repétris depuis la renaissance, met au fond de chacun de nous un élément très utile, indispensable même si l’on veut, mais un peu artificiel ; de telle sorte que nos poètes les plus fougueux, les plus libres d’inspiration, sont pourtant doublés d’un critique érudit. Si Chevtchenko avait reçu l’éducation classique, il aurait pu perdre sa précieuse intuition des beautés primitives ; entre ses mains, les chansons et les récits d’autrefois n’auraient été sans doute rien de plus qu’un thème à imitations. Il aurait fabriqué des fleurs artificielles assez semblables à celles du passé pour que le premier coup d’œil s’y laissât décevoir, — mais des fleurs mortes sans avoir vécu. Au contraire, grâce à la nullité presque absolue de son éducation première, il resta l’élève naïf de l’inspiration et du sentiment. Le travail de création, en lui, fut une éclosion presque inconsciente. Les fleurs de poésie du passé, recueillies dans sa mémoire et réchauffées aux rayons de son humble génie, prirent racine dans ce terrain favorable, et donnèrent naissance à une nouvelle floraison, bien vivante, celle-là, et, ajoutons-le, plus brillante que l’ancienne. La comparaison est exacte ; ce sont bien les mêmes fleurs plus belles, c’est bien la même inspiration, le même langage, les mêmes tournures poétiques déjà familières aux paysans et aux kobzars. Les exploits des Cosaques, les plaintes des jeunes filles, les tableaux de la nature petite-russienne, qui forment le fonds des anciennes poésies, se retrouvent dans les œuvres du poète moderne. Seulement, comme il a plus de génie que ses prédécesseurs, il les dépasse de beaucoup par l’intérêt de ses récits et l’éclat de ses peintures.

Sans vouloir faire une assimilation irrévérencieuse, et en tenant compte de l’énorme distance qui les sépare, il nous semble permis de remarquer qu’Homère a dû élaborer à peu près de la même façon que Chevtchenko les matériaux populaires créés par ses prédécesseurs. Du moins l’étude d’un phénomène littéraire d’importance locale, tel que l’apparition du poète petit-russien, nous a-t-elle rappelé par analogie ce phénomène bien autrement important sur lequel on discute encore, l’apparition de l’Iliade et de l’Odyssée. C’est ainsi qu’en observant les tourbillons formés par l’eau d’un fleuve sous les arches d’un pont, le physicien se fait une idée plus juste des grands tourbillons atmosphériques dont la science s’occupe aujourd’hui.

MONUMENT A TARAS CHEVTCHENKO A TBILISSI – ტარას შევჩენკო – Signature

*
ტარას შევჩენკო
Taras Chevtchenko
Taras Shevchenko
Тарас Григорович Шевченко
Вірші Тараса Шевченка
JAN HUS L'HERETIQUE de Taras Chevtchenko - Trad Jacky Lavauzelle - Вірші Тараса Шевченка