LES DANSEURS GÉORGIENS ქართველი მოცეკვავეები

*******
მოცეკვავეთა დაუმთავრებელი სია
Liste non encore finalisée

********
DANSEURS ET DANSEUSES du
State Ballet of Georgia

**
KETI ABRALAVA

Keti Abralava par Olexandr Bychykhin
Keti Abralava par Olexandr Bychykhin

**
NINA ANANIASHVILI

23 სექტმბერს, 166-ე საბალეტო სეზონის გახსნისადმი მიძღვნილ სპექტაკლზე – ნინო ანანიაშვილი ოდეტას პარტიაში, პიოტრ ჩაიკოვსკის ბალეტში – « გედების ტბა » .
On 23rd September, Nina Ananiashvili starring Odette in the ballet Swan Lake by Pyotr Tchaikovsky – in the performance dedicated to the Opening of 166th Season.
State Ballet of Georgia

**
INA AZMAIPARASHVILI

Ina Azmaiparashvili à Tbilisi Opera and Ballet State Theatre.
Ina Azmaiparashvili à Tbilisi Opera and Ballet State Theatre.

**
ALISA BOGDONOVA

Alisa Bogdonova (au centre) – Tbilisi Opera and Ballet State Theatre
Nia Geladze (à gauche) et Alisa Bogdanova (à droite – en arrière plan)
Alisa BogdanovaState Ballet of Georgia

**
ELLE BUJIASVHVILI

Elle Bujiashvili par Tiku Kobiashvili
Elle Bujiashvili

**
NATIA CHIKVAIDZE

Natia Chikvaidze
Natia Chikvaidze

**
NIA GELADZE

Nia Geladze
Nia Geladze – Photo de Mananikø Amarilla Købakhidze

**
ELENA GLURJIDZE

Elena Glurjidze
Elena Glurjidze
Elena Glurjidze

**
LALI KANDELAKI

Lali Kandelaki
Lali Kandelaki
Lali Kandelaki
Lali Kandelaki avec Brooklyn Mack (Latia Isakadze)

**
KAI KANZAKI

Kai Kanzaki
Kai Kanzaki

**
LASHA KHOZASHVILI

Lasha Khozashvili au Tbilisi Opera and Ballet State Theatre.
Lasha Khozashvili

**

ANA ANUKA KIPSHIDZE

Ana Anula Kipshidze
Ana Anula Kipshidze

**
ÅNN KSOVRELI

Ånn Ksovreli

**
ANI MURADELI

Ani Muradeli
Ani Muradeli par Mananiko Kobakhidze
Ani Muradeli

**
GVANTSA REKHVIASHVILI

Gvantsa Rekhviashvili
Gvantsa Rekhviashvili

**
NINO SAMADASHVILI

Nino Samadashvili
Nino Samadashvili

**
EKATERINE SURMAVA

Ekaterine Surmava
Ekaterine Surmava
KETI ABRALAVA
NINA ANANIASHVILI
INA AZMAIPARASHVILI
ALISA BOGDONOVA
ELLE BUJIASVHVILI
NATIA CHIKVAIDZE
NIA GELADZE
ELENA GLURJIDZE
LALI KANDELAKI
KAI KANZAKI
LASHA KHOZASHVILI
ANA ANUKA KIPSHIDZE
ÅNN KSOVRELI
ANI MURADELI
GVANTSA REKHVIASHVILI 
NINO SAMADASHVILI
EKATERINE SURMAVA 
RUIKA YOKOYAMA
...
Ekaterine Surmava

**

ANANO TKESHELASHVILI
ნანო ტყეშელაშვილი

ნანო ტყეშელაშვილი – Anano Tkeshelashvili -Photo de Tatia Tsakadze
Anano Tkeshelashvili par Nikoloz Pheikrishvili
Anano Tkeshelashvili avec Will Pratt

*

RUIKA YOKOYAMA

Ruika Yokoyama par Tatia Tsakaze
Ruika Yokoyama

************************

LES DANSEURS GEORGIENS
ქართველი მოცეკვავეები

GUÉRISON- Poème d’ALEXANDRE POUCHKINE – 1818 – Выздоровление

**

poemes-de-alexandre-pouchkine-artgitatopushkin-alexander

Traduction Jacky Lavauzelle

**

GUÉRISON
1818
Выздоровление

 

*

Pierre Mignard, La Rencontre d’Alexandre avec la reine des Amazones (vers 1660), Avignon, musée Calvet.

*********

Тебя ль я видел, милый друг?
Est-ce toi que j’ai vue, tendre amie ?
Или неверное то было сновиденье,
Ou n’était-ce qu’un faux rêve,
Мечтанье смутное, и пламенный недуг
Un rêve, une maladie vague et ardente
Обманом волновал мое воображенье?
Excitée par mon imagination ?
В минуты мрачные болезни роковой
En quelques minutes, dans cette sombre maladie mortelle,
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
Toi, douce jeune fille, était-ce toi au-dessus de moi
В одежде воина с неловкостью приятной?
Portant des vêtements de guerrier avec une charmante maladresse ?
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал
Alors, je t’ai vue ; mon regard terne a reconnu
Знакомые красы под сей одеждой ратной:
Ta beauté familière sous ces vêtements militaires :
И слабым шопотом подругу я назвал…
Et je t’ai appelée, toi ma tendre amie, dans un faible murmure…
Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы,
Mais encore une fois dans mon esprit rempli de sombres pensées,
Я слабою рукой искал тебя во мгле…
D’une main fébrile, je te cherchais dans l’obscurité…
И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
Et soudain je sens ton souffle, tes larmes
И влажный поцелуй на пламенном челе…
Et un baiser mouillé sur mon front ardent…
Бессмертные! с каким волненьем
Immortels ! avec quelle excitation
Желанья, жизни огнь по сердцу пробежал!
Le désir, la vie, le feu traversaient mon cœur !
Я закипел, затрепетал…
J’ai frissonné, j’ai tremblé…
И скрылась ты прелестным привиденьем!
Et ce beau fantôme s’est évanoui !
Жестокой друг! меня томишь ты упоеньем:
Amie cruelle ! tu me tourmentes de ravissement :
Приди, меня мертвит любовь!
Viens, l’amour me tuera !
В молчаньи благосклонной ночи
Dans le silence d’une bonne nuit,
Явись, волшебница! пускай увижу вновь
Viens, sorcière ! laisse-moi revoir
Под грозным кивером твои небесны очи,
Sous le formidable shako tes yeux célestes,
И плащ, и пояс боевой,
Ton manteau et ta ceinture de combat,
И бранной обувью украшенные ноги.
Et tes pieds que ces bottes réhaussent.
Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
N’hésite pas, dépêche-toi, ma belle guerrière,
Приди, я жду тебя. Здоровья дар благой
Viens, je t’attends. Le présent de la santé,
Мне снова ниспослали боги,
Les dieux m’ont renvoyé
А с ним и сладкие тревоги
Et avec lui les douces alarmes
Любви таинственной и шалости младой.
De l’amour mystérieux et des jeunes idylles.*******************

LA POÉSIE DE VAJA PCHAVÉLA

***

poésie Jacky Lavauzelle

 VAJA-PCHAVÉLA
ვაჟა ფშაველა

La Poésie de Vaja Pchavéla

 

Traduction Jacky Lavauzelle

***

 

არწივი
L’AIGLE
DER ADLER
A ÁGUIA
L’AQUILA

***

*****

BROUILLARDS
  ხევზედ მიდიან ნისლები
1886

ხევზედ მიდიან ნისლები,
khevzed midian nislebi,
Les brouillards se jettent sur le ravin,
გაჩქარებულნი, მღერითა.
gachkarebulni, mgherita.
Sifflant et chantant.

****

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-4.jpg.

LE PARFUM – Poème de RAINER MARIA RILKE – Der Duft

***************

Rainer Maria Rilke
Traduction Jacky Lavauzelle

signature 2


LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

 

RAINER MARIA RILKE
1875-1926

 Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker

__________________

Der Duft
LE PARFUM
_________________

Herbert Draper, Pot Pourri

*****************


Wer bist du, Unbegreiflicher: du Geist,
Qui es-tu, élément incompréhensible : ô toi, esprit,
wie weißt du mich von wo und wann zu finden,
comment sais-tu où et quand me trouver,
der du das innere ( wie Erblinden )
toi dont l’intérieur (comme un aveuglement)
so innig machst, das es sich schließt und kreist.
est si intime qu’il se ferme et tourne autour de moi ?

*

Der Liebende, der eine an sich reißt,
L’amant, de celle qu’il sert dans ses bras,
hat sie nicht nah; nur du allein bist Nähe.
n’a jamais été si proche ; seulement toi seul es proche.
Wen hast du nicht durchtränkt als ob du jähe
Qui n’as-tu donc pénétré comme étant soudain
Die Farbe seiner Augen seist.
La couleur de ses yeux ?

*

Ach wer Musik in einem Spiegel sähe,
Ah ! qui a vu de la musique dans un miroir
der sähe dich und wüßte, wie du heißt.
te voit et sait comment te nommer.

**************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-4.jpg.

PROMENADE – Poème de RAINER MARIA RILKE – Spaziergang – 1924

***************

Rainer Maria Rilke
Traduction Jacky Lavauzelle

signature 2


LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

 

RAINER MARIA RILKE
1875-1926

 Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker

__________________

PROMENADE
Spaziergang
1924
_________________

Caspar David Friedrich ,Frau vor untergehender Sonne,Femme au soleil du petit matin

*****************

Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,
Mon regard est déjà sur la colline, le soleil en face,
dem Wege, den ich kaum begann, voran.
Sur ce chemin, qu’à peine je commence.
So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten,
Voilà que nous saisit ce que nous ne pouvions pas saisir,
voller Erscheinung, aus der Ferne an—
complet dévoilement, à distance —

*

und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,
et nous changeons, même si nous n’y parvenons pas,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;
dans ce que nous sommes, le soupçonnant à peine ;
ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen . . .
un signe souffle en réponse à notre signe…
Wir aber spüren nur den Gegenwind.
Nous ne ressentons que le vent de face.


**************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-4.jpg.

LE PRINTEMPS – POEME DE FRIEDRICH HÖLDERLIN – DER FRÜHLING – Wie selig ists, zu sehn

******************

*LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Friedrich Hölderlin
1770-1843

Traduction Jacky Lavauzelle

——–

die Gedichte
Les Poèmes

 

*

____________________________________________

LE PRINTEMPS
DER FRÜHLING
Wie selig ists, zu sehn…
__________________________________________
Paul Cézanne, Maison de Provence à L’Estaque.

******************

Wie selig ists, zu sehn, wenn Stunden wieder tagen,
Quelle joie de voir, quand les heures se réunissent à nouveau,
Wo sich vergnügt der Mensch umsieht in den Gefilden,
L’homme regardant joyeusement les contrées,
Wenn Menschen sich um das Befinden fragen,
Quand les hommes s’interrogent sur leur santé,
Wenn Menschen sich zum frohen Leben bilden.
Quand les hommes s’entraînent pour une vie heureuse.

*

Wie sich der Himmel wölbt, und auseinander dehnet,
Comme le ciel se gonfle et s’étire,
So ist die Freude dann an Ebnen und im Freien,
Le voilà dans la joie de s’ouvrir et de se libérer,
Wenn sich das Herz nach neuem Leben sehnet,
Quand le cœur désire une nouvelle vie,
Die Vögel singen, zum Gesange schreien.
Que les oiseaux chantent, chantant à tue-tête.

*

Der Mensch, der oft sein Inneres gefraget,
L’homme, qui souvent interroge son être intérieur,
Spricht von dem Leben dann, aus dem die Rede gehet,
Parle de la vie d’où vient la parole,
Wenn nicht der Gram an einer Seele naget,
Quand le chagrin ne ronge pas une âme,
Und froh der Mann vor seinen Gütern stehet.
Et que satisfait l’homme se tient devant ses biens.

*

Wenn eine Wohnung prangt, in hoher Luft gebauet,
Quand un logement flotte, construit dans la hauteur des airs,
So hat der Mensch das Feld geräumiger und Wege
Alors l’homme a le champ plus spacieux et les chemins
Sind weit hinaus, daß Einer um sich schauet,
Se dessinent au loin, que tout un chacun contemple autour de lui,
Und über einen Bach gehen wohlgebaute Stege.
Et sous des passerelles bien construites traversent un ruisseau.************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

HERBST – Poème de RAINER MARIA RILKE – AUTOMNE- 1902

***************

Rainer Maria Rilke
Traduction Jacky Lavauzelle

signature 2


LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

 

RAINER MARIA RILKE
1875-1926

 Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker

__________________

HERBST
AUTOMNE
1902
_________________

Illustration (1905) de Maxfield Frederick Parrish pour le poème de Keats Automne

*******************

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Les feuilles tombent, elles tombent venant de loin,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
comme venant des jardins desséchés lointains du ciel ;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
elles tombent avec des gestes rebelles.

*

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Et la terre lourde tombe les nuits
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
de toutes les étoiles dans la solitude.

*

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Nous tombons tous. cette main tombe là.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Et regardez les autres : c’est en chacun d’eux déjà.

*

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Et pourtant il y en a Un, qui prend ce qui tombe
unendlich sanft in seinen Händen hält.
et le tient avec une infinie douceur dans ses mains.

**********

SOLITUDE – Poème de RAINER MARIA RILKE – EINSAMKEIT – 1902

*********

Rainer Maria Rilke

Traduction Jacky Lavauzelle

signature 2


LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

 

RAINER MARIA RILKE
1875-1926

 Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker

__________________

EINSAMKEIT
SOLITUDE
1902
_________________

Valentine de Milan pleurant la mort de son époux Louis d’Orléans, en 1407.


Die Einsamkeit ist wie ein Regen.
La solitude est comme la pluie.
Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen;
Elle monte de la mer vers les soirées ;
von Ebenen, die fern sind und entlegen,
des vallées lointaines et inaccessibles,
geht sie zum Himmel, der sie immer hat.
elle va au ciel, qui toujours l’englobe.
Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt.
Et du ciel revient sur la ville.

*

Regnet hernieder in den Zwitterstunden,
Elle se déverse pendant les heures métissées,
wenn sich nach Morgen wenden alle Gassen
quand au matin toutes les ruelles se rencontrent
und wenn die Leiber, welche nichts gefunden,
et quand les corps, qui n’ont rien trouvé,
enttäuscht und traurig von einander lassen;
déçus et tristes prennent congés les uns des autres ;
und wenn die Menschen, die einander hassen,
et quand les gens, les gens qui se détestent,
in einem Bett zusammen schlafen müssen:
doivent dormir ensemble dans le même lit :

*

dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen…
alors la solitude va de pair avec les rivières …


********************

LES PAUVRES MOTS – Poème de RAINER MARIA RILKE – 1897 – DIE ARMEN WORTE

 

****

Rainer Maria Rilke
Traduction Jacky Lavauzelle

signature 2


LITTERATURE ALLEMANDE
Deutsch Literatur

Gedichte – Poèmes

 

RAINER MARIA RILKE
1875-1926

 Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
Portrait de Rainer Maria Rilke
1906
Par Paula Modersohn-Becker

__________________

DIE ARMEN WORTE
LES PAUVRES MOTS
1897
_________________


******************

Die armen Worte, die im Alltag darben,
Les pauvres mots, aux teintes du quotidien,
die unscheinbaren Worte, lieb ich so.
ô ces mots discrets, comme je les aime.
Aus meinen Festen schenk ich ihnen Farben,
Je leur donne des couleurs par mes célébrations,
da lächeln sie und werden langsam froh.
alors ils sourient et deviennent peu à peu heureux.

*

Ihr Wesen, das sie bang in sich bezwangen,
Leur être s’éclaire à présent,
erneut sich deutlich, dass es jeder sieht;
eux qui craignaient que tout le monde le voit ;
sie sind noch niemals im Gesang gegangen
eux qui ne se sont jamais chantés
und schauernd schreiten sie in meinem Lied.
frémissent dans mon chant désormais.


*************

L’INSTANT PROPICE – Poème Jacky Lavauzelle

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-1.jpg.

****************

Les journées perdues passent le plus clair de leur temps
à jouer et à saisir
l’instant propice.
Les journées sombres et moroses
s’échappent
sur d’entêtantes heures familières
Il y a plus de poids dans chacune des premières feuilles
qui tombe
au début de l’automne
Il y a plus de charme et de temps
quand le dernier grain de blé
tombé
à terre ne meurt pas
Dans la vérité
le temps semble épris d’une possédée nerveuse
assise sur les bords du monde
à l’abri des brumes et des ombres
Dans la vérité
le temps aime s’émerveiller de sa lumière coupable
Et le temps commence alors sa journée perdue
Sur la feuille qui tombe sur le feu de la vie

Jacky Lavauzelle

***********************

Poésie Littérature Cinéma Arts du monde