ÉLÉGIE – POÈME D’ILIA TCHAVTCHAVADZE – ელეგია – ილია ჭავჭავაძე – 1859

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******


Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

ELEGIE
ელეგია

4 juin 1859
4 ივნისი, 1859 წ
Saint-Pétersbourg
პეტერბურგი
Lado Gudiashvili – ლადო გუდიაშვილი – Pégase – 1918 -Tbilisi

_______________________________________________________________

მკრთალი ნათელი სავსე მთვარისა
mk’rtali nateli savse mtvarisa
Dans la pleine lune éclatante
მშობელს ქვეყანას ზედ მოჰფენოდა
mshobels kveq’anas zed mohpenoda
Le pays s’est endormi profondément
   და თეთრი ზოლი შორის მთებისა
da tetri zoli shoris mtebisa
Et la bande enneigée des montagnes
ლაჟვარდ სივრცეში დაინთქმებოდა.
lazhvard sivrtseshi daintkmeboda.
Raye l’espace bleuté des cieux.
არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი!..
arsaidam khma, arsit dzakhili!..
Rien, nul bruit !
მშობელი შობილს არრას მეტყოდა,
mshobeli shobils arras met’q’oda,
On perçoit toutefois juste un murmure,
ზოგჯერ-კი ტანჯვით ამოძახილი
zogjer-k’i t’anjvit amodzakhili
Une plainte étouffée, parfois,
ქართვლის ძილშია კვნესა ისმოდა!
kartvlis dzilshia k’vnesa ismoda!
Dans cette longue nuit géorgienne !
 ვიდექ მარტოკა… და მთების ჩრდილი
videk mart’ok’a… da mtebis chrdili
A l’ombre des montagnes
კვლავ ჩემ ქვეყნის ძილს ეალერსება…
k’vlav chem kveq’nis dzils ealerseba…
Le pays s’endort doucement …
ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი,
okh, ghmerto chemo! sul dzili, dzili,
Oh ! mon dieu ! Nous dormons, nous dormons !
როსღა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება?!
rosgha gveghirsos chven gaghvidzeba?!
Nous réveillerons-nous un jour ?!

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

 

INESSE- ინესია – Инесса de ZURAB TSERETELI – ZOURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

*****
SERIE INESSE
INESSE ინესია Инесса

Zourab Tsereteli
Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli Ines

Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


Zurab tsereteli
ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZURAB TSERETELI
ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________


ინესია
INES
INESSE
Инесса

____________________________________

ზეთი, ტილო
Zeti Tilo
Huile sur toile
Oil on canvas
холст, масло

**

Inesse – Zurab Tsereteli – 1974

Qui es-tu ?

Tu es venue
Et tu m’as demandé qui j’étais
Qui je suis ?
Voilà qui je suis !
Je suis celui qui s’est trouvé dans la blême vallée,
Au bord de cette mer d’écueils noirs constellée,
Un soir
Sous la pâle nuée éternelle qui sort,
Tu m’as répondu
Je ne comprends pas qui tu es
Qui es-tu ?
J’ai répondu
Qui je suis ?
Voilà qui je suis !
Je suis un jour dans les flots, un autre dans l’horizon,
Je suis celui qui a fait de l’orage une fraîche rosée
Je suis celui qui ne veux pas être où il est
Je suis celui qui traîne toujours sur cette plage nue
Une plage aigre, isolée et vide,
Où l’on ne voit qu’espace âpre et silencieux,
Solitude sur terre et solitude aux cieux ;
Elle ne m’a pas compris
Elle m’a répondu que tout cela lui semblait flou
Je sais
Lui ai-je dit
Oui ! je sais mais tu vas comprendre
Tu comprendras si tu as le cœur vrai
Je suis le coeur qui se trouve enroulée de lierres et de décombres,
Je ne sollicite qu’un peu d’attention entre deux orages
Je ne sollicite qu’une seule pauvre chose :
trouver une bénédiction au coeur de ces déserts sombres !
Voilà qui je suis
Et toi qui es-tu ?
Elle m’a répondu
Je ne sais pas qui tu es
Mais je vois ce  que tes yeux veulent dire

Jacky Lavauzelle

Inesse – Zurab Tsereteli – 1972

WHO ARE YOU ?

You came
And you asked me who I was
Who I am ?
Here is who I am !
I am the one who found himself in the pale valley,
At the edge of this sea of black stellar spheres,
One night
Under the pale eternal cloud that comes out,
You replied to me
I do not understand who you are
Who are you ?

I answered
Who I am ?
Here is who I am !
I am one day in the waves, another in the horizon,
I am the one who made the storm a cool dew
I am the one who does not want to be where he is
I am the one who always hangs on this bare beach
A sour beach, isolated and empty,
Where we see only a bitter and silent space,
Solitude on earth and solitude in heaven;
She did not understand me
She told me that it all seemed unclear
I know
I told him
Yes ! I know but you will understand
You will understand if you have a true heart
I am the heart that is wrapped in ivy and rubble,
I only ask for a little attention between two thunderstorms
I only ask for one poor thing:
find a blessing in the heart of these dark deserts!
here is who I am
And you, who are you ?
She answered me
I do not know who you are
But I see what your eyes mean


Inesse – Zurab Tsereteli

Inesse – Zurab Tsereteli

Quem é você ?

Você veio
E você me perguntou quem eu era
Quem sou eu ?
É quem eu sou !
Eu sou o único que se encontrou no vale pálido,
Na beira deste mar de esferas estelares negras,
Uma noite
Sob a pálida nuvem eterna que sai,
Você me respondeu
Eu não entendo quem você é
Quem é voce
Eu respondi
Quem sou eu?
É quem eu sou!
Eu estou um dia nas ondas, outra no horizonte,
Eu sou aquele que fez da tempestade um orvalho fresco
Eu sou aquele que não quer estar onde está
Eu sou o único que sempre paira sobre esta praia nua
Uma praia azeda, isolada e vazia,
Onde vemos apenas um espaço amargo e silencioso,
Solidão na terra e solidão no céu;
Ela não me entendeu
Ela me disse que tudo parecia incerto
Eu sei
Eu disse a ele
Sim! Eu sei mas você vai entender
Você vai entender se você tem um coração verdadeiro
Eu sou o coração envolto em hera e cascalho
Eu só peço um pouco de atenção entre duas tempestades
Eu só peço uma coitada:
encontre uma bênção no coração desses desertos sombrios!
É quem eu sou
E quem é você?
Ela respondeu
Eu não sei quem você é
Mas eu vejo o que seus olhos querem dizer

Inesse – Zurab Tsereteli

Inesse – Zurab Tsereteli

Inesse – Zurab Tsereteli

 

*****

SERIE INESSE
INESSE ინესია Инесса

Zourab Tsereteli
Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli Ines

Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE


Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

 

 

L’HÔTE ET L’INVITE (XV) Poème Géorgien de VAJA-PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

 VAJA-PCHAVELA
Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

XV

_______________________________________________

იმ კლდის თავს, საცა ჯოყოლა
im k’ldis tavs, satsa joq’ola
Voici sur ce rocher, où Djokola est tombé
მოჰკლეს ხევსურთა ბრძოლაში,
mohk’les khevsurta brdzolashi,
Dans sa lutte contre les Khevsours,
ღამ-ღამ ჰხედავენ სურათსა
gham-gham hkhedaven suratsa
Une apparition au cœur de la nuit
 ზვავისგან ნაგალს გორაში:
zvavisgan nagals gorashi:
Après cette terrible avalanche :
კლდის თავს წადგება ჯოყოლა,
k’ldis tavs ts’adgeba joq’ola,
Djokola sur son rocher,
 სასაფლაოსკე იძახებს:
sasaplaosk’e idzakhebs:
Clamant en direction du cimetière :
“ზვიადაურო, ძმობილო,
“zviadauro, dzmobilo,
« Zviadaouri, mon frère,
რად არ მაჩვენებ შენს სახეს?!”
rad ar machveneb shens sakhes?!”
Pourquoi ne montres-tu pas ton visage ? « 
სასაფლაოდამ წამოვა
sasaplaodam ts’amova
Alors, du cimetière monta
 აჩრდილი ფარ-ხმალიანი,
achrdili par-khmaliani,
Une ombre gigantesque,
გულზე უწყვია დაკრეფით
gulze uts’q’via dak’repit
Sur son cœur son sabre
მკლავები სამკლავიანი.
mk’lavebi samk’laviani.
Entre ses bras croisés.
მივა და მიესალმება
miva da miesalmeba
L’ombre accueillit alors
თავის ძმობილსა მდუმარედ.
tavis dzmobilsa mdumared.
Son frère en silence.
იქვე აღაზაც ამოდის
ikve aghazats amodis
Voici qu’Aghaza surgit
სახე მოწყენით, მწუხარედ.
sakhe mots’q’enit, mts’ukhared.
Face à eux, tristement.
ენთება ცეცხლი მათს გვერდით,
enteba tsetskhli mats gverdit,
Un puissant feu fut allumé
მკრთალადა ბჟუტავს მთაზედა;
mk’rtalada bzhut’avs mtazeda;
Sur une montagne proche ;
იმათ ჰმასპინძლობს აღაზა,
imat hmasp’indzlobs aghaza,
Il y prépare le repas, les verres
ჯიხვის მწვადს უწვავს ალზედა.
jikhvis mts’vads uts’vavs alzeda.
Et les plats aux convives.
ვაჟკაცობისას ამბობენ,
vazhk’atsobisas amboben,
Le courage sublime
ერთურთის დანდობისასა,
erturtis dandobisasa,
Cette rencontre présente
სტუმარ-მასპინძლის წესზედა
st’umar-masp’indzlis ts’eszeda
Qui lie l’hôte et de l’invité,
ცნობის და და-ძმობისასა.
tsnobis da da-dzmobisasa.
Reconnaissance et fraternité.
როცა მათ ჰხედავს ერთადა
rotsa mat hkhedavs ertada
Quelle merveilleuse vision !
კაცი, ვერ ძღება ცქერითა;
k’atsi, ver dzgheba tskerita;
L’homme, ainsi contemple ces étincelles  ;
მაგრამ გაჩნდება ჯანღი რამ
magram gachndeba janghi ram
Mais arrive l’inéluctable
კურუმად შავის ფერითა,
k’urumad shavis perita,
Noirceur du soir et de brume,
დაეფარება სანახავს
daepareba sanakhavs
Qui dans ses bras récupère
  წერა-მწერელის წერითა.
ts’era-mts’erelis ts’erita.
Cette vision des montagnes.
ზედ აწევს ჯადოსავითა,
zed ats’evs jadosavita,
Cette étrange magie de la brume,
არ დაიმტვრევა კვერითა,
ar daimt’vreva k’verita,
Rien ne peut la briser,
ვერც შეულოცავს მლოცავი,
verts sheulotsavs mlotsavi,
Même les plus ferventes prières,
 არც აიხდება ხელითა.
arts aikhdeba khelita.
Sont ici impuissantes.
  მხოლოდ მდინარის ხმა ისმის,
mkholod mdinaris khma ismis,
On n’entend que le son de la rivière,
დაბლა მიქანავს ხველითა
dabla mikanavs khvelita
Qui s’écoule là
და უფსკრულს დასცქერს პირიმზე
da upsk’ruls dastskers p’irimze
Et dans l’abîme se penche
მოღერებულის ყელითა…
mogherebulis q’elita…
Les pétales d’une fleur…

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

L’HÔTE ET L’INVITE (VI) Poème Géorgien de VAJA PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

VI

_______________________________________________

სოფლისა გაღმა გორია,
soplisa gaghma goria,
De l’autre côté du village, la montagne,
დამწვარი, ქვიშიანია.
damts’vari, kvishiania.
Brûlée, sablonneuse.
ბევრი წევს იქა ვაჟკაცი,
bevri ts’evs ika vazhk’atsi,
Nombreux ici reposent,
გულ-ლომი, ჯიშიანია.
gul-lomi, jishiania.
Aux cœurs de lion.
ძირს მისდგამს ბექი მდუმარე,
dzirs misdgams beki mdumare,
En bas, silencieux,
ნაღვარი, თიხიანია.
naghvari, tikhiania.
Un bourbier d’argile.
ხმალ-ხანჯრის, თოფის მხმარეთი
khmal-khanjris, topis mkhmareti
Se sont tus les coups de feu, rangées les épées
არა სძგერს გული მაგარი;
ara sdzgers guli magari;
Se sont tus les cœurs aussi ;
იმათ სჭამს მიწა უენო,
imat sch’ams mits’a ueno,
Cette terre dévore ainsi,
სასტიკი, გაუმაძღარი;
sast’ik’i, gaumadzghari;
Féroce, gourmande ;
მასში ეშლება ყველასა
masshi eshleba q’velasa
Tout est en son pouvoir,
ადამიანის იერი…
adamianis ieri…
Aucun être humain …
ვერ გვიხსნის სიკვდილის ბჯღალით
ver gvikhsnis sik’vdilis bjghalit
Ne peut se sauver de sa mort
    ძალა, ვერც სიტყვა ცბიერი.
dzala, verts sit’q’va tsbieri.
Ni par la puissance ni par la ruse.
ბუნების ცოდვა ესაა,
bunebis tsodva esaa,
Le péché de la nature est ainsi,
მუდამ საწყინო ჩემია:
mudam sats’q’ino chemia:
Je suis toujours triste de voir
ავსა და კარგსა ყველას ჰკლავს,
avsa da k’argsa q’velas hk’lavs,
Qu’elle dévore sans distinction,
არავინ გადურჩენია.
aravin gadurchenia.
Personne ne sera sauvé.
ყველა მგზავრთათვის ინთქმევა,
q’vela mgzavrtatvis intkmeva,
Tous les passagers sont condamnés,
როცა იღუპვის გემია!..
rotsa ighup’vis gemia!..
Quand un bateau meurt en coulant ! ..
 მზე ჯერ არ ამოსულიყო,
mze jer ar amosuliq’o,
Le soleil ne s’était pas encore montré,
ნამს ჯერ ბალახზე ეძინა,
nams jer balakhze edzina,
La rosée dormant sur l’herbe,
არ დაებერა ნიავსა,
ar daebera niavsa,
Sans aucune brise,
დაბლა არ ჩამოეფინა,
dabla ar chamoepina,
En bas, s’amoncellent déjà
ურიცხვი კაცი და ქალი
uritskhvi k’atsi da kali
D’innombrables hommes et femmes
ჭალაზე შამოეფინა.
ch’alaze shamoepina.
Qui se retrouvent ensemble.
მოჰყავდა ზვიადაური
mohq’avda zviadauri
Zviadauri arrive
  ხელშეკონილი გროვასა,
khelshek’onili grovasa,
Prisonnier, attaché,
ყველას უხარის მის მოკვლა,
q’velas ukharis mis mok’vla,
Tous, ravis par cette mort inéluctable,
ან ვინ დაიწყებს გლოვასა?!
an vin daits’q’ebs glovasa?!
Parmi eux, qui portera le deuil ?
სიკვდილი ყველას გვაშინებს,
sik’vdili q’velas gvashinebs,
La mort effraie, il est vrai,
სხვას თუ ჰკვლენ, ცქერა გვწადიან;
skhvas tu hk’vlen, tskera gvts’adian;
Mais, à la voir portée par d’autres mains,
 კაცნი ვერ ჰგრძნობენ ბევრჯელა,
k’atsni ver hgrdznoben bevrjela,
Les hommes ressentent moins
როგორ დიდს ცოდვას სჩადიან.
rogor dids tsodvas schadian.
Le poids des péchés.
რამდენი ავსული ვიცი,
ramdeni avsuli vitsi,
Combien je vois des racailles
წარბშეუხრელად დადიან;
ts’arbsheukhrelad dadian;
Qui ne dévient pas de leur route ;
 თავის მტანჯველის შემუსრვა
tavis mt’anjvelis shemusrva
Qui ne souhaite pas finalement
 ან კი ვის არა სწადიან?!
an k’i vis ara sts’adian?!
Eliminer son bourreau définitivement ?

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

LES VALEUREUX REJOIGNENT LES EAUX DU STYX- OS LUSIADAS IV-40 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES – A muitos mandam ver o Estígio lago

*

traduction Jacky LavauzelleOS LUSIADAS CAMOES CANTO IV
Os Lusiadas Les Lusiades
OS LUSIADAS IV-40 LES LUSIADES IV-40
LITTERATURE PORTUGAISE

Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes
Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue
Luis de Camoes Les Lusiades Trad Jacky Lavauzelle

 Obra Poética  (1556)
OS LUSIADAS IV-40
A Epopeia Portuguesa

 

Traduction Jacky Lavauzelle

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle
Vasco de Gama

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 

******
******

LES VALEUREUX REJOIGNENT LES EAUX DU STYX

LA BATAILLE D’ALJUBARROTA – Batalha de Aljubarrota OS LUSIADAS IV-8 à IV-44

*******

« A muitos mandam ver o Estígio lago,
« Nombreux rejoignent le lac du Styx,
    Em cujo corpo a morte e o ferro entrava:
Quand sont entrés et la mort et le fer dans leur corps :
O Mestre morre ali de Santiago,
  Le Maître de Saint-Jacques était un de ceux-là,
Que fortíssimamente pelejava;
 Dans la belle bataille qu’il mena !
 Morre também, fazendo grande estrago,
Mort aussi, causant de grands dégâts,
Outro Mestre cruel de Calatrava;
  Le maître cruel de Calatrava ;
Os Pereiras também arrenegados
  Les Pereira, renégats reconnus,
 Morrem, arrenegando o Céu e os fados.
Moururent en niant le Ciel et la Destinée.

**

Traduction Jacky Lavauzelle
Nuno Álvares Pereira

****

OS LUSIADAS CANTO IV

****

Traduction Jacky Lavauzelle

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

**************

**

LA MORT DU VETERAN CAMOES

Et puis, pour qu’un royaume ait des gens de lettres, il lui faut de l’argent pour les pensionner. Le Portugal, qui épuisait son épargne en flottes, en armées, en constructions de citadelles, ne pouvait avoir dans son budget un chapitre d’encouragemens aux lettres et aux arts. Bientôt même l’état ruiné par ses conquêtes, obéré par la victoire, n’eut plus de quoi suffire aux besoins de ses armées : il finit par ne pouvoir plus nourrir ceux qui l’avaient servi. Camoens mourut à l’hôpital, ou à-peu-près ; mais ce ne fut pas comme poète ; ce ne fut pas comme Gilbert et Maifilâtre à côté d’autres écrivains largement rentes: ce fut comme un vétéran dont la solde manque, ou dont la pension de retraite est suspendue.il mourut comme beaucoup de ses compagnons d’armes, comme mouraient les vice-rois eux-mêmes, qui n’avaient pas toujours (témoin dom Joâo de Castro) de quoi acheter une pouie dans leur dernière maladie.

« Qu’y a-t-il de plus déplorable que de voir un si grand génie si mal récompensé ? Je l’ai vu mourir dans un hôpital de Lisbonne, sans avoir un drap pour se couvrir, lui qui avait si bravement combattu dans l’Inde orientale et qui avait fait cinq mille cinq cents lieues en mer. Grande leçon pour ceux qui se fatiguent à travailler nuit et jour et aussi vainement que l’araignée qui ourdit sa toile pour y prendre des mouches. »
Il peut résulter de cette apostille que José Indio a vu Camoens à l’hôpital, sans qu’il faille prendre à la lettre les mots je l’ai vu mourir.
Ce fut dans ces circonstances que le désastre d’AIkacer Kébir (4 août 1578) frappa de mort le Portugal. Il restait encore à Camoens une larme pour sa patrie : Ah ! s’écria-t-il, du moins je meurs avec elle ! Il répéta la même pensée dans la dernière lettre qu’il ait écrite. « Enfin, disait-il, je vais sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j’ai tant aimé ma patrie, que non-seulement je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »
Il ne survécut que peu de mois à ce désastre, et mourut au commencement de 1579, à l’âge de cinquante-cinq ans.
Il fut enterré très pauvrement dans l’église de Santa Anna, dit Pedro de Mariz, à gauche en entrant et sans que rien indiquât sa sépulture. Ses malheurs firent une impression si profonde, que personne ne voulut plus occuper la maison qu’il avait habitée. Elle est restée vide depuis sa mort. Les prévisions de Camoens ne tardèrent pas à s’accomplir. Le Portugal, ce royaume né d’une victoire et mort dans une défaite, tomba bientôt sous le joug de Philippe IL Ce monarque visitant ses nouvelles provinces, s’informa du poète, et, en apprenant qu’il n’existait plus, il témoigna un vif regret….

Charles Magnin
Luiz de Camoëns
Revue des Deux Mondes
Période Initiale, tome 6

*********************

Traduction Jacky Lavauzelle

ARTGITATO
*********************


Camoes Os Lusiadas IV Traduction Jacky Lavauzelle

 OS LUSIADAS IV

LUIS DE CAMOES LES LUSIADES

Camoes Canto III

DES PORTUGAIS SURVOLTES- OS LUSIADAS IV-39 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES -Porque eis os seus acesos novamente

*

traduction Jacky LavauzelleOS LUSIADAS CAMOES CANTO IV
Os Lusiadas Les Lusiades
OS LUSIADAS IV-39 LES LUSIADES IV-39
LITTERATURE PORTUGAISE

Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes
Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue
Luis de Camoes Les Lusiades Trad Jacky Lavauzelle

 Obra Poética  (1556)
OS LUSIADAS IV-39
A Epopeia Portuguesa

 

Traduction Jacky Lavauzelle

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle
Vasco de Gama

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 

******
******

LA BATAILLE D’ALJUBARROTA – Batalha de Aljubarrota OS LUSIADAS IV-8 à IV-44

14 août 1385
Batalha de Aljubarrota
La Bataille d’Aljubarrota

DES PORTUGAIS SURVOLTES

 

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle LA BATAILLE D'ALJUBARROTA (3)- OS LUSIADAS IV-33 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES
Vœu du roi Jean Ier à la Vierge Marie , Francisco da Silva, Museu Alberto Sampaio

******

DES PORTUGAIS SURVOLTES

*******

« Porque eis os seus acesos novamente
« Car les voici désormais, rallumés

Duma nobre vergonha e honroso fogo,
Par une noble honte et le feu de l’honneur,
  Sobre qual mais com ânimo valente
Et ce sera à celui qui aura le plus de courage
Perigos vencerá do Márcio jogo,
  Pour vaincre les dangers des jeux de Mars,
Porfiam: tinge o ferro o sangue ardente;
  Il rougit, ce fer qui se teinte du sang brûlant ;
 Rompem malhas primeiro, e peitos logo:
  Ils entaillent les mailles en premier et les poitrines ensuite :
 Assim recebem junto e dão feridas,
  Ainsi, les blessures se reçoivent et se donnent,
  Como a quem já não dói perder as vidas.
Et qui ne blesse plus a perdu sa vie.

**

Traduction Jacky Lavauzelle
Nuno Álvares Pereira

****

OS LUSIADAS CANTO IV

****

Traduction Jacky Lavauzelle

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

**************

**

LA MORT DU VETERAN CAMOES

Et puis, pour qu’un royaume ait des gens de lettres, il lui faut de l’argent pour les pensionner. Le Portugal, qui épuisait son épargne en flottes, en armées, en constructions de citadelles, ne pouvait avoir dans son budget un chapitre d’encouragemens aux lettres et aux arts. Bientôt même l’état ruiné par ses conquêtes, obéré par la victoire, n’eut plus de quoi suffire aux besoins de ses armées : il finit par ne pouvoir plus nourrir ceux qui l’avaient servi. Camoens mourut à l’hôpital, ou à-peu-près ; mais ce ne fut pas comme poète ; ce ne fut pas comme Gilbert et Maifilâtre à côté d’autres écrivains largement rentes: ce fut comme un vétéran dont la solde manque, ou dont la pension de retraite est suspendue.il mourut comme beaucoup de ses compagnons d’armes, comme mouraient les vice-rois eux-mêmes, qui n’avaient pas toujours (témoin dom Joâo de Castro) de quoi acheter une pouie dans leur dernière maladie.

« Qu’y a-t-il de plus déplorable que de voir un si grand génie si mal récompensé ? Je l’ai vu mourir dans un hôpital de Lisbonne, sans avoir un drap pour se couvrir, lui qui avait si bravement combattu dans l’Inde orientale et qui avait fait cinq mille cinq cents lieues en mer. Grande leçon pour ceux qui se fatiguent à travailler nuit et jour et aussi vainement que l’araignée qui ourdit sa toile pour y prendre des mouches. »
Il peut résulter de cette apostille que José Indio a vu Camoens à l’hôpital, sans qu’il faille prendre à la lettre les mots je l’ai vu mourir.
Ce fut dans ces circonstances que le désastre d’AIkacer Kébir (4 août 1578) frappa de mort le Portugal. Il restait encore à Camoens une larme pour sa patrie : Ah ! s’écria-t-il, du moins je meurs avec elle ! Il répéta la même pensée dans la dernière lettre qu’il ait écrite. « Enfin, disait-il, je vais sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j’ai tant aimé ma patrie, que non-seulement je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »
Il ne survécut que peu de mois à ce désastre, et mourut au commencement de 1579, à l’âge de cinquante-cinq ans.
Il fut enterré très pauvrement dans l’église de Santa Anna, dit Pedro de Mariz, à gauche en entrant et sans que rien indiquât sa sépulture. Ses malheurs firent une impression si profonde, que personne ne voulut plus occuper la maison qu’il avait habitée. Elle est restée vide depuis sa mort. Les prévisions de Camoens ne tardèrent pas à s’accomplir. Le Portugal, ce royaume né d’une victoire et mort dans une défaite, tomba bientôt sous le joug de Philippe IL Ce monarque visitant ses nouvelles provinces, s’informa du poète, et, en apprenant qu’il n’existait plus, il témoigna un vif regret….

Charles Magnin
Luiz de Camoëns
Revue des Deux Mondes
Période Initiale, tome 6

*********************

Traduction Jacky Lavauzelle

ARTGITATO
*********************


Camoes Os Lusiadas IV Traduction Jacky Lavauzelle

 OS LUSIADAS IV

LUIS DE CAMOES LES LUSIADES

Camoes Canto III

HARANGUE ET FRAPPE DU ROI JEAN- OS LUSIADAS IV-38 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES – Vedes-me aqui, Rei vosso, e companheiro

*

traduction Jacky LavauzelleOS LUSIADAS CAMOES CANTO IV
Os Lusiadas Les Lusiades
OS LUSIADAS IV-38 LES LUSIADES IV-38
LITTERATURE PORTUGAISE

Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes
Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue
Luis de Camoes Les Lusiades Trad Jacky Lavauzelle

 Obra Poética  (1556)
OS LUSIADAS IV-38
A Epopeia Portuguesa

 

Traduction Jacky LAVAUZELLE

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle
Vasco de Gama

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 

******
******

LA BATAILLE D’ALJUBARROTA – Batalha de Aljubarrota OS LUSIADAS IV-8 à IV-44

14 août 1385
Batalha de Aljubarrota
La Bataille d’Aljubarrota

HARANGUE ET FRAPPE DU ROI JEAN

 

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle LA BATAILLE D'ALJUBARROTA (3)- OS LUSIADAS IV-33 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES
Vœu du roi Jean Ier à la Vierge Marie , Francisco da Silva, Museu Alberto Sampaio

******

HARANGUE ET FRAPPE DU ROI JEAN

*******

« -Vedes-me aqui, Rei vosso, e companheiro,

« Vous me voyez ici, votre roi et votre compagnon,
Que entre as lanças, e setas, e os arneses
Contre les lances,les flèches et les harnais
Dos inimigos corro e vou primeiro:
Des ennemis, je cours et je pars le premier :
Pelejai, verdadeiros Portugueses! »-
Courage ! véritables Portugais ! « –
Isto disse o magnânimo guerreiro,
Ceci dit le guerrier magnanime,
 E, sopesando a lança quatro vezes,
Soupèse sa lance quatre fois,
  Com força tira; e, deste único tiro,
La lance avec force; et, ce seul coup,
  Muitos lançaram o último suspiro.
Transperça de nombreux ennemis.

**

Traduction Jacky Lavauzelle
Nuno Álvares Pereira

****

OS LUSIADAS CANTO IV

****

Traduction Jacky Lavauzelle

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

**************

**

LA MORT DU VETERAN CAMOES

Et puis, pour qu’un royaume ait des gens de lettres, il lui faut de l’argent pour les pensionner. Le Portugal, qui épuisait son épargne en flottes, en armées, en constructions de citadelles, ne pouvait avoir dans son budget un chapitre d’encouragemens aux lettres et aux arts. Bientôt même l’état ruiné par ses conquêtes, obéré par la victoire, n’eut plus de quoi suffire aux besoins de ses armées : il finit par ne pouvoir plus nourrir ceux qui l’avaient servi. Camoens mourut à l’hôpital, ou à-peu-près ; mais ce ne fut pas comme poète ; ce ne fut pas comme Gilbert et Maifilâtre à côté d’autres écrivains largement rentes: ce fut comme un vétéran dont la solde manque, ou dont la pension de retraite est suspendue.il mourut comme beaucoup de ses compagnons d’armes, comme mouraient les vice-rois eux-mêmes, qui n’avaient pas toujours (témoin dom Joâo de Castro) de quoi acheter une pouie dans leur dernière maladie.

« Qu’y a-t-il de plus déplorable que de voir un si grand génie si mal récompensé ? Je l’ai vu mourir dans un hôpital de Lisbonne, sans avoir un drap pour se couvrir, lui qui avait si bravement combattu dans l’Inde orientale et qui avait fait cinq mille cinq cents lieues en mer. Grande leçon pour ceux qui se fatiguent à travailler nuit et jour et aussi vainement que l’araignée qui ourdit sa toile pour y prendre des mouches. »
Il peut résulter de cette apostille que José Indio a vu Camoens à l’hôpital, sans qu’il faille prendre à la lettre les mots je l’ai vu mourir.
Ce fut dans ces circonstances que le désastre d’AIkacer Kébir (4 août 1578) frappa de mort le Portugal. Il restait encore à Camoens une larme pour sa patrie : Ah ! s’écria-t-il, du moins je meurs avec elle ! Il répéta la même pensée dans la dernière lettre qu’il ait écrite. « Enfin, disait-il, je vais sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j’ai tant aimé ma patrie, que non-seulement je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »
Il ne survécut que peu de mois à ce désastre, et mourut au commencement de 1579, à l’âge de cinquante-cinq ans.
Il fut enterré très pauvrement dans l’église de Santa Anna, dit Pedro de Mariz, à gauche en entrant et sans que rien indiquât sa sépulture. Ses malheurs firent une impression si profonde, que personne ne voulut plus occuper la maison qu’il avait habitée. Elle est restée vide depuis sa mort. Les prévisions de Camoens ne tardèrent pas à s’accomplir. Le Portugal, ce royaume né d’une victoire et mort dans une défaite, tomba bientôt sous le joug de Philippe IL Ce monarque visitant ses nouvelles provinces, s’informa du poète, et, en apprenant qu’il n’existait plus, il témoigna un vif regret….

Charles Magnin
Luiz de Camoëns
Revue des Deux Mondes
Période Initiale, tome 6

*********************

Traduction Jacky Lavauzelle

ARTGITATO
*********************


Camoes Os Lusiadas IV Traduction Jacky Lavauzelle

ROI JEAN
OS LUSIADAS IV

LUIS DE CAMOES LES LUSIADES

Camoes Canto III

LA HARANGUE DU ROI JEAN- OS LUSIADAS IV-37 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES – Corre raivosa, e freme, e com bramidos

*

traduction Jacky LavauzelleOS LUSIADAS CAMOES CANTO IV
Os Lusiadas Les Lusiades
OS LUSIADAS IV-37 LES LUSIADES IV-37
LITTERATURE PORTUGAISE

Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes
Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue
Luis de Camoes Les Lusiades Trad Jacky Lavauzelle

 Obra Poética  (1556)
OS LUSIADAS IV-37
A Epopeia Portuguesa

 

Traduction Jacky Lavauzelle

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle
Vasco de Gama

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 

******
******

14 août 1385
Batalha de Aljubarrota
La Bataille d’Aljubarrota

LA HARANGUE DU ROI JEAN

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle LA BATAILLE D'ALJUBARROTA (3)- OS LUSIADAS IV-33 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES

Vœu du roi Jean Ier à la Vierge Marie , Francisco da Silva, Museu Alberto Sampaio

******

LA HARANGUE DU ROI JEAN

*******

« Corre raivosa, e freme, e com bramidos
« La lionne bondit  et se bat, et vrombissent alors
Os montes Sete Irmãos atroa e abala:
  Les montagnes des Sept Frères effrayées :
Tal Joane, com outros escolhidos
   Tel Jean, avec d’autres valeureux cavaliers
Dos seus, correndo acode à primeira ala:
   A ses côtés,  secourant la première aile :
 -« Ó fortes companheiros, ó subidos
« O puissants compagnons, O nobles
Cavaleiros, a quem nenhum se iguala,
Cavaliers, qu’aucun n’égal,
Defendei vossas terras, que a esperança
Défendez vos terres, cet espoir
Da liberdade está na vossa lança.
De liberté est dans votre lance.

**

Traduction Jacky Lavauzelle
Nuno Álvares Pereira

****

OS LUSIADAS CANTO IV

****

Traduction Jacky Lavauzelle

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

**************

**

LA MORT DU VETERAN CAMOES

Et puis, pour qu’un royaume ait des gens de lettres, il lui faut de l’argent pour les pensionner. Le Portugal, qui épuisait son épargne en flottes, en armées, en constructions de citadelles, ne pouvait avoir dans son budget un chapitre d’encouragemens aux lettres et aux arts. Bientôt même l’état ruiné par ses conquêtes, obéré par la victoire, n’eut plus de quoi suffire aux besoins de ses armées : il finit par ne pouvoir plus nourrir ceux qui l’avaient servi. Camoens mourut à l’hôpital, ou à-peu-près ; mais ce ne fut pas comme poète ; ce ne fut pas comme Gilbert et Maifilâtre à côté d’autres écrivains largement rentes: ce fut comme un vétéran dont la solde manque, ou dont la pension de retraite est suspendue.il mourut comme beaucoup de ses compagnons d’armes, comme mouraient les vice-rois eux-mêmes, qui n’avaient pas toujours (témoin dom Joâo de Castro) de quoi acheter une pouie dans leur dernière maladie.

« Qu’y a-t-il de plus déplorable que de voir un si grand génie si mal récompensé ? Je l’ai vu mourir dans un hôpital de Lisbonne, sans avoir un drap pour se couvrir, lui qui avait si bravement combattu dans l’Inde orientale et qui avait fait cinq mille cinq cents lieues en mer. Grande leçon pour ceux qui se fatiguent à travailler nuit et jour et aussi vainement que l’araignée qui ourdit sa toile pour y prendre des mouches. »
Il peut résulter de cette apostille que José Indio a vu Camoens à l’hôpital, sans qu’il faille prendre à la lettre les mots je l’ai vu mourir.
Ce fut dans ces circonstances que le désastre d’AIkacer Kébir (4 août 1578) frappa de mort le Portugal. Il restait encore à Camoens une larme pour sa patrie : Ah ! s’écria-t-il, du moins je meurs avec elle ! Il répéta la même pensée dans la dernière lettre qu’il ait écrite. « Enfin, disait-il, je vais sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j’ai tant aimé ma patrie, que non-seulement je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »
Il ne survécut que peu de mois à ce désastre, et mourut au commencement de 1579, à l’âge de cinquante-cinq ans.
Il fut enterré très pauvrement dans l’église de Santa Anna, dit Pedro de Mariz, à gauche en entrant et sans que rien indiquât sa sépulture. Ses malheurs firent une impression si profonde, que personne ne voulut plus occuper la maison qu’il avait habitée. Elle est restée vide depuis sa mort. Les prévisions de Camoens ne tardèrent pas à s’accomplir. Le Portugal, ce royaume né d’une victoire et mort dans une défaite, tomba bientôt sous le joug de Philippe IL Ce monarque visitant ses nouvelles provinces, s’informa du poète, et, en apprenant qu’il n’existait plus, il témoigna un vif regret….

Charles Magnin
Luiz de Camoëns
Revue des Deux Mondes
Période Initiale, tome 6

*********************

Traduction Jacky Lavauzelle

ARTGITATO
*********************


Camoes Os Lusiadas IV Traduction Jacky Lavauzelle

 OS LUSIADAS IV

LUIS DE CAMOES LES LUSIADES

Camoes Canto III

JEAN PART A L’AIDE DE NUNO- OS LUSIADAS IV-36 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES – Sentiu Joane a afronta que passava

*

traduction Jacky LavauzelleOS LUSIADAS CAMOES CANTO IV
Os Lusiadas Les Lusiades
OS LUSIADAS IV-36 LES LUSIADES IV-36
LITTERATURE PORTUGAISE

Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes
Os Lusiadas Traduction Jacky Lavauzelle Les Lusiades de Luis de Camoes

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue
Luis de Camoes Les Lusiades Trad Jacky Lavauzelle

 Obra Poética  (1556)
OS LUSIADAS IV-36
A Epopeia Portuguesa

 

Traduction Jacky Lavauzelle

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle
Vasco de Gama

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 

******
******

14 août 1385
Batalha de Aljubarrota
La Bataille d’Aljubarrota

LA BATAILLE D’ALJUBARROTA – Batalha de Aljubarrota OS LUSIADAS IV-8 à IV-44

JEAN PART A L’AIDE DE NUNO

Camoes Traduction Jacky Lavauzelle LA BATAILLE D'ALJUBARROTA (3)- OS LUSIADAS IV-33 LES LUSIADES LUIS DE CAMOES

Vœu du roi Jean Ier à la Vierge Marie , Francisco da Silva, Museu Alberto Sampaio

******

JEAN PART A L’AIDE DE NUNO

*******

« Sentiu Joane a afronta que passava
« Jean comprend les faiblesses de la position
Nuno, que, como sábio capitão,
De Nuno, qui, en tant que capitaine avisé,
Tudo corria e via, e a todos dava,
   Couvre toutes les opérations et voit tout,
Com presença e palavras, coração.
  Avec de la présence, des mots, et du cœur.
Qual parida leoa, fera e brava,
   Telle la lionne, sauvage et en colère,
 Que os filhos que no ninho sós estão,
 Qui a laissé seuls ses petits lionceaux,
Sentiu que, enquanto pasto lhe buscara,
  Et découvre après sa chasse,
O pastor de Massília lhos furtara;
Que le berger de Massilia les avait chapardés ;

 

**

Traduction Jacky Lavauzelle
Nuno Álvares Pereira

****

OS LUSIADAS CANTO IV

****

Traduction Jacky Lavauzelle

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

**************

**

LA MORT DU VETERAN CAMOES

Et puis, pour qu’un royaume ait des gens de lettres, il lui faut de l’argent pour les pensionner. Le Portugal, qui épuisait son épargne en flottes, en armées, en constructions de citadelles, ne pouvait avoir dans son budget un chapitre d’encouragemens aux lettres et aux arts. Bientôt même l’état ruiné par ses conquêtes, obéré par la victoire, n’eut plus de quoi suffire aux besoins de ses armées : il finit par ne pouvoir plus nourrir ceux qui l’avaient servi. Camoens mourut à l’hôpital, ou à-peu-près ; mais ce ne fut pas comme poète ; ce ne fut pas comme Gilbert et Maifilâtre à côté d’autres écrivains largement rentes: ce fut comme un vétéran dont la solde manque, ou dont la pension de retraite est suspendue.il mourut comme beaucoup de ses compagnons d’armes, comme mouraient les vice-rois eux-mêmes, qui n’avaient pas toujours (témoin dom Joâo de Castro) de quoi acheter une pouie dans leur dernière maladie.

« Qu’y a-t-il de plus déplorable que de voir un si grand génie si mal récompensé ? Je l’ai vu mourir dans un hôpital de Lisbonne, sans avoir un drap pour se couvrir, lui qui avait si bravement combattu dans l’Inde orientale et qui avait fait cinq mille cinq cents lieues en mer. Grande leçon pour ceux qui se fatiguent à travailler nuit et jour et aussi vainement que l’araignée qui ourdit sa toile pour y prendre des mouches. »
Il peut résulter de cette apostille que José Indio a vu Camoens à l’hôpital, sans qu’il faille prendre à la lettre les mots je l’ai vu mourir.
Ce fut dans ces circonstances que le désastre d’AIkacer Kébir (4 août 1578) frappa de mort le Portugal. Il restait encore à Camoens une larme pour sa patrie : Ah ! s’écria-t-il, du moins je meurs avec elle ! Il répéta la même pensée dans la dernière lettre qu’il ait écrite. « Enfin, disait-il, je vais sortir de la vie, et il sera manifeste à tous que j’ai tant aimé ma patrie, que non-seulement je me trouve heureux de mourir dans son sein, mais encore de mourir avec elle. »
Il ne survécut que peu de mois à ce désastre, et mourut au commencement de 1579, à l’âge de cinquante-cinq ans.
Il fut enterré très pauvrement dans l’église de Santa Anna, dit Pedro de Mariz, à gauche en entrant et sans que rien indiquât sa sépulture. Ses malheurs firent une impression si profonde, que personne ne voulut plus occuper la maison qu’il avait habitée. Elle est restée vide depuis sa mort. Les prévisions de Camoens ne tardèrent pas à s’accomplir. Le Portugal, ce royaume né d’une victoire et mort dans une défaite, tomba bientôt sous le joug de Philippe IL Ce monarque visitant ses nouvelles provinces, s’informa du poète, et, en apprenant qu’il n’existait plus, il témoigna un vif regret….

Charles Magnin
Luiz de Camoëns
Revue des Deux Mondes
Période Initiale, tome 6

*********************

Traduction Jacky Lavauzelle

ARTGITATO
*********************


Camoes Os Lusiadas IV Traduction Jacky Lavauzelle

 OS LUSIADAS IV

LUIS DE CAMOES LES LUSIADES

Camoes Canto III

L’HÔTE ET L’INVITE (I) Poème Géorgien de VAJA PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

I

_______________________________________________

ღამის წყვდიადში ჩაფლული,
ghamis ts’q’vdiadshi chapluli,
Dans l’obscurité de la nuit,
გამტკნარებულის სახითა,
gamt’k’narebulis sakhita,
Sous un ciel brillant,
მოსჩანს ქისტეთის მიდამო
moschans kist’etis midamo
Je vois les chaînes montagneuses
 სალის კლდეების ტახტითა.
salis k’ldeebis t’akht’ita.
D’où jaillissent des trônes de rochers.
 ბნელს ხევზე მოჰყეფს მდინარე,
bnels khevze mohq’eps mdinare,
Péniblement dévale une rivière,
გულამღვრეული ჯავრითა.
gulamghvreuli javrita.
Dans ses entrelacs encaissés.
გადმოხრილიყვნენ მთანიცა,
gadmokhriliq’vnen mtanitsa,
Elle se renverse cette montagne,
ხელ-პირს იბანდენ წყალზედა;
khel-p’irs ibanden ts’q’alzeda;
Plonge ses mains dans la froideur des eaux ;
ბევრი მომკვდარა მათს მკერდზე,
bevri momk’vdara mats mk’erdze,
Beaucoup sont morts sur sa poitrine,
სისხლს ვერ იხდენენ ტანზედა;
siskhls ver ikhdenen t’anzeda;
Mais le sang ne peut être ainsi lavé ;
ძმის მკვლელის სისხლი სწყურია,
dzmis mk’vlelis siskhli sts’q’uria,
Il a soif du sang de l’assassin de son frère
კაცი რამ მოდის გზაზედა.
k’atsi ram modis gzazeda.
Cet homme qui arpente le chemin.
გზას ვამბობ, თორემ რა გზაა.
gzas vambob, torem ra gzaa.
Je  parle d’un chemin, mais quel chemin ?
ვიწრო ბილიკი კლდეზედა?
vits’ro bilik’i k’ldezeda?
Un chemin, ce sentier étroit à travers les falaises ?
სავალად მეტად ძნელია,
savalad met’ad dznelia,
Qu’il est difficile d’avancer,
ფეხს ძლივს აცილებს ფეხზედა.
pekhs dzlivs atsilebs pekhzeda.
Qu’il est compliqué aux jambes de tenir.
გაღმა სჩანს ქისტის სოფელი
gaghma schans kist’is sopeli
De l’autre côté, voici un village Kiste
არწივის ბუდესავითა, –
arts’ivis budesavita, –
Qui, tel un nid d’aigle, domine,
საამო არის საცქერლად
saamo aris satskerlad
Comme il est réconfortant
დიაცის უბესავითა.
diatsis ubesavita.
De le retrouver chaque fois.
სოფლის თავს სძინავს შავს ნისლსა
soplis tavs sdzinavs shavs nislsa
Le village dort dans le brouillard
დაფიქრებულის სახითა.
dapikrebulis sakhita.
Qui l’enveloppe profondément.
ყურს უგდებს არე-მარესა,
q’urs ugdebs are-maresa,
Ses nappes tendent l’oreille ,
გულ-ლაღობს სანახავითა.
gul-laghobs sanakhavita.
Aux affaires de ce monde.
სტუმარი ცოტა ხანისა
st’umari tsot’a khanisa
L’hôte s’installe pour peu de temps
ხვალ სხვაგან წავა აქითა.
khval skhvagan ts’ava akita.
Car demain déjà il partira ailleurs.
წავა, გადივლის გორებსა,
ts’ava, gadivlis gorebsa,
Il partira rejoindre les gorges,
ქედებსა ყინულიანსა;
kedebsa q’inuliansa;
Qui se sont figées dans la glace.
აბნელებს, უხილავად ჰქმნის
abnelebs, ukhilavad hkmnis
Ses voiles découvrent des choses invisibles
ქვეყანას ხილულიანსა.
kveq’anas khiluliansa.
Et en voilent d’autres visibles.
თუ მონადირეს ატირებს,
tu monadires at’irebs,
Si le chasseur s’arrête, désemparé,
გზა-დაკარგულსა კლდეშია,
gza-dak’argulsa k’ldeshia,
Et cherche sa route perdue à travers les rochers,
ალაღებს მგელსა და ქურდსა,
alaghebs mgelsa da kurdsa,
Le brouillard enveloppe le loup et le voleur,
მოარულთ სიბნელეშია.
moarult sibneleshia.
Qui se satisfont de ses ténèbres.

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE