Archives par mot-clé : zurab tsereteli

INESSE- ინესია – Инесса de ZURAB TSERETELI – ZOURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

*****
SERIE INESSE
INESSE ინესია Инесса

Zourab Tsereteli
Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli Ines

Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


Zurab tsereteli
ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZURAB TSERETELI
ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________


ინესია
INES
INESSE
Инесса

____________________________________

ზეთი, ტილო
Zeti Tilo
Huile sur toile
Oil on canvas
холст, масло

**
Inesse – Zurab Tsereteli – 1974

Qui es-tu ?

Tu es venue
Et tu m’as demandé qui j’étais
Qui je suis ?
Voilà qui je suis !
Je suis celui qui s’est trouvé dans la blême vallée,
Au bord de cette mer d’écueils noirs constellée,
Un soir
Sous la pâle nuée éternelle qui sort,
Tu m’as répondu
Je ne comprends pas qui tu es
Qui es-tu ?
J’ai répondu
Qui je suis ?
Voilà qui je suis !
Je suis un jour dans les flots, un autre dans l’horizon,
Je suis celui qui a fait de l’orage une fraîche rosée
Je suis celui qui ne veux pas être où il est
Je suis celui qui traîne toujours sur cette plage nue
Une plage aigre, isolée et vide,
Où l’on ne voit qu’espace âpre et silencieux,
Solitude sur terre et solitude aux cieux ;
Elle ne m’a pas compris
Elle m’a répondu que tout cela lui semblait flou
Je sais
Lui ai-je dit
Oui ! je sais mais tu vas comprendre
Tu comprendras si tu as le cœur vrai
Je suis le coeur qui se trouve enroulée de lierres et de décombres,
Je ne sollicite qu’un peu d’attention entre deux orages
Je ne sollicite qu’une seule pauvre chose :
trouver une bénédiction au coeur de ces déserts sombres !
Voilà qui je suis
Et toi qui es-tu ?
Elle m’a répondu
Je ne sais pas qui tu es
Mais je vois ce  que tes yeux veulent dire

Jacky Lavauzelle

Inesse – Zurab Tsereteli – 1972

WHO ARE YOU ?

You came
And you asked me who I was
Who I am ?
Here is who I am !
I am the one who found himself in the pale valley,
At the edge of this sea of black stellar spheres,
One night
Under the pale eternal cloud that comes out,
You replied to me
I do not understand who you are
Who are you ?

I answered
Who I am ?
Here is who I am !
I am one day in the waves, another in the horizon,
I am the one who made the storm a cool dew
I am the one who does not want to be where he is
I am the one who always hangs on this bare beach
A sour beach, isolated and empty,
Where we see only a bitter and silent space,
Solitude on earth and solitude in heaven;
She did not understand me
She told me that it all seemed unclear
I know
I told him
Yes ! I know but you will understand
You will understand if you have a true heart
I am the heart that is wrapped in ivy and rubble,
I only ask for a little attention between two thunderstorms
I only ask for one poor thing:
find a blessing in the heart of these dark deserts!
here is who I am
And you, who are you ?
She answered me
I do not know who you are
But I see what your eyes mean


Inesse – Zurab Tsereteli
Inesse – Zurab Tsereteli

Quem é você ?

Você veio
E você me perguntou quem eu era
Quem sou eu ?
É quem eu sou !
Eu sou o único que se encontrou no vale pálido,
Na beira deste mar de esferas estelares negras,
Uma noite
Sob a pálida nuvem eterna que sai,
Você me respondeu
Eu não entendo quem você é
Quem é voce
Eu respondi
Quem sou eu?
É quem eu sou!
Eu estou um dia nas ondas, outra no horizonte,
Eu sou aquele que fez da tempestade um orvalho fresco
Eu sou aquele que não quer estar onde está
Eu sou o único que sempre paira sobre esta praia nua
Uma praia azeda, isolada e vazia,
Onde vemos apenas um espaço amargo e silencioso,
Solidão na terra e solidão no céu;
Ela não me entendeu
Ela me disse que tudo parecia incerto
Eu sei
Eu disse a ele
Sim! Eu sei mas você vai entender
Você vai entender se você tem um coração verdadeiro
Eu sou o coração envolto em hera e cascalho
Eu só peço um pouco de atenção entre duas tempestades
Eu só peço uma coitada:
encontre uma bênção no coração desses desertos sombrios!
É quem eu sou
E quem é você?
Ela respondeu
Eu não sei quem você é
Mas eu vejo o que seus olhos querem dizer

Inesse – Zurab Tsereteli
Inesse – Zurab Tsereteli
Inesse – Zurab Tsereteli

 

*****

SERIE INESSE
INESSE ინესია Инесса

Zourab Tsereteli
Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli Ines

Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE


Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

 

 

L’HÔTE ET L’INVITE (XV) Poème Géorgien de VAJA-PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

 VAJA-PCHAVELA
Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

XV

_______________________________________________

იმ კლდის თავს, საცა ჯოყოლა
im k’ldis tavs, satsa joq’ola
Voici sur ce rocher, où Djokola est tombé
მოჰკლეს ხევსურთა ბრძოლაში,
mohk’les khevsurta brdzolashi,
Dans sa lutte contre les Khevsours,
ღამ-ღამ ჰხედავენ სურათსა
gham-gham hkhedaven suratsa
Une apparition au cœur de la nuit
 ზვავისგან ნაგალს გორაში:
zvavisgan nagals gorashi:
Après cette terrible avalanche :
კლდის თავს წადგება ჯოყოლა,
k’ldis tavs ts’adgeba joq’ola,
Djokola sur son rocher,
 სასაფლაოსკე იძახებს:
sasaplaosk’e idzakhebs:
Clamant en direction du cimetière :
“ზვიადაურო, ძმობილო,
“zviadauro, dzmobilo,
« Zviadaouri, mon frère,
რად არ მაჩვენებ შენს სახეს?!”
rad ar machveneb shens sakhes?!”
Pourquoi ne montres-tu pas ton visage ? « 
სასაფლაოდამ წამოვა
sasaplaodam ts’amova
Alors, du cimetière monta
 აჩრდილი ფარ-ხმალიანი,
achrdili par-khmaliani,
Une ombre gigantesque,
გულზე უწყვია დაკრეფით
gulze uts’q’via dak’repit
Sur son cœur son sabre
მკლავები სამკლავიანი.
mk’lavebi samk’laviani.
Entre ses bras croisés.
მივა და მიესალმება
miva da miesalmeba
L’ombre accueillit alors
თავის ძმობილსა მდუმარედ.
tavis dzmobilsa mdumared.
Son frère en silence.
იქვე აღაზაც ამოდის
ikve aghazats amodis
Voici qu’Aghaza surgit
სახე მოწყენით, მწუხარედ.
sakhe mots’q’enit, mts’ukhared.
Face à eux, tristement.
ენთება ცეცხლი მათს გვერდით,
enteba tsetskhli mats gverdit,
Un puissant feu fut allumé
მკრთალადა ბჟუტავს მთაზედა;
mk’rtalada bzhut’avs mtazeda;
Sur une montagne proche ;
იმათ ჰმასპინძლობს აღაზა,
imat hmasp’indzlobs aghaza,
Il y prépare le repas, les verres
ჯიხვის მწვადს უწვავს ალზედა.
jikhvis mts’vads uts’vavs alzeda.
Et les plats aux convives.
ვაჟკაცობისას ამბობენ,
vazhk’atsobisas amboben,
Le courage sublime
ერთურთის დანდობისასა,
erturtis dandobisasa,
Cette rencontre présente
სტუმარ-მასპინძლის წესზედა
st’umar-masp’indzlis ts’eszeda
Qui lie l’hôte et de l’invité,
ცნობის და და-ძმობისასა.
tsnobis da da-dzmobisasa.
Reconnaissance et fraternité.
როცა მათ ჰხედავს ერთადა
rotsa mat hkhedavs ertada
Quelle merveilleuse vision !
კაცი, ვერ ძღება ცქერითა;
k’atsi, ver dzgheba tskerita;
L’homme, ainsi contemple ces étincelles  ;
მაგრამ გაჩნდება ჯანღი რამ
magram gachndeba janghi ram
Mais arrive l’inéluctable
კურუმად შავის ფერითა,
k’urumad shavis perita,
Noirceur du soir et de brume,
დაეფარება სანახავს
daepareba sanakhavs
Qui dans ses bras récupère
  წერა-მწერელის წერითა.
ts’era-mts’erelis ts’erita.
Cette vision des montagnes.
ზედ აწევს ჯადოსავითა,
zed ats’evs jadosavita,
Cette étrange magie de la brume,
არ დაიმტვრევა კვერითა,
ar daimt’vreva k’verita,
Rien ne peut la briser,
ვერც შეულოცავს მლოცავი,
verts sheulotsavs mlotsavi,
Même les plus ferventes prières,
 არც აიხდება ხელითა.
arts aikhdeba khelita.
Sont ici impuissantes.
  მხოლოდ მდინარის ხმა ისმის,
mkholod mdinaris khma ismis,
On n’entend que le son de la rivière,
დაბლა მიქანავს ხველითა
dabla mikanavs khvelita
Qui s’écoule là
და უფსკრულს დასცქერს პირიმზე
da upsk’ruls dastskers p’irimze
Et dans l’abîme se penche
მოღერებულის ყელითა…
mogherebulis q’elita…
Les pétales d’une fleur…

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

L’HÔTE ET L’INVITE (VI) Poème Géorgien de VAJA PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

VI

_______________________________________________

სოფლისა გაღმა გორია,
soplisa gaghma goria,
De l’autre côté du village, la montagne,
დამწვარი, ქვიშიანია.
damts’vari, kvishiania.
Brûlée, sablonneuse.
ბევრი წევს იქა ვაჟკაცი,
bevri ts’evs ika vazhk’atsi,
Nombreux ici reposent,
გულ-ლომი, ჯიშიანია.
gul-lomi, jishiania.
Aux cœurs de lion.
ძირს მისდგამს ბექი მდუმარე,
dzirs misdgams beki mdumare,
En bas, silencieux,
ნაღვარი, თიხიანია.
naghvari, tikhiania.
Un bourbier d’argile.
ხმალ-ხანჯრის, თოფის მხმარეთი
khmal-khanjris, topis mkhmareti
Se sont tus les coups de feu, rangées les épées
არა სძგერს გული მაგარი;
ara sdzgers guli magari;
Se sont tus les cœurs aussi ;
იმათ სჭამს მიწა უენო,
imat sch’ams mits’a ueno,
Cette terre dévore ainsi,
სასტიკი, გაუმაძღარი;
sast’ik’i, gaumadzghari;
Féroce, gourmande ;
მასში ეშლება ყველასა
masshi eshleba q’velasa
Tout est en son pouvoir,
ადამიანის იერი…
adamianis ieri…
Aucun être humain …
ვერ გვიხსნის სიკვდილის ბჯღალით
ver gvikhsnis sik’vdilis bjghalit
Ne peut se sauver de sa mort
    ძალა, ვერც სიტყვა ცბიერი.
dzala, verts sit’q’va tsbieri.
Ni par la puissance ni par la ruse.
ბუნების ცოდვა ესაა,
bunebis tsodva esaa,
Le péché de la nature est ainsi,
მუდამ საწყინო ჩემია:
mudam sats’q’ino chemia:
Je suis toujours triste de voir
ავსა და კარგსა ყველას ჰკლავს,
avsa da k’argsa q’velas hk’lavs,
Qu’elle dévore sans distinction,
არავინ გადურჩენია.
aravin gadurchenia.
Personne ne sera sauvé.
ყველა მგზავრთათვის ინთქმევა,
q’vela mgzavrtatvis intkmeva,
Tous les passagers sont condamnés,
როცა იღუპვის გემია!..
rotsa ighup’vis gemia!..
Quand un bateau meurt en coulant ! ..
 მზე ჯერ არ ამოსულიყო,
mze jer ar amosuliq’o,
Le soleil ne s’était pas encore montré,
ნამს ჯერ ბალახზე ეძინა,
nams jer balakhze edzina,
La rosée dormant sur l’herbe,
არ დაებერა ნიავსა,
ar daebera niavsa,
Sans aucune brise,
დაბლა არ ჩამოეფინა,
dabla ar chamoepina,
En bas, s’amoncellent déjà
ურიცხვი კაცი და ქალი
uritskhvi k’atsi da kali
D’innombrables hommes et femmes
ჭალაზე შამოეფინა.
ch’alaze shamoepina.
Qui se retrouvent ensemble.
მოჰყავდა ზვიადაური
mohq’avda zviadauri
Zviadauri arrive
  ხელშეკონილი გროვასა,
khelshek’onili grovasa,
Prisonnier, attaché,
ყველას უხარის მის მოკვლა,
q’velas ukharis mis mok’vla,
Tous, ravis par cette mort inéluctable,
ან ვინ დაიწყებს გლოვასა?!
an vin daits’q’ebs glovasa?!
Parmi eux, qui portera le deuil ?
სიკვდილი ყველას გვაშინებს,
sik’vdili q’velas gvashinebs,
La mort effraie, il est vrai,
სხვას თუ ჰკვლენ, ცქერა გვწადიან;
skhvas tu hk’vlen, tskera gvts’adian;
Mais, à la voir portée par d’autres mains,
 კაცნი ვერ ჰგრძნობენ ბევრჯელა,
k’atsni ver hgrdznoben bevrjela,
Les hommes ressentent moins
როგორ დიდს ცოდვას სჩადიან.
rogor dids tsodvas schadian.
Le poids des péchés.
რამდენი ავსული ვიცი,
ramdeni avsuli vitsi,
Combien je vois des racailles
წარბშეუხრელად დადიან;
ts’arbsheukhrelad dadian;
Qui ne dévient pas de leur route ;
 თავის მტანჯველის შემუსრვა
tavis mt’anjvelis shemusrva
Qui ne souhaite pas finalement
 ან კი ვის არა სწადიან?!
an k’i vis ara sts’adian?!
Eliminer son bourreau définitivement ?

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’HÔTE ET L’INVITE (I) Poème Géorgien de VAJA PCHAVELA სტუმარ-მასპინძელი 1893 ვაჟა ფშაველა

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Dessin de Zurab Tsereteli – Moma de Tbilissi – Géorgie

*******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სტუმარ-მასპინძელი
L’HÔTE ET L’INVITE
1893

I

_______________________________________________

ღამის წყვდიადში ჩაფლული,
ghamis ts’q’vdiadshi chapluli,
Dans l’obscurité de la nuit,
გამტკნარებულის სახითა,
gamt’k’narebulis sakhita,
Sous un ciel brillant,
მოსჩანს ქისტეთის მიდამო
moschans kist’etis midamo
Je vois les chaînes montagneuses
 სალის კლდეების ტახტითა.
salis k’ldeebis t’akht’ita.
D’où jaillissent des trônes de rochers.
 ბნელს ხევზე მოჰყეფს მდინარე,
bnels khevze mohq’eps mdinare,
Péniblement dévale une rivière,
გულამღვრეული ჯავრითა.
gulamghvreuli javrita.
Dans ses entrelacs encaissés.
გადმოხრილიყვნენ მთანიცა,
gadmokhriliq’vnen mtanitsa,
Elle se renverse cette montagne,
ხელ-პირს იბანდენ წყალზედა;
khel-p’irs ibanden ts’q’alzeda;
Plonge ses mains dans la froideur des eaux ;
ბევრი მომკვდარა მათს მკერდზე,
bevri momk’vdara mats mk’erdze,
Beaucoup sont morts sur sa poitrine,
სისხლს ვერ იხდენენ ტანზედა;
siskhls ver ikhdenen t’anzeda;
Mais le sang ne peut être ainsi lavé ;
ძმის მკვლელის სისხლი სწყურია,
dzmis mk’vlelis siskhli sts’q’uria,
Il a soif du sang de l’assassin de son frère
კაცი რამ მოდის გზაზედა.
k’atsi ram modis gzazeda.
Cet homme qui arpente le chemin.
გზას ვამბობ, თორემ რა გზაა.
gzas vambob, torem ra gzaa.
Je  parle d’un chemin, mais quel chemin ?
ვიწრო ბილიკი კლდეზედა?
vits’ro bilik’i k’ldezeda?
Un chemin, ce sentier étroit à travers les falaises ?
სავალად მეტად ძნელია,
savalad met’ad dznelia,
Qu’il est difficile d’avancer,
ფეხს ძლივს აცილებს ფეხზედა.
pekhs dzlivs atsilebs pekhzeda.
Qu’il est compliqué aux jambes de tenir.
გაღმა სჩანს ქისტის სოფელი
gaghma schans kist’is sopeli
De l’autre côté, voici un village Kiste
არწივის ბუდესავითა, –
arts’ivis budesavita, –
Qui, tel un nid d’aigle, domine,
საამო არის საცქერლად
saamo aris satskerlad
Comme il est réconfortant
დიაცის უბესავითა.
diatsis ubesavita.
De le retrouver chaque fois.
სოფლის თავს სძინავს შავს ნისლსა
soplis tavs sdzinavs shavs nislsa
Le village dort dans le brouillard
დაფიქრებულის სახითა.
dapikrebulis sakhita.
Qui l’enveloppe profondément.
ყურს უგდებს არე-მარესა,
q’urs ugdebs are-maresa,
Ses nappes tendent l’oreille ,
გულ-ლაღობს სანახავითა.
gul-laghobs sanakhavita.
Aux affaires de ce monde.
სტუმარი ცოტა ხანისა
st’umari tsot’a khanisa
L’hôte s’installe pour peu de temps
ხვალ სხვაგან წავა აქითა.
khval skhvagan ts’ava akita.
Car demain déjà il partira ailleurs.
წავა, გადივლის გორებსა,
ts’ava, gadivlis gorebsa,
Il partira rejoindre les gorges,
ქედებსა ყინულიანსა;
kedebsa q’inuliansa;
Qui se sont figées dans la glace.
აბნელებს, უხილავად ჰქმნის
abnelebs, ukhilavad hkmnis
Ses voiles découvrent des choses invisibles
ქვეყანას ხილულიანსა.
kveq’anas khiluliansa.
Et en voilent d’autres visibles.
თუ მონადირეს ატირებს,
tu monadires at’irebs,
Si le chasseur s’arrête, désemparé,
გზა-დაკარგულსა კლდეშია,
gza-dak’argulsa k’ldeshia,
Et cherche sa route perdue à travers les rochers,
ალაღებს მგელსა და ქურდსა,
alaghebs mgelsa da kurdsa,
Le brouillard enveloppe le loup et le voleur,
მოარულთ სიბნელეშია.
moarult sibneleshia.
Qui se satisfont de ses ténèbres.

*****
POEME DE VAJA PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

FRERES (2015) BROTHERS братья -ZURAB TSERETELI – ZOURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

*****
FRERES BROTHERS ძმები братья  2015

Zourab Tsereteli
Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli Les champs ensoleillés

Zourab Tsereteli  Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


Zurab tsereteli
ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZURAB TSERETELI
ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

Zourab Tsereteli – Frères – Brothers


ძმები
Dzmebi
FRERES
BROTHERS
братья

2015

____________________________________

Huile sur toile
Oil on canvas
холст, масло

**

FRERES

Dans l’obscurité initiale
La douleur de nos cœurs
Seuls
Au cœur de la rigueur de nos peurs
Au cœur de la violence des silences
L’existence et l’ordre du monde nous avaient oublié
Il restait nous et seulement nous
Et le reflet d’un temps renversé
Au milieu de magies incertaines et de langages secrets
Codés
Et du fruit des mélanges
Nous combinions des lettres au regard des mondes
Et des monceaux de verbes sur la porte de la chambre
Nous nous étirions dans des vents de fortune
Nous dessinions des îles dans une brume lointaine
Et tu partais et je suivais
Et tu me montrais et j’acquiesçais
Nous possédions le soir, la nuit
Nous possédions les dérives et les formes les plus douces
Nous possédions cet ambre parfumé que cherchent les brigands
Et les voleurs de dieux
Nous possédions les gémissements des aurores
De mieux en mieux
Mais l’heure devenait plus courte
Et la blancheur plus grise
La guerre apporte les guerriers et les guerriers la guerre

Dans l’obscurité finale
Les monstres sont entrés et le monde nous a retrouvés
Il restait nous et seulement nous
Au milieu des hommes et des tristes langages
Codés
Nous combinions les heures à la porte des cellules
Nous nous recroquevillons dans nos peurs d’infortune
Et tu pleurais et je suivais
Et tu frappais et moi aussi
La nuit et le noir nous possédaient
A gémir de douleur à l’oreille des enfers
Des monstres sont entrés dans un sombre déluge
Et le silence est entré
Et j’ai perdu mon âme et j’ai perdu ma vie
Je cherche d’autres lieux pour d’autres confidences
J’attends que la mort te féconde
De toute évidence
La mort emporte les âmes et les âmes l’amour

Jacky Lavauzelle

In the initial darkness
The pain of our hearts
Alone
At the heart of the rigor of our fears
At the heart of silence violence
The existence and order of the world had forgotten us
There was us and only we
And the reflection of a time reversed
In the midst of uncertain magic and secret languages
coded
And the fruit of the mixtures
We combined letters with worlds
And heaps of verbs on the door of the room
We stretched ourselves in makeshift winds
We were drawing islands in a distant haze
And you left and I followed
And you showed me and I nodded
We owned the evening, the night
We had the drifts and the softest shapes
We had this fragrant amber that the brigands seek
And the thieves of gods
We had the moans of the aurora
Better and better
But the time was getting shorter
And the grayer whiteness
War brings warriors and warriors brings war

In the final darkness
The monsters have entered and the world has found us
He remained us and only us
In the midst of men and in the midst of sad languages
Coded
We combined the hours at the cell door
We curl up in our fears of misfortune
And you cried and I cried too
And when you hit, I hit too
The night and the black possessed us
A groan of pain in the ears of the underworld
Monsters have entered a dark deluge
And the silence came in and never went out
And I lost my soul and lost my life
I am looking for other places for other confidences
I am waiting for death to make you fruitful
Obviously
Death takes souls and souls take away love

**

Na escuridão inicial
A dor do nosso coração
Sozinhos
No coração do rigor dos nossos medos
No coração dos silêncios violentos
A existência e a ordem do mundo nos esqueceram
Havia nós e só nós
E o reflexo de um tempo invertido
No meio da magia incerta e das linguagens secretas
Codificadas
E o fruto das misturas
Nós combinamos letras com mundos
E montes de verbos na porta da sala
Nós nos estendemos em ventos improvisados
Nós estávamos desenhando ilhas em uma neblina distante
E você saiu e eu segui
E você me mostrou e eu acenei
Nós possuímos a noite
Nós tivemos as trações e as formas mais suaves
Nós tínhamos este âmbar perfumado que os bandidos buscam
E os ladrões dos deuses
Nós tivemos os gemidos da aurora
Melhor e melhor
Mas o tempo estava ficando mais curto
E a brancura mais cinza
Guerra traz guerreiros e guerreiros traz guerra

Na escuridão final
Os monstros entraram e o mundo nos encontrou
Nós e só nós
No meio dos homens e no meio das tristes linguagens
Codificadas
Nós combinamos as horas na porta da cela
Nós nos enrolamos em nossos medos de infelicidade
E você chorou e eu chorei também
E você bateu e eu bati
A noite e o negro nos possuíram
Um gemido de dor nos ouvidos do submundo
Monstros entraram em um dilúvio escuro
E o silêncio veio e nunca saiu
E eu perdi minha alma e perdi minha vida
Estou procurando outros lugares para outras confidencias
Eu estou esperando a morte para te fazer frutuoso
Obviamente
Morte leva almas e almas levam amor

*****
FRERES BROTHERS ძმები братья  2015

Zurab Tsereteli
Zourab Tsurateli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

ZOURAB TSERETELI -ZURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი PEINTURES & SCULPTURES

*****
PEINTURES ET SCULPTURES
Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

 

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

LES ARGONAUTES
არგონავტები
Argonavtebi
2012
MOMA de TBILISSI

***

LA STATUE DE SAINT GEORGES
PLACE DE LA LIBERTE
TBILISSI

***

ვინსენტი 1 & 2
VINCENT 1 & 2
Винсент 1 & 2

***

საღამოს
Saghamos
LE SOIR
Вечером
IN THE EVENING
2013

***

მზიანი ველი
Mziani veli
LE CHAMP ENSOLEILLE
Солнечное поле
THE SUNNY FIELD

1979

 

****

ძმები
Dzmebi
FRERES
BROTHERS
братья
2015

***

INESSE- ინესია – Инесса de ZURAB TSERETELI – ZOURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

INESSE
ინესია
Инесса

 **

LA SERIE
LES INSATIABLES
THE INSATIABLES
2014

Huile sur Toile
Oil on Canvas

Les insatiables 2014
Les insatiables 2014 – Détail

**

TBILISSI
ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის ძეგლი ზურაბ წერეთელისგან
Monument de Iliko Sukhishvili et Nino Ramishvili
Sculpture de Zurab Tsereteli

____________________________________

****

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

*****
PEINTURES ET SCULPTURES
Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

LES ARGONAUTES – 2012 – SCULPTURE DE ZOURAB TSERETELI – არგონავტები

*****
LES ARGONAUTES

Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

LES ARGONAUTES
არგონავტები
Argonavtebi

2012

____________________________________

MOMA
MUSEE D’ART MODERNE ZOURAB TSERETELI
Museum of Modern Art Zurab Tsereteli
27 Rustaveli Avenue
Tbilissi, Géorgie
რუსთაველის გამზირი 27
თბილისი, საქართველო

****

             

MÉDÉE est la fille du roi de Colchide (Région occidentale de l’actuelle Géorgie (Svanétie, Ratcha, Abkhazie, Iméréthie, Gourie, Adjarie), la dépassant sur le sud actuellement Turc (Trabzon -Trébizonde Arvin) et sur le nord Russe). Elle a pour tante la magicienne Circé que l’on retrouve chez Ulysse, experte en poisons. Médée est aussi magicienne comme sa tante.

Le Roi usurpateur d’Iolcos, Pélias, qui a subtiliser le trône à son frère Aeson, père de Jason, conçoit une expédition vers la Colchide pour conquérir la fameuse Toison d’Or. La Colchide est gouvernée par le père de Médée,  Éétès. L’expédition impossible et suicidaire est forcément vouée à l’échec et permettra à Pélias d’éliminer Jason qui revendique naturellement le trône d’Ioclos.
La Toison d’Or provient de la fourrure d’un bélier nommé Chrysomallos

Une expédition impossible et suicidaire

Trois épreuves impossibles seront proposées à Jason. Jason réussira les épreuves grâce au concours de Médée, amoureuse de notre Jason.

Cf. ci-dessous les détails (Première Encyclopédie)

******

les mains des héros valeureux qui allèrent chercher pour Pélias la Toison toute d’or

« Plût aux dieux que le navire Argo n’eût pas volé par-delà les Symplégades bleu sombre vers la terre de Colchide, que dans les vallons du Pélion le pin ne fût jamais tombé sous la hache et n’eût armé de rames les mains des héros valeureux qui allèrent chercher pour Pélias la Toison toute d’or ! « 

(Discours de la Nourrice)
Euripide
Médée
traduction Henri Berguin

****

LA PUISSANCE
DE MEDEE LA MAGICIENNE

Dieux ! Que fera Médée, et quel affreux courroux
Ne l’enflammera point contre un parjure époux ?
Si vous l’abandonnez, redoutez sa vengeance.
Vous savez de son art jusqu’où va la puissance.
La nature est soumise à ses commandements :
Elle trouble le Ciel, l’Enfer, les Éléments ;
Elle arrête, à son gré, les Astres dans leur course.
Les torrents les plus fiers remontent vers leur source.
La Lune sort du Ciel, les Mânes des tombeaux :
Elle lance la foudre, et change en sang les eaux.
Iphite à Jason dans l’Acte I Scène 1
Médée d’Hilaire de Longepierre
Rien ne peut m’enlever à ma belle Princesse.
Je défie, à la fois, les Mortels et les Dieux,
Et tout l’art de Médée, et l’Enfer, et les Cieux.
Jason à Créuse dans l’Acte I Scène 2
Médée d’Hilaire de Longepierre

****

Mais un puissant serpent garde la fameuse Toison d’Or

LE SERPENT
GARDIEN DE LA TOISON D’OR

Jason réussit les épreuves demandées, aidé par Médée, notamment la maîtrise des deux taureaux aux sabots d’airain et crachant le feu, et l’ensemencement d’un champ avec des dents de dragons qui se transforment en Spartes, c’est-à-dire en guerriers redoutables. Il arrive pour récupérer son trophée. Mais un puissant serpent garde la fameuse Toison d’Or.
Pour la récupérer, Médée fera des incantations qui endormiront le serpent.

****

LA TOISON D’OR
Dans la Première Edition de l’Encyclopédie
1751

Médée que Jason avoit promis d’épouser & d’emmener dans la Grece, sollicitée encore par Calciope sa sœur, veuve de Phryxus, qui voyoit ses enfans en proie à l’avarice d’un roi cruel, aida son amant à voler les trésors de son pere, soit en lui donnant une fausse clé ou de quelqu’autre maniere, & s’embarqua avec lui. Cette histoire étoit écrite en phénicien, que les poëtes qui sont venus longtems après, n’entendoient que très-imparfaitement ; & les mots équivoques de cette langue donnerent lieu aux fables qu’on en a racontées. En effet, dans cette langue le mot syrien gaza signifie également un trésor ou une toison ; sam qui veut dire une muraille, désigne aussi un taureau ; & on exprime dans cette langue de l’airain, du fer & un dragon par le mot nachas ; ainsi au lieu de dire que Jason avoit enlevé un trésor que le roi de la Colchide tenoit dans un lieu bien fermé, & qu’il faisoit garder soigneusement, on a dit que pour enlever une toison d’or, il avoit fallu dompter des taureaux, tuer un dragon, &c.

il a fallu dompter des taureaux
L’amour de Médée pour Jason

L’amour de Médée pour Jason, ce grand ressort qu’Œlien croit avoir été inventé par Eurypide dans sa tragédie de Médée faite à la priere des Corinthiens n’a rien d’extraordinaire ; & cette princesse qui abandonna son pere & sa patrie pour suivre Jason, montre assez par sa conduite qu’elle en étoit amoureuse, sans qu’il soit besoin de faire intervenir Junon& Minerve dans cette intrigue qui fut l’ouvrage de Calciope. Cette femme pour venger la mort de son mari, & sauver ses enfans qu’Aëtès avoit résolu de faire mourir à leur retour de la guerre où il les avoit envoyés, favorisa de tout son pouvoir la passion que sa sœur avoit conçue pour Jason. On peut ajouter que les quatre jeunes princes que Jason avoit ramenés,& qui se voyoient exposés à la fureur de leur grand-pere, si les Grecs étoient vaincus, les secoururent de tout leur pouvoir.

LOUIS DE JAUCOURT
PREMIERE EDITION DE L’ENCYCLOPEDIE
1751
TOME 16

***

MEDEE
Dans la Première Edition de l’Encyclopédie
1751

Cette fille d’Hécate & d’Aëtes, roi de Colchide, joue un trop grand rôle dans la fable, dans l’histoire & dans les écrits des poëtes, pour supprimer entierement son article.

Pausanias, Diodore de Sicile, & autres historiens nous peignent cette princesse comme une femme vertueuse, qui n’eut d’autre crime que d’aimer Jason, qui l’abandonna lâchement, malgré les gages qu’il avoit de sa tendresse, pour épouser la fille de Créon ; une femme qui, étant en Colchide, sauva la vie de plusieurs étrangers que le roi vouloit faire périr, & qui ne s’enfuit de sa patrie que par l’horreur qu’elle avoit des cruautés de son pere ; enfin, une reine abandonnée, persécutée, qui, après avoir eu inutilement recours aux garants des promesses de son époux, fut obligée de passer les mers pour chercher un asile dans les pays éloignés.

Les Corinthiens inviterent Médée à venir prendre chez eux possession d’un trône qui lui étoit dû ; mais ces peuples inconstans, soit pour venger la mort de Créon dont ils accusoient cette princesse, ou pour mettre fin aux intrigues qu’elle formoit pour assurer la couronne à ses enfans, les lapiderent dans le temple de Junon, où ils s’étoient refugiés. Ce fait étoit encore connu de quelques personnes, lorsque Euripide entreprit de l’altérer faussement en donnant sa tragédie de Médée. Les Corinthiens lui firent présent de cinq talens, pour l’engager de mettre sur le compte de Médée, le meurtre des jeunes princes dont leurs aïeux étoient coupables. Ils se flatterent avec raison, que cette imposture s’accréditeroit par la réputation du poëte, & prendroit enfin la place d’une vérité qui leur étoit peu honorable : en effet, les tragiques qui suivirent se conformant à Euripide, inventerent à l’envi tous les autres crimes de l’histoire fabuleuse de Médée ; les meurtres d’Absyrtes, de Pélias, de Créon & de sa fille, l’empoisonnement de Thésée, &c.

Cependant ceux qui ont chargé cette reine de tant de forfaits, n’ont pu s’empêcher de reconnoître que née vertueuse, elle n’avoit été entraînée au vice que par une espece de fatalité, & par le concours des dieux, sur-tout de Vénus, qui persécuta sans relâche toute la race du Soleil, pour avoir découvert son intrigne avec Mars. De-là ces fameuses paroles d’Ovide : Vidco meliora, proboque, deteriora sequor : paroles que Quinault a si bien imitées dans ces deux vers :

Le destin de Médée est d’être criminelle ;
Mais son cœur étoit fait pour aimer la vertu.

Outre Euripide qui choisit pour sa premiere piece de présenter sur la scène la vengeance que Médée tira de l’infidélité de Jason, Ovide avoit composé une tragédie sur ce sujet, qui n’est pas venue jusqu’à nous, & dont Quintilien nous a conservé ce seul vers si connu :

Servare potui, perdere an possins, rogas ?

« Si j’ai pu le sauver, ne puis-je le détruire ? »

On dit que Mécénas avoit aussi traité ce sujet à sa maniere ; mais il ne nous reste que la Médée de Séneque. Nous avons parmi les modernes la tragédie de Louis Dolce en italien, & en françois celle du grand Corneille. (D. J.)

LOUIS DE JAUCOURT
PREMIERE EDITION DE L’ENCYCLOPEDIE
1751
TOME 10

*****

*****
Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

Jacky Lavauzelle Romans Théâtre & Poèmes

Romans Théâtre et Poèmes JACKY LAVAUZELLE JACKY LAVAUZELLE
Poèmes – Romans – théâtre

*
 Jacky Lavauzelle
Romans Théâtre & Poèmes

 

La Virade
(roman)

LA VIRADE Jacky Lavauzelle Roman Le Bûcheron et l’Hamadryade Aïgeïros par Émile Bin 1870 The_Hamadryad_by_Émile_Bin

 La ville était là.
Après un déluge de pluie, de vents et de journaux de la veille. La ville était là, puante comme toujours après des jours de pluie. Seules les violettes se permettaient dans ce fatras d’odeurs de chanter leur tonalité, précise et pointue.
Seules ces violettes permettaient de supporter la ville et ceux qui s’y accrochaient.

*

ALZHEIMER
(Roman musical)

**

Poème
VICTOR HUGO REVISITE

Ce siècle est grand et fort
VICTOR HUGO 1837
VS
L’époque est faible et lâche
JACKY LAVAUZELLE 2017

*

Poème
ARKHIP KOUÏNDJI

ou LA SENTINELLE DES RÊVES
Куїнджі Архип Іванович
Архип Иванович Куинджи

arkhip-kouindji-poeme-jacky-lavauzelle-portrait-de-viktor-vasnetsov-1869-la-sentinelle-des-reves

La mort a fait son lit
Ce matin
Sans lumières
J’ai vu l’Elbrouz apparaître
disparaître
Le mont comme un baiser recevait la mort

*

Cirque Éloise
Cirkopolis
Le Soleil brille encore dans la nuit

La parole n’est plus
Elle est morte
Les mots ne s’entendent plus
Que des pas cadencés

*

Le Train de 9h
O Trem das 9 horas

Il a raté sa vie, comme on rate le train de 9 heures pour prendre celui de 9h45.
Ele perdeu sua vida, já que sentimos o trem de 9 horas para tomar as 9:45.
Peut-être que celui de 9h45, voire celui de 10h09, est plus pointu et plus rond.
Talvez seja de 9:45, ou mesmo de 10:09, é mais apontado e mais redondo.

*

FRERES

Dans l’obscurité initiale
La douleur de nos cœurs

BROTHERS

In the initial darkness
The pain of our hearts

Irmãos

Na escuridão inicial
A dor do nosso coração

*

LE DIEU VAGABOND
O DEUS ERRANTE

Le Dieu de Dieu
LA MORT DES COULEURS
LES FAUSSES CARESSES
Carícias falsas
MEU PENSAMENTO
WORTHY
DEATH DOESN’T EXIST

Le Dieu de Dieu Jacky Lavauzelle

*

Le chemin du Ciel
O caminho do Céu

Dans la forêt, les gens se sont cachés
Na floresta, as pessoas esconderam
Les uns après les autres
Um após o outro

*

LE DERNIER CHANT DES CYGNES
A última música de cisnes

Sur le chemin, les dieux égarés et les cieux couverts se répandent
No caminho, os deuses perdidos e o céu coberto se espalham
Seule la patience se couche dans le lit de la plus profonde des mers
Só paciência está no leito do mar mais profundo

*

LA NAISSANCE DU TEMPS 
O Nascimento do Tempo

Dans un marécage poisseux
Em um pântano pegajoso
Ce soir
Esta noite

*

L’ÂME DE DECEMBRE 
A Alma de dezembro

Demain,
Amanhã
  Un navire fatigué partira
Um navio cansado vai sair

Jacky Lavauzelle

*

LA BEAUTE DU SOIR
Les airs déshérités des soirs ont désertés les coins noirs des mondes
Il ne reste rien. Que la beauté et les rats !
La beauté n’est pas fragile

The beauty of the evening

The disinherited tunes of the evenings have deserted the black corners of the worlds

A BELEZA DA NOITE

As músicas deserdadas das tardes abandonaram os cantos negros dos mundos
Não há mais nada. apenas beleza e os ratos!
Le soir – Zurab Tsereteli – 2013

LE BLEU DES MONDES
O Azul dos Mundos

Il était une fois
Era uma vez
Des hommes qui cherchaient le bleu
Homens que estavam procurando o azul

*

A Mellin de Saint-Gelais

A CASCA DO MUNDO
L’ECORCE DU MONDE

Au temps heureux de ma jeune ignorance
No momento feliz da minha jovem ignorância
Je pénétrais dans l’épaisse et dure écorce du monde

Eu penetrei a casca grossa e dura do mundo

*

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

Je m’en remets à toi 
Eu deixo para voce

Je m’en remets à toi
Eu deixo para você
Combien a-t-il fallu de temps
Quanto tempo demorou

*

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

INSÔNIA

Não há
Há mais
Há mais cavalo negro e cavaleiro negro

Poème et photo Jacky Lavauzelle

INSOMNIE

Il n’y a pas
Il n’y a plus
De noir cheval et de noir cavalier

Photo et Poème Jacky Lavauzelle

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

Les Larmes de Satan
As lágrimas de Satanas

 Les morceaux de ciel se répandent
Os pedaços do céu estão se espalhando
Des couronnes de regrets et de hontes
Coroas de arrependimentos e vergonhas

Poème et Photo Jacky Lavauzelle

*

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

JARNAC SUR LA RACINE DU MONDE
Na raiz do mundo

Chaque goutte est une ancienne larme
Cada gota é uma lágrima velha
D’un lointain horizon
De um horizonte distante

*

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

LA BIBLIOTHEQUE

Que diable as-tu ?
Les secrets moisissent en silence
Dans un long et profond bâillement

Photo et Poème Jacky Lavauzelle

**

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem
L’ipotesi dell’uomo

TOUS LES PÉCHÉS DU MONDE

Le chat qui descend l’escalier
Vient de saloper les ombres de la lune

Tous les péchés du monde Poème Jacky Lavauzelle
*

Version Portugaise
TODOS OS PECADOS DO MUNDO

TODOS OS PECADOS DO MUNDO - Poema Jacky Lavauzelle

Version Italienne
TUTTI I PECCATI DEL MONDO

TUTTI I PECCATI DEL MONDO Poesia di Jacky Lavauzelle
****

A BIBLIOTECA

O que diabos você tem?
Segredos continuam a se moldar em silêncio
Em um longo bocejo

Photo et Poème Jacky Lavauzelle

**

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

UM CORPO PERFEITO

A areia sob o abismo tremeu com milhares de ondulações
Um sultão de coral lançado primeiro
Lágrimas saíram dos grandes olhos de mármore

Um corpo Perfeito Poema Jacky Lavauzelle

UN CORPS PARFAIT

Le sable sous l’abîme trembla de mille ondulations
Un sultan de corail sorti le premier
Des prunelles de marbre sortaient quelques larmes

Un corps Parfait Poème Jacky Lavauzelle

**

L’HYPOTHESE DE L’HOMME
A hipótese do homem

LA COMEDIE DES MORTS

Tous les morts avancent masqués et maquillés dans la prairie des vivants
Dans le maquis des plaintes étouffées, le mal lui-même rougirait

La Comédie des morts Poème Jacky Lavauzelle

Version Portugaise
A Hipótese do homem

A COMEDIA DOS MORTOS

**

Version Italienne
L’ipotesi dell’uomo
LA COMMEDIA DEI MORTI

**

LES THEORIES DU VENT
TEORIAS DO VENTO

Le matin secoua la tête
De manhã balançou a cabeça
Il n’aurait pas pu prendre une autre route
Ele não poderia ter tomado outro caminho

*

L’ipotesi dell’uomo

LA TRAGEDIA DELLA POLVERE E LA GOCCIA DEL SANGUE

Quale mistero è nascosto tra due nuvole nere?
Quale stranezza si trova nel centro del sole maledetto

Poesia Jacky Lavauzelle

**

L’Hypothèse de l’homme
A Hipótese do homem
L’ipotesi dell’uomo

LA PREUVE DE L’EXISTENCE DE DIEU

Le monde ignorait le grand désastre
Le monde comme toujours
Aurait détourné la tête
La baissant
En refermant ses yeux …

La Preuve de l'Existence de Dieu Jacky Lavauzelle

A PROVA DE EXISTÊNCIA DE DEUS

O Mundo não sabia do grande desastre
O mundo teria desviado a cabeça de qualquer maneira
 E o mundo teria baixado os olhos

PROVA DELL’ESISTENZA DI DIO

Il mondo non sapeva del grande disastro
Il mondo codardo avrebbe girato la testa
E il mondo avrebbe abbassato i suoi occhi

PROVA DELL'ESISTENZA DI DIO Jacky Lavauzelle

**

L’ORIGINE DE L’HOMME

L'Origine de l'Homme Jacky Lavauzelle

A ORIGEM DO HOMEM

A Origem do Homem Jacky Lavauzelle

L’ORIGINE DELL’UOMO

L'Orgine dell'Uomo Jacky Lavauzelle

**

LES COULEURS DE LA VIE
CORES DA VIDA
COLORI DELLA VITA
COLORS OF LIFE
FARBEN DES LEBENS
Les couleurs de la vie Jacky Lavauzelle

**

LE DEUIL

   Depuis mon deuil, mon âme n’erre même plus dans le morne espace des landes infernales
Sans possibilité d’entrer

MOURNING

Since my mourning, my soul no longer wanders into the dreary space of the infernal heaths
These places are forbidden

LUTO

Desde o meu luto, minha alma não mais vagueia no espaço sombrio das charnecas infernais
Estes lugares são proibidos

**

Você é assim!

Você é assim! Jacky Lavauzelle

**

A PROCURA DO FADO

A procura do Fado Jacky Lavauzelle

**

A la Deriva

a-la-deriva-jose-zugasti-bilbao-espagne-artgitato-0Noir un soir d’orage
Un éclair
A la dérive
Un trou dans le ciel

*
A Tamara Weber-Fillion
(Chanson)
塔玛拉·韦伯 – 菲利安
Тамара Вебер
Филлион


Emportez–moi ! Emportez-moi !
Dans un désert
Sur la mer !
*
Damas Couteau des Dieux
Faca dos Deuses – Il Coltello degli Dei

Le Damas Artgitato Poème Jacky Lavauzelle
*

LE TUEUR DE MOUCHES

Voici le temps des fins de ronde
Voici la fin d’un monde
De la mouche attentionnée comme de celle qui n’en a rien à foutre

*
Jorge Oteizabilbao-espagne-artgitato-jorge-oteiza-sculpture

Dans le creux doux du fleuve qui finit
La cédille signe dans les bleus du ciel
Au-dessus de la ville au-dedans de la terre
La matière brille
.**

AMIZADE

Amizade Jacky Lavauzelle

**

L’Heure Rouge

arc-rouge-arcos-rojos-arku-gorriak-daniel-buren-puente-principes-de-espana-bilbao-artgitato-espagne-9
Ce matin le pont s’éveille et craque
Un double pont
Celui qui se jette vers les étoiles
Celui qui plonge dans le cœur de la terre

..
L’Heure Blanche

el-zubizuri-puente-blanco-pont-blanc-puente-peatonal-del-campo-de-volantin-bilbao-espagne-artgitato-5

Les fils meurent dans la profondeur de l’éclat
Le Pont n’est plus tenu
Tendu toujours
Il se courbe
Frappé

QUI ES-TU ?

Tu es venue
Et tu m’as demandé qui j’étais

WHO ARE YOU ?

You came
And you asked me who I was

Quem é você ?

Você veio
E você me perguntou quem eu era

**

COMPLEXITE SUCREE

Dans le simple acide
Cauteleux
Dans l’un turbide
Une rambleur forlignait l’horizon

***

LE POISSON DE MIAO FU

Il descend dans la nuit plus noire que l’esprit
Longe les bleus, longe les gris et les nénuphars inertes

LA CHASSE DES CHATS

La feuille se cabre et trésaille
Dans un silence de grâce
Les courbes se tendent
La courbure de la voûte s’affaisse

Poème et photo Jacky Lavauzelle
Photo Jacky Lavauzelle

***

Le Chant des Premières Pouces Printanières

Pointes de gris et impassibles vides
Lignes au-dessus des pierres
Dents acérées
Mâchoires d’ombres

*

O CONSOLO DA LUA

O CONSOLO DA LUA Jacky Lavauzelle

***

LA SERIE
ZURAB TSERETELI

VINCENT

*

LE CHAMP ENSOLEILLE
THE SUNNY FIELD
მზიანი ველი

****

Théâtre

LE MAMBA NOIR

**

LE TAUREAU D’AIRAIN

Le Taureau d'Airain Jacky Lavauzelle

**

PETIT DISCOURS SUR LA PERFECTION

***

Les Traductions
Jacky Lavauzelle

TRADUCTION DE TEXTE ALBANAIS
shqiptar

***

TRADUCTION DE TEXTES
ALLEMAND – Deutsch


 
Rainer Maria Rilke Portrait de Paula Modersohn-Becker 1906
***

TRADUCTION DE TEXTES ANGLAIS
TRANSLATION

Poetry of Yeats La Poésie de Yeats William_Butler_Yeats_by_John_Singer_Sargent_1908

**

TRADUCTION DE TEXTES BULGARES
 български


Ivan Vazov Les poèmes d'Ivan Vazov Poésie d'Ivan Vazov

**

TRADUCTION TEXTES CHINOIS
中国

Lu Xun Oeuvres Proses et Poésie Artgitato 2

**

TRADUCTION TEXTES DANOIS
danske

Andersen Hans Christian Andersen Oeuvre Arbejde Artgitato 2

**

TRADUCTION DE TEXTES ESPAGNOLS
Traducción de textos en español

Rubén Darío A ROOSEVELT Artgitato Traduction Française et Texte Espagnol

**

TRADUCTION FINNOIS

** TRADUCTION  DU GREC μετάφραση των ελληνικών κειμένων

**

TRADUCTION DE TEXTE EN HEBREU- עברית

**

TRADUCTION DE TEXTES HONGROIS Magyar szövegek fordítása

Ady Endre Poésie Poèmes d'Ady Endre Versek Artgitato

**

TRADUCTION D’OEUVRES ISLANDAISES  íslenska Þýðingar verka

**

TRADUCTION DE TEXTES ITALIENS Traduzione di testi in italiano  Italiano

Rinaldo Aquino Artgitato J Robert-fleury Baudouin s'empare de la ville d'Édesse 1098**

TRADUCTION  DE TEXTES JAPONAIS 日本語のテキスト翻訳 日本人 Basho par Buson Traduction Française Haiku période Edo Artgitato

**

TRADUCTION LATIN Latine

Plautus Plaute Artgitato Mostellaria Le Revenant

****

TRADUCTION LETTON Latvijā Latvijas tekstu tulkošana **

TRADUCTION MALTAIS Malti Traduzzjoni Maltija ta ‘xogħlijiet

blason-de-malte

** TRADUCTION NORVEGIEN Norsk Fransk oversettelse av norsk tekst theatre-ibsen-de-vienne-lithographie-de-frank-wedekind-1898 **

TRADUCTION DE TEXTES POLONAIS Polskie Francuskie tłumaczenie tekstów polskich

**

PORTUGAIS & BRESILIEN Português e brasileiro Tradução francesa de textos em português

Luis de Camoes Oeuvres obras Artgitato

**

TRADUCTION DE TEXTES ROUMAINS  Român traducere franceză textelor în limba română La Poésie de Mihai Eminescu - Poezia lui Mihai Eminescu Artgitato

**

TRADUCTION DE TEXTES RUSSES Французский перевод текстов на русском языке

 Fiodor Tiouttchev Poèmes Poésie Artgitato Les poèmes de Fiodor Tiouttchev

**

TRADUCTION SERBE Француски превод од арапских текстова

Monumento a Petar II Petrovic Niegoš Petar II Petrovic Njegos artgitato 1

**

TRADUCTION TEXTES SUEDOIS Franska översättningen av den svenska texten

Poesi Poésie de Carl Jonas Love Almqvist Dikter Artgitato1835 Carl Peter Mazer 2   **

TCHEQUIE – SLOVAQUIE TRADUCTION DE TEXTES TCHEQUES Francouzský překlad českých textů

  Jan_Neruda Poezi Jan Neruda Les Poésies de Jan Neruda Vampire Vampýr **

TRADUCTION TURC Türkçe metinlerin Fransızca çevirisi

Tevfik Fikret Poesie Artgitato Traduction Poèmes

************************** Traduction Jacky Lavauzelle ARTGITATO **************************

Romans Théâtre et Poèmes JACKY LAVAUZELLE

http://artgitato.com/canzoniere-petrarca-le-chansonnier-petrarque-texte-bilingue-sommario-sommaire-table-des-matieres/