Archives par mot-clé : 1918

ELEGIE – POEME D’ILIA TCHAVTCHAVADZE – ელეგია – ილია ჭავჭავაძე – 1859

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Ilia Tchavtchavadze
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

ELEGIE
ელეგია

4 juin 1859
4 ივნისი, 1859 წ
Saint-Pétersbourg
პეტერბურგი
Lado Gudiashvili – ლადო გუდიაშვილი – Pégase – 1918 -Tbilisi

_______________________________________________________________

მკრთალი ნათელი სავსე მთვარისა
mk’rtali nateli savse mtvarisa
Dans la pleine lune éclatante
მშობელს ქვეყანას ზედ მოჰფენოდა
mshobels kveq’anas zed mohpenoda
Le pays s’est endormi profondément
   და თეთრი ზოლი შორის მთებისა
da tetri zoli shoris mtebisa
Et la bande enneigée des montagnes
ლაჟვარდ სივრცეში დაინთქმებოდა.
lazhvard sivrtseshi daintkmeboda.
Raye l’espace bleuté des cieux.
არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი!..
arsaidam khma, arsit dzakhili!..
Rien, nul bruit !
მშობელი შობილს არრას მეტყოდა,
mshobeli shobils arras met’q’oda,
On perçoit toutefois juste un murmure,
ზოგჯერ-კი ტანჯვით ამოძახილი
zogjer-k’i t’anjvit amodzakhili
Une plainte étouffée, parfois,
ქართვლის ძილშია კვნესა ისმოდა!
kartvlis dzilshia k’vnesa ismoda!
Dans cette longue nuit géorgienne !
 ვიდექ მარტოკა… და მთების ჩრდილი
videk mart’ok’a… da mtebis chrdili
A l’ombre des montagnes
კვლავ ჩემ ქვეყნის ძილს ეალერსება…
k’vlav chem kveq’nis dzils ealerseba…
Le pays s’endort doucement …
ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი,
okh, ghmerto chemo! sul dzili, dzili,
Oh ! mon dieu ! Nous dormons, nous dormons !
როსღა გვეღირსოს ჩვენ გაღვიძება?!
rosgha gveghirsos chven gaghvidzeba?!
Nous réveillerons-nous un jour ?!

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

UNE NUIT DE LUMIERE Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – ნათელი ღამე -UMA NOITE DE LUZ – A NIGHT OF LIGHT

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
ნათელა იანქოშვილი
Natela Iankoshvili

natela iankoshvili

*

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა - GEORGIE TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ნათელა იანქოშვილი
Natela IANKOSHVILI
1918 – 2008
PEINTRE GEORGIEN
TBILISSI – ნარიყალა

XX


UNE NUIT DE LUMIERE
A NIGHT OF LIGHT
UMA NOITE DE LUZ
ნათელი ღამე

 

________________________

ნათელა იანქოშვილი  Natela Iankoshvili  28 août 1918 à Gurdschaani, mort en  2008
Elle a étudié de 1937 à 1943 à l’Académie des Beaux-Arts de Tbilissi
En 2000, le musée de la maison Natela Iankoshvili a été fondé à Tbilissi. Le musée de l’artiste abrite des peintures, des graphiques et des objets de leur vie.
*

ნათელა იანქოშვილი Natela Iankoshvili August 28, 1918 in Gurdschaani, died in 2008
Natela Iankoshvili studied from 1937 to 1943 at the Academy of Fine Arts in Tbilisi
In 2000, the Natela Iankoshvili House Museum was founded in Tbilisi. The artist’s museum houses paintings, graphics and objects from their lives.

*

იანქოშვილი იანქოშვილი Natela Iankoshvili 28 de agosto de 1918 em Gurdschaani, morreu em 2008
Natela Iankoshvili estudou de 1937 a 1943 na Academia de Belas Artes de Tbilisi
Em 2000, o Museu Casa Natela Iankoshvili foi fundado em Tbilisi. O museu do artista abriga pinturas, gráficos e objetos de suas vidas.

*

ნათელა იანქოშვილი ნათელა იანკოშვილი დაიბადა 1918 წლის 28 აგვისტოს გურძსანში, და გარდაიცვალა 2008 წელს
ნათელა 1937-1943 წლებში სწავლობდა თბილისის ხელოვნების აკადემიაში
2000 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა ნათელა იანკოშვილის სახლ-მუზეუმი. მხატვრის მუზეუმში დაცულია  გრაფიკები და ობიექტები.

****

UNE NUIT DE LUMIERE
UNE NUIT DE LUMIERE Ecoutez ! Ecoutez ! Les mots viennent de passer près de vous, tout près de vous. N’entendez-vous pas la chaude voix de Victor Hugo qui nous parle tout bas avec des mots cinglants : « Au nom de la lumière encourager la nuit ! » (Le Message de Grant) Simplement. Pour plus de clarté, il suffit d’éteindre les lumières. Il suffit de fermer les volets et de tirer les rideaux et ensuite de bien ouvrir les yeux. La main de Natela trace des larges traits au-dessus de nos têtes dans un vrombissement de sens. Tout se voit. Les corbeilles de couleurs ont parsemé des brindilles dans toute la longue étendue de noir qui est tombée sur la vie. Les lambeaux de couleurs ne veulent pas mourir. Ils vivent dans la nuit ; ils renaissent même dans la nuit la plus profonde. Des paysages de nuit et des paysages de fatigues, la moindre touche de rouge, de vert ou de jaune en retire plus de puissance encore. Elles sont nos torches dans un monde obscur et sombre. Elles éclairent le monde et le fait scintiller. Dans la voûte des ombres, nous avançons. Le cœur de Natela guide nos pas et peu importe les tumultes et la gravité. Rien n’est plus immobile et tout s’engage dans de grandes vibrations au rythme des pinceaux.

A NIGHT OF LIGHT
Listen! Listen! The words just passed near to you, close to you. Don’t you hear the warm voice of Victor Hugo who speaks to us in a low voice with scathing words: « In the name of the light, encourage the night! (Grant’s Message)
Simply. For clarity, turn off the lights. Just close the shutters and draw the curtains and then open your eyes. Natela’s hand draws broad strokes over our heads in a roar of meaning. Everything is visible. Colored baskets sprinkled twigs throughout the long stretch of black that fell on life. The shreds of color do not want to die. They live in the night; they are reborn even in the deepest night. Night landscapes and landscapes tired, the slightest touch of red, green or yellow draws more power. They are our torches in a dark and dark world. They illuminate the world and make it shine. In the vault of shadows, we move forward. The heart of Natela guides our steps and no matter the tumult and gravity. Nothing is more immobile and everything engages in great vibrations to the rhythm of the paints.

Uma noite de luz
Ouço! Ouço! As palavras acabaram de passar perto de você, perto de você. Você não ouve a voz calorosa de Victor Hugo que nos fala em voz baixa com palavras contundentes: « Em nome da luz, encoraje a noite! (Mensagem de Grant)
Simplesmente. Para maior clareza, apague as luzes. Basta fechar as persianas e desenhar as cortinas e depois abrir os olhos. A mão de Natela puxa largas pinceladas sobre nossas cabeças em um rugido de significado. Tudo é visível. Cestas coloridas salpicavam galhos ao longo do longo trecho de preto que caía sobre a vida. Os pedaços de cor não querem morrer. Eles vivem na noite; eles renascem mesmo na noite mais profunda. Paisagens noturnas e paisagens cansadas, o menor toque de vermelho, verde ou amarelo atrai mais energia. Eles são nossas tochas em um mundo escuro e sombrio. Eles iluminam o mundo e fazem brilhar. No cofre das sombras, avançamos. O coração de Natela guia nossos passos e não importa o tumulto e a gravidade. Nada é mais imóvel e tudo se envolve em grandes vibrações ao ritmo das tintas.

****

გაზაფხული
Gazapkhuli
PRINTEMPS
SPRING
1976

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Printemps -1976

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×85

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

გაზაფხული
Gazapkhuli
PRINTEMPS
SPRING
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Printemps – 1984

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
80×80

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პაემანი
Paemani
RENDEZ-VOUS
DATE
1983

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Rendez-vous – 1983

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×100

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

მარია ბაუერი
MARIA BAUER
1956

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Maria Bauer – 1956

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
175×111

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პეიზაჟი
Peizazhi
PAYSAGE
LANDSCAPE
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984 – Détail
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984 – Détail

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
171×121

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ზინა ქვერენჩხილაძე
ZINA KVERENCHKHILADZE
1965

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – ZINA KVERENCHKHILADZE – 1965


ტილო ზეთი

Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
121×84

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პეიზაჟი
Peizazhi
PAYSAGE
LANDSCAPE
1987

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1987

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
110×76

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ჩალის ქუდიანი ქალი
FEMME AU CHAPEAU DE PAILLE
WOMAN IN A STRAW HAT
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – La Femme au chapeau de paille – 1984
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – La Femme au chapeau de paille – 1984 – Détail

 ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×85

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
ნათელა იანქოშვილი
Natela Iankoshvili

*

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა - GEORGIE TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

Niko Pirosmani ნიკო ფიროსმანი – LES PERIGRINATIONS GEORGIENNES

*****
Niko Pirosmani
ნიკო ფიროსმანი
Nikolos Pirosmanachvili
ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი

*

Niko Pirosmani ნიკო ფიროსმანი - Nikolos Pirosmanachvili -ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი
Géorgie
საქართველო

**

LADO GUDIASHVILI ლადო გუდიაშვილი PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

PIROSMANI

5 mai 1862 – 9 avril 1918
მაისი 5, 1862 – 9 აპრილი, 1918

 

Niko Pirosmani
ნიკო ფიროსმანი
Nikolos Pirosmanachvili
ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი

LES PERIGRINATIONS GEORGIENNES DE PIROSMANI

 


____________________________________________________________

LA SALLE PIROSMANI
au
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

****

Savoir écouter est un art, disait Epictète. Nous entendons les bruits de la fête, les sons lancinants des orgues de barbarie, les verres qui tintent au fond de la taverne blanche, les cris, les injonctions des militaires. Tout se voit car tout s’entend. La peinture de Pirosmani est une peinture des sons. Mais nous sentons aussi les mets et les crépitements des cheminées qui attendent l’agneau pascal, nous sentons les fragrances du vin doux sur les tables des festivités. La peinture de Pirosmani est une peinture des odeurs. Mais nous sommes au milieu des gens dans cette autre époque et dans d’autres lieux et tout nous semble familier. Familier notamment grâce à ces milliers de détails que la simplicité des formes nous rend avec encore plus de force. Dans son Art Poétique, Boileau soulignait qu’il fallait être simple avec art. Pirosmani a fait de l’art avec simplicité. C’est toute cette simplicité qui nous rend l’œuvre plus directe encore. Cette simplicité rend simplement extraordinaire l’ordinaire. Pirosmani donne tort à Balzac quand celui-ci rapprochait l’art du mensonge. Il n’y a pas de tromperie, il n’y a jamais de falsification dans l’œuvre de Pirosmani, juste la vie qui vient et qui va devant nous. Juste notre vie.
Pirosmani serait beaucoup plus d’accord avec Alphonse Allais quand il disait que dans l’art, la vie seule intéresse.
C’est pour cela qu’il nous semble si familier et si proche dans ses périgrinations géorgiennes.

Jacky Lavauzelle

***

Le fondateur d’une nouvelle époque artistique en Géorgie
Par Tamo Japaridze

« ფიროსმანი დამსახურებლად იკავებს ადგილს ისეთი შემოქმედებითი ინდივიდების გვერდით, როგორებიც არიან ვინსენტ ვან გოგი, პოლ სეზანი, პაბლო პიკასო, ანრი მატისი და სხვა. ქართულ კულტურას ფიროსმანი რეფორმატორი მხატვრის მნიშვნელობით მოევლინა, იგი ახალი მხატვრული ეპოქის ფუძემდებელია საქართველოში. « 

1998. იანვარი.
     თემო ჯაფარიძე.

« Pirosmani mérite sa place  au milieu de créateurs tels que Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Henry Matisse et d’autres. Pirosmani a inventé la culture géorgienne au sens d’un artiste réformateur, c’est le fondateur d’une nouvelle époque artistique en Géorgie. »

Janvier 1998
Tamo Japaridze

***

მუშა ტიკით
musha tikit
TRAVAILLEUR PORTANT UNE OUTRE DE VIN
WORKER WITH WINE SKIN

Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
60,5×37
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ნატურმორტი
Naturmorti
NATURE MORTE
STILL-LIFE

მუშამბი, ზეთი
Huile sur plaque d’étain
Oil on tine-plate
39×74
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ნატურმორტი
Naturmorti
NATURE MORTE
STILL-LIFE

მუშამბი, ზეთი
Huile sur plaque d’étain
Oil on tine-plate
20×71.5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

მუშა კასრით
musha kasrit
TRAVAILLEUR AVEC TONNEAU
WORKER WITH KEG

Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
60,5×37
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ბაბუა და შვილიშვილი
Babua da shvilishvili
GRAND-PERE ET SON PETIT-FILS
GRANDFATHER AND GRANDSON

Huile sur toile
Oil on oilcloth
75×55.5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ქალი წველის ძროხას
kali ts’velis dzrokhas
FEMME TRAYANT UNE VACHE
WOMAN MILKING A COW

 

ნიკო ფიროსმენი – NIKO PIROSMANI – ქალი წველის ძროხას – kali ts’velis dzrokhas – Femme trayant une vache – Woman Milking a Cow – Adjara Art Museum
NIKO PIROSMANI- Femme trayant une vache – Détail

მუყაო, ზეთი
Muqao, zeti
Carton, huile
Cardboard, oil
Adjara Art Museum
Batumi – ბათუმი

***

შეძლებული გლეხის პორტრეტი
shedzlebuli glekhis portreti
PORTRAIT D’UN RICHE PAYSAN
PORTRAIT OF WEATHY PEASANT

Huile sur toile
Oil on oilcloth
94×50.5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

მეარღნე
JOUEUR D’ORGUE
ORGAN GRINDER

Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
102×47
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

მზარეული
Mzareuli
CHEF DE CUISINE
CHIEF DE CUISINE

Huile sur toile
Oil on oilcloth
105×44
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ორთაჭალის ტურფა მარაოთი
Ortachalis turpa maraoti
ORTACHALA BELL A L’EVENTAIL

ORTACHALA BELL WITH A FAN

Pirosmani – ORTACHALA BELL A L’EVENTAIL

Huile sur toile
Oil on oilcloth
110×49
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ფიტნე ბოლნისი-ხაჩინი
pitne bolnisi-khachini
ბოლნისი (ყოფილი ბოლნის-ხაჩინი)CELEBRATION A BOLNISSI-KHACHINI EN KARTLIE
CELEBRATION IN BOLNISI-KHACHINI

PIROSMANI – CELEBRATION A BOLNISSI EN KARTLIE

Bolnisi-Khachini s’appelle aujourd’hui Bolnissi est un village de la Kartlie au sud-est de Tbilissi Situé dans la plaine de Kvemo Kartli, sur la rive gauche de la rivière Bolnistskali.

PIROSMANI – CELEBRATION A BOLNISSI EN KARTLIE – DETAIL
PIROSMANI – CELEBRATION A BOLNISSI EN KARTLIE – DETAIL
PIROSMANI – CELEBRATION A BOLNISSI EN KARTLIE – DETAIL

Huile sur toile
Oil on oilcloth
136×269
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

ქორწილი კახეთში
kortsili kakhetshi
MARIAGE EN KAKHETI
WEDDING IN KAKHETI
1916

Pirosmani Mariage en Kakheti 1916

Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
99,5×170
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Pirosmani Mariage en Kakheti Détail
Pirosmani Mariage en Kakheti Détail
Pirosmani Mariage en Kakheti Détail

***

შველი ნუკრით წყალზე
shveli nukrit tsqalze
CHEVREUIL AVEC FAON BUVANT AU POINT D’EAU
ROE DEER WITH FAWN AT A WATERING PLACE

Pirosmani – CHEVREUIL AVEC FAON BUVANT AU POINT D’EAU

Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
274×77.5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

დათვი ბელებით
datvi belebit
OURSE AVEC SES OURSONS
BEAR WITH CUBS

Pirosmani – Ourse avec ses oursons

მუყაო, ზეთი
Huile sur carton
Oil on oilcloth
100×140
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

მეთევზე
metevze
PÊCHEUR
FISHERMAN

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile cirée
Oil on oilcloth
111×90
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

წმ. ბიორბის დღეობი ბოლნიში
FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI
FESTIVAL OF SAINT GEORGE IN BOLNISI

PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
79×269
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL
PIROSMANI – FÊTE DE SAINT GEORGES A BOLNISSI – DETAIL

***

ბლეხის ქალი ბავშსვებით
blekhis kali bavshsvebit
PAYSANNE AVEC SES ENFANTS
PEASANT WOMAN WITH CHILDREN

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
112×93
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

***

თბილისის ფუნიკულიორი
tbilisis punikuliori
FUNICULAIRE DE TBILISSI
TBILISI FUNICULAR

PIROSMANI – FUNICULAIRE DE TBILISSI

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
109×116
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – FUNICULAIRE DE TBILISSI – DETAIL
PIROSMANI – FUNICULAIRE DE TBILISSI – DETAIL

***

ქეიფი მეარღნე დათიკო ზემელთას
keipi mearghne datiko zemeltas
CARROUSSEL A L’ORGUE DE BARBARIE
Datiko Zemel
CAROUSAL WITH DATIKO ZEMEL THE ORGAN GRINGER
1906

PIROSMANI – CARROUSSEL A L’ORGUE DE BARBARIE Datiko Zemel – 1906

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
104×97
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – CARROUSSEL A L’ORGUE DE BARBARIE Datiko Zemel – 1906 – DETAIL

***

LA FÊTE DES CINQ NOBLES
THE FEAST OF FIVE NOBLES
1906

Pirosmani – La Fête des cinq nobles

The feast of five nobles
1906
Oil on oilcloth
104X194 cm
Art Museum of Georgia

Pirosmani – La Fête des cinq nobles – Détail

***

ქრწანისი
KRTSANISI

PIROSMANI – KRTSANISI

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
93×116,5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – KRTSANISI – DETAIL

***

ლუდხანა „ზაკათალა„
Ludkhana « Zakatala »
BRASSEURS ZAKATALA
BEER-HOUSE ZAKATALA

PIROSMANI – BRASSEURS ZAKATALA

 

მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
92×120
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – BRASSEURS ZAKATALA – DETAIL

***

ლხინი ქართლუი
Lkhini Kartlui
KERMESSE EN KARTHLI
CHURCH FESTIVAL IN KARTLI

PIROSMANI – KERMESSE EN KARTHLI

La Karthli est la grande région qui comprend la capitale Tbilissi

 მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
118,5×211
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – KERMESSE EN KARTHLI- DETAIL
PIROSMANI – KERMESSE EN KARTHLI- DETAIL
PIROSMANI – KERMESSE EN KARTHLI- DETAIL

***

სვირი
SVIRI

PIROSMANI – SVIRI

 მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
62.3×197
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – SVIRI -DETAIL
PIROSMANI – SVIRI -DETAIL
PIROSMANI – SVIRI -DETAIL

***

თეთრი დუქანი
Tetri Dukani
LA TAVERNE BLANCHE
WHITE DUKHAN

PIROSMANI – LA TAVERNE BLANCHE

 მუშამბი, ზეთი
Huile sur toile
Oil on oilcloth
52×94
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

PIROSMANI – LA TAVERNE BLANCHE – DETAIL

Taverne – ტავერნა  DUKANI – DUQANI sont les tavernes géorgiennes. Aujourd’hui le nom de Dukani est réservé aux tavernes typiques de Tbilissi – Il s’agiit en faitt de  restaurants traditionnels situé au sous-sol très souvent dans une cave en brique dans le vieux Tbilissi.

***

ჟირაფი
Zhirapi
GIRAFE
Giraffe

***

შეშის გამყიდველი ბიჭი
Sheshis gamqidveli bichi
VENDEUSE DE BOIS DE CHAUFFAGE
 SALESWOMAN OF FIREWOOD
1908

***

სააღდგომო ცხვარი
Saaghdgomo tskhvari
AGNEAU PASCAL
EASTER SHEEP

agneau pascal

***

აქტრისა მარგარიტა
aktrisa margarita
ACTRICE MARGARITA
ACTRESS MARGARITA

***

ბათუმის პორტი
PORT DE BATUMI
PORT OF BATUMI

***

ღორი
Ghori
SANGLIER
BOAR

***

FEMME AVEC ENFANT ALLANT A LA SOURCE
Woman with children going to the source

***

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

***

HOMME MONTE SUR UN ÂNE
Man riding a donkey

***

NATURE MORTE
STILL LIFE

*****

CINEMA
DECOUVREZ PIROSMANI

1969

ფიროსმანის
PIROSMANI

Réalisation Gueorgui Chenguelaia
გიორგი შენგელაია
Avec Avtandil Varazi (Pirosmani)
ავთანდილ ვარაზი (ნიკალა)
A la fin du XIXe siècle, le peintre miséreux Niko Pirosmanichvili, dans les rues de Tiflis troque des toiles contre des repas. Deux artistes remarquent son talent malgré le mépris que lui porte la critique officielle.

LE CINEMA GEORGIEN – ქართული კინო

****
****
Niko Pirosmani
ნიკო ფიროსმანი
Nikolos Pirosmanachvili
ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი

*

Niko Pirosmani ნიკო ფიროსმანი - Nikolos Pirosmanachvili -ნიკოლოზ ფიროსმანაშვილი
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

SHALVA KIKODZE – DEUX ANS DANS L’ENFER DE LA CREATION- 1920 & 1921- შალვა ქიქოძე

*****
SHALVA KIKODZE
შალვა ქიქოძე

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Shalva Kikodze PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
 Shalva Kikodze - Photo Jacky Lavauzelle


SHALVA KIKODZE
შალვა ქიქოძე

 né le 27 mai 1894 à Bakhvi (Ozourguéti  ოზურგეთი – Province de Guria გურია) – mort le 7 novembre 1921 à Fribourg
27 მაისი, 1894 – 7 ნოემბერი, 1921

DEUX ANS DANS L’ENFER DE LA CREATION

 


____________________________________________________________

Etudes secondaires au lycée à Tbilissi
1914-1918 Etude d’art à Moscou

*****

Si l’on regarde sa ნატურმორტი, nature-morte peinte entre 1918-1919, sa femme Adjare აჭარელი ქალიაჭარელი ქალი peinte en 1910, ses paysages პეიზაჟი, peints aussi vers 1910, nous voyons l’importance des influences Parisiennes sur son œuvre à partir de 1919.

Paris, entre 1919 et 1920, dans ces années qui suivirent la Terrible Grande Guerre, est un chaudron intellectuel et un lieu de rencontre bouillonnant d’artistes venus du monde entier. Pour autant, cela peut sembler contradictoire avec la vraie image de Paris et ce qu’elle renvoie dans le monde, suite à l’arrivée de VanGogh et du succès grandissant des impressionnistes. Jean Cassou dans Une Vie pour la Liberté, paru en 1981, l’exprime précisément : « Comment se fait-il que ce soit (…) en France, dans le pays le plus fermé sur lui-même, le plus indifférent à tout ce qui est étranger (…), comment se fait-il que ce soit dans ce pays le plus manifestement bourgeois que soit née à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe cette Internationale qu’a été la révolution de l’art moderne, ou, d’un mot plus précis encore, l’école de Paris ? Paris, oui, capitale de la France bourgeoise, de la France officielle et pompière, a été le point du monde vers lequel, par l’effet d’un mirage, ont afflué d’innombrables artistes, venant de partout, Espagne, Italie, pays germaniques et pays scandinaves, Russie, Pologne, Europe centrale, Balkans, Amérique anglo-saxonne et latine, Japon. Certains arrivaient parce qu’ils étaient juifs et qu’on ne voulait pas de juifs chez eux. Mais d’autres sans aucune raison de force majeure comme celle-là, et seulement parce que, naguère, Van Gogh avait eu besoin de la lumière de la France et parce que les plus surprenantes inventions de l’art, dont l’impressionnisme, s’étaient produites en France

Ceci étant, le monde de la peinture se retrouve à Paris, en pleine explosion du cubisme synthétique avec Braque, Picasso, Fernand Léger, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp et d’innombrables autres artistes dans les années 1920.

Une année avant, en 1919, la fameuse Galerie de la Renommée, ou Galerie de la Gloire, დიდების ტაძარში (musée historique, musée militaire d’État, galerie des artistes géorgiens) de la nouvelle Géorgie, organise une exposition de jeunes peintres Géorgiens. Y participent notamment trois artistes qui deviendront inséparables Lado Gudiashvili თავგადასავალი, David Kakabadze ლადო გუდიაშვილი, , Shalva Kikodze შალვა ქიქოძე. Ils comptent bien s’immerger dans cette fusion mondiale, mais souhaitent ne pas perdre leurs propres racines géorgiennes.

L’année 1919, est une année de chamboulement dans cette jeune République Démocratique de Géorgie. Le 21 mars, Noé Jordania, social-démocrate, prendre la tête du troisième gouvernement. Un traité d’alliance militaire est signé avec la jeune République démocratique d’Azerbaïdjan, avant son renversement par les bolchéviques russes. Les troupes britanniques, à l’exception de Batoumi, évacue le territoire géorgien. Tout semble aller dans le bon sens de l’histoire pour cette nouvelle République.

C’est dans ce contexte d’effervescence, de nouveautés et de créations, que Shalva va découvrir les nouveautés artistiques. Pour autant, les sujets peints restent ses deux amis géorgiens proches, les soirées débridées parisiennes et les grands symboles de la Capitale Française : le Jardin du Luxembourg, la Tour Eiffel, les Cafés de Paris.

Les trois artistes sont très jeunes dans ce monde chamboulé par la guerre et les nouvelles idées. Shalva, né en 1894, a 25 ans, David Kakabadze დავით კაკაბაძე né en 1889 est le plus âgé des trois, avec ses trente ans, et Lado Gudiashviali ლადო გუდიაშვილი né en 1896 est le benjamin de l’équipe avec ses 23 ans. Leurs jeunesses et leurs envies de découvertes vont profiter pleinement de toutes ces nouveaux apports.

Les scènes peintes désormais par Shalva sont crues et rien n’est caché aux yeux du spectateur. Nous sommes loin des paysannes géorgiennes peintes dans la montagne. Les artistes sont dans ce tourbillon culturel, mais aussi dans un tourbillon des sens.

Pourtant, son œuvre regorge de symboliques comme le poisson dans l’assiette ou la pomme proposée à l’artiste rappelant le péché originel.

Shalva va mourir à 27 ans et sera enterré en terres étrangères, à Fribourg en Allemagne. Malgré la reconnaissance internationale de son œuvre puissante, réalisée principalement en deux ans entre 1919 et 1921, avec une très forte production en 1920, il reste beaucoup moins connu dans son pays que des artistes comme Pirosmani ფიროსმანი ou encore son ami Lado Guidashvili, ლადო გუდიაშვილი.

David Kakabadze დავით კაკაბაძე (1889 – 1952) pendant ce séjour parisien s’orientera vers une « peinture sans sujet » en travaillant à partir de métal, miroir, vitrail, plutôt que la peinture elle-même.

Lado Gudiashviali ლადო გუდიაშვილი) (1896- 1980) reviendra en Géorgie en 1926 et se rapprochera alors des traditions caucasiennes et persanes. Il restera proche des symboliques chrétiennes et peindra de nombreux thèmes religieux de ces trois artistes ; il peindra notamment l’église Kashueti.

*****
სამი მხატვარი
Sami Mikhatvari
TROIS ARTISTES
THREE ARTISTS
1920

Shalva Kikodze – Trois artistes

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
96×101
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Shalva Kikodze – Trois artistes – Détail
Shalva Kikodze – Trois artistes – Détail

****

ქეიფე შანტანში
AU CAFE SHANTAN
IN CAFE SHANTAN
1920

Shalva Kikodze- Au Café Shantan- 1920

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
88×88
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Shalva Kikodze- Au Café Shantan- 1920 – Détail
Shalva Kikodze- Au Café Shantan- 1920 – Détail
Shalva Kikodze- Au Café Shantan- 1920 – Détail
Shalva Kikodze- Au Café Shantan- 1920 – Détail

****

ლუქსემბურგის ბარი – პარიზი
Luksemburgis bari – Parizi
AU JARDIN DU LUXEMBOURG
LUXEMBURG GARDEN
PARIS – 1920

Shalva Kikodze- Au Jardin du Luxembourg – 1920

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
108×104
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Shalva Kikodze- Au Jardin du Luxembourg – 1920 – Détail
Shalva Kikodze- Au Jardin du Luxembourg – 1920 – Détail
Shalva Kikodze- Au Jardin du Luxembourg – 1920 – Détail

ლუქსემბურგის ბარი – პარიზი

****

მხატვრებას ყავახანა
Mkhatvrebas Qavakhana
AU CAFE
IN THE CAFE
1920

Shalva Kikodze – Au Café – 1920

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
52×46
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Shalva Kikodze – Au Café – 1920 – Détail
Shalva Kikodze – Au Café – 1920 – Détail –

****

ROUNDABOUT
1921

Shalva Kikodze – Roundabout – 1921

ზეთი მუყაოზე
Huile sur carton
Oil on cardboard
33×40.5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

****

ეიფელის კოშკი
Eipelis koshki
LA TOUR EIFFEL
EIFFEL TOWER
1920

Shalva Kikodze – La Tour Eiffel – 1920

ზეთი მუყაოზე
Huile sur carton
Oil on cardboard
42×32,5
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

****

კ. მახარაძის პორტრეტი
K. makharadzis Portreti
PORTRAIT DE K. MAKHARADZE
PORTRAIT OF K. MAKARADZE
1921

Shalva Kikdodze – PORTRAIT OF K. MAKARADZE – 1921

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
102×42
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

****

ავტოპორტრეტი
Autoportraiti
AUTOPORTRAIT
SELF-PORTRAIT
1920

Shalva Kikodze – Autoportrait 1920

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
65×44
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

Shalva Kikodze – Autoportrait 1920 – Détail

****

დაღუპული მეგობრის მოსაგონრად
Daghupuli Megobris Mosagonrad
EN SOUVENIR D’UN AMI PREMATUREMENT DECEDE
In Rembrance of Untimely Died Friend
ავტოპორტრეტი

Autoportraiti
AUTOPORTRAIT
SELF-PORTRAIT
1920

Shalva Kikodze – EN SOUVENIR D’UN AMI PREMATUREMENT DECEDE – 1920

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
96×101
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Shalva Kikodze – EN SOUVENIR D’UN AMI PREMATUREMENT DECEDE – 1920 – Détail

****

გურული ქალი
Guruli Kali
FEMME DE GURIE
WOMAN FROM GURIA
1921

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
92×73
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

****

აჭარილი ქალიბი
Adjarili Kalibi
FEMMES ADJARES
WOMEN ADJARAIAN
1921

Shalva Kikodze – Femmes Adjares – 1921

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
55×46
Georgian National Museum
shalva amiranashvili museum of fine arts
შალვა ამირანაშვილის სახვითი ხელოვნების მუზეუმი

*****************

 SHALVA KIKODZE
შალვა ქიქოძე

Shalva Kikodze PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

LE CINEMA GEORGIEN – ქართული კინო

*****
Le Cinéma Géorgien
ქართული კინო

Le cinéma géorgien

Le Cinéma Géorgien ქართული კინო
Géorgie
საქართველო

 

Le Cinéma Géorgien - ქართული კინო

____________________________________________________________


ARTISTES GEORGIENS
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

ქართული კინო
Kartuli Kino
LE CINEMA GEORGIEN


____________________________________________________________

Le premier documentaire important est tourné en

1912

Vassil Amachoukéli ვასილ ამაშუკელი (1886-1977) réalise un documentaire sur Akaki Tsereteli   აკაკი წერეთელი (1840-1915) poète et  figure du mouvement de la libération de la Géorgie.

****

LE PREMIER LONG METRAGE GEORGIEN

1918

ქრისტინე
CHRISTINE

Réalisateur Aleksandre Tsoutsounava
ალექსანდრ წუწუნავა

****
***

1937

ნარინჯის ველი
VALLEE ORANGE
ORANGE VALLEY

ნიკოლოზ შენგელაია – ცეკვა

Réalisateur :  Nikoloz Shengelaia (Nikoloz Shengelaya)
ნიკოლოზ შენგელაია
Diomide Antadze (co-réalisateur)Avec Levan Khotivari, Nato Vachnadze, Veriko Anjaparidze

***

1930-1940
ÂGE D’OR DU REALISME SOCIALISTE AVEC DES FILMS DE PROPAGANDE

1937
არსენა
ARSEN

Réalisateur : Mikheil Chiaureli
მიხეილ ჭიაურელი
Avec Spartak Bagashvili (qui a joué dans les Chariots de Feu), Nato Vachnadze, Aleksandre Imedashvili
სპარტაკ ბაღაშვილი ,  ნატო ვაჩნაძე, ალექსანდრე იმედაშვილი

****

LES ANNEES 40
UNE PRODUCTION A L’ARRÊT

Dans les années 40, pendant la seconde guerre mondiale, la production de films a été réduite.
Le cinéma géorgien a recommencé sa production dans les années 50.

***

1956

მაგდანას ლურჯა
Magdana’s Donkey

Drame
Réalisateurs : Revaz Chkheidze et Tengiz Abuladze
რევაზ « რეზო » ჩხეიძე & თენგიზ აბულაძე
Avec Dudukhana Tserodze (Magdana) et L. Moistsrapishvili (Sopo – La sœur aînée de Magdana)

Magdana vit dans une petite ville de Géorgie misérablement avec ses trois enfants. Mutua qui élève des ânes, abandonne avant de l’avoir frappé un de ses ânes, qui refuse d’avancer et semble mourant. Les enfants trouvent cet âne et avec l’aide de Magdana retrouve la santé. Une bonne étoile est désormais sous la tête de Magdana. Mutua retrouve l’âne et compte bien le récupérer.

****
1958

მანანა
MANANA

Réalisateurs : Zaza Gudavadze, Shalva Martashvili
ზაზა გუდავაძე, შალვა მარტაშვილი
Avec  Nanuli Sarajishvili, Sesilia Takaishvili, Aleksandre Jorjoliani
სარაჯიშვილი ნანული, სესილია თაყაიშვილი, ალექსანდრე ჯორჯოლიანი
Les aventures  d’une jeune fille espiègle et astucieuses, pleine de ressources.

***

1959

ზვიგენის კბილი
LES DENTS DU REQUIN
Shark tooth

Réalisateur : Shalva Gedevanishvili
შალვა გედევანიშვილი
Avec : Sari Cholayev (Ali),  Rezo Mchedlishvili, Gogi Tvalavadze
საბრი ჩოლოევი (ალი Ali), რეზო მჭედლიშვილი, გოგი თვალავაძე

Ali et Hussein sont deux pécheurs qui vivent difficilement de leur travail. Une journée de pêche, le frère aîné, épuisé, retourne dans les fonds marin. Il se fait attaqué par un requin. Malgré son jeune frère qui vient le sauver et le récupère dans la barque, le frère aîné décède peu après. Il se retrouve seul désormais.

****

1962

Cinéma Géorgien

მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი ფილმი
Me, Tedia, IIliko da ilarioni Pilmi
Moi, grand-mère, Iliko et Illarion

Réalisateur Tenguiz Abouladze
თენგიზ აბულაძე
Avec Sergo Ordjonikidze (Zuriko)
სერგო ორჯონიკიძე (ზურიკელა)

Le film raconte la vie d’un garçon prénommé Zuriko qui vit dans un village dans la Géorgie d’avant-guerre. Le petit héros va à l’école, tombe amoureux pour la première fois, assiste au départ des villageois mobilisés dans l’armée lors de la guerre et à leur retour célèbre avec eux la Victoire…

****
****

1963

თეთრი ქარავანი
Tetri Karavani
LA CAVANE BLANCHE
THE WHITE CARAVANE

Réalisateurs : Tamaz Meliava et Eldar Shengelaya
თამაზ მელიავა & ელდარ შენგელაია
Avec Imedo Kakhiani (Gela) & Ariadna Shengelaya (Maria)
იმედო კახიანი & არიადნა შენგელია

Un berger souhaite découvrir le monde qui l’entoure et voir autre chose que ses prairies. Il part en ville avec son amoureuse.

****

1966

გიორგობისთვე
Giorgobistve
LA CHUTE DES FEUILLES
FALLING LEAVES

Réalisateur Otar Iosseliani
ოთარ იოსელიანი
Avec Ramaz Giorgobiani (Niko), Gogi Kharabadze (Otar) et Marina Kartsivadze (Marine)
რამაზ გიორგობიანი (ნიკო), გოგი ხარაბაძე (ოთარი) & მარინა ქარცივაძე (მარინე)

Niko et Otar, après avoir été diplômés de l’institut vinicole, se retrouvent dans une coopérative vinicole de Géorgie. Otar est arriviste et peu lui importe de fabriquer un vin de mauvaise qualité. Otar, sincère et naïf, souhaite produire un vin de bonne qualité.

1967

ვედრება
Vedreba
LE PLAIDOYER ou L’INCANTATION
The Plea

Réalisateur Tenguiz Abouladze
თენგიზ აბულაძე
Avec Spartak Baghashvili, Rusudan Kiknadze, Ramaz Chkhikvadze, Tengiz Archvadze (Aluda)
სპარტაკ ბაღაშვილი (ღვთისია) – რუსუდან კიკნაძე (ქვრივი-ქალი – რამაზ ჩხიკვაძე (მაცილი) -თენგიზ არჩვაძე (ალუდა)

Le récit est commenté par une voix qui évoque plusieurs combats ancestraux. Un combat voit s’affronter dans les montagnes un chrétien, et un musulman…

****
1968

არაჩვეულებრივი გამოფენა
Arachveulebrivi Gamopena
L’EXPOSITION EXTRAORDINAIRE
AN UNUSUAL EXHIBITION

Réalisateur : Eldar Chenguelaia
ელდარ შენგელაია
Avec Guram Lortkipanidze (Aguli) & Valentina Telichkina (Glafira Ogurtsova), Vasili Chkhaidze (Pipinia)
გურამ ლორთქიფანიძე, სრული ბიოგრაფია,  ვასილი ჩხაიძე
Aguli quitte sa Géorgie natale dans un train décoré d’ornements communistes et des graffitis antihitlérien. Mais Aguli n’est pas un va-t’en-guerre et, à la première occasion, il quitte le territoire des hostilités. Un moment, suspecté d’être un déserteur, il est arrêté par une jeune russe soldat, dont il tombera amoureux.
Aguli sculpte des pierres tombales pour faire vivre sa famille. Il veut faire de sa sculpture un art. Le film montre le combat d’un artiste qui souhaite s’affranchir des lois et faire vivre ses créations dans un environnement hostile.

****

1969

ფიროსმანის
PIROSMANI

Réalisation Gueorgui Chenguelaia
გიორგი შენგელაია
Avec Avtandil Varazi (Pirosmani)
ავთანდილ ვარაზი (ნიკალა)
A la fin du XIXe siècle, le peintre miséreux Niko Pirosmanichvili, dans les rues de Tiflis troque des toiles contre des repas. Deux artistes remarquent son talent malgré le mépris que lui porte la critique officielle.

****

1970

ფეოლა
FEOLA

Réalisateur : Badri Tsuladze
რეჟისორი: ბადრი წულაძე
Avec  Ipolite Khvichia, Gabriel Tsintsadze, Levan Shamilov, Vasil Chkhaidze, Jemal Gaghanidze, Shota Gabelaia
როლებში: იპოლიტე ხვიჩია, გაბრიელ ცინცაძე, ლევან შამილოვი, ვასილ ჩხაიძე, ჯემალ ღაღანიძრე, შოთა გაბელაია

Le héros, Bondo, employé du gouvernement, doit créer et former une équipe de football pour adolescents. Mais Bondo ne sait pas comment recruter et n’aime pas le football. Il va récupérer les mauvais garçons pour créer une équipe faible afin de perdre le match et de reprendre son activité normale. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

****
1973

მზე შემოდგომისა
Mze Shemodgomadze
LE SOLEIL D’AUTOMNE
THE AUTUMN SUN

Réalisateur : Temuri Palavandishvili
რეჟისორი:  თემურ ფალავანდიშვილი
Avec : Medea Japaridze, Otar Megvinetukhutsesi, Sesilia Takaishvili
მედეა ჯაფარიძე (ეკა Eka), ოთარ მეღვინეთუხუცესი (ვახტანგი Vakhtang), სესილია თაყაიშვილი (თამარი Tamari)

Portrait d’une femme au foyer dans une famille intellectuelle de Tbilissi.
Vakhtang, artiste talentueux, n’arrive pas à se concentrer à son travail  à cause de ses responsabilités familiales. Eka, sa femme, va  profiter d’un voyage de son mari et échanger son appartement pour une maison dans une vieille ville et  lui installer un atelier d’artiste.

****

Film TV
1973

ბებერი მეზურნეები
Beberi Mezurneebi
LES VIEUX

Réalisation valerian kvachadze
ვალერიან კვაჭაძე
Avec Veriko Anjaparidze, Sesilia Takaishvili, Eteri Motsiqulashvili
ვერიკო ანჯაფარიძე, სესია თაყაიშვილი, ეთერი მოსიქულაშვილი

Histoires de vieux locataires d’une résidence de Tbilissi.

****

1977

მიმინო
MIMINO

Comédie
Réalisateur Georgiy Daneliya გიორგი დანელია
Avec Vakhtang Kikabidze ვახტანგ კონსტანტინეს ძე კიკაბიძე, Frunzik Mkrtchyan. Anatoliy Petritskiy

MONUMENT PERSONNAGES DU FILM MIMINO მიმინო Monument to Characters of Movie Mimino TBILISSI თბილისი

****

1979

ძახილი
Dzakhili
L’APPEL
THE CALL

Réalisateur : Karaman Mgeladze
დამდგმელი რეჟისორი: ყარამან (გუგული) მგელაძე
Avec : Cecilia Takaishvili (Julia), Vladimer Tsuladze (Kishvardi), Giorgi Mgeladze, Vasil Papaianidi
როლებში: სესილია თაყაიშვილი (იულია), ვლადიმერ წულაძე (ქიშვარდი), გიორგი მგელაძე, ვასილ პაპაიანიდი

****

1980
ბეღურების გადაფრენა
Beghurebis gadafrena
LE VOL DES MOINEAUX
ou
LA MIGRATION DES MOINEAUX

Réalisateur Temur Babluani (Teïmouraz Bablouani)
თემურ ბაბლუანი
Avec Elguja Burduli, Temur Bichiashvili, Rezo Esadze
ელგუჯა ბურდული, თემურ ბიჭიაშვილი, რეზო ესაძე

Opposition entre un sceptique et un vantard qui finira au pugilat.

****
1984

მონანიება
Monanieba
LE REPENTIR
REPENTANCE

Comédie
Réalisateur : Tengiz Abuladze
რეჟისორი:   თენგიზ აბულაძე
Avec Avtandil Makharadze (Varlam Aravidze et Abel Aravidze, un homme d’âge mûr), Dato Kemkhadze ( le jeune Abel Aravidze, fils de Varlam Aravidze) , Ia Ninidze (Guliko, la femme d’Abel)
ავთანდილ მახარაძე (ვარლამ არავიძე, აბელ არავიძე), ია ნინიძე (გულიკო, აბელის მეუღლე), ზეინაბ ბოცვაძე (ქეთევან ბარათელი)

L’action se situe dans un village géorgien. Varlam, le gouverneur local, vient de décéder.  Les obsèques officielles ont lieu. Mais voici que sa tombe est profanée à plusieurs reprises et son cadavre se retrouve dans le village. La police et les proches font le guet pour attraper le coupable. Une femme est arrêtée et jugée.
Suit le procès et des flash-back sur sa jeunesse. Nous découvrons peu à peu le vrai visage du gouverneur tyrannique.

****

1987

თემო
TEMO

Réalisateur Levan Zakareishvili
დამდგმელი რეჟისორი: ლევან ზაქარეიშვილი
Avec Merab Ninidze ninidzemerab (Temo), Lali andronikashvililali Andronikashvili (Nino)
მონაწილეობენ: მერაბ ნინიძემერაბ ნინიძე (თემო), ლალი ანდრონიკაშვილილალი ანდრონიკაშვილი (ნინო)

Le jeune héros du film, Temo, aime une femme plus âgée et cette situation fragilise encore plus avec ses relations avec sa famille et ses amis.

****

2009

გაღმა ნაპირი
Gaghma Napiri
L’AUTRE RIVE
The Other Bank

Réalisateur : George Ovashvili
გიორგი ოვაშვილი
Avec  Tedo Bekhauri (Tedo) & Tamar Meskhi (Mariam)
თედო ბექაური (თედო) & თამარ მესხი (მარიამი)

Tedo, jeune garçon de douze ans, avec le conflit en Abkhazie, se retrouve avec sa mère à Tbilissi. Tedo découvre que sa mère se prostitue. Il part seul en Abkhazie à Tcharchéli à la recherche de son père.

****

2011

მარილივით თეთრი
Sarilivit Tetri
SEL BLANC
Salt White

Réalisation : Keti Machavariani  ქეთი მაჭავარიანი
Avec Nino Koridze, Pea Tsivadze , Gagi Svanidze, Giorgi Kipshidze
ნინო ქორიძე, ფეა ცივაძე, გაგი სვანიძე, გიორგი ყიფშიძე

Géorgie, début de ce siècle. Nana, 35 ans, se retrouve au bord de la Mer Noire pour un travail saisonnier. Elle rencontre un officier de la Région Autonome d’Abkhazie.

***

2014

სიმინდის კუნძული
Simindis Kundzuli
« L’Île au Maïs »
LA TERRE EPHEMERE
Corn Island

Réalisateur : George Ovashvili
გიორგი ოვაშვილი
Avec İlyas Salman (vieux paysan abkhaze) & Mariam Buturishvili (sa fille)
ილიას სალმანი ( ბაბუა, მოხუცი აფხაზი გლეხი) & მარიამ ბუთურიშვილი (შვილიშვილი)

Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkhaze et sa petite fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des garde-frontières…

****

2015

მოირა
MOIRA

Réalisateur Levan Tutberidze
ლევან თუთბერიძე
Avec Ani Bebia, Paata Inauri

Mamuka est libéré de prison et tente de prendre soin de son père handicapé et de son frère cadet.

****

2017

ჩემი ბედნიერი ოჯახი
chemi bednieri ojakhi
UNE FAMILLE HEUREUSE
A happy family

Réalisation Nana Ekvtimishvili : ნანა ექვთიმიშვილი & Simon Gross

Avec Ia Shugliashvili ია შუღლიაშვილი, Merab Ninidze მერაბ ნინიძე, Berta Khapava  ბერტა ხაპავა

Manana (Ia Shugliashvili), mariée à Soso depuis vingt-cinq ans, professeure dans un lycée de Tbilissi, fête son 52e anniversaire. Le soir de son anniversaire, elle annonce qu’elle va quitter le domicile conjugale et souhaite désormais vivre seule.

***

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

   *****
Le Cinéma Géorgien
ქართული კინო

Le Cinéma Géorgien ქართული კინო
Géorgie
საქართველო

L’ÉTINCELLE DES MOTS – ESSÉNINE (1918) Хорошо под осеннюю свежесть

Littérature Russe
ESSÉNINE POEME 1918

**********************

 

русский поэт- Poète Russe
русская литература

***
стихотворение  – Poésie

***

 

 

Sergueï Essénine
Сергей Александрович Есенин

3 octobre 1895 Konstantinovo (Rybnov) – 28 décembre 1925 à Leningrad
3 октября 1895, Константиново – 28 декабря 1925, Ленинград
TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE


****

Хорошо под осеннюю свежесть
****

L’ÉTINCELLE DES MOTS
1918

****

Хорошо под осеннюю свежесть
Comme il est bon dans la fraîcheur de l’automne
Душу-яблоню ветром стряхать
De laisser vaquer son âme comme une pomme au vent
И смотреть, как над речкою режет
Et regarder sur le ruisseau
Воду синюю солнца соха.
L’eau bleue se  jouer du soleil.

*

Хорошо выбивать из тела
Comme il est bon de faire sortir de son corps
Накаляющий песни гвоздь
L’étincelle des mots
И в одежде празднично белой
Et dans sa robe blanche de fête
Ждать, когда постучится гость.
Attendre que l’invité nous frappe.

*

Я учусь, я учусь моим сердцем
J’apprends, j’apprends mon âme
Цвет черемух в глазах беречь,
A conserver la couleur des cerisiers ;
Только в скупости чувства греются,
Comme sont pingres les sentiments qui s’échauffent,
Когда ребра ломает течь.
Avec des côtes cassées dans les flancs.

*

Молча ухает звездная звонница,
Silencieusement les étoiles claironnent,
Что ни лист, то свеча заре.
Sur une feuille blanche à l’aube d’une bougie.
Никого не впущу я в горницу,
Personne n’entrera dans la chambre,
Никому не открою дверь.
A personne je n’ouvrirai la porte.

1918

 

********************************

Бабушкины сказки
C. А. Есенин

*******************

LES POEMES DE SERGUEÏ ESSÉNINE

*****

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE
****

поэзия есенина
****

LA NUÉE DE PAPILLONS – POEME DE SERGUEÏ ESSÉNINE (1918) Закружилась листва золотая

Littérature Russe
ESSÉNINE POEME 1918

**********************

 

русский поэт- Poète Russe
русская литература

***
стихотворение  – Poésie

***

 

 

Sergueï Essénine
Сергей Александрович Есенин

3 octobre 1895 Konstantinovo (Rybnov) – 28 décembre 1925 à Leningrad
3 октября 1895, Константиново – 28 декабря 1925, Ленинград
TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE


****

Закружилась листва золотая
*****
LA NUÉE DE PAPILLONS

******

*

1918

****

****
 
Закружилась листва золотая.
La feuille d’or file
В розоватой воде на пруду
Sur l’eau rosée du bassin
Словно бабочек лёгкая стая
Comme une nuée de papillons
С замираньем летит на звезду.
Vole naufragée vers les étoiles.
*
Я сегодня влюблён в этот вечер,
Aujourd’hui, j’adore ce soir qui vient
Близок сердцу желтеющий дол.
Au cœur de ce blondissant val.
Отрок-ветер по самые плечи
Le vent passant caresse longuement
Заголил на берёзке подол.
Le bouleau qui se dénude lentement.
*
И в душе и в долине прохлада,
Et dans la fraîcheur de l’âme et de la vallée,
Синий сумрак как стадо овец.
Le bleu crépuscule traverse comme un troupeau.
За калиткою смолкшего сада
Le silence se fait derrière la porte du jardin,
Прозвенит и замрёт бубенец.
Où s’estompe le tintement des cloches.
*
Я ещё никогда бережливо
Je ne me suis jamais tant délecté
Так не слушал разумную плоть.
D’écouter la chair si raisonnable.
Хорошо бы, как ветками ива,
Qu’il serait bon, comme une branche de saule,
Опрокинуться в розовость вод.
De se laisser aller dans l’eau rosée.
*
Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Qu’il serait bon de sourire
Мордой месяца сено жевать…
A la lune en mâchant des brindilles de foin…
 Где ты, где, моя тихая радость —
Où es-tu, ma joie, jadis sereine –
Всё любя, ничего не желать?
A tout aimer et ne rien vouloir ?
1918

 

********************************

Бабушкины сказки
C. А. Есенин

*******************

LES POEMES DE SERGUEÏ ESSÉNINE

*****

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE
****

поэзия есенина
****

LE VIEIL ÉRABLE – ESSÉNINE POÈME 1918 – Я покинул родимый дом

Littérature Russe
ESSENINE POEME 1918

**********************

 

русский поэт- Poète Russe
русская литература

***
стихотворение  – Poésie

***

 

 

Sergueï Essénine
Сергей Александрович Есенин

3 octobre 1895 Konstantinovo (Rybnov) – 28 décembre 1925 à Leningrad
3 октября 1895, Константиново – 28 декабря 1925, Ленинград
TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE
****

LE VIEIL ERABLE
покинул родимый дом

 

1918
****

*******************

*******
Я покинул родимый дом,
Je t’ai quittée, ma chère maison,
Голубую оставил Русь.
Russie azurée, je t’ai quittée .
В три звезды березняк над прудом
Les trois étoiles au-dessus du bouleau de l’étang,
Теплит матери старой грусть.
Tempérez la peine de ma tendre mère !
*
Золотою лягушкой луна
La lune comme une grenouille dorée,
Распласталась на тихой воде.
Eclaire l’eau calme et sereine.
Словно яблонный цвет, седина
Le gris des fleurs du pommier
У отца пролилась в бороде.
Poivre la barbe du père.
*
 
Я не скоро, не скоро вернусь.
Bientôt, reviendrais-je bientôt ?
Долго петь и звенеть пурге.
Combien de fois chantera le blizzard ?
Стережет голубую Русь
Au-delà de la Russie azurée, tu m’observes
Старый клен на одной ноге,
Vieil érable posé sur ton unique jambe.
*
И я знаю, есть радость в нем
Je sais que de la joie se trouve
Тем, кто листьев целует дождь,
Dans autant de pleurs,
Оттого что тот старый клен
Le vieil érable doucement
Головой на меня похож.
Recouvre ma tête.
1918

 

********

Бабушкины сказки
C. А. Есенин

*******************

SERGUEÏ ESSENINE POEME

*****

****

LA POESIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE
****

поэзия есенина
****

 

 

LA POÉSIE d’Essénine – поэзия есенина – SERGUEÏ ESSÉNINE POÈME

**********************
SERGUEÏ ESSÉNINE POÈME

 

русский поэт- Poète Russe
русская литература
Littérature Russe

***
стихотворение  – Poésie

***

 

 

Sergueï Essénine
Сергей Александрович Есенин

3 octobre 1895 Konstantinovo (Rybnov) – 28 décembre 1925 à Leningrad
3 октября 1895, Константиново – 28 декабря 1925, Ленинград
TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

****

LA POÉSIE DE SERGUEÏ ESSÉNINE
****

поэзия есенина
****

*******************

1910
Выткался на озере алый свет зари…
LE ROUGE DE L’AUBE

Выткался на озере алый свет зари.
Le rouge de l’aube a tissé le lac.
На бору со звонами плачут глухари.
Toute la forêt frisonne aux chants de scie du grand tétras.

**

1914
Не ветры осыпают пущи,
LES PSAUMES DES ÉTOILES FILANTES

Не ветры осыпают пущи,
Ce ne sont pas les vents qui fouettent les forêts,
Не листопад златит холмы.
Ce ne sont pas les feuilles qui dorent les vallées.

**

1915
Я странник убогий
JE SUIS UN PAUVRE PELERIN

Я странник убогий.
Je suis un pauvre pèlerin.
С вечерней звездой
Suivant l’étoile du soir

**

1917
Бабушкины сказки
CONTE DE FÉES -IVAN LE FOU

В зимний вечер по задворкам
Le soir d’hiver à la périphérie
Разухабистой гурьбой
Se réunit la joyeuse foule

**

1917
Где ты, где ты, отчий дом
LA MAISON DE MON PERE

Где ты, где ты, отчий дом,
Où es-tu, où es-tu, maison de mon père,
Гревший спину под бугром?
Qui te réchauffait en retrait sous la colline ?

**

1918
Я покинул родимый дом
LE VIEIL ÉRABLE

Я покинул родимый дом,
Je t’ai quittée, ma chère maison,
Голубую оставил Русь.
Russie azurée, je t’ai quittée .

**

1918
Закружилась листва золотая
LA NUÉE DE PAPILLONS

Закружилась листва золотая.
La feuille d’or file
В розоватой воде на пруду
Sur l’eau rosée du bassin

**

1918
Хорошо под осеннюю свежесть
L’ÉTINCELLE DES MOTS

Хорошо под осеннюю свежесть
Comme il est bon dans la fraîcheur de l’automne
Душу-яблоню ветром стряхать
De laisser vaquer son âme comme une pomme au vent

**

Исповедь хулигана
CONFESSION D’UN VOYOU
1920

**

Essénine poème

**

1920
Я последний поэт деревни
JE SUIS LE DERNIER POETE DES CAMPAGNES

Я последний поэт деревни,
Je suis le dernier poète des campagnes,
Скромен в песнях дощатый мост.
Le dernier à chanter le modeste pont de bois.

**

 

**

1921
Не жалею, не зову, не плачу,
LA BLANCHEUR DES POMMIERS

Не жалею, не зову, не плачу,
Je ne regrette ni les suppliques ni les douleurs.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Comme la blancheur des pommiers, tout passe.

**

1922
Да! Теперь решено
L’ÉCLAT DU DIABLE

Да! Теперь решено. Без возврата
Oui ! Maintenant, c’est fini. Sans me retourner
Я покинул родные поля.
Je quitte ma maison, mon pays.

**

Essénine poème

**

1924
Мы теперь уходим понемногу
LE FRISSON

Мы теперь уходим понемногу
Maintenant, nous partons là-bas
В ту страну, где тишь и благодать.
Dans un pays de paix et de sérénité.

**

1925
Вижу сон
LES RÊVES BLEUS

Вижу сон. Дорога чёрная.
Je rêve. La route est noire.
Белый конь. Стопа упорная.
Le cheval blanc. Il avance.

**

1925
мчатся сани, слышишь – сани мчатся
LE TRAÎNEAU

Слышишь – мчатся сани, слышишь – сани мчатся.
Écoute ! Écoute le chant du traîneau dans sa course.
Хорошо с любимой в поле затеряться.
Partons nous perdre là-bas au loin !

**

1925
Вечером синим, вечером лунным
LE BONHEUR BLEU

Вечером синим, вечером лунным
Un soir de lune dans ce bleu du soir
Был я когда-то красивым и юным.
J’étais jeune et j’étais beau.

**

1925
Гори, звезда моя, не падай.
EPITHAPHE

Гори, звезда моя, не падай.
Etoile, mon étoile, ne tombe pas
Роняй холодные лучи.
Laisse tomber tes froids rayons.

**

SON DERNIER POÈME

1925
До свиданья, друг мой, до свиданья.
AU REVOIR MON AMI

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Au revoir mon ami, au revoir.
Милый мой, ты у меня в груди.
Mon ami, tu es dans mon cœur.

[autre traduction d’octobre 2015]

*******************

LES POEMES DE SERGUEÏ ESSENINE

*****

****

 SERGUEÏ ESSÉNINE POÈME
****

поэзия есенина
****

FRANK WEDEKIND Frühlings Erwachen I-3 L’EVEIL DU PRINTEMPS 1891

*LITTERATURE ALLEMANDE
Dramatische Werke
Théâtre Allemand

Frank Wedekind

1864 Hannover Hanovre -1918 München Munich

 


L’EVEIL DU PRINTEMPS
Frühlings Erwachen
I-3
1891
Erscheinungsjahr
Année de publication

Franz Marc
Der Traum – Le Rêve
1912
Musée Thyssen-Bornemisza
Madrid

*********

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

****************

Acte 1
Erster Akt
 Scène 3
Dritte Szene

Thea, Wendla und Martha- kommen Arm in Arm die Straße herauf.
Théa, Wendla et Martha arrivent par la rue en se tenant les bras.

MARTHA
Wie einem das Wasser ins Schuhwerk dringt!

Comme l’eau rentre dans ces chaussures !

WENDLA
Wie einem der Wind um die Wangen saust!

Comme le vent souffle sur les joues !

THEA
Wie einem das Herz hämmert!

Comme le cœur bat !

WENDLA
Gehn wir zur Brücke hinaus!

Sortons et allons au pont !
Ilse sagte, der Fluß führe Sträucher und Bäume.
Il se dit que sur la rivière, ils transportent des arbustes et des arbres
Die Jungens haben ein Floß auf dem Wasser.
. Les garçons ont un radeau sur l’eau.
Melchi Gabor soll gestern abend beinah ertrunken sein.
Melchi Gabor s’est presque noyé hier soir.

THEA
O der kann schwimmen!

Il sait nager pourtant !

MARTHA
Das will ich meinen, Kind!

Je le pense aussi, mon enfant !

WENDLA
Wenn der nicht hätte schwimmen können wäre er wohl sicher ertrunken!

S’il n’avait pas su si bien nager, il se serait sûrement noyé !

THEA
Dein Zopf geht auf, Martha; dein Zopf geht auf!

Ta tresse s’en va, Martha, ta tresse s’en va !

MARTHA
Puh – laß ihn aufgehn!

Peuh ! laisse-la donc tranquille !
Er ärgert mich so Tag und Nacht.
Elle me le fait jour et nuit.
Kurze Haare tragen wie du darf ich nicht, das Haar offen tragen wie Wendla darf ich nicht, Ponyhaare tragen darf ich nicht, und zu Hause muß ich mir gar die Frisur machen
Je ne peux ni porter les cheveux courts comme toi ni comme Wendla, je ne peux pas porter les cheveux au vent comme Wendla,  je ne suis pas autorisée à porter une frange et je dois me les coiffer seule
 – alles der Tanten wegen!
– tout ça pour obéir à mes tantes !

WENDLA
Ich bringe morgen eine Schere mit in die Religionsstunde.

J’apporterai demain une paire de ciseaux au cours de religion.
Während du »Wohl dem, der nicht wandelt« rezitierst, werd’ ich ihn abschneiden.
Pendant que tu chanteras « Heureux l’homme qui ne s’égare pas» je te les couperai.

MARTHA
Um Gottes willen, Wendla!

Pour l’amour de Dieu, Wendla !
Papa schlägt mich krumm, und Mama sperrt mich drei Nächte ins Kohlenloch.
Papa me battra, et maman m’enfermera trois nuits dans le trou à charbon.

WENDLA
Womit schlägt er dich, Martha?

Il te bat ?

MARTHA
Manchmal ist es mir, es müßte ihnen doch etwas abgehen, wenn sie keinen so schlecht gearteten Balg hätten wie ich.

Parfois, il m’arrive de penser que sans moi, ils leur manqueraient quelque chose.

THEA
Aber Mädchen!

Mais ma fille !

MARTHA
Hast du dir nicht auch ein himmelblaues Band durch die Hemdpasse ziehen dürfen?

Est-ce que tu n’as pas pu glisser un ruban bleu à travers ton corsage ?

THEA
Rosa Atlas!

Rose satin !
Mama behauptet, Rosa stehe mir bei meinen pechschwarzen Augen.
Maman dit que le rose se marie bien à mes yeux de jais.

MARTHA
Mir stand Blau reizend!

Le bleu m’allait bien !
– Mama riß mich am Zopf zum Bett heraus.
– Maman m’a tirée par les tresses du lit.
So – fiel ich mit den Händen vorauf auf die Diele.
Alors – je suis tombée avec les mains sur le plancher.
– Mama betet nämlich Abend für Abend mit uns…
– Maman prie tous les soirs avec nous …

WENDLA
Ich an deiner Stelle wäre ihnen längst in die Welt hinausgelaufen.

Moi, depuis longtemps j’aurais lâché ça pour entrer dans le monde.

MARTHA
– o sie wolle noch sehen!
– Elle voudrait m’y voir !
Meiner Mutter wenigstens solle ich einmal keine Vorwürfe machen können…
Ma mère, qu’au moins une fois je ne puisse pas la blâmer …

THEA
Hu – Hu –

Hou ! Hou !

MARTHA
Kannst du dir denken, Thea, was Mama damit meinte?

Comprends-tu, Théa ce que maman voulait dire ?

THEA
Ich nicht.

Moi non.
– Du, Wendla?
– Et toi, Wendla ?
WENDLA
Ich hätte sie einfach gefragt.

Je lui aurais posé la question.

MARTHA
Ich lag auf der Erde und schrie und heulte.
J’étais sur le sol et je criais et je pleurais.
Da kommt Papa.
Alors Papa est arrivé.
Ritsch – das Hemd herunter.
Cratch- ma chemise s’est défaite et elle est tombée.
Ich zur Türe hinaus.
Moi, je suis restée devant la porte.
Da habe man’s.
Enfin, voilà.
Ich wolle nun wohl so auf die Straße hinunter…
Je voulais descendre comme ça dans la rue…

WENDLA
Das ist doch gar nicht wahr, Martha.

Non, ce n’est pas vrai, Martha.

MARTHA
Ich fror.

J’étais gelé.
 Ich schloß auf.
Je suis rentrée.
Ich habe die ganze Nacht im Sack schlafen müssen.
J’ai dormi toute la nuit dans un sac.

THEA
Ich könnte meiner Lebtag in keinem Sack schlafen!

Moi, je ne pourrais jamais dormir dans un sac !

WENDLA
Ich möchte ganz gern mal für dich in deinem Sack schlafen.

J’aimerais bien dormir pour toi dans ton sac.

MARTHA
Wenn man nur nicht geschlagen wird.

Mais si on ne te bat pas.

THEA
Aber man erstickt doch darin!

Mais on y suffoque !

MARTHA
Der Kopf bleibt frei.

La tête reste libre.
Unter dem Kinn wird zugebunden.
Sous le menton, tu fais un nœud.

THEA
Und dann schlagen sie dich?

Et ensuite on te bat ?
MARTHA
Nein. Nur wenn etwas Besonderes vorliegt.

Non. Seulement si je fais quelque chose de spécial.

WENDLA
Womit schlägt man dich, Martha?

Avec quoi on te bat, Martha ?

MARTHA
Ach was – mit allerhand.

Ah ! Avec toutes sortes de choses
– Hält es deine Mutter auch für unanständig, im Bett ein Stück Brot zu essen?
– Et toi, ta mère trouve-t-elle indécent le fait de manger un morceau de pain au lit ?

WENDLA
Nein, nein.

Non, non.

MARTHA
Ich glaube immer, sie haben doch ihre Freude – wenn sie auch nichts davon sagen. 

Je crois toujours qu’ils y prennent du plaisir- même s’ils ne disent rien.
Wenn ich einmal Kinder habe, ich lasse sie aufwachsen wie das Unkraut in unserem Blumengarten.
Si j’ai des enfants, je les laisserai grandir comme des mauvaises herbes dans notre jardin fleuri.
Um das kümmert sich niemand, und es steht so hoch, so dicht – während die Rosen in den Beeten an ihren Stöcken mit jedem Sommer kümmerlicher blühn.
Personne ne s’en soucie, et elles s’élèvent hautes et poussent épaisses, alors que les roses dans les parterres de fleurs sur leurs bâtons fleurissent chaque été de plus en plus misérables.

THEA
Wenn ich Kinder habe, kleid’ ich sie ganz in Rosa, Rosahüte, Rosakleidchen, Rosaschuhe.

Si j’ai des enfants, ils auront du rose partout, des chapeaux roses, des robes roses, des chaussures roses.
Nur die Strümpfe – die Strümpfe schwarz wie die Nacht!
Seuls les bas ne seront pas roses- ce seront des bas noirs comme la nuit !
Wenn ich dann spazierengehe, laß ich sie vor mir hermarschieren.
En me promenant, je les laisserai gambader devant moi afin que je les admire.
– Und du, Wendla?
– Et toi, Wendla ?

WENDLA
Wißt ihr denn, ob ihr welche bekommt?

Vous ne savez même pas si vous en aurez ?

THEA
Warum sollten wir keine bekommen?

Pourquoi n’en n’aurions nous pas ?

MARTHA
Tante Euphemia hat allerdings auch keine.

Tante Euphémie n’en a pas.
THEA
Gänschen! – weil sie nicht verheiratet ist.

Gourde ! – parce qu’elle est pas mariée.

WENDLA
Tante Bauer war dreimal verheiratet und hat nicht ein einziges.

Tante Bauer n’en a pas non plus et pourtant elle a été mariée trois fois !

MARTHA
Wenn du welche bekommst, Wendla, was möchtest du lieber, Knaben oder Mädchen?

Et si tu en avais, Wendla, tu voudrais des garçons ou des filles ?

WENDLA
Jungens! Jungens!

Des garçons ! Des garçons !

THEA
Ich auch Jungens!

Moi aussi, je voudrais des garçons !

MARTHA
Ich auch.

Moi aussi.
Lieber zwanzig Jungens als drei Mädchen.
Vingt garçons plutôt que trois filles.

THEA
Mädchen sind langweilig!

Les filles sont vraiment ennuyeuses !

MARTHA
Wenn ich nicht schon ein Mädchen geworden wäre, ich würde es heute gewiß nicht mehr.

Si je ne n’étais pas déjà une fille, je ne voudrais certainement pas en être une.

WENDLA
Das ist, glaube ich, Geschmacksache, Martha!

C’est, je pense, une question de goût, Martha!
Ich freue mich jeden Tag, daß ich ein Mädchen bin.
Je suis heureuse moi tous les jours d’être une fille.
Glaub’ mir, ich wollte mit keinem Königssohn tauschen.
Crois-moi, je ne voudrais pas échanger avec le fils d’un roi.
– Darum möchte ich aber doch nur Buben!
– C’est pourquoi je voudrais n’avoir que des garçons!

THEA
Das ist doch Unsinn, lauter Unsinn, Wendla!

C’est un non-sens, un non-sens, Wendla !

WENDLA
Aber ich bitte dich, Kind, es muß doch tausendmal erhebender sein, von einem Manne geliebt zu werden, als von einem Mädchen!

Mais je t’en prie, mon enfant, c’est mille fois plus exaltant d’être aimé par un homme que par une fille !

THEA
Du wirst doch nicht behaupten wollen, Forstreferendar Pfälle liebe Melitta mehr als sie ihn!

Tu penses que Pfälle, le stagiaire forestier,  aime plus Melitta qu’elle ne l’aime !

WENDLA
Das will ich wohl, Thea!

Probablement, Thea !
 – Pfälle ist stolz.
– Pfälle est fier.
Pfälle ist stolz darauf, daß er Forstreferendar ist – denn Pfälle hat nichts.
– Pfälle est fier d’être un stagiaire forestier – car Pfälle n’a rien d’autre.
– Melitta ist selig, weil sie zehntausendmal mehr bekommt, als sie ist.
Melitta est bénie car elle recevra dix mille fois plus que sa valeur.

MARTHA
Bist du nicht stolz auf dich, Wendla?

N’es-tu pas fière de toi, Wendla ?

WENDLA
Das wäre doch einfältig.

Ce serait stupide.

MARTHA
Wie wollt’ ich stolz sein an deiner Stelle!

A ta place, comme je voudrais être fière !

THEA
Sieh doch nur, wie sie die Füße setzt
Il suffit de voir comment elle met ses pieds
– wie sie geradeaus schaut

– comme elle regarde droit devant elle
wie sie sich hält, Martha!
– comme elle se tient, Martha.
– Wenn das nicht Stolz ist!
– Si ce n’est pas la fierté ça !

WENDLA
Wozu nur?

Pourquoi ?
Ich bin so glücklich, ein Mädchen zu sein; 
Je suis tellement heureuse d’être une fille ;
wenn ich kein Mädchen wär’, brächt’ ich mich um, um das nächste Mal…
si je n’étais pas une fille, je me tuerais, et la prochaine fois …

 Melchior geht vorüber und grüßt.
Melchior arrive et salue.

THEA
Er hat einen wundervollen Kopf.

Il a un esprit merveilleux.

MARTHA
So denke ich mir den jungen Alexander, als er zu Aristoteles in die Schule ging.

Je pense au jeune Alexandre, lorsqu’il allait à l’école d’Aristote.

THEA
Du lieber Gott, die griechische Geschichte!

Divin Dieu, de l’histoire grecque !
ich weiß nur noch, wie Sokrates in der Tonne lag, als ihm Alexander den Eselsschatten verkaufte.
Je ne sais que Socrate vivait dans un tonneau quand Alexandre lui vendait l’ombre de son âne.

WENDLA
Er soll der Drittbeste in seiner Klasse sein.

Il doit être le troisième meilleur élève dans sa classe.

THEA
Professor Knochenbruch sagt, wenn er wollte, könnte er Primus sein.

Professeur Knochenbruch a pourtant bien dit que s’il voulait, il serait premier.

MARTHA
Er hat eine schöne Stirn, aber sein Freund hat einen seelenvolleren Blick.

Il a un visage agréable, mais son ami a un regard mélancolique.

THEA
Moritz Stiefel? – Ist das eine Schlafmütze!

Moritz Stiefel? – C’est un doux rêveur !

MARTHA
Ich habe mich immer ganz gut mit ihm unterhalten.

Je me suis toujours très bien entendue avec lui.

THEA
Er blamiert einen, wo man ihn trifft.

Il te fait honte quand tu le croises.
Auf dem Kinderball bei Rilows bot er mir Pralinés an.
Au bal des enfants des Rilows, il m’a offert des chocolats.
Denke dir, Wendla, die waren weich und warm.
Imagine, Wendla, ils étaient doux et chauds.
 Ist das nicht…?
N’est-ce pas …?
– Er sagte, er habe sie zu lang in der Hosentasche gehabt.
-Il a dit qu’il les avait dans sa poche depuis trop longtemps.

WENDLA
Denke dir, Melchi Gabor sagte mir damals, er glaube an nichts – nicht an Gott, nicht an ein Jenseits – an gar nichts mehr in dieser Welt.

Sais-tu que  Melchi Gabor m’a dit qu’il ne croyait en rien – qu’il ne croyait pas en Dieu, ni à l’au-delà – à rien dans ce monde.

 

******************

Frank Wedekind
Frühlings Erwachen
L’Eveil du Printemps
Acte 1 Erster Akt
 Scène 3 Dritte Szene