Archives par mot-clé : poème géorgien

KAKHETIE ! – POEME DE GALAKTION TABIDZE – გახედე: კახეთი!

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

KAKHETIE
გახედე: კახეთი!
___________________________


გახედე: კახეთი! დამსკდარა ატამი.
Regarde : voici la Kakhétie ! Regarde ces pêches juteuses.
რა მალე მოვიდა აგვისტოს პირველი.
Voici venir bientôt le mois d’août.
გარეულ ჭალებში ტრიალებს ქათამი,
Les poules errent dans les prés sauvages,
ჭაობში იხვია მოწყენით მზირველი.
Sur les marais, les canards barbottent à l’ennui.
პირველ სექტემბრიდან სასარაკ, სავათა.
Dès le premier jour de septembre, le bosquet se dore.
იქ თმაზე მეტია გნოლი და კაკაბი.
Les tétras volent en escadrille.
თხუთმეტი: ახალი იმედის სათავე.
Dès le quinze, arrive la source de nouveau espoir amoureux.
სადაც კი ნისლია და ტყეა საკაფი,
Déjà le brouillard recouvre la forêt et les arbustes,
თოფის ხმა, კივილი სისწრაფით მტევარი:
Les fusils de chasse commencent à parler, et les premiers cris :
„დაეწი, ალზორა“, და მიჰქრის მწევარი.
« Descends, Alzor, » et le lévrier gémit.
ალაზნის ველი სჩანს. დილაა მზიანი.
La vallée d’Alazani apparaît. Qu’il y fait beau le matin.
გარშემო ბურია ღამენათევარი.
L’aube déjà chasse les dernières brumes de la nuit.


************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA LUNE DE MTATSMINDA – POEME DE GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე – მთაწმინდის მთვარე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LA LUNE DE MTATSMINDA
მთაწმინდის მთვარე

 

********

ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი!
La lune n’a jamais été aussi calme !
მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი
 Des arômes de menthe enrobées de silence
ქროლვით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს…
  Parcourent les terres bleues et se cachent dans les arbres…
ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერ ცა მე არ მახსოვს!
  Si silencieux, si doux ; je ne m’en souviens pas d’aussi beaux !
მთვარე თითქოს ზამბახია შუქთა მკრთალი მძივით,
  La lune, faisceau de lumière irisée,
და, მის შუქში გახვეული მსუბუქ სიზმარივით,
Rêve léger enveloppé dans sa lumière,
მოჩანს მტკვარი და მეტეხი თეთრად მოელვარე…
 Se reflète dans le Mtkvari telle une reine blanche…
ოჰ! არასდროს არ შობილა ასე ნაზი მთვარე!
Ô ! tendre douce lune éphémère !
  აქ ჩემს ახლო აკაკის ლანდს სძინავს მეფურ ძილით,
Ici dorment les plus grands dans un sommeil de roi,
აქ მწუხარე სასაფლაოს, ვარდით და გვირილით,
Ici dans le triste cimetière, couvert d’une fine rosée,
ეფინება ვარსკვლავების კრთომა მხიარული,
En regardant songeur la lueur des étoiles,
ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლად სიარული…
Baratashvili aimait se promener ici…
და მეც მოვკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედად,
Et que je meurs comme le triste cygne du lac de la chanson,
ოღონდ ვთქვა, თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა,
 Mais que je puisse évoquer l’âme de la nuit,
  თუ სიზმარმა ვით შეისხა ციდან ცამდე ფრთები,
Que ma pensée touche le ciel de ses ailes,
და გაშალა ოცნებათა ლურჯი იალქნები;
 Que m’emportent loin les voiles bleues des rêves ;
თუ სიკვდილის სიახლოვე როგორ ასხვაფერებს
Cela montre à quel point la mort est proche
მომაკვდავი გედის ჰანგთა ვარდებს და ჩანჩქერებს,
  Quand tombe le cygne mourant suspendu aux nimbes,
თუ როგორ ვგრძნობ, რომ სულისთვის, ამ ზღვამ რომ აღზარდა,
Comment je ressens ça pour l’âme comme les vagues s’élèvent de la mer,
სიკვდილის გზა არ-რა არის, ვარდისფერ გზის გარდა;
  Ce chemin de la mort n’est pas autre chose qu’un chemin de roses ;
რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსანთ სითამამე,
Et cette route à une si longue extase,
რომ არასდროს არ ყოფილა ასე ჩუმი ღამე,
  Comme la nuit n’a jamais été aussi silencieuse,
  რომ, აჩრდილნო, მე თქვენს ახლო სიკვდილს ვეგებები,
Près des fantômes, je suis prêt pour une mort imminente,
რომ მეფე ვარ და მგოსანი და სიმღერით ვკვდები,
Je suis roi, poète et mourant de mes chants,
  რომ წაჰყვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი…
Qui continueront à errer pendant des siècles…
ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი!
Comme la lune n’a jamais été aussi calme !
********

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


LES COQUELICOTS – Poème de GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე – აყვავილდა ყაყაჩო ..

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LES COQUELICOTS
აყვავილდა ყაყაჩო ..
________________________________


*************

აყვავილდა ყაყაჩო,
Le coquelicot a fleuri,
ვარდი და აკაცია,
Les roses et l’acacia,
ელისეის მინდვრებზე
Sur les Champs-Elysées
მშვენიერი დარია.
Forment une merveilleuse parure.
ჰყვავის პარმის იები,
Les violettes vont s’ouvrir,
ჰყვავის ჩაის ვარდები,
Quand déjà les roses à odeur de thé embaument,
მხოლოდ მრავალთა გულში
Seulement dans le cœur de beaucoup
ისევ იანვარია.
Nous sommes encore en janvier.


*******************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


MERI – POEME DE GALAKTION TABIDZE – მერი

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

MERI 
მერი

*********


შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს, მერი!
Tu attendais en voile de mariée cette nuit-là, Meri !
მერი, იმ ღამეს მაგ თვალთა კვდომა,
Meri, cette nuit-là, quelle nuit douloureuse,
სანდომიან ცის ელვა და ფერი
Une nuit au couleur d’un ciel enneigé
მწუხარე იყო, ვით შემოდგომა!
Triste comme une nuit d’automne !
აფეთქებული და მოცახცახე
Dans la pénombre, ton seul frémissement
იწვოდა ნათელ ალთა კრებული,
Devant les flammes des cierges de l’autel,
მაგრამ სანთლებზე უფრო ეგ სახე
Mais plus translucide que la cire des bougies
იყო იდუმალ გაფითრებული.
Ton visage restait secret et mystérieux.
იწვოდა ტაძრის გუმბათი, კალთა,
Le dôme du temple était devenu brûlant,
ვარდთა დიოდა ნელი სურნელი.
Des fragrances de rose lentement se dispersaient.
მაგრამ ლოდინით დაღალულ ქალთა
Ô combien les femmes fatiguées d’attendre
სხვა არის ლოცვა განუკურნელი.
Se noient dans d’incurables prières.
მესმოდა შენი უგონო ფიცი…
  J’ai entendu ton serment inconscient…
  მერი, ძვირფასო! დღესაც არ მჯერა…
Meri chérie ! Je n’arrive toujours pas à y croire aujourd’hui…
ვიცი წამება, მაგრამ არ ვიცი,
Je connais la torture mais je ne sais,
ეს გლოვა იყო თუ ჯვარისწერა?
S’il s’agissait d’un deuil, s’il s’agissait d’une noce ?
ლოდებთან ვიღაც მწარედ გოდებდა
  Qui se lamente ainsi amèrement
  და ბეჭდების თვლებს ქარში კარგავდა…
D’avoir perdu les anneaux dans le vent…
იყო ობლობა და შეცოდება,
Dans ce moment tant attendu et tant désiré,
  დღესასწაულს კი ის დღე არ ჰგავდა.
Un tel jour ne devait pas ressembler à celui-là.
ტაძრიდან გასულს ნაბიჯი ჩქარი
Je suis sorti du temple en toute hâte
სად მატარებდა? ხედვა მიმძიმდა!
  Pour aller où ? Je ne voyais plus rien !
ქუჩაში მძაფრი დაჰქროდა ქარი
  Le vent soufflait dans la rue ;
და განუწყვეტლად წვიმდა და წვიმდა.
  Comme il pleuvait, comme il pleuvait abondamment.
ნაბადი ტანზე შემოვიხვიე,
  Mes pas m’ont mené jusqu’à chez toi,
თავი მივანდე ფიქრს შეუწყვეტელს…
Sans qu’un seul instant je ne maîtrise ma pensée …
ოჰ! შენი სახლი! მე სახლთან იქვე
Là ! Ta maison ! Je suis juste à côté de ta demeure
ღონემიხდილი მივაწექ კედელს.
 Je viens d’atteindre le muret.
 ასე მწუხარე ვიდექი დიდხანს
J’étais si triste depuis si longtemps
და ჩემს წინ შავი, სწორი ვერხვები
  Et devant moi droites et terrifiantes
  აშრიალებდნენ ფოთლებს ბნელხმიანს,
Des rangées de feuilles mortes scintillaient de noir
 როგორც გაფრენილ არწივის ფრთები.
Comme les ailes d’un aigle en vol.
და შრიალებდა ტოტი ვერხვისა
Et les branches des arbres me fouettaient,
  რაზე – ვინ იცის! ვინ იცის, მერი!
Qui sait ! Qui sait, Meri ! Ce qu’elles voulaient me dire ?
ბედი, რომელიც მე არ მეღირსა, –
 J’étais indigne de ce destin, et désormais
ქარს მიჰყვებოდა, როგორც ნამქერი.
  Le vent se jouait de moi comme d’un morceau de papier.
ვთქვი: უეცარი გასხივოსნება
 Pourquoi, me demandai-je, pourquoi
  რად ჩაქრა ასე? ვის ვევედრები?
M’avoir éteint ce feu ? Et
რად აშრიალდა ჩემი ოცნება,
Pourquoi mon rêve s’est-il assombri de ton murmure
როგორც გაფრენილ არწივის ფრთები?
  Comme l’ombre des ailes de l’aigle sur la terre ?
ან ცას ღიმილით რად გავცქეროდი,
Pour qui décrire les beautés du ciel,
ან რად ვიჭერდი შუქს მოკამკამეს?
 Pour qui capter l’indicible lumière ?
ან “მესაფლავეს” რისთვის ვმღეროდი,
  Pourquoi chanter mon poème « Je suis enterré« ,
ან ვინ ისმენდა ჩემს “მე და ღამეს”?
  Pour qui lire mon poème « Moi et la nuit » ?
ქარი და წვიმის წვეთები ხშირი
  Les gouttes de pluie dans le vent frappaient
წყდებოდნენ, როგორც მწყდებოდა გული,
 Toujours aussi fort mon cœur assoiffé,
  და… მე ავტირდი, ვით მეფე ლირი,
Et… je pleurais comme pleurait le roi Lear,
ლირი, ყველასგან მიტოვებული.
Comme toi Lear, abandonné de tous.*******

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

VENT VIOLENT – POEME DE GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე – ქარი ქრის

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

VENT VIOLENT

**************

ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის
Vent violent, vent violent, vent violent
ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ
Balayant des feuilles enfiévrées,
ხეთა რიგს, ხეთა ჯარს რკალად ხრის
Ployant des rangées d’arbres séculaires,
სადა ხარ, სადა ხარ, სადა ხარ.
Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ?
ისევ წვიმს, ისევ თოვს, ისევ თოვს
Il pleut encore, il neige encore, il neige encore
ვერ გპოვებ ვერასდროს, ვერასდროს
Je ne te trouverai jamais, jamais plus,
შენი მე ხატება დამდევს თან,
Ton image seule me poursuivra,
ყოველთვის, ყოველ დროს, ყოველგან
Toujours, à chaque fois, partout
შორი ცა ნისლიან ფიქრებს ცრის,
Le ciel lointain soufflera tes pensées,
ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის.
Vent violent, vent violent, vent violent.

********

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE MESKHETE -Poème de Galalktion TABIDZE -გალაკტიონ ტაბიძე – ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LE MESKHETE
ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

_________________________

**********

ვწერ ვინმე მესხი მელექსე,
J’ai écrit, moi le sombre Meskhète,
რაც კი მივლია მე გზები,
Dès que j’ai trouvé ma route,
ჯერ ლექსი მწვავდა, მერე – მზე,
D’abord mes vers me brûlèrent, puis le soleil vint,
ჯერ – მზე და მერე – ლექსები.
D’abord le soleil me brûla, puis mes poèmes vinrent.
იყო ნაკვეთი შაირი,
Mes compositions vibraient,
როგორც ნასროლი ისარი,
Comme vibre une flèche tirée,
ხან – სროლა ქუხილნაირი,
Parfois violentes comme un coup de foudre,
ხან – რხევა სამაისარი,
Parfois oscillantes comme un cri,
ხან – საკვნესარი დაირი,
Parfois vibrantes comme la toile du doyre,
ხან – ჩანგი მოდაისარი,
Parfois emportées par les vents,
ის არის სუნთქვა, ჰაერი,
Elles devenaient le souffle, puis l’air
მთელი სიცოცხლეც ის არი!
Elles devenaient la vie palpitante !
შმაგი, ვით ვეფხვი დაჭრილი,
Fragile comme un tigre blessé,
მშობლიურ მთა და ველებზე
Je parcourais mes montagnes et mes vallées
ვარ ოცნებისთვის გაჭრილი
A la recherche de mes rêves
მე, ვინმე მესხი მელექსე.
Moi, le sombre Meskhète.


**************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

MOI ET LA NUIT – Poème de Galaktion TABIDZE -გალაკტიონ ტაბიძე – მე და ღამე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

MOI ET LA NUIT
მე და ღამე


**************


ეხლა, როცა ამ სტრიქონს ვწერ, შუაღამე იწვის, დნება,
Au moment où j’écris cette phrase, la nuit resplendit, elle fond,
სიო, სარკმლით მონაქროლი, ველთა ზღაპარს მეუბნება.
Le vent me raconte une histoire dans un long et vibrant soupir.
მთვარით ნაფენს არემარე ვერ იცილებს ვერცხლის საბანს,
A l’heure où la lune recouvre toujours la terre d’une couverture d’argent,
სიო არხევს და ატოკებს ჩემს სარკმლის წინ იასამანს.
Alors que les lilas dansent frénétiquement devant ma fenêtre.
ცა მტრედისფერ, ლურჯ სვეტებით ისე არის დასერილი,
Le ciel est parsemé de colonnes bleues,
ისე არის სავსე გრძნობით, ვით რითმებით ეს წერილი.
Transperçant la voûte d’émotion comme les rimes de cette lettre.
საიდუმლო შუქით არე ისე არის შესუდრული,
Le ciel jouant avec une idéale lumière secrète,
ისე სავსე უხვ გრძნობებით, ვით ამ ღამეს ჩემი გული.
Si pleine de fougueux sentiments, comme mon cœur dans cette nuit.
დიდი ხნიდან საიდუმლოს მეც ღრმად გულში დავატარებ,
J’ai longtemps gardé des secrets dans mon cœur,
არ ვუმჟღავნებ ქვეყნად არვის, ნიავსაც კი არ ვაკარებ.
Dans une lointaine contrée protégée du monde.
რა იციან მეგობრებმა, თუ რა ნაღველს იტევს გული,
De peur que ces secrets un jour ne soient salis,
ან რა არის მის სიღრმეში საუკუნოდ შენახული.
Je les ai déposés dans de silencieuses profondeurs pour toujours.
ვერ მომპარავს ბნელ გულის ფიქრს წუთი წუთზე უამესი,
Aucune pensée ne peut s’y aventurer,
საიდუმლოს ვერ მომტაცებს ქალის ხვევნა და ალერსი.
Aucune douceur dans des bras enlacés ne pourront les connaître.
ვერც ძილის დროს ნელი ოხვრა, და ვერც თასი ღვინით სავსე,
Aucun sommeil, aucune enivrante boisson,
ვერ წამართმევს მას, რაც გულის ბნელ სიღრმეში მოვათავსე.
Ne pourront trouver ce que j’ai déposé dans les profondeurs obscures de mon cœur.
მხოლოდ ღამემ, უძილობის დროს სარკმელში მოკამკამემ,
Seule la nuit, à la fenêtre de l’insomnie,
იცის ჩემი საიდუმლო, ყველა იცის თეთრმა ღამემ.
Connaît mes secrets, seule la nuit blanche me connaît.
იცის – როგორ დავრჩი ობლად, როგორ ვევნე და ვეწამე,
Elle connaît ma solitude et mes angoisses, et comment je me suis enfin endormi,
ჩვენ ორნი ვართ ქვეყანაზე: მე და ღამე, მე და ღამე!…
Nous ne sommes que deux sur terre : la nuit et moi, la nuit et moi !…

*************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.*************

LA POÉSIE DE GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LA POÉSIE DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძის ლექსები

*********************

LA LUNE DE MTATSMINDA
მთაწმინდის მთვარე

ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი!
La lune n’a jamais été aussi calme !
მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი
 Des arômes de menthe enrobées de silence

**

MERI
მერი

შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს, მერი!
Tu attendais en voile de mariée cette nuit-là, Meri !
მერი, იმ ღამეს მაგ თვალთა კვდომა,
Meri, cette nuit-là, quelle nuit douloureuse,

**

MOI ET LA NUIT
მე და ღამე

ეხლა, როცა ამ სტრიქონს ვწერ, შუაღამე იწვის, დნება,
Au moment où j’écris cette phrase, la nuit resplendit, elle fond,
სიო, სარკმლით მონაქროლი, ველთა ზღაპარს მეუბნება.
Le vent me raconte une histoire dans un long et vibrant soupir.

**

KAKHETIE
გახედე: კახეთი!

გახედე: კახეთი! დამსკდარა ატამი.
Regarde : voici la Kakhétie ! Regarde ces pêches juteuses.
რა მალე მოვიდა აგვისტოს პირველი.
Voici venir bientôt le mois d’août.

**

VENT VIOLENT
ქარი ქრის

ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის
Vent violent, vent violent, vent violent
ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ
Balayant des feuilles enfiévrées,

**

LE MESKHETE
ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

ვწერ ვინმე მესხი მელექსე,
J’ai écrit, moi le sombre Meskhète,
რაც კი მივლია მე გზები,
Dès que j’ai trouvé ma route,

**

LES COQUELICOTS
აყვავილდა ყაყაჩო ..

აყვავილდა ყაყაჩო,
Le coquelicot a fleuri,
ვარდი და აკაცია,
Les roses et l’acacia,

1912

LE CHÊNE
მუხა

მუხა პირველი იგრძნობს ალიონს
Le chêne reçoit le premier rayon du soleil
და პირველ სალამს განთიადისას,
Et le premier salue l’aurore,

*****************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


LE CHÊNE – Poème de Galaktion TABIDZE -1912- გალაკტიონ ტაბიძე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LE CHÊNE
მუხა

1912

 

 

**************

მუხა პირველი იგრძნობს ალიონს
Le chêne reçoit le premier rayon du soleil
და პირველ სალამს განთიადისას,
Et le premier salue l’aurore,
ამაყად გასცქერს მთას კავკასიონს,
Son regard glisse fièrement à travers le Caucase,
მეფურ დუმილით დაჰყურებს მიწას.
Dans son silence de roi, il regarde la terre.
მუხა პირველი მეხს ეგებება
Le chêne supporte aussi en premier
შეუშფოთებელ და მძლავრ რტოებით,
La violence et la puissance de la foudre,
შეუშფოთებლად და მძლავრად ჰკვდება
Et quand il meurt, emporté par des vents puissants,
ველზე მდგომარე განმარტოებით.
Il couche sa large frondaison au milieu des champs.
ყანებში სადღაც ატირდა ღალღა…
Quelque part dans les rochers s’entendent des pleurs…
ძირს, ძირს ეშვება მოხუცი მუხა,
Il s’est brisé le vieux chêne,
ნაკადს დაეცა, ნაკადმაც ტალღა
Tombant dans le cours d’eau en arrêtant son cours
აამღელვარა, ააჩუხჩუხა.
Emporté par le temps plus que par les vents.
წაიღებს ხსოვნას ჟამი პირქუში,
Il emporte dans sa mémoire les heures sombres,
გასცდება დღეებს, განაპირდება,
Mais continue de promettre, les jours de pluie,
მარტოდენ ჭოტი მუხის ძველ ღრუში
Dans le creux du reste de son vieux tronc
დაისადგურებს და ატირდება!
Un dernier abri à l’hibou solitaire !

***********************


LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

L’ERMITE -I- Poème de Ilia TCHAVTCHAVADZE – ილია ჭავჭავაძე – განდეგილი (პოემა)

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

L’ERMITE
განდეგილი
(პოემა)

-I-

1882/1883

 

[Dernier poème de l’écrivain géorgien Ilia Chavchavadze
Ce poème a été publié le 6 février 1883]

***********************

L’église de la Trinité de Guerguétie et le mont Kazbek Gravure de 1884

******************


I


სადაც დიდებულს მთასა მყინვარსა
Où trônent les glaciers du Mont Kazbek
ორბნი, არწივნი ვერ შეჰხებიან,
Aucun aigle ne plane,
სად წვიმა-თოვლნი, ყინულად ქმნილნი,
Où la pluie, la neige, les créatures des glace,
მზისგან აროდეს არა ჰდნებიან,
Toujours scintillent au soleil,
სად უდაბურსა მას მყუდროებას
Où le silence le plus profond règne
კაცთ ჟრიამული ვერ შესწვდენია,
Jamais blessé par le bruit de l’homme,
სად მეუფება ჭექა-ქუხილსა,
Où seul le tonnerre part en échos infinis,
ყინულს და ქართა მხოლოდ შთენია, –
Seul le craquement de la glace se diffuse, –
უწინდელს დროში ღვთისა მოსავთა
Dans un temps jadis dans la roche
გამოუქვაბავთ მუნ მონასტერი
Un monastère s’est creusé
და იმ ყინულში შეთხრილს ღვთის ტაძარს
Et dans cette glace, le temple de Dieu
ბეთლემს უწოდებს დღესაცა ერი.
Bethléem, ainsi nommé par les hommes.
ფრიალოსაებრ ჩამოთლილი აქვს
Dans le cœur de la muraille
იმ წმინდანთ სადგურს ყინულის ზღუდე
Au cœur de ce monde de glace
და ზედ კარია გამოკვეთილი,
Une porte entrouverte
ვით კლდის ნაპრალზედ არწივის ბუდე.
Dans le murmure d’un nid d’aigle.
ზღუდის ძირამდე რკინის რამ ჯაჭვი
Une chaîne suspendue aux fers
ზედა ჰკიდია თურმე იმ კარსა, –
De la porte mystique,
და თუ არ ჯაჭვით, სხვაფრივ ვერა გზით
Et par cette voie unique
ვერ ძალუძს ასვლა ვერარა კაცსა.
Les moines pénètrent au cloître.


******************

POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.