TRADUCTION POLONAIS Jacky LAVAUZELLE Francuskie tłumaczenie tekstów polskich

**************************
Traduction POLONAIS Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
Francuskie tłumaczenie tekstów polskich
**************************

Traductions Artgitato Français Portugais Latin Tchèque Allemand Espagnol

*******
TRADUCTION POLONAIS

Francuskie tłumaczenie tekstów polskich

*******

Krzysztof Kamil Baczyński

Biała magia
Magie Blanche
1942

**

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka
Le Catéchisme de l’Enfant Polonais
1912

**

Mieczysław Karłowicz

Skad Pierwsze gwiazdy
Les Premières Etoiles

**

Kniaznin Franciszek
F.D. Kniaznin

Do miłości – Aimer

**

Jan KOCHANOWSKI

Ku Musom
Aux Muses

*
Tren VIII
Huitième Lamentation

**

Adam MICKIEWICZ

Do Matki Polki
(1830)
A LA MERE POLONAISE

**

Julian NIEMCEWICZ

Hedwiga, Krolowa Polska
Hedwige de Kalisz, Reine de Pologne

**

Cyprian Kamil Norwid

Fortepian Szopena
Le Piano de Chopin
1865

**

Wacław POTOCKI

Opak
Dissonance

**

CZESŁAW ŚPIEWA

Une machine à devenir fou
Maszynka Do Swierkania

**

Maciej Kazimierz Sarbiewski

Tęsknota do ojczyzny błękitnej
Nostalgie de ma Céleste Patrie

**********

Francuskie tłumaczenie tekstów polskich
Traduction Polonais