TREN VIII – Jan Kochanowski -Poème Polonais -8ème LAMENTATION

Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski

Traduction – Texte Bilingue

Poésie Polonaise – Polish poetry
poezja polska

 

LITTERATURE POLONAISE

literatura polska

Jan Kochanowski
1530 – 1584

Traduction Jacky Lavauzelle


TRENY

LAMENTATIONS


TREN VIII – 8ème Lamentation

 

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
Tu m’as fait le vide dans ma maison,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! 
Ma chère Ursula, par ton absence.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Nous
sommes pourtant plusieurs mais il n’y a pour autant personne :
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Une âme seulement mais tellement de vide.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 
Sur tout tu parlais
, surtout tu chantais.
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. 
La maison dans chaque coin tu occupais.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować 
Jamais tu ne faisais souffrir ta mère
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, 
Ni ton père ne faisais enrager,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
Gracieusement tu nous égayais
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 
Et ta bonne humeur se communiquait à tous
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, 
Maintenant, tout cela n’est plus
; le vide est entrée dans la maison,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. 
Les jeux sont finis, les rires se sont enfuis ;
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
Dans
tous les lieux le douleur est vive,
A serce swej pociechy darmo upatruje.
Et le cœur
attend de cicatriser.

 

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
**********************
Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski