Kniaznin Franciszek : Do miłości F. D. Kniaźnin Poème d’amour polonais – AIMER

Franciszek Dionizy Kniaźnin
Dzieło F. D. Kniaźnin
Œuvre de F. D. Kniaźnin
Work of Franciszek Dionizy Kniaźnin

Traduction – Texte Bilingue

Poésie Polonaise – Polish poetry
poezja polska

 

LITTERATURE POLONAISE

literatura polska

Krzysztof Kamil Baczyński
1750-1807

Traduction Jacky Lavauzelle

 


Kniaznin Franciszek

 


Do miłości

AIMER

Miłości, sroga miłości!
Amour ! Amour féroce !
Kielich podałaś gorzkości:
Tu m’as donné une coupe amère :
Piję go, trując dni moje.
Je la bois et j’empoisonne mes jours.
Te nudów i tęsknot roje
Ces ennuis et cette nostalgie
Wszystko w umyśle zaćmiły:
Tout embrume mon esprit :
Świat moim oczom niemiły.
Le monde dans mes yeux est devenu hargneux.
Takież to twoje słodycze,
Ainsi sont-elles tes douceurs,
Okrutne bóstwo zwodnicze?
trompeuse divinité cruelle ?

*

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
**********************
Wiersz miłosny Franciszka Dioniziego Kniaźnina
Poème d’amour de F.D. Kniaznin
Kniaznin Franciszek