กุหลาบกระบี่ – THAI POEM – KRABI’S ROSE – NONGLEK น้องเล็ก & JACKY LAVAUZELLE –

Poésie Thaïlandaise – บทกวีไทย
THAI POEM
THAI POETRY

*thai poem

Poème de Nong Lek น้องเล็ก
& Jacky Lavauzelle

 Thai Poem


LA ROSE DE KRABI
KRABI’S ROSE
กุหลาบกระบี่

*****
กุหลาบกระหายอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่หิวโหย
La rose avait soif sous le soleil affamé.
 กุหลาบบนชายหาดในกระบี่เป็นหนึ่งในที่เธอไม่มีชื่อขณะรอน้ำ 
La rose sur une plage de Krabi n’appartenait à personne
ดอกกุหลาบแย่ๆกำลังรอน้ำ
Elle n’avait pas de nom en attendant la marée
ที่กระทบก้อนหินคลองม่วง
La rose attendait les eaux terribles qui cognaient les rochers de Klong Muang.
ผู้คนหัวเราะอยู่ข้างๆ 
Les gens riaient d’un côté, de l’autre,
เท้าข้างหนึ่งของพวกเขาอยู่ในน้ำอุ่นอันนุมนวลนี้ Les pieds dans cette eau tiède et douce.
คลื่นแรกมาซัดกุหลาบและคลุมด้วยทราย
Une première vague vient lécher la rose et la couvrir de sable.
คลื่นที่สองตั้งมาซัดกุหลาบและคลุมด้วยเกลือ  
Une seconde vague vient coucher la rose et la couvrir de sel.
ย้ำกลายมาทำร้ายเธอและฉีกเธอร่วงลงมาถึงพื้น
Un pied vient la blesser et l’arracher de son sol.
ในตอนท้ายของฝั่งคลื่นที่สามซึ่งพัดพาเธอออกไป 
Au bout du rivage, une troisième vague arriva qui l’emporta au loin.
ดอกกุหลาบร่องลอยไปตามสายน้ำที่อยู่ภายใต้แสงอาทิตย์
 La rose courait sur les eaux sur un soleil caché
และซ่อนเร้นอยู่กับทุกคน 
La rose de Krabi n’appartenait plus au monde
เธอไม่มีชื่อในขณะรอนแรมตามลำพัง
Elle n’avait pas de nom en attendant les abysses.

********

Poésie Thaïlandaise – บทกวีไทย
THAI POEM
THAI POETRY

*thai poem