ZURAB RETROUVE KÉTO – Berceuse géorgienne – Iavnana – IX- Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი – იავნანამ რა ჰქმნა?! –

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

IX

ZURAB RETROUVE KÉTO

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

დადგა სწორედ მეათე გაზაფხული მას უკან, რაც ქეთო მოიტაცეს ლეკებმა.
C’était exactement le dixième printemps après l’enlèvement de Kéto.
ტყე ხშირად იყო შეფოთლილი და აადვილებდა შეუმჩნევლად მოსვლას ნაიბის სოფლამდე.
La forêt était désormais si touffue que l’accès au village du naib en était facilité.
ზურაბმა იხმო ერთი იქაური ლეკი, დიდი ხნის ნაცნობი და პურმარილით დავალებული, გაიმძღვარა წინ და თან წაიყვანა მხოლოდ ათი შეიარაღებული ვაჟკაცი.
Guidé par une connaissance de longue date, il arriva avec une dizaine d’hommes armés.
მთელი მანძილი ისე ფრთხილად გაიარეს, რომ ერთი ლეკი არ დახვედრიათ გზაზე.
Ils voyagèrent avec tant de précaution qu’ils ne rencontrèrent aucun Lezghien sur la route.
მეორე დღეს საღამო ჟამზე მივიდნენ ნაიბის სოფლის პირად და ტყეში მოხერხებულ ადგილას დაბინავდნენ.
Le lendemain, ils arrivèrent dans le village du naib et s’installèrent dans les bois.
ლეკი ჩუმად წავიდა იმ ღამეს თავის სახლში, ყველაფერი გაიგო და დილა სისხამზე მეტად საამო ამბავი მოუტანა:
Cette nuit-là, le Lezghien qui les accompagnait, revenant du village, apporta de bonnes nouvelles :
ქეთო თურმე ყოველ დილით ტყისპირად აივლიდა ხოლმე ერთის თავისი მეგობარი ქალის სანახავად.
Kéto allait tous les matins dans la forêt pour rencontrer une de ses camarades.
ეს ქალი იყო შვილი წინანდელი მოხუცებული ნაიბისა, რომელიც ამას წინათ გარდაცვლილიყო.
Cette amie était la fille d’un ancien naib âgé récemment décédé.
ყმაწვილი ქალი ძლიერ მწუხარე იყო მამაზე და ამიტომ ქეთო ყოველდღე დადიოდა იმის სანუგეშებლად.
Cette jeune fille était si profondément attristée par la perte de son père que Kéto la voyait afin de la réconforter, et cela tous les jours.

ამოვიდა თუ არა მზე, ზურაბ ქართველაძე მივიდა გზის პირად, ამოეფარა ხეების ჯგუფსა და დაიწყო ცქერა იქითკენ, საიდანაც უნდა ქეთოს გამოევლო.
Dès que le soleil se leva, Zurab Kartveladze arriva sur la route principale, se cacha derrière un groupe d’arbres.
ქართველაძიდ პირდაპირ გზის იქით ამართული იყო დიდი სერი, რომელიც იმ სოფელს ჰყოფდა ორად, ქვემო და ზემო უბნად.
En haut de la route où se trouvait Kartveladze, un sommet, comme une grande série de lignes droites, séparait le village en deux quartiers, inférieur et supérieur.
ქეთოს ქვემო უბნიდან უნდა ამოევლო და ასულიყო ზემო უბანში.
kéto devait apparaître du district inférieur pour passer dans l’autre partie.
ლოდინში კარგა ხანმა გაიარა.
Un long moment passa.
ასე, რომ ზურაბმა იფიქრა, ვაითუ დღეს ქეთო სულაც არ ფიქრობდეს ზემო უბანში ასვლასაო.
Zurab pensa un instant que Kéto ne passerait peut-être pas ce matin-là.
მაგრამ აგერ შორს გამოჩნდა ქალი, ახლად შეღერებული, თამამად მომავალი და ლეკურად ჩაცმული…
Mais une silhouette apparut d’un pas volontaire, fraîchement dessinée, habillée avec élégance …
ზურაბი თვალებად გადაიქცა და გულის ცემამ მოუმატა.
Zurab la regardait le cœur battant.
ქალი თანდათან მოახლოვდა და ზურაბი ისე შეაცქერდა, თითქო თავისი მშიერი თვალით მისი შეჭმა უნდაო.
La fille s’approchait et, peu à peu, ses traits devenaient plus précis.
ქეთოს ცოტა იერი შესცვლოდა, გაზრდილიყო ბევრად დიდი თავის ხანზე, მაგრამ ფერი და პირისახე სულ პატარაობისავე, უწინდებური შერჩენოდა.
Kéto avait peu changé ; elle avait grandi considérablement, mais son teint et son visage étaient toujours aussi enfantins.
მამის გული უზომო სიხარულით აივსო, როცა თავისი ქეთო ისევ ქართველ ქალად შეიცნო.
Le cœur de son père se remplissait de joie.
ქეთომ მიატანა იმ ხეებს, რომელთაც ზურაბი ამოჰფარებოდა.
Kéto arriva à côté des arbres où se trouvait Zurab.
ამან იდროვა და წინ გადაუდგა ფრთხილად, რომ არ შეეშინებინა.
Celui-ci fit irruption devant elle en faisant attention toutefois de ne pas l’effrayer.
ქეთო შეკრთა, დაფრთხა და შველივით განზე გახტა.
Kéto fit un pas en arrière devant cet inconnu qui sortait du bois.


********************************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.