Archives par mot-clé : sculpture géorgienne

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი – Le Chevalier à la peau de panthère (Extrait)

*

  MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


************************* 

TBILISSI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

ბრინჯაო
BRONZE
1965

SCULPTEUR
მოქანდაკე
mokandake

Merab Berdzenishvili
მერაბ ბერძენიშვილი
დ. 10 ივნისი, 1929, თბილისი — გ. 17 სექტემბერი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი
Né le 10 juin 1929 Tbilissi – 17 septembre 2016 Istanbul (Turquie)

Plaque sous le monument Shota Rustaveli de Tbilissi

****

Extrait de
Le Chevalier à la peau de panthère
ვეფხისტყაოსანი
de Shota Rustaveli
(Fin XIIe – Début XIIIe siècle)

De Mihály Zichy, Shota Rustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880

1

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,
romelman shekmna samq’aro dzalita mit dzlierita,
Celui qui a créé le monde avec le pouvoir de la volonté,
ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა,
zegardmo arsni sulita q’vna zetsit monaberita,
Qui a répandu la sagesse l’Esprit céleste,
ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა,
chven, k’atsta, mogvtsa kveq’ana, gvakvs utvalavi perita,
Donna aux humains un monde aux innombrables couleurs,
მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
misgan ars q’ovli khelmts’ipe sakhita mis mierita.
Il est celui qui détient le pouvoir suprême sur toute autre autorité.

2

ჰე, ღმერთო ერთო, შენ შეჰქმენ სახე ყოვლისა ტანისა,
he, ghmerto erto, shen shehkmen sakhe q’ovlisa t’anisa,
Ô, mon Dieu, toi qui as créé à ton image toutes choses,
შენ დამიფარე, ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა,
shen damipare, dzleva mets datrgunvad me sat’anisa,
protège-moi en éloignant Satan
მომეც მიჯნურთა სურვილი, სიკვდიდმდე გასატანისა,
momets mijnurta survili, sik’vdidmde gasat’anisa,
Inonde-moi de cet amour qui perdure  au-delà de la mort,
ცოდვათა შესუბუქება, მუნ თანა წასატანისა.
tsodvata shesubukeba, mun tana ts’asat’anisa.
et absous mes péchés, en te conduisant près de moi.

3

ვის ჰშვენის, – ლომსა, – ხმარება შუბისა, ფარ-შიმშერისა,
vis hshvenis, – lomsa, – khmareba shubisa, par-shimsherisa,
Guerriers porteurs de lance, lion rugissant, soleil levant,
– მეფისა მზის თამარისა, ღაწვ-ბადახშ, თმა-გიშერისა, –
– mepisa mzis tamarisa, ghats’v-badakhsh, tma-gisherisa, –
-gardiens de la reine Tamar  aux longs cheveux éclatants, –
მას, არა ვიცი, შევჰკადრო შესხმა ხოტბისა, შე, რისა?
mas, ara vitsi, shevhk’adro sheskhma khot’bisa, she, risa?
Comment être digne de toi et porter ton message ?
მისთა მჭვრეტელთა ყანდისა მირთმა ხამს მართ, მი, შერისა.
mista mch’vret’elta q’andisa mirtma khams mart, mi, sherisa.
La plus grande joie vient d’une si douce voie.

4

თამარს ვაქებდეთ მეფესა სისხლისა ცრემლ-დათხეული,
tamars vakebdet mepesa siskhlisa tsreml-datkheuli,
La grande Tamar règne aussi sur mes larmes,
ვთქვენი ქებანი ვისნი მე არ-ავად გამორჩეული.
vtkveni kebani visni me ar-avad gamorcheuli.
Même si je ne suis pas le meilleur, je veux lui rendre hommage.
მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნა რხეული,
melnad vikhmare gishris t’ba da k’almad me na rkheuli,
Mon encrier est ce doux lac doux et que ma plume
ვინცა ისმინოს, დაესვას ლახვარი გულსა ხეული.
vintsa isminos, daesvas lakhvari gulsa kheuli.
soit cette lance qui touche en plein cœur.

5

მიბრძანეს მათად საქებრად თქმა ლექსებისა ტკბილისა,
mibrdzanes matad sakebrad tkma leksebisa t’k’bilisa,
On me demande des poèmes en son honneur,
ქება წარბთა და წამწამთა, თმათა და ბაგე-კბილისა,
keba ts’arbta da ts’amts’amta, tmata da bage-k’bilisa,
de louer ses paupières et ses cils, ses cheveux et sa bouche,
ბროლ-ბადახშისა თლილისა, მის მიჯრით მიწყობილისა.
brol-badakhshisa tlilisa, mis mijrit mits’q’obilisa.
La splendeur de ses dents et l’éclat de son sourire.
გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი ტყვიისა ლბილისა.
gast’ekhs kvasatsa magarsa grdemli t’q’viisa lbilisa.
Une tige flexible peut briser bien des pierres.

6

აწ ენა მინდა გამოთქმად, გული და ხელოვანება, –
ats’ ena minda gamotkmad, guli da khelovaneba, –
Je veux exprimer la langue, le cœur et l’art, –
ძალი მომეც და შეწევნა შენგნით მაქვს, მივსცე გონება;
dzali momets da shets’evna shengnit makvs, mivstse goneba;
Donne-moi de Ta force et insuffle-moi Ton esprit;
მით შევეწივნეთ ტარიელს, ტურფადცა უნდა ხსენება,
mit shevets’ivnet t’ariels, t’urpadtsa unda khseneba,
Louons le beauté de Tariel par les cieux et les océans,
მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანერთის მონება.
mat samta gmirta mnatobta sch’irs ertmanertis moneba.
Les trois seigneurs à l’amitié éternelle.

******

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
JAN HUS L'HERETIQUE de Taras Chevtchenko - Trad Jacky Lavauzelle - Вірші Тараса Шевченка

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


*************************

 

SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

    *****
Rue Gorgasali à Tbilisi
გორგასლის ქუჩა თბილისში
Saint Abo ou saint Habo, jeune arabe chrétien, venu de Bagdad esclave qui mourut martyr par la main des musulmans.
Il est fêté le 6 janvier en Orient.
Il a confessé sa foi au procès et a été martyrisé le 6 janvier 786.

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Artiste géorgien
ქართველი მხატვარი
Sculpture géorgienne
ქართული ქანდაკება

 

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI

____________________________________________________________

1988

აბო თბილელი
ჰაბო ტფილელი
Saint Abo de Tiflis
Abo Tbileli
აბო თბილელი
né à Bagdad en 756 – ბაღდადი
Mort le 6 janvier 786 à Tbilissi –თბილისი
გარდაიცვალა : 6 იანვარი 786
martyr chrétien et le saint patron de Tbilissi

Icône de saint Abo de Tiflis

 

__________________________________________________________________

 

SAINT ABO

****

En 786, saint Abo de Tiflis fut dénoncé aux chrétiens par les autorités arabes à Tbilissi et arrêté. Il a confessé sa foi au procès et a été martyrisé le 6 janvier 786.

La statue se trouve dans le grand square qui se trouve entre la Rue Gorgasali გორგასლის ქუჩა et la Rue Ioseb Grishashvili იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა , à proximité de l’Ambassade d’Azerbaïdjan.

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Extrait du poème
de
Shota Nishnianidze
(18 mars 1929 Tbilissi – 1999 Tbilissi)
შოთა ნიშნიანიძე
ჰაბო ანუ ფერფლის ლეგენდა
Abo ou la légende des cendres

რაც არ უნდა დიდი იყოს საქართველოს მსხვერპლი,
Qui que soit la plus grande victime de la Géorgie,

სიყრუე და გულქვაობა გადამთიელ ხეპრის, –
Surdité et chasteté
იმ ფერფლს, შავ ფერფლს,
Les cendres, les cendres noires,
სიძულვილის აუწონელ ზღვა ფერფლს
Une mer impie de cendres
აბოს ფერფლი გადასწონის,
Au-dessus des cendres,

ერთი მუჭა ფერფლი…
Une poignée de cendres …

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI
Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI
Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS – აბო თბილელი – TBILISSI

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Sculpture de SAINT ABO DE TIFLIS - აბო თბილელი - TBILISSI

____________________________________________________________

LES DRAPEAUX FLOTTANTS – 1988 – SCULPTURE DE GIORGI SHKHVATSABAIA გიორგი შხვაცაბაია – დროშები ჩქარა

    *****
Artiste géorgien
ქართველი მხატვარი
Sculpture géorgienne
ქართული ქანდაკება
 

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი

____________________________________________________________

LES DRAPEAUX FLOTTANTS

 

__________________________________________________________________

 

გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

დაბადების თარიღი 15 აპრილი, 1940
Né le 15 avril 1940

****

დროშები ჩქარა

1988

 

ქანდაკების სახელი აღებულია გალაქტიონ ტაბიძის ლექსის „დროშები ჩქარა“ დასახელებიდან. ქანდაკება 1988 წელს დადგეს, ლექსი „დროშები ჩქარა“ კი, 1917 წელს დაიწერა. საბჭოთა ეპოქაში გვასწავლიდნენ, რომ ეს ლექსი გალაქტიონმა 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციას მიუძღვნაო, თავისუფლად შეიძლება შხვაცაბაიას ქმნილებაც სწორედ 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილად ჩაითვალოს.

Le nom de la sculpture est tiré du poème « Drapeaux » de Galaktion Tabidze. La sculpture a été érigée en 1988 et le poème de Tabidze a été écrit en 1917.
À l’époque soviétique, on nous a appris que ce poème était consacré à la révolution d’Octobre 1917, on pourrait donc considérer cette sculpture comme une commémoration du 70e anniversaire de la révolution d’Octobre 1917.
გალაქტიონის ლექსი “დროშები ჩქარა” დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ, პოეტის ერთგვარ სიხარულის გამომხატველ შეძახილად მიიჩნევა.
Le poème de Galaktion Tabidze est considéré comme une expression joyeuse qui célèbre aujourd’hui l’indépendance de la Géorgie.

*****

მოქანდაკე
Mokandake
Sculpteur
გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

****

არქიტექტორი
Arkitektori
Architectes
თ. თევზაძე, გ. ჯაფარიძე, დ. სულთანიშვილი

H Tevzadze, G. Japaridze, d. Sultanishvili
****
წელი
Tseli
Année
1988
****
 მასალა
Masala
Matériel
ბრინჯაო
brinjao
Bronze
*****
ადგილმდებარეობა
Adgilmdebareoba
Emplacement
გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი
giorgi leonidzis sakhelobis baghi
Le jardin de Giorgi Leonidze
თბილისი
Tbilissi
***

PARCOURS DE GORGI SHKHVATSABAIA

გადაეცა სსრკ სამხატვრო აკადემიის ვერცხლის დიდი მედალი; ტრეტიაკოვის გალერეა, მოსკოვი)
Médaille d’argent de l’académie des arts de l’URSS –  Galerie Tretiakov, Moscou
მირზა გელოვანის ძეგლი (ბრინჯაო, 1977)
Monument Mirza Gelovani (Bronze, 1977)
შინმოუსვლელთა მემორიალი » (სპილენძი, ბეტონი, 1978; ორივე ახალგაზრდული ქალაქი ჟიული შარტავა)
« Souvenirs de la Maison des Artistes » (Cuivre, Béton, 1978)
« მეგობრობის ყვავილი » (1980)
Les fleurs de l’amitié en 1980
ხსოვნის კედელი (ქვა, 1981)
Le Mur du Souvenir (1981)
« დროშები ჩქარა » (ბრინჯაო, 1988, ორივე – გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი)
L’Œuvre que nous présentons ici de 1988
« ვერიკო  ანჯაფარიძე » (1990)
Veriko Anjaparidze en 1990 Panthéon de Mtatsminda
La Flamme de la Paix – 1992, Grèce
Sculpture de Zhiuli Shartava (1997, Senaki)
Sculpture de Yevgeny Mikeladze (2000, Z.Paliashvili Opera & Ballet House, Tbilissi)
Elévation  (2004, Square des Héros à Tbilisi).
Ces œuvres sont notamment visibles au musée d’art géorgien, à la galerie Tretiakov de Moscou, ou au musée d’art moderne d’Amsterdam.
**

PRIX ET RECOMPENSES

2001 – საქართველოს სახელმწიფო პრემია
2001 – Prix d’Etat de Géorgie
2001 – თბილისის საპატიო მოქალაქე
2001 – Citoyen d’honneur de Tbilissi
1999 – ღირსების ორდენი
1999 – Ordre d’honneur
1990 – საქართველოს სახალხო მხატვარი
1990 – Artiste du peuple de Géorgie
1976 – საქართველოს კომკავშირის პრემია
1976 – Prix Komsomol de Géorgie

VALENTIN TOPURIDZE : ILIA & AKAKI – ილიასა და აკაკის ძეგლი – TBILISSI – თბილისი

   *****
პოეტი მწერალი ქანდაკება
Poeti Mtserali Kandakeba
Poète Ecrivain Sculpture
ილიასა და აკაკის ძეგლი
Monument d’Ilia et Akaki
ILIA & AKAKI
ILIA & AKAKI

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

ILIA & AKAKI
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

ILIA & AKAKI

**

TBILISSI – თბილისი
ძეგლი
Dzegli
Monument

ARCHITECTE
არქიტექტორი
გ. მელქაძე

SCULPTURE DE
VALENTIN TOPURIDZE
ვალენტინ თოფურიძე
SHOTA MIKATADZE
შოთა მიქატაძე

ილიასა და აკაკის ძეგლი
ILIA & AKAKI
 SCULPTURE DE 1958
1958 წ

____________________________________________________________

მწერლები
Mtserlebi
LES ECRIVAINS
The writers
писатели

ილია ჭავჭავაძე
Ilia Chavchavadze
Ilia Tchavtchavadze

saint Élie le Juste
Илья Чавчавадзе
1837-1907

ილია ჭავჭავაძე – მწერალი, პოეტი და საზოგადო მოღვაწე
Ilia Chavchavadze – écrivain, poète et personnage public
ჭავჭავაძე, ილია გრიგოლის ძე
27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907
27 октября 1837 г. – 30 августа 1907 г.

Ilia Tchavtchavadze
Ilia Tchavtchavadze – Statue IIia & Akaki- Photo JL

**

აკაკი წერეთელი
Akaki Tsereteli
Акакий Церетели

9 ივნისი 1840 – 26 იანვარი 1915
9 juin 1840 – 26 janvier 1915
9 июня 1840 – 26 янвье 1915

ქართველი პოეტი
Poète géorgien
Поэт Грузии

Akaki Tsereteli
Akaki Tsereteli – Monument ilia & Akaki à Tbilissi

****

მოქანდაკეები
Mokandakeebi
LES SCULPTEURS
The sculptors
скульпторы

Valentin TOPURIDZE
ვალენტინ თოფურიძე
Валентин Топуридзе
1908-1980

Né le 13 janvier 1908 Tiflis – Tbilissi
Mort en 1980 à 72 ans à Tbilissi
დაიბადა 1908 წელს
День рождения: 13.01.1908 года
1980 წელს გარდაიცვალა თბილისში 72 წლის ასაკში
Год смерти: 1980

1930 წელს დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია
Diplômé de l’Académie des Arts de Tbilissi
1930 graduated Tbilisi Academy, of Arts
წევრი, კომუნისტური პარტია, 1945 წლიდან
Membre du Parti Communiste depuis 1945
Member  Communist Party since 1945
membre du conseil de l’Union des artistes de l’URSS
Board member, USSR Union of Artists

**

SHOTA MIKATADZE
შოთა მიქატაძე

*****************

   *****
პოეტი მწერალი ქანდაკება
Poeti Mtserali Kandakeba
Poète Ecrivain Sculpture
ილიასა და აკაკის ძეგლი
Monument d’Ilia et Akaki
ILIA & AKAKI
ILIA & AKAKI

****

ILIA TCHATCHAVADZE
LE PRINTEMPS
გაზაფხული
1861

ტყემ მოისხა ფოთოლი,
La forêt se recouvre de son épais feuillage
Tqem moiskha potoli,
აგერ მერცხალიც ჭყივის,
Ager mertskhalits chqivis,
D’où s’échappe le chant d’une hirondelle,
ბაღში ვაზი ობოლი
Baghshi vazi oboli
Du grand jardin de feuilles de vignes orphelines
მეტის ლხენითა სტირის.
Metis lkhenita stiris.
S’écoulent lentement les larmes des collines.
აყვავებულა მდელო,
Aqvavebula mdelo,
Épanouies autour des vertes prairies,
….

28 იანვარი, 1861 წ.
28 janvier 1861
პეტერბურგი
Petersburg

Poème de Ilia TCHAVTCHAVADZE – ილია ჭავჭავაძე – Le Printemps – 1861

***

AKIKI TSERETELI
აკაკი წერეთელი
LE PRINTEMPS
გაზაფხული

დღეს მერცხალი შემოფრინდა, –
dghes mertskhali shemoprinda, –
Aujourd’hui les gazouillis de hirondelle
ჭიკჭიკითა გადმომძახა:
ch’ik’ch’ik’ita gadmomdzakha:
S’entendent dans les environs :
“გაზაფხული! გაზაფხული!”
“gazapkhuli! gazapkhuli!”
« Printemps ! Printemps !  »
გულს იმედი დამესახა.
guls imedi damesakha.
La confiance emplit aussitôt mon cœur.
მივდექ სარკმელს, გადვიხედე,
mivdek sark’mels, gadvikhede,
Je me suis tourné vers la fenêtre,
არემარე მესხვაფერა! –
aremare meskhvapera! –
Et j’ai ouvert les volets ! –
სასოებამ ფრთა გაშალა,
sasoebam prta gashala,
Le chagrin s’en est allé,
გულსა მკრა და ამიძგერა!
gulsa mk’ra da amidzgera!
Fini la somnolence de l’âme !

POESIE GEORGIENNE D’AKIKI TSERETELI აკაკი წერეთელი LE PRINTEMPS

****

LITTERATURE GEORGIENNE

LITTERATURE GEORGIENNE – LA POESIE GEORGIENNE ქართული პოეზია

****

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

ILIA & AKAKI
Géorgie
საქართველო

ALI & NINO – BATUMI – MAN and WOMAN – TAMARA KVESITADZE – 2007

   *****

ALI & NINO
GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo
République autonome d’Adjarie
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Acharis Avtonomiuri Respublika 
Ali & Nino Batumi A LA DECOUVERTE DE BATUMI
BATUMIბათუმი

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Les fontaines dansantes de Batumi A LA DECOUVERTE DE BATUMI

A LA DECOUVERTE DE
BATUMI
ბათუმი

ALI & NINO
MAN & WOMAN
Statue de l’amour
2007
თამარ კვესიტაძე
TAMARA KVESITADZE
BATUMI

____________________________________________________________

ALI & NINO
Mouvement de 2 statues de 7 mètres de hauteur. Les 2 statues bougent l’une à côté de l’autre. La rencontre à lieu à 19 heures tous les jours. Puis les 2 statues s’éloignent l’une de l’autre pour regarder dans deux directions diamétralement différentes.
****
Batumi – Tamara Kvesitadze – Ali & Nino – Man and Woman

La sculpture mouvante à côté du port de Batumi et du Boulevard qui longe la grande plage de galets est de Tamara Kvetsitadze თამარ კვესიტაძე.

Cette sculpture a été installée à Batumi en 2007. Elle s’appelait Man & Woman, Un homme et une Femme. Nous pensons au film de 1966 de Claude Lelouch qui met en scène la rencontre entre deux veufs , qui s’aiment d’un amour fulgurant et passionné.

La sculpture conte en fait l’histoire d’Ali Khan Shirvanshir, issue d’une noble famille musulmane d’Azerbaïdjan, et d’une princesse chrétienne Géorgienne Nino Kipiani. Cette histoire a lieu à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan. En fait dans la vieille ville de Baku, Ichari Shahar. L’action se déroule entre 1918 et 1920. Il s’agit d’une histoire d’amour, mais aussi d’un sacrifice. C’est pour cela que la sculpture se détourne de la princesse après l’étreinte. Ali s’oppose à la mise en place du pouvoir bolchévique dans son pays. Il s’agit donc d’un sacrifice pour que son pays, l’Azerbaïdjan, reste libre. A cette époque, le gouvernement de la République démocratique d’Azerbaïdjan (ADR) s’opposait à la prise du pouvoir des bolchéviques qui a commencé en 1914.

La rencontre entre Ali et Nino est le symbole des rencontres entre l’Orient et l’Occident, l’Islam et la Chrétienté, l’Homme et la Femme, Classicisme et Modernité. Le père d’Ali élève son fils dans la tradition classique asiatique et musulmane, tandis que la mère de Nino l’élève dans les traditions classiques de son pays.

L’histoire d’amour voit le jour à l’issue de promenades d’Ali et de Nino dans les montagnes et les villages du Daghestan, à Tbilissi et en Perse.

Après la fin de ses études Ali demande la main de Nino. Celle-ci est réticente envers les traditions musulmanes et refuse de porter le voile ou d’appartenir à un harem. Ali accepte les conditions de Nino.

Le père d’Ali accepte aussi les conditions de Nino. Mais un ami d’Ali, Melik Nachararyan, chrétien Arménien, kidnappe Nino et prend la fuite. Ali les poursuit. La rencontre des deux hommes se termine par un combat et la mort de Melik poignardé. Afin d’échapper à la vengeance de la famille de Melik, Ali prend la fuite et rejoint le Daghestan.

Nino part à la recherche d’Ali et le retrouve à côté de Makhatchkala (ville aujourd’hui en Russie, actuelle capitale de la République du Daghestan). S’ensuit un mariage entre les deux protagonistes.

Malheureusement, la situation politique de la région se dégrade, suite à la révolution russe bolchévique. Les bolchéviques prennent Bakou. Les deux amoureux s’enfuient alors dans la Perse voisine (actuelle Iran). A Téhéran, Nino se retrouve finalement confinée contre son gré dans un harem.

La nouvelle République démocratique d’Azerbaïdjan est créée, et Ali et Nino deviennent les ambassadeurs culturels de cette nouvelle République.

Un poste d’ambassadeur en France est proposé à Ali, par la volonté en fait de Nino. Mais la situation politique s’aggrave brutalement avec la prise de Ganja, la deuxième plus grande ville de la république d’Azerbaïdjan. Ali décide de revenir défendre son pays en prenant les armes et meurt au combat, alors que Nino part rejoindre la Géorgie avec l’enfant de leur union.

La mort d’Ali est suivie de près, en avril 1920, de la fin de cette courte République Démocratique d’Azerbaïdjan.

Cette histoire est sortie en 1937 sous le pseudonyme de Kurban Saïd en langue allemande par Austrian publisher E.P. à Vienne sous le titre Ali und Nuno. Il est désormais considéré comme un roman national en Azerbaïdjan.

****

https://www.youtube.com/watch?v=YAXhlW8jhdc

 

Batumi – Tamara Kvesitadze – Nino & Ali – Man and Woman
   *****
ALI & NINO
GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo
République autonome d’Adjarie
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Acharis Avtonomiuri Respublika 
Ali & Nino Batumi A LA DECOUVERTE DE BATUMI
BATUMIბათუმი

***

Autre monument de Tamara

Ali & Nino Batumi A LA DECOUVERTE DE BATUMI

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI – ნარიყალა

*****
გენო ზაქარაია
GENO ZAKARAIA
TBILISSI –  ნარიყალა

Geno Zakaraia- TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

გენო ზაქარაია Geno Zakaraia TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

SCULPTURE
ქანდაკება
[Kandakeba]
SCULPTEUR GEORGIEN
ქართველი მოქანდაკე
[Kartveli Mokandake]

 

გენო ზაქარაია
GENO ZAKARAIA


____________________________________________________________

Paisible Troie
Peaceful Troy
მშვიდიბიანი ტროა

ბრინჯაო, გრანიტი
[brinjao, graniti]
Bronze – Granite

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2017

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

****

EMANCIPATION
ემანსიპაცია
[emansipatsia]

ბრინჯაო, გრანიტი
[brinjao, graniti]
Bronze – Granite

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2017

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

*

CHEVAL, VERTICAL
Horse, Vertical
ცხენი, ვერტიკალი
[tskheni, vertikali]

ბრინჯაო, გრანიტი
[brinjao, graniti]
Bronze – Granite

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

Sculptures de Geno Zakaraia გენო ზაქარაია- TBILISSI - ნარიყალა

 

***

ცხენი, მუსიკალური ინსტრუმენტი
Tskheni, Musikaluri Instrumenti
HORSE, MUSICAL INSTRUMENT
CHEVAL, INSTRUMENT MUSICAL

პლაივუდი, მოხატული ლითონი
Contreplaqué, métal peint
Plywood, painted metal

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

 

***

ADAM et EVE
Adam and Eve
ადამი და ევა
[Adami da Eva]

პლაივუდი, მოხატული ლითონი
Contreplaqué, métal peint
Plywood, painted metal

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

****

ALLEGORY OF THE HORSE
ALLEGORIE DU CHEVAL
ცხენის ალეგორია
tskhenis alegoria

ბრინჯაო, გრანიტი
[brinjao, graniti]
Bronze – Granite

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

 

****

FEMME A LA TROMPETTE
Women with a Trumpet
ქალი საყვირით

ბრინჯაო, გრანიტი
[brinjao, graniti]
Bronze – Granite

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

***

TBILISSI
TBILISI
თბილისი

პლაივუდი, ბრინჯაოს
Contreplaqué, bronze
Plywood, bronze

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2013

****

ფორმა სივრცეში
porma sivrtseshi
FORM IN SPACE
FORME DANS L’ESPACE

გრანიტი – მოხატული ხე
 Granit – Bois peint
Granite – Painted wood

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2016-2017

***

FORM IN INTERIOR
FORME EN INTERIEUR
ფორმა ინტერიერში
porma interiershi

გრანიტი – მოხატული ხე
 Granit – Bois peint
Granite – Painted wood

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

****

ჩემი ცოლი
chemi tsoli
MY WIFE
MA FEMME

პლაივუდი, მოხატული ლითონი
Contreplaqué, métal peint
Plywood, painted metal

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2015

****

ცხენის წელიწათი
Tskhenis Tselitsati
THE YEAR OF THE HORSE
L’ANNEE DU CHEVAL

პლაივუდი, მოხატული ლითონი
Contreplaqué, métal peint
Plywood, painted metal

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2001

****

განწყობა
Gantsqoba
MOOD
HUMEUR

მოხატული ხე, ქვა
Painted wood, Stone
Bois peint, Pierre

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilisi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

2000

****

გენო ზაქარაია
GENO ZAKARAIA
TBILISSI –  ნარიყალა

Geno Zakaraia- TBILISSI - ნარიყალა

Géorgie
საქართველო

*******