Archives par mot-clé : Nils von Dardel

FLORE ET BELLONE Poème de Erik-Axel KARLFELDT – 1918- Flora och Bellona

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-6.jpg.

Diktsamlingen Fridolins visor och andra dikter
karlfeldt dikter
Dikter av Erik Axel Karlfeldt

Traduction – Texte Bilingue
Erik Axel Karlfeldts dikter
Karlfeldt poet
Poesi
Poésie


LITTERATURE SUEDOISE
POESIE SUEDOISE

Svensk litteratur
svensk poesi –

Traduction Jacky Lavauzelle

Erik Axel Karlfeldt 1864 – 1931

översättning – Traduction

 

 

Flora och Bellona
FLORE ET BELLONE

1918

Nils von Dardel, Begravning i Senlis, Enterrement à Senlis, 1913

************************Om själv jag bor i en vårlig dal,
Si je vivais dans une vallée printanière,
så låt mig bjuda dig dit!
alors, laissez-moi vous y inviter !
I susande hymner går Flora
Flore chante ses hymnes
och strör av sin doftande fora,
et disperse ses chants parfumés,
och Psyche vill med i den ljusa koral
et Psyché veut rejoindre la claire chorale
och med i den fladdrande svit.
et entrer dans cette suite aérienne.

*


Om själv jag bor på det kala berg,
Si je vivais sur la montagne nue,
så kom och gästa mig där!
alors, venez me rendre visite !
De höstliga stormarna dåna,
Les tempêtes automnales sont en marche,
på molnvagnen åker Bellona,
sur le nuage chevauche Bellone,
och havet är stort i sin vredes färg,
et la mer est vaste dans la couleur de sa colère,
sitt böljande, djupa begär.
ses désirs gonflés et profonds.

*


Om själv jag går i det friska liv,
Si je déambulais dans une vie saine,
så kom och dela min färd!
alors, venez partager mon voyage !
För mycket jag har som mig bränner,
J’ai trop de choses qui me brûle,
för mycket jag saknar och känner;
trop qui me manque et que je sens ;
så läs i mitt hjärta och tag och giv,
alors lisez dans mon cœur et prenez et donnez,
så länge du finner mig värd.
tant que vous me trouvez digne.

*


Om själv jag gått till den stilla död,
Si je pénétrais dans la suave mort,
så låt mig vänta dig där!
alors, laissez-moi vous y attendre !
Som skimrande skuggor vi glida
Comme des ombres chatoyantes nous glissons
på vindarna sida vid sida
sur les vents côte à côte
och tala en stund om vår jäktan och glöd
et parler de nos désirs pendant un instant
och den heliga svalka som är.
et de la fraîcheur dans laquelle nous sommes.


************************

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
**********************
Karlfeldt poesi
karlfeldt dikter

 Erik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_KarlfeldtErik_Axel_Karlfeldt

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-6.jpg.