Archives par mot-clé : Dzieło Jana Kochanowskiego

TREN VIII – Jan Kochanowski -Poème Polonais -8ème LAMENTATION

Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski

Traduction – Texte Bilingue

Poésie Polonaise – Polish poetry
poezja polska

 

LITTERATURE POLONAISE

literatura polska

Jan Kochanowski
1530 – 1584

Traduction Jacky Lavauzelle


TRENY

LAMENTATIONS


TREN VIII – 8ème Lamentation

 

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, 
Tu m’as fait le vide dans ma maison,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim! 
Ma chère Ursula, par ton absence.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Nous
sommes pourtant plusieurs mais il n’y a pour autant personne :
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Une âme seulement mais tellement de vide.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała, 
Sur tout tu parlais
, surtout tu chantais.
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała. 
La maison dans chaque coin tu occupais.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować 
Jamais tu ne faisais souffrir ta mère
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować, 
Ni ton père ne faisais enrager,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
Gracieusement tu nous égayais
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając. 
Et ta bonne humeur se communiquait à tous
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu, 
Maintenant, tout cela n’est plus
; le vide est entrée dans la maison,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu. 
Les jeux sont finis, les rires se sont enfuis ;
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
Dans
tous les lieux le douleur est vive,
A serce swej pociechy darmo upatruje.
Et le cœur
attend de cicatriser.

 

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
**********************
Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski

Ku Musom Jan Kochanowski -Poème Polonais – Aux Muses

Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski

Traduction – Texte Bilingue

 

Poésie Polonaise – Polish poetry
poezja polska

 

LITTERATURE POLONAISE

literatura polska

Jan Kochanowski
1530 – 1584

Traduction Jacky Lavauzelle


Ku Musom

AUX MUSES

——————-

Panny, ktore na wielkim Pannazie mieskacie,
Dames qui sur le grand Parnasse vivez,
A ippokrenska rosa wlosy swe maczacie,
D’une rosée d’hypocras trempez vos cheveux,
Jeslim sie wam zachowal jako zyw statecznie,
Si toute ma vie réclamées vous étiez,
Ani mam wolej z wam roztaczac sie wieczne.
Loin de vous éternelles je ne peux.
Jesli Krolow nie zgorze perel ani zlota,
Si les rois se gangrènent de perles et d’or,
  A milsza mi daleko niz pieniadze cnota,
plus agréable pour moi que l’argent reste la vertu,
Jesli nie chce, zebyscie komu pochlebiaty
Si vous ne voulez que par facilité
 Albo na mie u ludzi niewiedzcznych zekaly ;
Avec l’écriture des ignorants je ne me penche ;
Prosze, niech ze mna za raz me rymy nie gina,
S’il vous plaît, faites que pour une fois mes rimes ne périssent point,
 Ale kiedy ja umre, ony niechaj slyna.
Et qu’après ma mort, elles vivent encore.

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO


**********************
Dzieło Jana Kochanowskiego
Œuvre de Jan Kochanowski
Work of Jan Kochanowski