Archives par mot-clé : ქართული პოეზია

IMAGES D’AUTOMNE – Poème Géorgien de LADO ASATIANI – 1939 – ვლადიმერ ასათიანი-ლეჩხუმური შემოდგომის სურათები

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est image.png.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა
Poésie Géorgienne
ქართული პოეზია

************************
TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE
*************************

Lado Asatiani en 1923

Vladimir (Lado) Asatiani 
LADO ASATIANI
ვლადიმერ [ლადო] ასათიანი

ლადო ასათიანი
14 janvier 1917 – 23 juin 1943 


**************************

Lado Asatiani en 1940

*********************

IMAGES D’AUTOMNE
ლეჩხუმური შემოდგომის სურათები

1939

***************************

Natela IANKOSHVILI , ნათელა იანქოშვილი, Paysage , 1987, photo Jacky Lavauzelle


*******************

რტოს მოაშორებს სიმწიფის ბედი,
Le fruit lourd de sa maturité
დაგორდება და ვაზებს ჩაუვლის, –
semble vouloir briser la vigne,
ბალღებში ყველას გაუსწრებს ერთი,
tous s’activent, épuisés, dignes
რომ ხელში იგდოს თურაშაული.
devant l’enfant croquant sa pomme.
ხორბლის სურნელი ასდით კალოებს,
Flottent les odeurs de blé,
მზეც ძველებურად არ იკბინება
et les rayons tardifs du soleil lèchent
და უელვარებთ სავსე ტაროებს
dans la fraîche aube
ნამით ნაფერი ოქროს კბილები.
les feuilles dorés des maïs.

მთა მთას გასცქერის, მთა მთას გასძახის,
Montagne, montagne, montagne,
სადღაც საყანედ ახოებს ჭრიან
tu déverses à l’envi dans la plaine
და გაბმულ ყეფას აგებებს ძაღლი
les pas des vaches et les aboiements des chiens
ორღობეებში ურმების ჭრიალს.
comme le naufrage des vagues de l’océan.
ბარაქის თვალი დაიარს სოფლებს,
Le soir, le village envoûte les âmes,
აღუღუნდება გიტარის სიმი…
au rythme effréné des guitares …
დაიხმარებენ ნაცნობ მეზობლებს
Les voisins familiers se retrouvent
და მთელი ღამე არჩევენ სიმინდს.
toute la nuit, écossant le doux maïs.
მოაქვს ცხენისწყალს გლეხკაცის სახლთან
Le Tskhénistskhali apporte à la porte du paysan
ნარიყალა და მორები ფიჭვის,
généreusement les troncs de pin,
ზამთრით ბუხარში გააჩენს ხანძარს,
qui viendront bientôt se blottir dans la cheminée,
ოცნებასავით ნელ-ნელა იწვის.
brûlant lentement comme en un rêve.
ესმით ვენახში ანთებულ ატმებს
Les pêches de vigne embaument
უზარმაზარი საწნახლის ქშენა,
les pressoirs qui s’activent bruyamment,
ააქაქანებს სახლის წინ ქათმებს
les poules s’agitent encore devant la maison
და ხვამლის მთისკენ მიფრინავს ძერა.
et la fumée déjà retourne dans les montagnes.

****************************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est image.png.

TRIOLET SENTIMENTAL- POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI – ვალერიან გაფრინდაშვილი

***

Peinture de David Maisashvili დავით მაისაშვილი Brouillard Fog 1991 – 101×75 – Tbilissi

POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI
ვალერიან გაფრინდაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI - ვალერიან გაფრინდაშვილი
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI - ვალერიან გაფრინდაშვილი

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VALERIAN GAPRINDASHVILI
ვალერიან გაფრინდაშვილი

21 décembre 1888 – 31 janvier 1941
21 დეკემბერი, 1888 – 31 იანვარი, 1941

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

TRIOLET SENTIMENTAL
სენტიმენტალური ტრიოლეტი
santimentaluri trioleti   

_______________________________________________________________

ვარ მოწყენილი, ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა,
var mots’q’enili, vit zamtarshi nazi beghura,
Je suis triste, comme le doux moineau d’hiver,
ვით შემოდგომის ღამეებში თეთრი ვერსალი,
vit shemodgomis ghameebshi tetri versali,
dans la nuit d’automne, comme dans un Versailles blanc,
შენ სილამაზეს ჩემი ტრფობა ესაფეხურა.
shen silamazes chemi t’rpoba esapekhura.
Mon amour regarde le reflet de ta beauté.
   ვარ მოწყენილი ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა.
var mots’q’enili vit zamtarshi nazi beghura.
Je suis triste, comme le doux moineau d’hiver,
მე განშორების ცივი თოვლი დიდხანს მეხურა.
me ganshorebis tsivi tovli didkhans mekhura.
enseveli par la neige glaciale de notre séparation.
ვტიროდი ხარბათ _ მარტოობით ნაალერსალი.
vt’irodi kharbat _ mart’oobit naalersali.
J’ai crié fort, j’ai crié solitaire.
ვარ მოწყენილი, ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა,
var mots’q’enili, vit zamtarshi nazi beghura,
Je suis triste, comme le doux moineau d’hiver,
ვით შემოდგომს ღამეებში თეთრი ვერსალი.
vit shemodgoms ghameebshi tetri versali.
Comme un blanc Versailles dans une nuit d’automne.

საქართველოს აღმოჩენა

***
POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI
ვალერიან გაფრინდაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI - ვალერიან გაფრინდაშვილი
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

POEME GEORGIEN DE VALERIAN GAPRINDASHVILI - ვალერიან გაფრინდაშვილი

____________________________________________________________

 

BROUILLARDS – POEME GEORGIEN de VAJA-PCHAVELA ვაჟა ფშაველა – 1886 – ხევზედ მიდიან ნისლები

******

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

***

OTAR CHKHARTISHVILI – ოთარ ჩხარტიშვილი – Ma cour – My Yard – Différentes saisons – Tbilissi

POEME GEORGIEN DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

poème géorgien Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

poème géorgien vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

BROUILLARDS
ხევზედ მიდიან ნისლები
1886

_______________________________________________________

ხევზედ მიდიან ნისლები,
khevzed midian nislebi,
Les brouillards se jettent sur le ravin,
გაჩქარებულნი, მღერითა.
gachkarebulni, mgherita.
Sifflant et chantant.
როგორ ხარობენ ტივლები,
rogor kharoben t’ivlebi,
Comme s’ils se réjouissaient,
რომ მიწას ჰფარვენ ბნელითა!
rom mits’as hparven bnelita!
De couvrir la terre de ténèbres !

ვეღარას ვხედავ ბეჩავი,
vegharas vkhedav bechavi,
Je marche aveuglément,
გამიქრენ წვერნი მთისანი;
gamikren ts’verni mtisani;
Dans cette montagne disparue ;
ვაჰმე, ვეღარა მწვდებიან
vahme, veghara mts’vdebian
Les rayons se sont perdus
სათბობლად სხივნი მზისანი.
satboblad skhivni mzisani.
D’un soleil évanescent.

ბარემ მეც ჩამთქით, ნისლებო,
barem mets chamtkit, nislebo,
Venez, brouillards, venez
დამნაცრეთ, დამაფერფლეთო,
damnatsret, damaperpleto,
Que je disparaisse, que je m’efface,
თვალნი დამთხარეთ, გულისაც
tvalni damtkharet, gulisats
Rien devant les yeux, rien dans le coeur
სადილი გაიკეთეთო.
sadili gaik’eteto.
Venez me dévorer.

სად მიხვალ, სადა, ყორანო,
sad mikhval, sada, q’orano,
Où vas-tu corbeau joliment
შენ მაინც შამიბრალია,
shen maints shamibralia,
Crassant gaiment
  მიამხანაგე, გენაცვლე,
miamkhanage, genatsvle,
Viens, ne m’oublie pas,
ყრანტალით გამახარია!..
q’rant’alit gamakharia!..
Viens près de moi que je t’écoute !

წავიდეთ, ერთად წავიდეთ,
ts’avidet, ertad ts’avidet,
Allons, allons ensemble,
მოვშორდეთ მშობელს მხარესა,
movshordet mshobels mkharesa,
Quittons la contrée de nos parents,
ნუღარ ვიხილავთ საყვარლის
nughar vikhilavt saq’varlis
Nous ne verrons plus mon adoré
ჩვენის ქვეყნისა მთა-ველსა.
chvenis kveq’nisa mta-velsa.
Pays aux majestueuses montagnes.

წავიდეთ, გადავიკარგნეთ.
ts’avidet, gadavik’argnet.
Allons, allons, partons.
დავსთელოთ სხვისნი არენი!
davstelot skhvisni areni!
Partons vers d’autres cieux !
ვანჩქლიოთ, ერთად ვანჩქლიოთ
vanchkliot, ertad vanchkliot
Dépêche-toi, ensemble nous verserons
ცრემლის წყარონი მწარენი.
tsremlis ts’q’aroni mts’areni.
Nos dernières larmes.

*****
POEME GEORGIEN DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

poème géorgien Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

POEME GEORGIEN de
VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

POEME GEORGIEN de VAJA-PCHAVELA ვაჟა ფშაველა : JE SUIS SUR UN BORD ET TOI DE L’AUTRE – გამოღმით მე ვარ, გაღმა – შენ

*****

Toile de Zurab Tsereteli au Moma de Tbilissi – Photo JL – Série Les insatiables de 2014

******

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

***
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

JE SUIS SUR UN BORD ET TOI DE L’AUTRE
გამოღმით მე ვარ, გაღმა – შენ
1895

გამოღმით მე ვარ, გაღმა – შენ
gamoghmit me var, gaghma – shen
Je suis sur un bord et toi de l’autre
შუაზე მოდის მდინარე,
shuaze modis mdinare,
Au milieu coule la rivière,
ხიდი არ გვიძე წყალზედა,
khidi ar gvidze ts’q’alzeda,
Aucun pont n’enjambe cette eau,
ფიქრი გვკლავს მოუთმინარე.
pikri gvk’lavs moutminare.
Pour nous rapprocher l’un de l’autre.
მინდა გაკოცო, მაკოცო,
minda gak’otso, mak’otso,
Je veux tant t’embrasser,
შენს სახეს ვხედავ მღიმარეს,
shens sakhes vkhedav mghimares,
Je vois un sourire sur ton visage,
მაგრამ ვერსაით გამოვედ
magram versait gamoved
Mais je ne peux pas traverser
ამ სატიალო მდინარეს.
am sat’ialo mdinares.
Cette terrible et maudite rivière !
მეც უნავო ვარ, შენაცა,
mets unavo var, shenatsa,
Je n’ai pas de barque , tout comme toi,
ცურვა არ ვიცით, ვტირითა;
tsurva ar vitsit, vt’irita;
Nous ne savons pas nager non plus , j’en pleure ;
მეშველიც არვინ გვიჩნდება
meshvelits arvin gvichndeba
Ni personne ici
 არც ციდან, აღარც ძირითა,
arts tsidan, agharts dzirita,
Ni le ciel pour nous aider !
შენ მე მიმელი, მე – შენა
shen me mimeli, me – shena
Tu es là-bas, je suis ici
 გაცინებული პირითა.
gatsinebuli p’irita.
Toi, toujours le sourire sur ton visage.

ვეღარც ხმას გაწვდენ, გითხრა რამ,
vegharts khmas gats’vden, gitkhra ram,
Tu n’entends plus ma voix,
მდინარე ბრაზობს, ღრიალებს,
mdinare brazobs, ghrialebs,
Tant rugit la rivière déchaînée,
ჩემს ძახილსა ნთქავს მის ზვირთი,
chems dzakhilsa ntkavs mis zvirti,
Elle emporte mes mots
როგორ შავადა ტრიალებს!..
rogor shavada t’rialebs!..
Dans un si sombre tourbillon..

რა უნუგეშო ყოფნაა,
ra unugesho q’opnaa,
Il ne me reste plus qu’à suivre
წელთა სვლა მხოლოდ მზერაში;
ts’elta svla mkholod mzerashi;
Ces années qui s’envolent ainsi ;
რომ მოვკვდე, ბევრით ჰჯობია,
rom movk’vde, bevrit hjobia,
Que je meurs ! C’est ce qu’il y a de mieux,
მაინც გარგივარ ვერრაში!..
maints gargivar verrashi!…
Tant je suis impuissant !
არა, ის მინდა, გხედავდე,
ara, is minda, gkhedavde,
Non ! Non ! J’ai tant de plaisir à te voir,
ნუგეშსა ვპოვებ ცქერაში.
nugeshsa vp’oveb tskerashi.
Je trouve tant de réconfort en toi.

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

LA TERRE (Pensées de Sessia) Poésie de RAPHAEL ERISTAVI – რაფიელ ერისთავი – სესიას ფიქრები

*****
POEME DE RAPHAËL ERISTAVI
RAPHIEL ERISTAVI
რაფიელ ერისთავი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE DE RAPHAEL ERISTAVI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

PPOESIE GEORGIENNE DE RAPHAËL ERISTAVI POEME DE RAPHAËL ERISTAVI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

**

რაფიელ ერისთავი
Prince RAPHAEL ERISTAVI
Raphiel Eristavi
Эриста́ви Рафаэл Давидович

დ. 9 აპრილი 1824, ქვემო ჭალა,  — გ.  19 თებერვალი 1901, თელავი
9 avril 1824 Kvemo  Chala – 19 février 1901 Telavi
9 апреля 1824 года, с. Чала, Кахетия — 19 февраля 1901 года

ქართველი პოეტი
Poète géorgien
Поэт Грузии

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

სესიას ფიქრები
sesias pikrebi
LA TERRE
ou
LES PENSEES DE SESSIA

___________________________________________________

Raphaël Eristavi
Irakli Sutidze, ირაკლი სუთიძე, Paysage, Landscape, პეიზაჟი, 1987, huile sur toile, ტილო, ზეთი,61×82, Tbilissi, თბილისი,

***

მიწა ვარ ნიადაგ მენა,
mits’a var niadag mena,
Terre, voilà ce que je suis,
ბეჩავი, გლეხად შობილი,
bechavi, glekhad shobili,
Mendiant, forçat, collé à elle,
მიწაა ჩემი დედ_მამა,
mits’aa chemi ded_mama,
La terre est ma mère,
ჩემი და, ჩემი ძმობილი…
chemi da, chemi dzmobili…
Ma sœur et mon frère …
ვხნავ, ვთესავ,ვებრძვი მიწასა
vkhnav, vtesav,vebrdzvi mits’asa
Je marche, je sème, je lutte
ე შრომამაინც ფუჭია,
e shromamaints puch’ia,
Laborieux est mon travail,
ვერ გამოვიძღე წლის სარჩო,
ver gamovidzghe ts’lis sarcho,
Sans un instant, sans un répit,
ვერ გამოვიძღე კუჭია…
ver gamovidzghe k’uch’ia…
Je conduis ma charrue…
მიწის პატრონიც მე მწიწკნის,
mits’is p’at’ronits me mts’its’k’nis,
J’appartiens à cette terre,
ჭინჭველაც ჩემი მტერია,
ch’inch’velats chemi mt’eria,
Où même l’insecte est mon ennemi,
მოხელე, მღვდელი და ერი,
mokhele, mghvdeli da eri,
Le fonctionnaire, le prêtre,
ყველა მე შემომცქერია…
q’vela me shemomtskeria…
Tous sont contre moi…
ნეტავი გამაგებინა,
net’avi gamagebina,
Je me demande
როდისღა მომასვენებენ?
rodisgha momasveneben?
Quand me reposerai-je enfin ?
ვერ მოვესწრები მგონია,
ver movests’rebi mgonia,
Pourtant, un jour, sous ma terre
სანამ არ გამასვენებენ!…
sanam ar gamasveneben!…
Le repos je trouverai !…

*****
POEME DE RAPHAËL ERISTAVI
რაფიელ ერისთავი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE DE RAPHAEL ERISTAVI
Géorgie
საქართველო

LE SABLE DE LA MER – Poème historique d’AKAKI TSERETELI აკაკი წერეთელი – თორნიკე ერისთავი

*****

POEME DE AKAKI TSERETELI
აკაკი წერეთელი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

PPOESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

**

აკაკი წერეთელი
Akaki Tsereteli
Акакий Церетели

9 ივნისი 1840 – 26 იანვარი 1915
9 juin 1840 – 26 janvier 1915
9 июня 1840 – 26 янвье 1915

ქართველი პოეტი
Poète géorgien
Поэт Грузии

Akaki Tsereteli

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

თორნიკე ერისთავი
LE SABLE DE LA MER

___________________________________________________

Le Sable de la Mer d'Akaki Tsereteli - Trad Jacky Lavauzelle
ია არსენიშვილი, Ia Arsenishvili, შემოდგომა, Automne, Autumn, 2003, batik, Tbilissi, Géorgie

 
(ისტორიული პოემა)
(poème historique)

**

ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
vin dastvalos zghvashi kvisha
Qui va calculer le nombre de grains de sable dans la mer ?
და ან ცაზე ვარსკვლავები?
da an tsaze varsk’vlavebi?
Et le nombre d’étoiles dans le ciel ?
ვინ შეამკოს ღირსეულად
vin sheamk’os ghirseulad
Qui va chanter toutes les louanges
 ქართველ გმირთა მხარ-მკლავები?
kartvel gmirta mkhar-mk’lavebi?
De nos nombreux héros géorgiens ?
ვინ მოგვითხრას მათი საქმე
vin mogvitkhras mati sakme
Qui va nous raconter leurs épopées
უთვალავი, საგმირონი,
utvalavi, sagmironi,
Innombrables et formidables ?
და ან მათზე გადმოსული
da an matze gadmosuli
Leurs routes ne sont-elles pas
მადლი ღვთისა და მირონი?
madli ghvtisa da mironi?
Illuminées aussi par la gloire divine ?
ნაშთი ძველი დიდებისა
nashti dzveli didebisa
Toutes ces antiques gloires
არ გამქრალა ჯერაც ყველა…
ar gamkrala jerats q’vela…
Ne sont pas encore oubliées…
დღესაც მისის შარავანდით
dghesats misis sharavandit
Leurs actions et leurs exploits
ნიშანს გვაძლევს ცისარტყელა!..
nishans gvadzlevs tsisart’q’ela!..
L’arc-en-ciel les encercle au firmament !
შვიდ სამთავროს მოგვაგონებს
shvid samtavros mogvagonebs
Sept couleurs pour sept royaumes
მოელვარე ის შვიდფერი
moelvare is shvidperi
Illuminant d’une égale intensité
და გვამღერებს: „არ მომკვდარა,
da gvamgherebs: „ar momk’vdara,
Et qui nous dit : « Je ne suis pas mort,
გაიღვიძებს ისევ ერი!“
gaighvidzebs isev eri!“
Je vais me réveiller ! »
ამ იმედით ფრთა შესხმული
am imedit prta sheskhmuli
Dans cet espoir, l’aile s’est refermée
ჩვენი გული სიამით ძგერს
chveni guli siamit dzgers
Sous un cœur vibrant et fiévreux
და ოცნებაც ლაჟვარდ-ფერად
da otsnebats lazhvard-perad
Qui rêve constamment
წარმოგვიდგენს ქართლისა ერს.
ts’armogvidgens kartlisa ers.
De revoir sa nation chérie.
წარსულ-ნერგზედ ახალ-ნამყნის
ts’arsul-nergzed akhal-namq’nis
De ce passé douloureux
ველოდებით შეხორცებას!
velodebit shekhortsebas!
Nous attendons la guérison !
მით ვიქარვებთ აწმყო ნაღველს
mit vikarvebt ats’mq’o naghvels
Nous allons retrouver notre route
 და ვეძლევით აღტაცებას.
da vedzlevit aght’atsebas.
Et j’en suis ravi.

***

MONUMENT ILIA & AKAKI
SCULPTURE DEVALENTIN TOPURIDZE  ილიასა და აკაკის ძეგლი 
TBILISSI – თბილისი

Ilia & Akiki – Monument à Tbilissi – Akiki Tsereteli à droite

VALENTIN TOPURIDZE : ILIA & AKAKI – ილიასა და აკაკის ძეგლი – TBILISSI – თბილისი

*****
POEME DE AKAKI TSERETELI
აკაკი წერეთელი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI
Géorgie
საქართველო

POESIE DE GIORGI LEONIDZE – NOTES DE VOYAGE – ANANOURI – POESIE GEORGIENNE – ქართული პოეზია

*****
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

POESIE DE GIORGI LEONIDZE - NOTES DE VOYAGE - ANANOURI - POESIE GEORGIENNE - ქართული პოეზია
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

POESIE DE GIORGI LEONIDZE - NOTES DE VOYAGE - ANANOURI - POESIE GEORGIENNE - ქართული პოეზია

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GIORGI LEONIDZE
გიორგი ლეონიძე

27 დეკემბერი, 1899 – 9 აგვისტო, 1966
27 septembre 1899 – 9 août 1966

TRADUCTION & PHOTO JACKY LAVAUZELLE

 

****

 

 


LES NOTES DE VOYAGE
მოგზაურობა სამშობლოში
mogzauroba samshobloshi

 

2. ანანური
2. ananuri

ANANOURI

უეცრად წინ გადაგვიდგა
uetsrad tsin gadagvidga
Tout d’un coup nous apercevons,
ორ მთას შუა დამალული,
or mtas shua damaluli,
Cachées au milieu de deux montagnes,
ატყორცნილი ძველ კოშკებით
atqortsnili dzvel koshkebit
Les vieilles tours dépouillées
ვაჟკაცური ანანური.
vazhkatsuri ananuri.
De la brave Ananouri.
რას ფიქრობენ ნანგრევები,
ras pikroben nangrevebi,
Que dire de ces ruines,
ან რა დარჩათ სანანური? ―
an ra darchat sananuri? ―
Que reste-t-il de son ancienne gloire ? –
სდუმს არაგვი, სდუმან მთები,
sdums aragvi, sduman mtebi,
Au-dessus de l’Aragvi et des montagnes silencieuses,
ცა ვარსკვლავით დანალული…
tsa varskvlavit danaluli…
Le ciel constelle d’une multitude d’étoiles…

 

****

Ananouri se situe à 66 kilomètres de la capitale Tbilissi. Il s’agit d’une ancienne forteresse du XIIIe siècle – XVIe. Il s’agit là d’un des sites majeur du Grand Caucase géorgien. En fait cette forteresse est un complexe ecclésiastique fortifié construit par les ducs de l’Aragvi (არგვის ჰერცოგი Argvis Hertsogi).

l’Aragvi, არაგვის,située sur le flan méridional de la chaîne du Grand Caucase, კავკასია kavkasia, est un affluent du fleuve Koura, მტკვარი, Mtkvari. Il offre plusieurs méandres à l’est de la citadelle d’Ananouri.

Giorgi Leonidze, Jacky Lavauzelle traduction
Monument à Giorgi Leonidze à Tbilissi

*****
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

POESIE DE GIORGI LEONIDZE - NOTES DE VOYAGE - ANANOURI - POESIE GEORGIENNE - ქართული პოეზია
Géorgie
საქართველო