Archives par mot-clé : ქართული ლიტერატურა

KAKHETIE ! – POEME DE GALAKTION TABIDZE – გახედე: კახეთი!

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

KAKHETIE
გახედე: კახეთი!
___________________________


გახედე: კახეთი! დამსკდარა ატამი.
Regarde : voici la Kakhétie ! Regarde ces pêches juteuses.
რა მალე მოვიდა აგვისტოს პირველი.
Voici venir bientôt le mois d’août.
გარეულ ჭალებში ტრიალებს ქათამი,
Les poules errent dans les prés sauvages,
ჭაობში იხვია მოწყენით მზირველი.
Sur les marais, les canards barbottent à l’ennui.
პირველ სექტემბრიდან სასარაკ, სავათა.
Dès le premier jour de septembre, le bosquet se dore.
იქ თმაზე მეტია გნოლი და კაკაბი.
Les tétras volent en escadrille.
თხუთმეტი: ახალი იმედის სათავე.
Dès le quinze, arrive la source de nouveau espoir amoureux.
სადაც კი ნისლია და ტყეა საკაფი,
Déjà le brouillard recouvre la forêt et les arbustes,
თოფის ხმა, კივილი სისწრაფით მტევარი:
Les fusils de chasse commencent à parler, et les premiers cris :
„დაეწი, ალზორა“, და მიჰქრის მწევარი.
« Descends, Alzor, » et le lévrier gémit.
ალაზნის ველი სჩანს. დილაა მზიანი.
La vallée d’Alazani apparaît. Qu’il y fait beau le matin.
გარშემო ბურია ღამენათევარი.
L’aube déjà chasse les dernières brumes de la nuit.

******************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LES COQUELICOTS – Poème de GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე – აყვავილდა ყაყაჩო ..

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LES COQUELICOTS
აყვავილდა ყაყაჩო ..
________________________________


*************

აყვავილდა ყაყაჩო,
Le coquelicot a fleuri,
ვარდი და აკაცია,
Les roses et l’acacia,
ელისეის მინდვრებზე
Sur les Champs-Elysées
მშვენიერი დარია.
Forment une merveilleuse parure.
ჰყვავის პარმის იები,
Les violettes vont s’ouvrir,
ჰყვავის ჩაის ვარდები,
Quand déjà les roses à odeur de thé embaument,
მხოლოდ მრავალთა გულში
Seulement dans le cœur de beaucoup
ისევ იანვარია.
Nous sommes encore en janvier.


*******************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


MERI – POEME DE GALAKTION TABIDZE – მერი

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

MERI 
მერი

*********


შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს, მერი!
Tu attendais en voile de mariée cette nuit-là, Meri !
მერი, იმ ღამეს მაგ თვალთა კვდომა,
Meri, cette nuit-là, quelle nuit douloureuse,
სანდომიან ცის ელვა და ფერი
Une nuit au couleur d’un ciel enneigé
მწუხარე იყო, ვით შემოდგომა!
Triste comme une nuit d’automne !
აფეთქებული და მოცახცახე
Dans la pénombre, ton seul frémissement
იწვოდა ნათელ ალთა კრებული,
Devant les flammes des cierges de l’autel,
მაგრამ სანთლებზე უფრო ეგ სახე
Mais plus translucide que la cire des bougies
იყო იდუმალ გაფითრებული.
Ton visage restait secret et mystérieux.
იწვოდა ტაძრის გუმბათი, კალთა,
Le dôme du temple était devenu brûlant,
ვარდთა დიოდა ნელი სურნელი.
Des fragrances de rose lentement se dispersaient.
მაგრამ ლოდინით დაღალულ ქალთა
Ô combien les femmes fatiguées d’attendre
სხვა არის ლოცვა განუკურნელი.
Se noient dans d’incurables prières.
მესმოდა შენი უგონო ფიცი…
  J’ai entendu ton serment inconscient…
  მერი, ძვირფასო! დღესაც არ მჯერა…
Meri chérie ! Je n’arrive toujours pas à y croire aujourd’hui…
ვიცი წამება, მაგრამ არ ვიცი,
Je connais la torture mais je ne sais,
ეს გლოვა იყო თუ ჯვარისწერა?
S’il s’agissait d’un deuil, s’il s’agissait d’une noce ?
ლოდებთან ვიღაც მწარედ გოდებდა
  Qui se lamente ainsi amèrement
  და ბეჭდების თვლებს ქარში კარგავდა…
D’avoir perdu les anneaux dans le vent…
იყო ობლობა და შეცოდება,
Dans ce moment tant attendu et tant désiré,
  დღესასწაულს კი ის დღე არ ჰგავდა.
Un tel jour ne devait pas ressembler à celui-là.
ტაძრიდან გასულს ნაბიჯი ჩქარი
Je suis sorti du temple en toute hâte
სად მატარებდა? ხედვა მიმძიმდა!
  Pour aller où ? Je ne voyais plus rien !
ქუჩაში მძაფრი დაჰქროდა ქარი
  Le vent soufflait dans la rue ;
და განუწყვეტლად წვიმდა და წვიმდა.
  Comme il pleuvait, comme il pleuvait abondamment.
ნაბადი ტანზე შემოვიხვიე,
  Mes pas m’ont mené jusqu’à chez toi,
თავი მივანდე ფიქრს შეუწყვეტელს…
Sans qu’un seul instant je ne maîtrise ma pensée …
ოჰ! შენი სახლი! მე სახლთან იქვე
Là ! Ta maison ! Je suis juste à côté de ta demeure
ღონემიხდილი მივაწექ კედელს.
 Je viens d’atteindre le muret.
 ასე მწუხარე ვიდექი დიდხანს
J’étais si triste depuis si longtemps
და ჩემს წინ შავი, სწორი ვერხვები
  Et devant moi droites et terrifiantes
  აშრიალებდნენ ფოთლებს ბნელხმიანს,
Des rangées de feuilles mortes scintillaient de noir
 როგორც გაფრენილ არწივის ფრთები.
Comme les ailes d’un aigle en vol.
და შრიალებდა ტოტი ვერხვისა
Et les branches des arbres me fouettaient,
  რაზე – ვინ იცის! ვინ იცის, მერი!
Qui sait ! Qui sait, Meri ! Ce qu’elles voulaient me dire ?
ბედი, რომელიც მე არ მეღირსა, –
 J’étais indigne de ce destin, et désormais
ქარს მიჰყვებოდა, როგორც ნამქერი.
  Le vent se jouait de moi comme d’un morceau de papier.
ვთქვი: უეცარი გასხივოსნება
 Pourquoi, me demandai-je, pourquoi
  რად ჩაქრა ასე? ვის ვევედრები?
M’avoir éteint ce feu ? Et
რად აშრიალდა ჩემი ოცნება,
Pourquoi mon rêve s’est-il assombri de ton murmure
როგორც გაფრენილ არწივის ფრთები?
  Comme l’ombre des ailes de l’aigle sur la terre ?
ან ცას ღიმილით რად გავცქეროდი,
Pour qui décrire les beautés du ciel,
ან რად ვიჭერდი შუქს მოკამკამეს?
 Pour qui capter l’indicible lumière ?
ან “მესაფლავეს” რისთვის ვმღეროდი,
  Pourquoi chanter mon poème « Je suis enterré« ,
ან ვინ ისმენდა ჩემს “მე და ღამეს”?
  Pour qui lire mon poème « Moi et la nuit » ?
ქარი და წვიმის წვეთები ხშირი
  Les gouttes de pluie dans le vent frappaient
წყდებოდნენ, როგორც მწყდებოდა გული,
 Toujours aussi fort mon cœur assoiffé,
  და… მე ავტირდი, ვით მეფე ლირი,
Et… je pleurais comme pleurait le roi Lear,
ლირი, ყველასგან მიტოვებული.
Comme toi Lear, abandonné de tous.*******

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

VENT VIOLENT – POEME DE GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე – ქარი ქრის

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

VENT VIOLENT

**************

ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის
Vent violent, vent violent, vent violent
ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ
Balayant des feuilles enfiévrées,
ხეთა რიგს, ხეთა ჯარს რკალად ხრის
Ployant des rangées d’arbres séculaires,
სადა ხარ, სადა ხარ, სადა ხარ.
Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ?
ისევ წვიმს, ისევ თოვს, ისევ თოვს
Il pleut encore, il neige encore, il neige encore
ვერ გპოვებ ვერასდროს, ვერასდროს
Je ne te trouverai jamais, jamais plus,
შენი მე ხატება დამდევს თან,
Ton image seule me poursuivra,
ყოველთვის, ყოველ დროს, ყოველგან
Toujours, à chaque fois, partout
შორი ცა ნისლიან ფიქრებს ცრის,
Le ciel lointain soufflera tes pensées,
ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის.
Vent violent, vent violent, vent violent.

********

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE MESKHETE -Poème de Galalktion TABIDZE -გალაკტიონ ტაბიძე – ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LE MESKHETE
ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

_________________________

**********

ვწერ ვინმე მესხი მელექსე,
J’ai écrit, moi le sombre Meskhète,
რაც კი მივლია მე გზები,
Dès que j’ai trouvé ma route,
ჯერ ლექსი მწვავდა, მერე – მზე,
D’abord mes vers me brûlèrent, puis le soleil vint,
ჯერ – მზე და მერე – ლექსები.
D’abord le soleil me brûla, puis mes poèmes vinrent.
იყო ნაკვეთი შაირი,
Mes compositions vibraient,
როგორც ნასროლი ისარი,
Comme vibre une flèche tirée,
ხან – სროლა ქუხილნაირი,
Parfois violentes comme un coup de foudre,
ხან – რხევა სამაისარი,
Parfois oscillantes comme un cri,
ხან – საკვნესარი დაირი,
Parfois vibrantes comme la toile du doyre,
ხან – ჩანგი მოდაისარი,
Parfois emportées par les vents,
ის არის სუნთქვა, ჰაერი,
Elles devenaient le souffle, puis l’air
მთელი სიცოცხლეც ის არი!
Elles devenaient la vie palpitante !
შმაგი, ვით ვეფხვი დაჭრილი,
Fragile comme un tigre blessé,
მშობლიურ მთა და ველებზე
Je parcourais mes montagnes et mes vallées
ვარ ოცნებისთვის გაჭრილი
A la recherche de mes rêves
მე, ვინმე მესხი მელექსე.
Moi, le sombre Meskhète.


**************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA POÉSIE DE GALAKTION TABIDZE – გალაკტიონ ტაბიძე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est La-Poésie-de-Galaktion-Tabidze-1024x713.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LA POÉSIE DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძის ლექსები

*********************

LA LUNE DE MTATSMINDA
მთაწმინდის მთვარე

ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი!
La lune n’a jamais été aussi calme !
მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი
 Des arômes de menthe enrobées de silence

**

MERI
მერი

შენ ჯვარს იწერდი იმ ღამეს, მერი!
Tu attendais en voile de mariée cette nuit-là, Meri !
მერი, იმ ღამეს მაგ თვალთა კვდომა,
Meri, cette nuit-là, quelle nuit douloureuse,

**

MOI ET LA NUIT
მე და ღამე

ეხლა, როცა ამ სტრიქონს ვწერ, შუაღამე იწვის, დნება,
Au moment où j’écris cette phrase, la nuit resplendit, elle fond,
სიო, სარკმლით მონაქროლი, ველთა ზღაპარს მეუბნება.
Le vent me raconte une histoire dans un long et vibrant soupir.

**

KAKHETIE
გახედე: კახეთი!

გახედე: კახეთი! დამსკდარა ატამი.
Regarde : voici la Kakhétie ! Regarde ces pêches juteuses.
რა მალე მოვიდა აგვისტოს პირველი.
Voici venir bientôt le mois d’août.

**

TERRE GÉORGIENNE
ნეტავ მალე მიაღწევდე მიზანს

შენ შუბლს იხსნი და სიბნელეს ლეწავ,
Tu ouvres ton front pour libérer les ténèbres,
საქართველოს მოღრუბლულო ზეცავ…
Ô ciel nuageux de Géorgie …

**

LA TEMPÊTE ET LES RÊVES
წუხელი ღამით

Miranda – John William Waterhouse – 1916

წუხელი ღამით ქარი დაჰქროდა
La nuit dernière, le vent soufflait si fort
და დიდხანს, დიდხანს არ დამეძინა:
Que pendant très longtemps je n’ai pu dormir :

LE RÊVE DU CHAOS
ღამევ, რა მოგივიდა?

ო, ყოველდღე მზეები
Ô, sous des soleils qui chaque jour
ქიმერებში ვარდება,
Tombent sur les chimères,

**

LES FEUILLES
ფოთლები

ჭკნება, ყვითლდება საბრალო ბაღი,
Dans le triste jardin jauni
ქარი უბერავს, ფოთლები ცვივა,
Le vent souffle sur les feuilles à terre,

**

VENT VIOLENT
ქარი ქრის

ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის
Vent violent, vent violent, vent violent
ფოთლები მიჰქრიან ქარდაქარ
Balayant des feuilles enfiévrées,

**

LA COLLISION DES PLANETES
ეჯახებიან პლანეტები ერთი მეორეს

რბიან დღეები. სული დაეძებს უშორეს ხაზებს,
Courent les jours. L’âme cherche les plus lointaines lignes,
სივრცეებს მზეთა უშორესთა სპექტრო ანაზებს,
Et le spectre spectaculaire de la lumière du soleil,

**

LE TEMPS
არ არის იგი იმდენად ტკბილი

არ არის იგი იმდენად ტკბილი
Il ne semble pas si doux
დრო, დაფარული ცეცხლის ენებით,
Le Temps, qui se couvre de langues de feu,

**

LE MESKHETE
ვწერ ვინმე მესხი მელექსე

ვწერ ვინმე მესხი მელექსე,
J’ai écrit, moi le sombre Meskhète,
რაც კი მივლია მე გზები,
Dès que j’ai trouvé ma route,

**

LES COQUELICOTS
აყვავილდა ყაყაჩო ..

აყვავილდა ყაყაჩო,
Le coquelicot a fleuri,
ვარდი და აკაცია,
Les roses et l’acacia,

1912

LE CHÊNE
მუხა

მუხა პირველი იგრძნობს ალიონს
Le chêne reçoit le premier rayon du soleil
და პირველ სალამს განთიადისას,
Et le premier salue l’aurore,

**

1946

QUELLE PLANÈTE !
რა ცაა!


შეხედე, რა ცაა! –
Regardez ce paradis ! –
ეს არის, რაცაა!
Voilà ce que c’est !

*****************

LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


LE CHÊNE – Poème de Galaktion TABIDZE -1912- გალაკტიონ ტაბიძე

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________


GALAKTION TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

__________________________________________________________________

LE CHÊNE
მუხა

1912

 

 

**************

მუხა პირველი იგრძნობს ალიონს
Le chêne reçoit le premier rayon du soleil
და პირველ სალამს განთიადისას,
Et le premier salue l’aurore,
ამაყად გასცქერს მთას კავკასიონს,
Son regard glisse fièrement à travers le Caucase,
მეფურ დუმილით დაჰყურებს მიწას.
Dans son silence de roi, il regarde la terre.
მუხა პირველი მეხს ეგებება
Le chêne supporte aussi en premier
შეუშფოთებელ და მძლავრ რტოებით,
La violence et la puissance de la foudre,
შეუშფოთებლად და მძლავრად ჰკვდება
Et quand il meurt, emporté par des vents puissants,
ველზე მდგომარე განმარტოებით.
Il couche sa large frondaison au milieu des champs.
ყანებში სადღაც ატირდა ღალღა…
Quelque part dans les rochers s’entendent des pleurs…
ძირს, ძირს ეშვება მოხუცი მუხა,
Il s’est brisé le vieux chêne,
ნაკადს დაეცა, ნაკადმაც ტალღა
Tombant dans le cours d’eau en arrêtant son cours
აამღელვარა, ააჩუხჩუხა.
Emporté par le temps plus que par les vents.
წაიღებს ხსოვნას ჟამი პირქუში,
Il emporte dans sa mémoire les heures sombres,
გასცდება დღეებს, განაპირდება,
Mais continue de promettre, les jours de pluie,
მარტოდენ ჭოტი მუხის ძველ ღრუში
Dans le creux du reste de son vieux tronc
დაისადგურებს და ატირდება!
Un dernier abri à l’hibou solitaire !

***********************


LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE VILLAGE DE VASHLOVANI – Berceuse géorgienne – Iavnana – 2 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- სოფელი ვაშლოვანი (sopeli vashlovani) –

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?
1890

II
სოფელი ვაშლოვანი
LE VILLAGE DE VASHLOVANI

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

დიახ, ძველს დროში სწორედ ამ ადგილას ჰყვაოდა კარგა მოზრდილი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ერქვა.
Oui, jadis, à cet endroit se trouvait un village bien développé appelé Vashlovani.
დასავლეთით ამ სოფელს ერტყა ზვრები და ვენახები, ხოლო აღმოსავლეთის მხრივ ის თითქმის ეხებოდა ხშირსა და აყრილს ტყეს, რომლითაც შეფენილი იყო მთა.
À l’ouest de ce village, il y avait des vignobles, et la partie plus à l’est était presque recouverte par la forêt généreuse et toujours verte qui tapissait la montagne.
ამ ხშირის ტყის წყალობით შიგ შუა გულს სოფელში მიწითგან შადრევანივით ამოჩუხჩუხებდა ვეებერთელა ანკარა წყარო, რომლის ყინულივით ცივი წყალი იყო საკვირველი სასმელი მთელი სოფლისა.
Grâce à cette forêt abondante au cœur du village, la fontaine qui passait au milieu du village donnait une eau fraîche et de qualité pour tout le village.
შენობანი სოფლისა სულ ქვიტკირისანი იყვნენ და ჰმოწმობდნენ, რომ სოფელი შეძლებული იყო.
Les bâtiments du village étaient entièrement réalisés en grès, ce qui témoignait de la richesse du village.
მართლაც, მაშინ ვაშლოვანმა და მთელმა კახეთმა არ იცოდა, რა იყო ვაჭრის ვალი, რომელშიაც ეხლა კახეთი ჩაფლულია.
En effet, alors Vashlovani, tout comme l’ensemble de la Kakhétie, n’avait pas les mêmes dettes qu’aujourd’hui.

ვაშლოვანის ნაპირას, აღმოსავლეთით, ტყის ახლო, იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სასახლე, ირგვლივ შემკული ლამაზი მოაჯირებითა.
Sur la rive de la rivière Vashlovani, à l’est, près de la forêt, se dressait une magnifique demeure de deux étages entourées de belles balustrades.
ეს სასახლე ეკუთვნოდა თავად ლუარსაბ ქართველაძესა, რომელიც განთქმული იყო მთელს კახეთში თავისი სიმდიდრით და პურადიბით.
Ce palais appartenait à Zurab Kartveladze lui-même, réputé pour sa richesse et son hospitalité dans tout le Kakhétie.
ცოლად მას ჰყავდა ქართლიდან მოყვანილი ქალი მაგდანი.
Il était marié à une Magdane de Karthélie.
აგებულებით სუსტი მაგდანი იყო სწორედ ოქროს გულის პატრონი.
Magdane, de faible composition, avait un cœur d’or.
მათს სახლში ყოველდღე იმდენი საჭმელი კეთდებოდა, რომ ორ-სამ სახლობას ეყოფოდა, მაგრამ ხშირად დააკლდებოდათ ხოლმე საჭმელი და გაუმაძღარნი რჩებოდნენ.
Leur maison était toujours pleine de mets et de nourriture tous les jours et aurait pu nourrir deux ou trois familles supplémentaires, mais ils manquaient souvent de nourriture.
ამის მიზეზი იყო მეტად კაცთმოყვარე გული მაგდანისა.
La raison venait de la grande gentillesse de Magdane.
ის უხვად უგზავნიდა თავისი სახლიდან სანოვაგეს ყოველს ავადმყოფსა, ღარიბსა და გაჭირვებულსა.
Elle en envoyait abondamment de son domicile aux malades, aux pauvres et aux nécessiteux.
ამასთან მაგდანას ჰქონდა საოცარი ხმა და განთქმული იყო მთელს იმ მხარეში თავისი მშვენიერის სიმღერით.
Magdane, aussi, avait une voix incroyable et était célèbre pour ses merveilleuses chansons.
მისი ხმა და სიმღერა ისე ღრმად მიდიოდა კაცის გულში, ისეთი სიამოვნების ჟრუანტელს დაასხამდა, რომ ვინც კი მას მოისმენდა, თავის სიცოცხლეში აღარ დაავიწყდებოდა.
Sa voix et son chant pénétraient profondément dans le cœur des hommes ; une joie intense remplissait les êtres qui n’oubliaient jamais cet instant de toute leur vie.
ზურაბმაც მშვენივრად იცოდა თარზე დაკვრა.
Zurab savait aussi jouer excellemment du târ.
როცა ქმარი უკრავდა თარზე და ცოლი დამღეროდა, ყური ამაზე უკეთესს ვერას გაიგონებდა.
Lorsque Zurab jouait du târ et que sa femme chantait, aucune oreille ne pouvait se faire plus plaisir.
ზურაბი და მაგდანი სულ ხუთი-ექვსი წლის ჯვარდაწერილნი იყვნენ.
Zurab et Magdane s’étaient rencontrés il y avait de cela cinq ou six ans.
შვილად ჰყავდათ ერთადერთი ქალი – ქეთო, რომელიც მესამე წელიწადში იდგა.
Ils n’avaient eu qu’une fille – Kéto, qui était dans sa troisième année.


მეტად საყვარელი ბავშვი იყო ქეთო:
Kéto était très attachante et choyée :
ლამაზი, თეთრი ბამბის ქულასავით, ცქრიალა, მხიარული და უღალავი მოტიკტიკე.
une belle peau comme du coton blanc, pétillante, drôle et timide.
ამასთან ქეთოს საშინლად უყვარდა თავისი დედის სიმღერა, ხშირად ამღერებდა და სულგანაბული ყურს უგდებდა მთელი საათობით.
En même temps, Kéto était profondément éprise de la chanson de sa mère, lui demandant de chanter pendant des heures.
კაცს სწორედ ჩასაყლაპავად მოუნდებოდა ეს ბავშვი.
Elle était belle à croquer.
დედ-მამას მასზე ამოდიოდა მზე და გაგიჟებით უყვარდა.
Ses parents l’aimaient plus que tout.

**************************

Le tarzen Meshadi Jamil Amirov avec son instrument : le târ

********************************************

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA KAKHÉTIE – Berceuse géorgienne – Iavnana – 1 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- იავნანამ რა ჰქმნა – კახეთი

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

I
კახეთი
LA KAKHÉTIE 

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

თბილისიდან რომ აღმოსავლეთისკენ წახვიდე, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგები ერთს გრძელს მთასა, რომელსაც ჰქვია ცივი.
Si vous partez de Tbilissi vers l’est, après une journée de voyage, vous rencontrerez une longue montagne appelée Tsiv-Gombori .
ამ ცივის მთაზე რომ ახვიდე და იქით, აღმოსავლეთისკენ, გადაიხედო, შენ თვალწინ ქვემოთ გადაიჭიმება ვეებერთელა ვაკე, რომელსაც ჰფარავს მთელი მწვანე ზღვა ვენახებისა და ზვრებისა.
Si vous regardez de cette montagne et que vous dirigez votre regard vers l’est, vous verrez une vaste plaine recouverte de toute une mer verte de vignes et de divers vignobles.
ამ ვაკის ზედ შუა წელზე დაინახავს გრძელს ლაპლაპა ზოლსა, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გავლებულსა.
Au milieu de cette plaine, une longue bande la traverse du nord au sud.
ეს სწორე ვაკე არის კახეთის ველი, ლაპლაპა ზოლი კი – მდინარე ალაზანი, რომელიც კახეთს ჰყოფს ორს, თითქმის თანასწორ ნაწილად:
Cette plaine est la vallée de Kakhétie* et le détroit de Laplapa – la rivière Alazani divise la Kakhétie en deux parties presque égales.
აქეთა ნახევარს ჰქვია გამოღმა მხარი, იქითას – გაღმა მხარი. გაღმა მხარს საზღვრად უძევს აღმოსავლეთის დიდი და მაღალი მთები და ესენი ჰყოფენ კახეთს დაღესტნისაგან, რომელიც იწყება ამ მთებს იქით.
De grandes et hautes montagnes s’élèvent à l’est, séparant la Kakhétie du Daghestan, qui commence à cet endroit.

*

თუ გაღმა მხარისაკენ თვალს დააკვირვებ, ერთს ადგილას მთის ძირში გაარჩევ დიდს ღელეს, ღრმად შევარდნილს მთაში.
Si vous regardez de l’autre côté, vous trouverez un bel endroit au pied d’une montagne.
ეს ღელე ახლა სახნავ-სათესი ადგილია, მაგრამ რომ ახლო მიხვიდე და კარგად გასინჯო, მიწების მიჯნაზე და განაპირას ადვილად შეამჩნევ ქვიტკირის ნაშთებსა.
C’est maintenant un lieu fertile pour les cultures, mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez facilement les ruines d’une ancienne agglomération.
ეს ნაშთები უტყუარი ნიშნებია იმისა, რომ ეს ადგილი ნასოფლარია.
Ces restes sont des signes indéniables que ce lieu était jadis florissant.

*******************

Notes et précisions

La Kakhétie კახეთი est la région qui couvre le sud-est de l’actuelle Géorgie avec comme capitale actuelle Telavi თელავი. Telavi თელავი fait face à la chaîne montagneuse Tsiv-Gombori.
L’Alazani est le plus important cours d’eau dans la partie Est. A l’ouest, c’est l’Iori.

**

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA CRÉATION DU MONDE- Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- ქვეყნის შექმნა

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა


HISTOIRE BIBLIQUE
ბიბლიური ისტორია

LA CRÉATION DU MONDE
ქვეყნის შექმნა

Le Premier Jour de la création, Chronique de Nuremberg, 1493

_________________

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

_________________

Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

********

ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ადამიანი დედ-მამისაგან იბადება.
Nous savons que chaque personne est née d’une mère et d’un père.

აგრეთვე ვხედავთ, რომ ცხოველები ცხოველებისაგან ჩნებიან, მცენარეები მცენარებიიდან მრავლდებიან.
Nous voyons également que les animaux sont des dérivés d’autres animaux, les plantes poussent à partir d’autres plantes.

მაგრამ პირველი დედ-მამა როგორღა გაჩნდა?
Mais comment sont venus au monde les premiers pères et les premières mères ?

პირველი ცხოველები და მცენარეები როგორღა დაიბადნენ ქვეყანაზედ?
Comment sont nés les premiers animaux et les premières plantes sur la terre ?

ისინი შექმნა ღმერთმა.
lls ont été créés par Dieu.

ღმერთი არის ყოვლის შემოქმედი, ყველაფრის დამბადებელი.
Dieu est le Créateur de toutes choses, le Créateur de toutes choses.

მან გააჩინა ცა, მან შექმნა დედამიწა და მან დაბადა ყველაფერი, რასაც კი ქვეყნიერებაზედ ვხედავთ.
Il a créé le ciel, il a créé la terre et il a donné naissance à tout ce que nous voyons dans le monde.

თვითონ ღმერთი კი არავისგან არ შექმნილა და არავისგან არ დაბადებულა.
Mais Dieu lui-même n’a été créé par personne et n’est né de personne.

იგი ყოველთვის იყო, არის და იქნება.
Il a toujours été, est et sera.

ამიტომ ღმერთს ჩვენ ვუწოდებთ საუკუნო არსებას.
Nous appelons donc Dieu : l’Être éternel.

კაცი როცა რაიმე ნივთს აკეთებს, მასალასა ხმარობს.
Quand une personne fait quelque chose, elle utilise du matériel.

ღმერთმა კი ქვეყანა არაფრისაგან შექმნა.
Mais Dieu a créé la terre à partir de rien.

უფალმა კი მთელი ქვეყანა შექმნა მარტო სიტყვით, ბრძანებით.
Et le Seigneur a fait le pays entier par le Verbe.

ამიტომ ღმერთს ვუწოდებთ ყოვლისშემძლებელსა.
Par conséquent, nous l’appelons Dieu Tout-Puissant.

უფალს შეეძლო ყველაფერი ერთ წამს გაეჩინა, მაგრამ სხვაფრივ ინება: ცისა და დედამიწის შექმნას ექვსი დღე მოანდომა.
Le Seigneur aurait pu tout faire en une seconde, mais il en a décidé autrement : il avait six jours pour créer les cieux et la terre.

**********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.