Archives par mot-clé : იაკობ გოგებაშვილი

KETO DEVIENT UNE JEUNE LEZGHIENNE – Berceuse géorgienne – Iavnana – VII – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი – იავნანამ რა ჰქმნა?! – ქეთო ლეკ ქალად იქცა

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

VII

 

KÉTO DEVIENT UNE JEUNE LEZGHIENNE
 ქეთო ლეკ ქალად იქცა

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

ბავშვი აწმდგომით ცხოვრობს.
L’enfant vit dans le présent.
ის შეუწყვეტლივ, ყოველდღე იზრდება, სულითა და ხორცით წინ მიდის, მატულობს, გრძნობს ამ თავის ზრდასა, წინსვალას და ბედნიერია ამ გრძნობით.
Il grandit constamment, grandit chaque jour, il grandit dans son esprit et dans sa chair, il grandit et ressent cette croissance, et celle-ci le rend joyeux.
ის სრული სიხარულით შეჰხარის ცასა და დედამიწასა, ბუნებასა და ადამიანსა.
Il se réjouit des cieux et de la terre, de la nature et de l’homme.
რადგან ბედნიერია აწმდგომით, ბავშვი არ ფიქრობს არც წარსულზე და არც მომავალზე.
Heureux dans ce présent, l’enfant ne pense ni au passé ni au futur.
ამის გამო წარსულის ნაშთი, ხსოვნა, მოგონება მის გულსა და გონებაში მალე სუსტდება, მკრთალდება და თითქოს სრულიად იშლება.
À cause de cela, les restes du passé, la mémoire, les souvenirs dans son cœur et dans son esprit disparaissent rapidement, jusqu’à s’effacer complètement.
აწმდგომი კი სრული ძალით მოქმედებს მასზე და იჭერს წარსულის ადგილს მთლად განუყოფლად.
Le présent agit sur lui avec une si grande force qu’il subtilise la place du passé dans sa globalité.

ქეთოსაც ეს დაემართა.
Kéto n’était pas différente.
ნაიბმა და მისმა ცოლმა ისე შეაყვარეს ქეთოს თავი, რომ თანდათან ჩააქრეს მის სახსოვარში ღვიძლი დედ-მამის სიყვარული, მოგონება, სახე.
Le naib et sa femme étaient si épris de Kéto qu’ils effacèrent progressivement, par tout cet amour, le souvenir, la mémoire de sa première famille.
ორი-სამი წლის შემდეგ ქეთოს თავის ნამდვილ მშობლად მიაჩნდა ნაიბი და მისი ცოლი, იმათით სცოცხლობდა, იმათით ჰხარობდა.
Deux ou trois ans plus tard, Kéto pensait que ses véritables parents ne pouvaient être que le naib et sa femme.
ღვიძლი დედ-მამის კვალი თითქოს მთლად წაიშალა მის ბუნებაში.
Le souvenir de sa mère et de son père semblait avoir été complètement éradiqué.
ლეკურმა ენამ ცოტ-ცოტაობით, დღითი-დღე შეასუსტა ქართული ენა ქეთოში, დაიჭირა მისი ადგილი და ჩააქრო იგი.
La langue Géorgienne jour après jour s’était éteinte, le Lezghien avait pris peu à peu toute la place.
ლეკურმა სოფელმა ვაშლოვანის სახსენებელი ამოაგდო მისი გულიდან.
Le village des Lezghiens avait aussi effacé la mémoire de Vashlovani de son cœur.
ქეთო დიდხანს ჰგრძნობდა მხოლოდ ერთს დანაკლისს:
Kéto n’avait longtemps ressenti qu’une seule perte :
მაგდანის მშვენიერი ხმა, დამატკბობელი სიმღერა ქეთოს ყურს აღარ ასიამოვნებდა.
la belle voix de Magdane, dont les chants ne venaient plus à l’oreille de Kéto.
მაგრამ ესეც დაივიწყა, თუმცა ყველაზე გვიან.
Mais même les chants furent oubliés, bien au plus tard.
ერთი სიტყვით, აწმდგომი გამეფდა ქეთოს სულში და წარსული ჯერედ მკრთალი გახადა და მერმე სრულიად გააქრო.
En un mot, le présent seul régnait dans l’esprit de Kéto et le passé avait complètement disparu.
ქართველი ქალი გადაიქცა ლეკ ქალად, კახეთის შვილი დაღესტნის შვილად.
La Géorgienne était désormais transformée en Lezghienne, une fille de Kakhétie en une fille du Daghestan.

ამ სრულ გალეკებას ქეთოსას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ნაიბმა სასტიკი ბრძანება გასცა სოფელში:
Cette totale transformation fut facilitée par l’ordre strict du naib dans le village :
არამც და არამც არავინ გაბედოს და ქეთოს ყურს არ გააგონოს, რომ ნაშვილარია და არა ჩვენი ღვიძლი შვილიო.
personne ne devait évoquer son passé et personne ne devait avouer qu’elle n’était pas leur propre fille.

********************

****************


Histoire de Iavnana


Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE NAIB ACHÈTE KÉTO – Berceuse géorgienne – Iavnana – VI – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი – იავნანამ რა ჰქმნა?! – ქეთოს ნაიბი ყიდულობს

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

VI

 

LE NAIB ACHÈTE KÉTO 
ქეთოს ნაიბი ყიდულობს

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

**********************

ლეკებმა პირველად ქეთო გაატარეს ერთს დიდ დაღესტნის სოფელზე, რომელიც იყო აქეთ ნაპირას, კახეთის საზღვარს ახლო.
Les Lezghiens avec leur butin devaient passer par un grand village du Daghestan, près de la frontière de la Kakhétie.
ამ სოფელში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ნაიბი, რომელსაც ემორჩილებოდა მთელი დასავლეთის მხარე დაღესტანისა.
Dans ce village vivait un riche naib qui dirigeait tout la partie ouest du Daghestan.
მას ჰყავდა ცოლად ლეკისავე ქალი, შემკული ერთსა და იმავე დროს ვაჟკაცურის გამბედაობითა და მეტად ნაზი გულით.
Il était marié à une Lezghienne, à la fois douce et courageuse.
ესენი იყვნენ დიდი ხნის ნაქორწილავნი, მაგრამ შვილი კი არ ჰყავდათ და, გადაწყვეტილი ჰქონდათ, ვისიმე ბავშვი ეშვილათ.
Mariés depuis longtemps, ils n’avaient pas eu d’enfants et avaient décidé d’en adopter un.

საღამო ჟამი იყო, როცა იმათ სახლის წინ ლეკებმა ქეთო გაატარეს, ნაიბი და მისი ცოლი კარაპანში ისხდნენ.
Ce soir-là, les Lezghiens passèrent devant leur maison avec Kéto, alors que le naib et sa femme étaient assis à l’extérieur.
მათ დაინახეს მიმავალი ორი ლეკი და ერთს მათგანს შეამჩნიეს ზურგზე გუდა, რომლიდგანაც ბავშვის თავის და სახე სჩანდა.
Ils virent les deux Lezghiens qui marchaient ; ils remarquèrent que l’un d’entre eux avait comme une bosse à l’arrière de la tête ; ils virent alors le visage de l’enfant.
დაუძახეს თავისთან.
Ils les appelèrent.
ლეკები მოწიწებით მოვიდნენ და თავი დაბლა დაუკრეს, როგორც თავის ბატონს, მბრძანებელსა.
Les Lezghiens approchèrent et saluèrent respectueusement le maître des lieux.
ლეკებს ამბავი დაწვრილებით გამოჰკითხეს.
Le naib les questionna longuement.
ამათ დატუქსვისა ეშინოდათ და ამიტომ მართალი დაუმალეს, – უთხრეს, რომ ეს ბავშვი გზაზე ტყეში ვიპოვნეთ და წამოვიყვანეთო.
Ils avaient peur des représailles. Ils inventèrent une histoire, que cet enfant se trouvait seul dans les bois et qu’ils l’avaient sauvé du danger.

პატარა ქეთო ცალკე დიდი ხნის მოგზაურობისაგან და ცალკე შიმშილისაგან ძლიერ მისუსტებული იყო და ძლივსღა ახელდა თვალებს, მაგრამ ეს სისუსტე კიდევ უფრო საყვარელს ბავშვად ხდიდა მას.
La petite Kéto était si affaiblie par ce long voyage sur de longues distances et par la faim qu’elle pouvait à peine lever ses paupières, mais cette fragilité la rendait encore plus touchante.
რა წამს ნაიბმა და მისმა ცოლმა ეს ბავშვი დაინახეს, მაშინვე გული ზედ შეუვარდათ.
A l’instant où le naib et sa femme virent cette jeune fille, leurs cœurs furent immédiatement conquis.
ნაიბის ცოლმა ჰკითხა ლეკებს:
La femme du naib demanda aux deux ravisseurs :
– რა მოგცეთ, რომ ეს ბავშვი ჩვენ დაგვითმოთო?
– Combien voulez-vous pour ce bébé ?
– რა უნდა გვიბოძო, ქალბატონო, თუ გნებავთ, ფეშქაში გახლდეთო.
– Que pouvons-nous faire, madame, puisque vous la désirez tant.
ნაიბი ადგა, შევიდა სახლში.
Le naib se leva et entra dans la maison.
გამოუტანა ვეებერთელა ქისა, ოქროებით სავსე, და მისცა ლეკებს.
Il ressortit une grande boîte pleine d’or qu’il remit aux deux Lezghiens.
ქეთო გამოართვა ლეკსა ნაიბის ცოლმა და მაშინვე გულში ჩაიკონა, ლეკებმა მადლობა გადაუხადეს და წავიდნენ.
Kéto fut alors récupérée par la femme du naib ; immédiatement elle la serra contre elle.

დედობრივმა ალერსმა მალე მოასულიერა ბავშვი.
L’épouse du naib passait depuis tout son temps avec l’enfant.
მას თუმცა ყველაფერი ეუცხოვა, მაგრამ იმოდენა წვალების შემდეგ ბრიყვის ლეკების ხელში, ნაიბის ცოლის მისაყვარლება და ზრუნვა სწორედ შვებად ეჩვენა.
Bien qu’elle ait vécu toute cette histoire, après être tombée entre les mains de deux terribles Lezghiens, l’amour et les soins prodigués par la femme de naib semblaient à nouveau la consoler.
პირველს ხანებში მაინც ქეთო ყველაფერზე გულცივად იყო და ხშირად სტიროდა, როცა თავის დედ-მამას, სხვა შინაურებს და თავის სოფელს მოიგონებდა.
Au début, Kéto n’avait pas le cœur pour ces moments de tendresse, et pleurait souvent, se souvenant de sa mère, de son père, des proches et de son village.
მაგრამ ნაიბის ცოლი და იმისი ქმარი ისეთი სიყვარულითა, მოფერებითა და ალერსით ექცეოდნენ ქეთოს, რომ მალე დაავიწყებინეს წინანდელი ყველაფერი.
Mais le naib et son épouse étaient si attentionnés, et ils déployaient tant d’affection qu’ils lui firent oublié son passé et ses origines.

*****************

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

ZURAB A LA POURSUITE DES RAVISSEURS LEZGHIENS – Berceuse géorgienne – Iavnana – V – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი – იავნანამ რა ჰქმნა?!

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

V

 

ZURAB A LA POURSUITE DES LEZGHIENS

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

***************ქეთოს დედ-მამას ფიქრი არაფრისა ჰქონდათ.
La mère et le père de Kéto pour l’instant continuaient leurs activité.
ეგონათ, მეზობლებში იქნებიან ჩვენი ქალი და გამდელი და თავის დროზე მოვლენო.
Ils pensaient qu’elles s’étaient arrêtaient chez des voisins et qu’elles ne tarderaient pas à arriver.
როდესაც დაღამდა და გამდელი ბავშვით არსად იყო, შეფიქრიანდნენ და მეზობლებში გაგზავნეს მოსაკითხავად, მაგრამ აბა რას იპოვნიდნენ, ყველგან უთხრეს, რომ დღეს არც კი გვინახავს ისინიო.
Quand il commença à se faire tard, l’inquiétude se fit plus grande ; ils commencèrent les recherche, mais vainement : personne ne les avait vues de la journée.
მაშინ შეშინებულმა დედ-მამამ ჩირაღდნებით დაუწყეს ძებნა სოფლის გარშემო.
Puis ils étendirent leurs recherches la nuit venue dans tout le village avec des torches.
დიდხანს ეძებეს და ბოლოს თავს წაადგნენ ტყეში გამდელს, რომელიც მკვდარივით ეგდო ხის ძირას.
Ils cherchèrent longtemps et finalement retrouvèrent la nourrice évanouie au pied d’un arbre.
ღამის სიგრილემ და ხმაურობამ გონში ჩააგდო გამდელი და გამოაცოცხლა.
La fraîcheur de la nuit et le bruit des chercheurs la réveillèrent et la ravivèrent.
ჯერ ხეირიანად არ გამორკვეულიყო, რომ შეშფოთებულმა და გაფითრებულმა მაგდანმა მიაძახა:
La nourrice n’était pas encore consciente, que Magdane, inquiète et enragée, s’exclama en le secouant :
– ქეთო სადღა არის? –
– Où est Kéto ?
გამდელმა სუსტი ხმით და შესვენებით უამბო, როგორ მოიტაცეს ლეკებმა ქეთო. ამის გაგონება და მაგდანის გულის წასვლა ერთი იყო.
La nourrice raconta d’une voix faible comment Kéto fut enlevée par les Lezghiens.
ზურაბსაც საშინელი თავზარი დაეცა, მაგრამ ვაჟკაცურად თავი შეიმაგრა, მწუხარებას სძლია და დაიძახა:
Zurab poussa alors un cri terrible, mais surmontant sa tristesse, il s’écria :
– არიქა, მდევარიო!
« Ne tardons plus, poursuivons-les ! »

მაშინდელს დროში ყველა ვაჟკაცს სრული თოფ-იარაღი ჰქონდა სახლში და გამოცდილი მეომარი იყო, რადგანაც გაჭირვების დროს საქართველოს მეფე ქუდზე კაცს დაიბარებდა ხოლმე.
À cette époque, tous les hommes de la maison avaient des fusils et pouvaient se transformer rapidement en de véritables guerriers, car un homme pouvait être convoqué à tout moment devant le roi de Géorgie en cas de besoin pour le pays.
ამიტომ ზურაბის დაძახების შემდეგ ერთი საათი არ გასულიყო, რომ მისი სახლის წინ იდგა ოცამდის ვაჟკაცი, თავით ფეხებამდე შეიარაღებული…
Une heure à peine après l’appel de Zurab, une vingtaine d’hommes se tenaient devant sa maison, armés jusqu’au cou …
სწრაფად გამოვიდა იარაღში ჩამჯდარი ზურაბი, მიესალმა და გაუძღვა წინ.
Zurab les accueillit rapidement et prit les devants du convoi.

ღამე ღრუბლიანი და ძლიერ ბნელი იყო.
La nuit était couverte de lourds nuages et sombre.
მას უკან, რაც ლეკებმა ქეთო გაიტაცეს, კარგა ხანმა განვლო.
C’était longtemps après que les Lezghiens aient kidnappé Kéto.
დაღესტნისაკენ ტყეებსა და მთებში მისდევდა მხოლოდ ვიწრო ბილიკები და მთაზე სიარული ბნელ ღამეში ძლიერ ძნელი იყო ხამი კაცისათვის.
Seuls des sentiers étroits par de nombreuses forêts menaient dans les montagnes du Daghestan, et il était très difficile pour un homme de marcher par une nuit sombre dans ces lieux bordés de précipices et de ravins.
ქეთოს მომტაცმა ლეკებმა ისე იცოდნენ ეს ბილიკები, რომ თვალდახუჭულსაც შეეძლოთ მათზე სიარული.
Les ravisseurs de Kéto, eux, connaissaient bien ces chemins qu’ils avaient l’habitude d’emprunter.
ზურაბსა და იმის რაზმს კი აქეთ თითქმის არ ევლოთ.
Tandis que Zurab et son détachement découvraient seulement ces lieux.
ამიტომ ლეკებმა მთელი ღამე განუწყვეტლივ და დაუბრკოლებრივ იარეს, დიდს მანძილზე გაუსწრეს მდევარს და მოტაცებული ქეთო მეორე დღესვე გადაიყვანეს დაღესტანში.
De plus, les Lezghiens marchèrent toute la nuit sans interruption, prenant une grande avance et Kéto, kidnappée, pénétra dans le Daghestan dès le lendemain.
ზურაბ ქართველაძე თავის ამალით იძულებული შეიქმნა ხელცარიელი და საშინლად დაღონებული უკანვე დაბრუნებულიყო.
Zurab Kartveladze fut obligé, à son plus grand regret, de revenir dans son village les mains vides et terriblement fatigué.


********************************

*****************


Histoire de Iavnana


Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

Berceuse géorgienne – Iavnana – 1890 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- იავნანამ რა ჰქმნა?

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
იაკობ გოგებაშვილი
15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

**

I
კახეთი
LA KAKHÉTIE

თბილისიდან რომ აღმოსავლეთისკენ წახვიდე, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგები ერთს გრძელს მთასა, რომელსაც ჰქვია ცივი.
Si vous partez de Tbilissi vers l’est, après une journée de voyage, vous rencontrerez une longue montagne appelée Tsiv-Gombori .

**

II
სოფელი ვაშლოვანი
LE VILLAGE DE VASHLOVANI

დიახ, ძველს დროში სწორედ ამ ადგილას ჰყვაოდა კარგა მოზრდილი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ერქვა.
Oui, jadis, à cet endroit se trouvait un village bien développé appelé Vashlovani.

**

III
ლეკები კახეთში
LES LEZGHIENS EN KAKHÉTIE

ვაშლოვანში და საზოგადოდ კახეთში მაშინდელს დროში ხშირად დაიარებოდნენ ლეკები.
À Vashlovani, et plus généralement en Kakhétie, les Lezghiens avaient l’habitude de séjourner.

**

IV
ქეთოს მოტაცება
L’ENLÈVEMENT DE KÉTO

სოფელს ვაშლოვანში დაიარებოდა კაი ხნიდან სავაჭროდ ორი ბაჯაჯგუნა ლეკი.
Dans le village de Vashlovani, deux Lezghiens venaient souvent commercer.

**

V
ZURAB A LA POURSUITE DES RAVISSEURS LEZGHIENS

ქეთოს დედ-მამას ფიქრი არაფრისა ჰქონდათ.
La mère et le père de Kéto pour l’instant continuaient leurs activité.

**

VI

LE NAIB ACHÈTE KÉTO 
ქეთოს ნაიბი ყიდულობს

ლეკებმა პირველად ქეთო გაატარეს ერთს დიდ დაღესტნის სოფელზე, რომელიც იყო აქეთ ნაპირას, კახეთის საზღვარს ახლო.
Les Lezghiens avec leur butin devaient passer par un grand village du Daghestan, près de la frontière de la Kakhétie.

**

VII

KÉTO DEVIENT UNE JEUNE LEZGHIENNE
 ქეთო ლეკ ქალად იქცა

ბავშვი აწმდგომით ცხოვრობს.
L’enfant vit dans le présent.
ის შეუწყვეტლივ, ყოველდღე იზრდება, სულითა და ხორცით წინ მიდის, მატულობს, გრძნობს ამ თავის ზრდასა, წინსვალას და ბედნიერია ამ გრძნობით.
Il grandit constamment, grandit chaque jour, il grandit dans son esprit et dans sa chair, il grandit et ressent cette croissance, et celle-ci le rend joyeux.

**

VIII

A LA RECHERCHE DE KÉTO

რას ფიქრობდა და რას სჩადიოდა იმ დროს ქეთოს დედ-მამა?
Que pensaient et que faisaient donc les parents de Kéto à cette époque ?

**

IX

ZURAB RETROUVE KÉTO

დადგა სწორედ მეათე გაზაფხული მას უკან, რაც ქეთო მოიტაცეს ლეკებმა.
C’était exactement le dixième printemps après l’enlèvement de Kéto.

**
X

LE NAIB A LA RECHERCHE DE ZURAB

– ნუ გეშინიან, შვილო, შენი მამა ვარ, მოვედი აქა, რომ დედასთან წაგიყვანო, წავიდეთ შინა, – უთხრა ზურაბმა ტკბილი მამობრივი ხმით.
Ne crains rien, ma fille, je suis ton père, je suis venu ici pour t’emmener chez ta mère, pour que tu rentres chez toi, dit Zurab d’une voix douce et paternelle.

**

XI

LE RETOUR DE KÉTO EN KAKHÉTIE
[დაბრუნება კახეთში]

რომ პირველ ხანებში ქეთო ვერც იცნობდა თავის მამასა და მწუხარე იქნებოდა, ამის ფიქრი ჰქონდა ზურაბსა.
Kéto était constamment triste, ne connaissant ni son père ni sa mère ; Zurab le voyait bien.

**

XII

LE MIRACLE DE LA BERCEUSE

ამასობაში გავიდა აპრილი და დადგა მშვენიერი მაისი.
Avril finissant, un merveilleux mois de mai suivi.

**

XIII

LE TEMPS DES VENDANGES
KÉTO RETROUVE SES PARENTS ADOPTIFS DU DAGHESTAN

ერთხელ, როდესაც ქეთომ გული იჯერა ახალი ცხოვრებით, ჰკითხა თავის დედასა:
Alors, Kéto, qui s’épanouissait dans cette nouvelle vie, demanda à sa mère :

**

XIV
Fin

UN SI GRAND AMOUR

ბრძენნი ამბობდნენ და ამბობენ, რომ საუკეთესო წყარო ადამიანის ბედნიერებისათვის მოსიყვარულე გულიაო.
Les sages disent que la meilleure source de bonheur humain est un cœur aimant.

************************

*************


Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

L’ENLÈVEMENT DE KÉTO – Berceuse géorgienne – Iavnana – 4 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- ქეთოს მოტაცება

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

IV
L’ENLÈVEMENT DE KÉTO
ქეთოს მოტაცება

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

სოფელს ვაშლოვანში დაიარებოდა კაი ხნიდან სავაჭროდ ორი ბაჯაჯგუნა ლეკი.
Dans le village de Vashlovani, deux Lezghiens venaient souvent commercer.
ესენი ისე წყალწაღებულები იყვნენ, რომ თვითონ ლეკებსაც აბუჩად ჰყავდათ აგდებულნი.
Ils étaient tellement repoussants que même les autres Lezghiens se moquaient d’eux.
ამიტომ მათგან ცუდი საქმის გაბედვას არავინ არ მოელოდა;
Ils étaient si misérables que personne n’aurait imaginé une mauvaise chose de leur part.
მაგრამ მალე მათ გაამართლეს ქართული ანდაზა:
Mais bientôt ils confirmèrent le proverbe géorgien :
თავჩაღუნული – კუდაბზეკილიო…
le désintéressé n’est jamais celui que l’on croit …

ერთხელ ერთმა ლეკთაგანმა თავის ამხანაგს უთხრა:
Un des Lezghiens dit à l’autre :

იცი, რა აზრი მომივიდა!
Tu sais à quoi je pense ?
რამდენი ხანია, რაც ჩვენ სავაჭროდ დავიარებით, მაგრამ რა გამოვიდა?
Depuis combien de temps nous faisons des affaires, mais qu’en avons-nous retiré ?
ისევ ისეთივე ღატაკები ვართ, როგორიც ვიყავით, ისევ ისეთივე ძაღლური ცხოვრება გვაქვს, როგორიცა გვქონდა.
Nous sommes toujours aussi pauvres qu’avant, nous avons toujours la même vie de chien.
სხვაფრივ კი რომ მოვიქცეთ, ერთბაშად გავმდიდრდებით და მოვრჩებით ამდენ ვაივაგლახსა და ლაწლაწსა.
Si nous agissons autrement, nous nous enrichirons immédiatement et nous nous cesserions de vivre comme des mendiants.

– როგორ? – ჰკითხა ამხანაგმა.
– Comment ça ?
– ზურაბ ქართველაძე ხომ ძლიერ მდიდარია? – ჰკითხა მან.
– Zurab Kartveladze n’est-il pas un homme très riche ?
– ჰო, მდიდარია, მაგრამ რას გვარგებს ჩვენ იმის სიმდიდრე? – უპასუხა მან.
– Oui, il est riche, mais en quoi nous concerne cette richesse ?
– გვარგებს, თუ ჭკუით მოვიქცევით. ამ მდიდარს კაცს ხომ გაგიჟებით უყვარს თავისი ერთადერთი ქალი?
– Il est bon que nous agissions avec sagesse. Cet homme riche ne tient-il pas par dessus tout à sa fille ?
– უყვარს, მაგრამ რა გამოვიდა მანდედან?
– Il l’aime, et alors ?
– ის გამოვიდა, რომ თუ ჩვენ იმ ბავშვს როგორმე მოვიტაცებთ და ტყვედ წავიყვანთ დარესტანში, როგორ გგონია, ქართველაძე განა თავის შეძლებას დაიშურებს, რომ ტყვეობიდან დაიხსნას შვილი? ჰაი, ჰაი, რომ არ დაიშურებს.»
– Eh bien ! Si nous kidnappions cette jeune fille et la conduisions en captivité au Daghestan, Kartveladze resterait-il sans rien faire pour la sauver de sa captivité ? hé! hé !

ამხანაგსაც მოეწონდა ეს აზრი და გადასწყვიტეს, რომ თვალი ადევნონ და, რა წამს იგდონ ხელში მოხერხებული დრო, მოსტაცონ ჩუმად ქართველაძეს ქეთო და ტყვედ წაიყვანონ დაღესტანში.
Le camarade savourait cette idée et ils décidèrent de passer leur journée à la surveiller, et à l’instant propice d’enlever la fille de Kartveladze et de se sauver au Daghestan.

ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სოფელ ვაშლოვანს აღმოსავლეთით ეკრა დიდი, ატეხილი ტყე, ამ ტყის პირას ხშირად სეირნობდა ხოლმე ქართველაძის სახლობა, რადგანაც სახლი იქვე ახლო ედგათ.
Nous savons déjà que dans le village de Vashlovani, il y avait une grande forêt majestueuse à l’est, souvent appelée Kartveladze, car à la lisière de la forêt se trouvait la maison de cette famille.
ერთხელ ქეთოს გამდელმა საღამოს ჟამს ამ ტყისაკენ გამოისეირნა და თან ჰყავდა პატარა ქეთოც.
Un soir, Kéto et sa nourrice sortirent se promener dans la forêt.
ტყეს რომ მიუახლოვდნენ, ბავშვმა ხის ქვეშ ჩიტი დაინახა და გაექანა:
Alors qu’elles s’approchaient de la forêt, l’enfant vit un oiseau sous un arbre :
ჩიტმა ისკუპა და იქით ხეებში გაფრთხიალდა, ბავშვიც უკან დაედევნა.
l’oiseau blessé s’enfuit à travers la forêt.

ამასობაში ქეთო კარგა შორს წავიდა ტყეში, გამდელიც უკან მისდევდა.
Kéto partit en courant, le poursuivant.
უცებ საიდანღაც გაჩნდა ლეკი, მივარდა ქეთოს, სტაცა ხელი, მეორე ხელი პირზე დააფარა და გაიტაცა, გამდელმა დაყვირება ვერ მოასწრო, რადგან ამ დროს მეორე ლეკმა თავში კეტი დაარტყა და უსულდგმულოდ დასცა მიწაზე.
Soudain, l’un des Lezghiens s’approcha et saisit Kéto d’une main et posa l’autre main sur sa bouche afin de l’empêcher de crier ; l’autre assomma la nourrice, la laissant inconsciente dans la forêt.
გაიტაცეს ქეთო და წაიყვანეს.
Keto était désormais prisonnière des deux hommes.
**********

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LES LEZGHIENS EN KAKHÉTIE – Berceuse géorgienne – Iavnana – 3 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი-

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

III
ლეკები კახეთში
LES LEZGHIENS EN KAKHÉTIE

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

ვაშლოვანში და საზოგადოდ კახეთში მაშინდელს დროში ხშირად დაიარებოდნენ ლეკები.
À Vashlovani, et plus généralement en Kakhétie, les Lezghiens avaient l’habitude de séjourner.
ძველის დროიდან დაღესტანსა და საქართველოს შორის ტკბილი განწყობილება არსებობდა, დიდი მეგობრობა სუფევდა.
Depuis la nuit des temps, entre le Daghestan et la Géorgie, une bonne amitié régnait.
ყოველს საქართველოს მტერს დაღესტანი მტრობას უწევდა;
Tous les ennemis de la Géorgie était un ennemi du Daghestan ;
ყოველს საქართველოს მეგობარს მოყვრულად ეპყრობოდა.
Les amis de la Géorgie étaient traités avec attention tout autant par ce pays.
არავის არ ახსოვდა, რომ ლეკები როდესმე საქართველოს დასცემოდნენ და ჩხუბი აეტეხნათ ქართველებისათვის.
Personne ne s’est souvenu que les chiots allaient jamais battre la Géorgie et se battre pour les Géorgiens.
ლეკები მტრად გაუხდნენ ქართველებს შემდგომში, როდესაც მაჰმადიანობა მიიღეს და საქართველომ მართლმადიდებელის რუსეთისაკენ გაიწია.
Les Lezghiens ne sont devenus des ennemis des Géorgiens que beaucoup plus tard, lorsqu’ils se convertirent à l’islam et que la Géorgie se tourna vers la Russie orthodoxe.
ძველს დროში კი დიდის პატივისცემისა და გულითადის მეგობრობის მეტი ქართველებს ლეკებისაგან არა მოაგონდებოდათ რა.
De ces temps anciens, ces deux peuples respectaient l’amitié et la cordialité établies par leurs aînés.
ამ მეგობრული მეზობლობის გამო ლეკები თავისუფლად მიდი-მოდიოდნენ კახეთში, უმეტეს ნაწილად სავაჭროდ.
En raison de ce voisinage amical, les Lezghiens étaient libres de circuler en Kakhétie.
გასაყიდად გამოჰქონდათ უფრო ნაბდეულობა და იარაღეულობა, რომლის კეთებაში განთქმულნი იყვნენ.
Les Lezghiens étaient réputés pour leurs tissus et la confection d’armes.

**********************

**************

HISTOIRE DE IAVNANA

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE VILLAGE DE VASHLOVANI – Berceuse géorgienne – Iavnana – 2 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- სოფელი ვაშლოვანი (sopeli vashlovani) –

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est 1.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?
1890

II
სოფელი ვაშლოვანი
LE VILLAGE DE VASHLOVANI

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

დიახ, ძველს დროში სწორედ ამ ადგილას ჰყვაოდა კარგა მოზრდილი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ერქვა.
Oui, jadis, à cet endroit se trouvait un village bien développé appelé Vashlovani.
დასავლეთით ამ სოფელს ერტყა ზვრები და ვენახები, ხოლო აღმოსავლეთის მხრივ ის თითქმის ეხებოდა ხშირსა და აყრილს ტყეს, რომლითაც შეფენილი იყო მთა.
À l’ouest de ce village, il y avait des vignobles, et la partie plus à l’est était presque recouverte par la forêt généreuse et toujours verte qui tapissait la montagne.
ამ ხშირის ტყის წყალობით შიგ შუა გულს სოფელში მიწითგან შადრევანივით ამოჩუხჩუხებდა ვეებერთელა ანკარა წყარო, რომლის ყინულივით ცივი წყალი იყო საკვირველი სასმელი მთელი სოფლისა.
Grâce à cette forêt abondante au cœur du village, la fontaine qui passait au milieu du village donnait une eau fraîche et de qualité pour tout le village.
შენობანი სოფლისა სულ ქვიტკირისანი იყვნენ და ჰმოწმობდნენ, რომ სოფელი შეძლებული იყო.
Les bâtiments du village étaient entièrement réalisés en grès, ce qui témoignait de la richesse du village.
მართლაც, მაშინ ვაშლოვანმა და მთელმა კახეთმა არ იცოდა, რა იყო ვაჭრის ვალი, რომელშიაც ეხლა კახეთი ჩაფლულია.
En effet, alors Vashlovani, tout comme l’ensemble de la Kakhétie, n’avait pas les mêmes dettes qu’aujourd’hui.

ვაშლოვანის ნაპირას, აღმოსავლეთით, ტყის ახლო, იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სასახლე, ირგვლივ შემკული ლამაზი მოაჯირებითა.
Sur la rive de la rivière Vashlovani, à l’est, près de la forêt, se dressait une magnifique demeure de deux étages entourées de belles balustrades.
ეს სასახლე ეკუთვნოდა თავად ლუარსაბ ქართველაძესა, რომელიც განთქმული იყო მთელს კახეთში თავისი სიმდიდრით და პურადიბით.
Ce palais appartenait à Zurab Kartveladze lui-même, réputé pour sa richesse et son hospitalité dans tout le Kakhétie.
ცოლად მას ჰყავდა ქართლიდან მოყვანილი ქალი მაგდანი.
Il était marié à une Magdane de Karthélie.
აგებულებით სუსტი მაგდანი იყო სწორედ ოქროს გულის პატრონი.
Magdane, de faible composition, avait un cœur d’or.
მათს სახლში ყოველდღე იმდენი საჭმელი კეთდებოდა, რომ ორ-სამ სახლობას ეყოფოდა, მაგრამ ხშირად დააკლდებოდათ ხოლმე საჭმელი და გაუმაძღარნი რჩებოდნენ.
Leur maison était toujours pleine de mets et de nourriture tous les jours et aurait pu nourrir deux ou trois familles supplémentaires, mais ils manquaient souvent de nourriture.
ამის მიზეზი იყო მეტად კაცთმოყვარე გული მაგდანისა.
La raison venait de la grande gentillesse de Magdane.
ის უხვად უგზავნიდა თავისი სახლიდან სანოვაგეს ყოველს ავადმყოფსა, ღარიბსა და გაჭირვებულსა.
Elle en envoyait abondamment de son domicile aux malades, aux pauvres et aux nécessiteux.
ამასთან მაგდანას ჰქონდა საოცარი ხმა და განთქმული იყო მთელს იმ მხარეში თავისი მშვენიერის სიმღერით.
Magdane, aussi, avait une voix incroyable et était célèbre pour ses merveilleuses chansons.
მისი ხმა და სიმღერა ისე ღრმად მიდიოდა კაცის გულში, ისეთი სიამოვნების ჟრუანტელს დაასხამდა, რომ ვინც კი მას მოისმენდა, თავის სიცოცხლეში აღარ დაავიწყდებოდა.
Sa voix et son chant pénétraient profondément dans le cœur des hommes ; une joie intense remplissait les êtres qui n’oubliaient jamais cet instant de toute leur vie.
ზურაბმაც მშვენივრად იცოდა თარზე დაკვრა.
Zurab savait aussi jouer excellemment du târ.
როცა ქმარი უკრავდა თარზე და ცოლი დამღეროდა, ყური ამაზე უკეთესს ვერას გაიგონებდა.
Lorsque Zurab jouait du târ et que sa femme chantait, aucune oreille ne pouvait se faire plus plaisir.
ზურაბი და მაგდანი სულ ხუთი-ექვსი წლის ჯვარდაწერილნი იყვნენ.
Zurab et Magdane s’étaient rencontrés il y avait de cela cinq ou six ans.
შვილად ჰყავდათ ერთადერთი ქალი – ქეთო, რომელიც მესამე წელიწადში იდგა.
Ils n’avaient eu qu’une fille – Kéto, qui était dans sa troisième année.


მეტად საყვარელი ბავშვი იყო ქეთო:
Kéto était très attachante et choyée :
ლამაზი, თეთრი ბამბის ქულასავით, ცქრიალა, მხიარული და უღალავი მოტიკტიკე.
une belle peau comme du coton blanc, pétillante, drôle et timide.
ამასთან ქეთოს საშინლად უყვარდა თავისი დედის სიმღერა, ხშირად ამღერებდა და სულგანაბული ყურს უგდებდა მთელი საათობით.
En même temps, Kéto était profondément éprise de la chanson de sa mère, lui demandant de chanter pendant des heures.
კაცს სწორედ ჩასაყლაპავად მოუნდებოდა ეს ბავშვი.
Elle était belle à croquer.
დედ-მამას მასზე ამოდიოდა მზე და გაგიჟებით უყვარდა.
Ses parents l’aimaient plus que tout.

**************************

Le tarzen Meshadi Jamil Amirov avec son instrument : le târ

********************************************

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA KAKHÉTIE – Berceuse géorgienne – Iavnana – 1 – Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- იავნანამ რა ჰქმნა – კახეთი

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est I.gogebashvili.jpg.
Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

_____________________________________

 

BERCEUSE GÉORGIENNE
Iavnana
იავნანამ რა ჰქმნა?!
1890

I
კახეთი
LA KAKHÉTIE 

 

Oeuvre de Henryk Hryniewski

_______________________________

თბილისიდან რომ აღმოსავლეთისკენ წახვიდე, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგები ერთს გრძელს მთასა, რომელსაც ჰქვია ცივი.
Si vous partez de Tbilissi vers l’est, après une journée de voyage, vous rencontrerez une longue montagne appelée Tsiv-Gombori .
ამ ცივის მთაზე რომ ახვიდე და იქით, აღმოსავლეთისკენ, გადაიხედო, შენ თვალწინ ქვემოთ გადაიჭიმება ვეებერთელა ვაკე, რომელსაც ჰფარავს მთელი მწვანე ზღვა ვენახებისა და ზვრებისა.
Si vous regardez de cette montagne et que vous dirigez votre regard vers l’est, vous verrez une vaste plaine recouverte de toute une mer verte de vignes et de divers vignobles.
ამ ვაკის ზედ შუა წელზე დაინახავს გრძელს ლაპლაპა ზოლსა, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გავლებულსა.
Au milieu de cette plaine, une longue bande la traverse du nord au sud.
ეს სწორე ვაკე არის კახეთის ველი, ლაპლაპა ზოლი კი – მდინარე ალაზანი, რომელიც კახეთს ჰყოფს ორს, თითქმის თანასწორ ნაწილად:
Cette plaine est la vallée de Kakhétie* et le détroit de Laplapa – la rivière Alazani divise la Kakhétie en deux parties presque égales.
აქეთა ნახევარს ჰქვია გამოღმა მხარი, იქითას – გაღმა მხარი. გაღმა მხარს საზღვრად უძევს აღმოსავლეთის დიდი და მაღალი მთები და ესენი ჰყოფენ კახეთს დაღესტნისაგან, რომელიც იწყება ამ მთებს იქით.
De grandes et hautes montagnes s’élèvent à l’est, séparant la Kakhétie du Daghestan, qui commence à cet endroit.

*

თუ გაღმა მხარისაკენ თვალს დააკვირვებ, ერთს ადგილას მთის ძირში გაარჩევ დიდს ღელეს, ღრმად შევარდნილს მთაში.
Si vous regardez de l’autre côté, vous trouverez un bel endroit au pied d’une montagne.
ეს ღელე ახლა სახნავ-სათესი ადგილია, მაგრამ რომ ახლო მიხვიდე და კარგად გასინჯო, მიწების მიჯნაზე და განაპირას ადვილად შეამჩნევ ქვიტკირის ნაშთებსა.
C’est maintenant un lieu fertile pour les cultures, mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez facilement les ruines d’une ancienne agglomération.
ეს ნაშთები უტყუარი ნიშნებია იმისა, რომ ეს ადგილი ნასოფლარია.
Ces restes sont des signes indéniables que ce lieu était jadis florissant.

*******************

Notes et précisions

La Kakhétie კახეთი est la région qui couvre le sud-est de l’actuelle Géorgie avec comme capitale actuelle Telavi თელავი. Telavi თელავი fait face à la chaîne montagneuse Tsiv-Gombori.
L’Alazani est le plus important cours d’eau dans la partie Est. A l’ouest, c’est l’Iori.

**

Histoire de Iavnana

Nous sommes au XIXème siècle.
Kéto est une jeune fille d’une riche famille géorgienne, la famille des Kartveladze, qui vit dans un petit village de Kakhétie, Vashlovani. Son père se nomme Zurab et sa mère Magdane.
Kéto est kidnappée par deux hommes Lezghiens qui vivent dans le sud du Daghestan.
Zurab, le père de Kéto, entame une poursuite dans ce pays qu’il ne connaît pas. Il est malheureusement obligé de rentrer sans sa fille en Kakhétie.
Un riche Naïb achètera Kéto et lui prodiguera avec son épouse beaucoup d’affection jusqu’à effacer l’amour filial et lui faire oublier sa langue maternelle.
Elle sera retrouvée bien des années plus tard.
Elle ne se souviendra plus de son passé malgré les efforts répétés de sa mère.
La décision est enfin prise de la renvoyer dans le pays de ses ravisseurs, au Daghestan.
La mère pour l’aider à retrouver sa mémoire originale entonne un Iavnana, une berceuse que l’on chante aux enfants malades.

Les effets de la berceuse seront-ils prodigieux ?

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Gogebashvili.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LA CRÉATION DU MONDE- Iakob Gogebashvili – იაკობ გოგებაშვილი- ქვეყნის შექმნა

Littérature Géorgienne
ქართული ლიტერატურა


HISTOIRE BIBLIQUE
ბიბლიური ისტორია

LA CRÉATION DU MONDE
ქვეყნის შექმნა

Le Premier Jour de la création, Chronique de Nuremberg, 1493

_________________

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

_________________

Iakob Gogebashvili
იაკობ გოგებაშვილი

15 octobre 1840 Variani (Gori)– 1er juin 1912 Tbilissi
15 ოქტომბერი 1840, სოფ. ვარიანი, ახლანდელი გორის რაიონი ― 14 ივნისი 1912, თბილისი

********

ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ადამიანი დედ-მამისაგან იბადება.
Nous savons que chaque personne est née d’une mère et d’un père.

აგრეთვე ვხედავთ, რომ ცხოველები ცხოველებისაგან ჩნებიან, მცენარეები მცენარებიიდან მრავლდებიან.
Nous voyons également que les animaux sont des dérivés d’autres animaux, les plantes poussent à partir d’autres plantes.

მაგრამ პირველი დედ-მამა როგორღა გაჩნდა?
Mais comment sont venus au monde les premiers pères et les premières mères ?

პირველი ცხოველები და მცენარეები როგორღა დაიბადნენ ქვეყანაზედ?
Comment sont nés les premiers animaux et les premières plantes sur la terre ?

ისინი შექმნა ღმერთმა.
lls ont été créés par Dieu.

ღმერთი არის ყოვლის შემოქმედი, ყველაფრის დამბადებელი.
Dieu est le Créateur de toutes choses, le Créateur de toutes choses.

მან გააჩინა ცა, მან შექმნა დედამიწა და მან დაბადა ყველაფერი, რასაც კი ქვეყნიერებაზედ ვხედავთ.
Il a créé le ciel, il a créé la terre et il a donné naissance à tout ce que nous voyons dans le monde.

თვითონ ღმერთი კი არავისგან არ შექმნილა და არავისგან არ დაბადებულა.
Mais Dieu lui-même n’a été créé par personne et n’est né de personne.

იგი ყოველთვის იყო, არის და იქნება.
Il a toujours été, est et sera.

ამიტომ ღმერთს ჩვენ ვუწოდებთ საუკუნო არსებას.
Nous appelons donc Dieu : l’Être éternel.

კაცი როცა რაიმე ნივთს აკეთებს, მასალასა ხმარობს.
Quand une personne fait quelque chose, elle utilise du matériel.

ღმერთმა კი ქვეყანა არაფრისაგან შექმნა.
Mais Dieu a créé la terre à partir de rien.

უფალმა კი მთელი ქვეყანა შექმნა მარტო სიტყვით, ბრძანებით.
Et le Seigneur a fait le pays entier par le Verbe.

ამიტომ ღმერთს ვუწოდებთ ყოვლისშემძლებელსა.
Par conséquent, nous l’appelons Dieu Tout-Puissant.

უფალს შეეძლო ყველაფერი ერთ წამს გაეჩინა, მაგრამ სხვაფრივ ინება: ცისა და დედამიწის შექმნას ექვსი დღე მოანდომა.
Le Seigneur aurait pu tout faire en une seconde, mais il en a décidé autrement : il avait six jours pour créer les cieux et la terre.

**********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.