Archives par mot-clé : გაზაფხული

UNE NUIT DE LUMIERE Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – ნათელი ღამე -UMA NOITE DE LUZ – A NIGHT OF LIGHT

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
ნათელა იანქოშვილი
Natela Iankoshvili

natela iankoshvili

*

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა - GEORGIE TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი





ნათელა იანქოშვილი
Natela IANKOSHVILI
1918 – 2008
PEINTRE GEORGIEN
TBILISSI – ნარიყალა

XX


UNE NUIT DE LUMIERE
A NIGHT OF LIGHT
UMA NOITE DE LUZ
ნათელი ღამე

 

________________________

ნათელა იანქოშვილი  Natela Iankoshvili  28 août 1918 à Gurdschaani, mort en  2008
Elle a étudié de 1937 à 1943 à l’Académie des Beaux-Arts de Tbilissi
En 2000, le musée de la maison Natela Iankoshvili a été fondé à Tbilissi. Le musée de l’artiste abrite des peintures, des graphiques et des objets de leur vie.
*

ნათელა იანქოშვილი Natela Iankoshvili August 28, 1918 in Gurdschaani, died in 2008
Natela Iankoshvili studied from 1937 to 1943 at the Academy of Fine Arts in Tbilisi
In 2000, the Natela Iankoshvili House Museum was founded in Tbilisi. The artist’s museum houses paintings, graphics and objects from their lives.

*

იანქოშვილი იანქოშვილი Natela Iankoshvili 28 de agosto de 1918 em Gurdschaani, morreu em 2008
Natela Iankoshvili estudou de 1937 a 1943 na Academia de Belas Artes de Tbilisi
Em 2000, o Museu Casa Natela Iankoshvili foi fundado em Tbilisi. O museu do artista abriga pinturas, gráficos e objetos de suas vidas.

*

ნათელა იანქოშვილი ნათელა იანკოშვილი დაიბადა 1918 წლის 28 აგვისტოს გურძსანში, და გარდაიცვალა 2008 წელს
ნათელა 1937-1943 წლებში სწავლობდა თბილისის ხელოვნების აკადემიაში
2000 წელს თბილისში ჩამოყალიბდა ნათელა იანკოშვილის სახლ-მუზეუმი. მხატვრის მუზეუმში დაცულია  გრაფიკები და ობიექტები.

****

UNE NUIT DE LUMIERE
UNE NUIT DE LUMIERE Ecoutez ! Ecoutez ! Les mots viennent de passer près de vous, tout près de vous. N’entendez-vous pas la chaude voix de Victor Hugo qui nous parle tout bas avec des mots cinglants : « Au nom de la lumière encourager la nuit ! » (Le Message de Grant) Simplement. Pour plus de clarté, il suffit d’éteindre les lumières. Il suffit de fermer les volets et de tirer les rideaux et ensuite de bien ouvrir les yeux. La main de Natela trace des larges traits au-dessus de nos têtes dans un vrombissement de sens. Tout se voit. Les corbeilles de couleurs ont parsemé des brindilles dans toute la longue étendue de noir qui est tombée sur la vie. Les lambeaux de couleurs ne veulent pas mourir. Ils vivent dans la nuit ; ils renaissent même dans la nuit la plus profonde. Des paysages de nuit et des paysages de fatigues, la moindre touche de rouge, de vert ou de jaune en retire plus de puissance encore. Elles sont nos torches dans un monde obscur et sombre. Elles éclairent le monde et le fait scintiller. Dans la voûte des ombres, nous avançons. Le cœur de Natela guide nos pas et peu importe les tumultes et la gravité. Rien n’est plus immobile et tout s’engage dans de grandes vibrations au rythme des pinceaux.

A NIGHT OF LIGHT
Listen! Listen! The words just passed near to you, close to you. Don’t you hear the warm voice of Victor Hugo who speaks to us in a low voice with scathing words: « In the name of the light, encourage the night! (Grant’s Message)
Simply. For clarity, turn off the lights. Just close the shutters and draw the curtains and then open your eyes. Natela’s hand draws broad strokes over our heads in a roar of meaning. Everything is visible. Colored baskets sprinkled twigs throughout the long stretch of black that fell on life. The shreds of color do not want to die. They live in the night; they are reborn even in the deepest night. Night landscapes and landscapes tired, the slightest touch of red, green or yellow draws more power. They are our torches in a dark and dark world. They illuminate the world and make it shine. In the vault of shadows, we move forward. The heart of Natela guides our steps and no matter the tumult and gravity. Nothing is more immobile and everything engages in great vibrations to the rhythm of the paints.

Uma noite de luz
Ouço! Ouço! As palavras acabaram de passar perto de você, perto de você. Você não ouve a voz calorosa de Victor Hugo que nos fala em voz baixa com palavras contundentes: « Em nome da luz, encoraje a noite! (Mensagem de Grant)
Simplesmente. Para maior clareza, apague as luzes. Basta fechar as persianas e desenhar as cortinas e depois abrir os olhos. A mão de Natela puxa largas pinceladas sobre nossas cabeças em um rugido de significado. Tudo é visível. Cestas coloridas salpicavam galhos ao longo do longo trecho de preto que caía sobre a vida. Os pedaços de cor não querem morrer. Eles vivem na noite; eles renascem mesmo na noite mais profunda. Paisagens noturnas e paisagens cansadas, o menor toque de vermelho, verde ou amarelo atrai mais energia. Eles são nossas tochas em um mundo escuro e sombrio. Eles iluminam o mundo e fazem brilhar. No cofre das sombras, avançamos. O coração de Natela guia nossos passos e não importa o tumulto e a gravidade. Nada é mais imóvel e tudo se envolve em grandes vibrações ao ritmo das tintas.

****

გაზაფხული
Gazapkhuli
PRINTEMPS
SPRING
1976

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Printemps -1976

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×85

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

გაზაფხული
Gazapkhuli
PRINTEMPS
SPRING
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Printemps – 1984

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
80×80

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პაემანი
Paemani
RENDEZ-VOUS
DATE
1983

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Rendez-vous – 1983

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×100

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

მარია ბაუერი
MARIA BAUER
1956

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Maria Bauer – 1956

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
175×111

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პეიზაჟი
Peizazhi
PAYSAGE
LANDSCAPE
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984 – Détail
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1984 – Détail

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
171×121

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ზინა ქვერენჩხილაძე
ZINA KVERENCHKHILADZE
1965

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – ZINA KVERENCHKHILADZE – 1965


ტილო ზეთი

Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
121×84

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

პეიზაჟი
Peizazhi
PAYSAGE
LANDSCAPE
1987

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – Paysage – 1987

ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
110×76

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ჩალის ქუდიანი ქალი
FEMME AU CHAPEAU DE PAILLE
WOMAN IN A STRAW HAT
1984

Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – La Femme au chapeau de paille – 1984
Natela IANKOSHVILI – ნათელა იანქოშვილი – La Femme au chapeau de paille – 1984 – Détail

 ტილო ზეთი
Tilo, Zeti
Huile sur toile
Oil on canvas
100×85

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
ნათელა იანქოშვილი
Natela Iankoshvili

*

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

Natela IANKOSHVILI - ნათელა იანქოშვილი PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა - GEORGIE TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE D’AKAKI TSERETELI აკაკი წერეთელი LE PRINTEMPS

*****

POEME DE AKAKI TSERETELI
აკაკი წერეთელი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

PPOESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

**

აკაკი წერეთელი
Akaki Tsereteli
Акакий Церетели

9 ივნისი 1840 – 26 იანვარი 1915
9 juin 1840 – 26 janvier 1915
9 июня 1840 – 26 янвье 1915

ქართველი პოეტი
Poète géorgien
Поэт Грузии

Akaki Tsereteli

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

Radish Tordia რადიშ თორდია – Nature morte au rouge-gorge- Still life with a Robin – 1991

Radish Tordia
რადიშ თორდია
Nature morte
Still life with a Robin
1991

***

 გაზაფხული
Gazapkhuli
LE PRINTEMPS

de Akaki Tsereteli

დღეს მერცხალი შემოფრინდა, –
dghes mertskhali shemoprinda, –
Aujourd’hui les gazouillis de hirondelle
ჭიკჭიკითა გადმომძახა:
ch’ik’ch’ik’ita gadmomdzakha:
S’entendent dans les environs :…

Le gazouillis de l’hirondelle

***

MONUMENT ILIA & AKAKI
SCULPTURE DEVALENTIN TOPURIDZE  ილიასა და აკაკის ძეგლი 
TBILISSI – თბილისი

Ilia & Akiki – Monument à Tbilissi – Akiki Tsereteli à droite

VALENTIN TOPURIDZE : ILIA & AKAKI – ილიასა და აკაკის ძეგლი – TBILISSI – თბილისი

*****
POEME DE AKAKI TSERETELI
აკაკი წერეთელი

ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE POESIE GEORGIENNE D'AKAKI TSERETELI
Géorgie
საქართველო

Poème de Ilia TCHAVTCHAVADZE – ილია ჭავჭავაძე – Le Printemps – 1861

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Ilia Tchavtchavadze
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

Ilia Tchavtchavadze

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

LE PRINTEMPS
გაზაფხული
1861

ტყემ მოისხა ფოთოლი,
La forêt se recouvre de son épais feuillage
Tqem moiskha potoli,
აგერ მერცხალიც ჭყივის,
Ager mertskhalits chqivis,
D’où s’échappe le chant d’une hirondelle,…

**

28 იანვარი, 1861 წ.
28 janvier 1861
პეტერბურგი
Petersburg

*****
POEME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Ilia Tchavtchavadze
Géorgie
საქართველო

LITTERATURE GEORGIENNE – LA POESIE GEORGIENNE ქართული პოეზია


LITTERATURE GEORGIENNE - LA POESIE GEORGIENNE

 *****
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
LA POÉSIE GÉORGIENNE

******

Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

LITTERATURE GEORGIENNE - LA POESIE GEORGIENNE

____________________________________________________________


LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
Kartuli Literaturi

LES POETES GEORGIENS
ქართველი პოეტები
Kartveli Poetebi
LA POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია
Kartuli Poezia


____________________________________________________________

****

LADO ASATIANI
ვლადიმერ ასათიანი

14 janvier 1917 – 23 juin 1943  

IMAGES D’AUTOMNE
ლეჩხუმური შემოდგომის სურათები

Natela IANKOSHVILI , ნათელა იანქოშვილი, Paysage , 1987, photo Jacky Lavauzelle

****

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI – ნიკოლოზ ბარათაშვილი par Boris Tsibadze – 1976 à Tbilissi

NIKOLOZ BARATASHVILI
NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი

1817 წლის 4 დეკემბერი – 1844 წლის 21 ოქტომბერი
4 décembre 1817 – 21 octobre 1844

****

Prince RAPHAËL ERISTAVI
რაფიელ ერისთავი

1824 – 1901

Raphaël Eristavi – Raphiel Eristavi

LA TERRE
Pensées de Sessia
სესიას ფიქრები

****

VALERIAN GAPRINDASHVILI
ვალერიან გაფრინდაშვილი

21 décembre 1888 – 31 janvier 1941
21 დეკემბერი, 1888 – 31 იანვარი, 1941

TRIOLET SENTIMENTAL
სენტიმენტალური ტრიოლეტი
santimentaluri trioleti   

ვარ მოწყენილი, ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა,
var mots’q’enili, vit zamtarshi nazi beghura,
Je suis triste, comme le doux moineau d’hiver,

**

IAKOB GOGEBASHVILI
იაკობ გოგებაშვილი

LA CRÉATION DU MONDE
ქვეყნის შექმნა

**
Berceuse géorgienne
Iavnana
1890
იავნანამ რა ჰქმნა?!

**

 PAOLO IASHVILI
პაოლო იაშვილი

29 juin 1894 – 22 juillet 1937
29 ივნისი 1894 –  22 ივლისი 1937

TBILISSI
თბილისი

****

GIORGI LEONIDZE
გიორგი ლეონიძე

27 დეკემბერი, 1899 – 9 აგვისტო, 1966
27 septembre 1899 – 9 août 1966

 

LES NOTES DE VOYAGE
მოგზაურობა სამშობლოში
mogzauroba samshobloshi

2. ანანური
2. ananuri

6. თემურის ხანძართ ნატისუსალი…
6. temuris khandzart nat’isusali…
6. Les massacres de Tamerlan …

***

poésie Jacky Lavauzelle

 VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

LA POÉSIE DE VAJA PCHAVÉLA

****

CHOTA ROUSTAVÉLI
SHOTA RUSTAVELI

შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216

http://artgitato.com/le-chevalier-a-la-peau-de-tigre-chota-roustaveli-3/

Le Chevalier à la peau de panthère
ვეფხისტყაოსანი

De Mihály Zichy, Shota Rustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880

****

Galaktion TABIDZE
გალაკტიონ ტაბიძე

17 novembre 1891 – 17 mars 1959
17 ნოემბერი 1891 – 17 მარტი 1959

****

 Ilia TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე

გაზაფხული
Le Printemps
1861

*

ელეგია
Elégie
1859

*

ბაზალეთის ტბა
Le Lac Bazaleti
1883

ბაზალეთისა ტბის ძირას
Au pied du lac Bazaleti
ოქროს აკვანი არისო,
Le berceau d’or se trouve,

**

აკაკი წერეთელი
AKAKI TSERETELI
1840-1915

 გაზაფხული
Le Printemps

*

განთიადი
L’AUBE
 1892

*

თორნიკე ერისთავი
LE SABLE DE LA MER

(ისტორიული პოემა)
(poème historique)

ვინ დასთვალოს ზღვაში ქვიშა
vin dastvalos zghvashi kvisha
Qui va calculer le nombre de grains de sable dans la mer ?

***

MONUMENT ILIA & AKIKI à TBILISSI
(ილია ჭავჭავაძე Ilia Tchavtchavadze & აკაკი წერეთელი Akaki Tsereteli)

Ilia & Akiki – Ilia Tchavtchavadze à gauche & Akaki Tsereteli à droite

 *****

LA GEORGIE
UNE TERRE QUI FASCINE LES POETES

Comme le soulignait Eugène-Melchior de Vogüé, en 1884, la Géorgie a été une terre aimée des grands poètes russes :

« Durant la première moitié de ce siècle, le Caucase fut pour la Russie ce que l’Afrique était pour nous, une terre d’aventures et de rêves, où les plus fous et les plus forts allaient jeter leur gourme de jeunesse. Mais tandis qu’Alger ne nous renvoyait que de bons officiers, Tiflis rendait des poètes. On comprend la fascination de ce pays merveilleux ; il offrait aux jeunes Russes ce qui leur manquait le plus : des montagnes, du soleil, de la liberté. Là-bas, tout au bout de l’accablante plaine de neige, l’Elbrouz, « la cime des bienheureux, » dressait dans l’azur ses glaciers étincelans. Par-delà la montagne, c’était l’Asie et ses féeries, nature superbe, peuples pittoresques, torrens chantans sous les platanes, filles de Kabarda dansant dans les aouls du Térek ; la large vie des bivouacs dans la forêt, la gloire ramassée sous le drapeau des héros légendaires : Paskévitch, Yermolof, Rariatinsky. Tous ceux qui étaient blasés ou croyaient l’être dans les ennuis de Pétersbourg couraient là-bas ; à tous on pouvait appliquer le vers de Musset :
Ils avaient la Lara, Manfred et le Corsaire ;
et l’obsession de Byron était si forte sur cette génération que leurs yeux prévenus voyaient l’Orient, où ils vivaient, à travers la fantaisie du poète. Tous jouaient au Childe-Harold et rapportaient des vers dont quelques-uns seront immortels. Ce fut au Caucase que débutèrent Pouchkine, Griboyédof, Lermontof ; mais, dans le Prisonnier du Caucase de Pouchkine comme dans le Démon de Lermontof, la leçon apprise transfigure les paysages et les hommes, les sauvages Lesghiennes sont de touchantes héroïnes, sœurs d’Haïdée et de la Fiancée d’Abydos. »

Eugène-Melchior de Vogüé
Les Grands écrivains russes contemporains
Revue des Deux Mondes
Troisième Période
Tome 64
1884

*****
LITTERATURE GEORGIENNE
LA POESIE GEORGIENNE

LITTERATURE GEORGIENNE - LA POESIE GEORGIENNE
Géorgie
საქართველო