Archives par mot-clé : מיטב שירי ארץ ישראל

מיטב שירי ארץ ישראל

RANKING ARTGITATO 2015
ישראל 

ISRAEL Les plus belles chansons

מיטב שירי ארץ ישראל
   עברי לידר
 מישהו פעם

שלמה ארצי

תתארו לכם (קליפ))

מאיר אריאל
 לא יכול להוריד ממך את העיניים

 אייל גולן כשאחר

 מוש בן ארי
 ואיך שלא

מוקי
 לב חופשי

רייכל גפן
קוצים

דניאל סלומון – דנה עדיני
רבות הדרכים

קרולינה
 ולא היה בינינו אלא זוהר

קרולינה – אף אחד לא בא לי

שלמה ארצי
 היא לא יודעת מה עובר עלי (הופעה חיה)

  שולי רנד
בזמן האחרון

 אביתר בנאי
יפה כלבנה

 הבורגנים – דרכנו

 דני רובס
משהו חדש מתחיל

מוקי
ילד של אבא

גיטרה וכינור

 נתן גושן 
כל מה שיש לי

 הפרויקט של עידן רייכל
בלילה

 שלמה ארצי
להציל אותך

 עידן חביב מחכה

מאור אשואל
 לבד בינתיים

 דויד ברוזה
מתחת לשמיים

אריק איינשטיין
 עטור מצחך

 עפרה חזה
 מחרוזת עפרה חזה ז »ל

  אמא, אבא וכל השאר
הפרויקט של עידן רייכל

  שולי רנד
נגמר

 יונתן רזאל
קטנתי

Les Plus belles chansons israéliennes

 

ISRAEL Les plus belles chansons

RANKING ARTGITATO 2015
Les plus belles
chansons israéliennes

מיטב שירי ארץ ישראל

THE BEST SONGS
OF ISRAEL

Ivri LIDER  עברי לידר מישהו פעם

Shlomo ARTZI   שלמה ארצי
תתארו לכם (קליפ)

Meir ARIEL מאיר אריאל
 לא יכול להוריד ממך את העיניים

Eyal GOLAN אייל גולן כשאחר

Mosh BEN-ARI מוש בן ארי
 ואיך שלא

MUKI מוקי
 לב חופשי

Idan RAICHEK et Aviv GEFFEN רייכל גפן
קוצים (Epines – Thorns)

Daniel SALOMON & Dana ADINI דניאל סלומון – דנה עדיני
רבות הדרכים (Rabot Hadrahim)

Karolina – Zohar  קרולינה ולא היה בינינו אלא זוהר

 קרולינה – אף אחד לא בא י ל Karolina – Af Echad 

Shlomo ARTZI שלמה ארצי
 היא לא יודעת מה עובר עלי (הופעה חיה)

SHULI RAND  שולי רנד
בזמן האחרון (Lately)

Eviatar BANAI אביתר בנאי
יפה כלבנה (Belle comme la lune – Beautiful as the moon)

Darkenu (Notre chemin)
– הבורגנים – דרכנו

 Danny ROBAS דני רובס
משהו חדש מתחיל

MUKI מוקי –
ילד של אבא

Arik EINSTEIN
גיטרה וכינור

Natan GOSHEN נתן גושן 
כל מה שיש לי

THE IDAN RAICHEL PROJECT
הפרויקט של עידן רייכל

בלילה

Shlomo ARTZI  – שלמה ארצי
להציל אותך

Idan Rafael HAVIV עידן חביב
  מחכה –

Maor ASHWAL  מאור אשואל
 לבד בינתיים

David BROZA דויד ברוזה
מתחת לשמיים

Arik EINSTEIN אריק איינשטיין
 עטור מצחך

THE IDAN RAICHEL PROJECT
הפרויקט של עידן רייכל

אמא, אבא וכל השאר

SHULI RAND  שולי רנד
נגמר

Yonatan RAZEL יונתן רזאל
קטנתי