Archives par mot-clé : холст

LE CHAMP ENSOLEILLE – THE SUNNY FIELD – ZURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

*****
CHAMP ENSOLEILLE

Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zurab Tsereteli Les champs ensoleillés

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZURAB TSERETELI
ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

მზიანი ველი
Mziani veli
LE CHAMP ENSOLEILLE
Солнечное поле
THE SUNNY FIELD

1979

____________________________________

Huile sur toile
Oil on canvas
холст, масло

Zurab Tsereteli – Le champ ensoleillé – 1979
Zurab Tsereteli – Le champ ensoleillé – 1979 – Détail

J’ai brûlé tant de matins tristes que des ombres sont venues
Avant j’admirai les étendues des légèretés des lieux
Avant les lèvres s’appelaient des lèvres
Et les fleurs se nommaient des fleurs
Maintenant les fleurs envahissent le dernier coin de mon monde
Où jamais aucun pas n’est passé
Quand nait la pluie
Le thé servi attend froid sur la table froide
La belle se contemple et mêle son âme aux choses les plus laides qui soient
La toison à foison dans les fonds des tréfonds s’enfonce
Mais les fleurs sont là qui poussent dans mes membres
Les gouttes pendues à sa jambe tendue
Se pendent après s’être pendues dix fois
Quand vient la nuit
Des fleurs encore des fleurs
Les lanternes se fanent aussi vite que le cri qui dans le fond s’attarde
Les lumières rendues à un ciel fendu
Quand vient l’ennui
Les maisons écrasées par le poids d’un pétale
Une goutte tombe et retombe sans cesse
Une larme nue pendue à l’embrasure
Quand vient l’envie
La belle à l’éventail retourne se coucher auprès de la montagne
Du charme cru qu’a connu la première fleur inconnue
Que couvrait le petit sentier
Nu comme un ver

Jacky Lavauzelle

I burned so many sad mornings that shadows came
Before I admired the expanses of the lightness of places
Before the lips were called lips
And the flowers were named flowers
Now flowers are invading the last corner of my world
Where ever no step has passed
When the rain begins
The tea served cold wait on the cold table
The beauty is contemplating and mixing her soul with the ugliest things that are
The fleece abundant in the depths deep sinks
But the flowers are there growing in my limbs
The drops hanging from his outstretched leg hang out after hung ten times
When comes the night
Flowers and flowers and more flowers
The lanterns are fading as fast as the cry that in the background lingers
The lights go to a destroyed and unbridled sky
When comes the boredom
Houses crushed by the weight of a petal
A drop falls and falls again and again
A naked tear hanging at the doorway
When comes the desire
The beautiful with feathers of fire goes back to sleep near the mountain
From the raw charm of the first unknown flower
What was covered by the small path
Nude as a worm

*****
CHAMP ENSOLEILLE
მზიანი ველი

Zurab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*Zurab Tsereteli Les champs ensoleillés

Zurab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

VINCENT 1 & 2 – Peintures de Zourab TSERETELI -ზურაბ წერეთელი- ვინსენტი 1 & 2

*****
VINCENT 1 & 2

Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le 4 janvier 1934 à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

ვინსენტი 1 & 2
VINCENT 1 & 2
Винсент 1 & 2

1969

 

____________________________________

Huile sur toile
Oil on canvas
холст, масло

VINCENT

J’ai la sensation bizarre qu’un parfum me porte
J’ai voyagé dans un corps le long d’une éternelle fièvre
Comme une ombre ivre porte les soirs du monde
J’ai entendu les noires hirondelles et j’ai regardé
Cette eau limpide qui s’échappait des ailes
Longtemps j’ai bu quelques mesures et de rares paradoxes
J’en ai oublié les amours passagers gémissants
J’ai rêvé de rameaux desséchés et de jaune d’abord
Plus brutal que le ciel dans un soleil craquant
Mon charmant asile est jaune et je le vois jaune ainsi
Douce liqueur flottant et mêlant des traces profondes
Une voix me porte aussi qui portait l’hirondelle
Je me suis assis sous cet arbre qui me fait tant mourir
Je ne me peigne plus
Depuis si longtemps déjà
Je couche ma dernière couche ridicule en me brisant les doigts
Je ris et je danse
Sur la rampe de la nuit
Dans ce corps plus léger qu’une dernière fièvre emporte

Poème Jacky Lavauzelle

 

Zourab Tsereteli Vincent 1 MOMA de Tbilissi

I have the strange feeling that a perfume is wearing me
I traveled in a body along an eternal fever
Like a drunken shadow wears the evenings of the world
I heard the black swallows and I looked
This limpid water escaping from the wings
For a long time I drank a few measurements and rare paradoxes
I forgot the groaning passenger loves
I dreamed of dried branches and yellow first
A yellow more brutal than the sky in a crackling sun
My charming asylum is yellow and I see it yellow as well
Sweet floating liquor with deep traces
A voice also carries me who carried the swallow
I sat under that tree that made me die so much
I do not comb myself anymore
For so long already
I put my last ridiculous layer breaking my fingers
I laugh and dance
On the ramp of the night
In this body lighter than a last fever carries off

Zourab Tsereteli Vincent 2 MOMA de Tbilissi

Eu tenho a estranha sensação de que uma fragrância me apoia
Eu viajei em um corpo ao longo de uma febre eterna
Como uma sombra bêbada perdura as noites do mundo
Eu ouvi as andorinhas negras e olhei
Esta água límpida escapando das asas
Durante muito tempo bebi algumas medições e raros paradoxos
Eu esqueci os gemidos de uma noite
Eu sonhei com galhos secos e amarelo primeiro
Um amarelo mais brutal que o céu em um sol escaldante
Meu encantador asilo é amarelo e eu o vejo amarelo também
Licor flutuante doce com traços profundos
Uma voz também me carrega que carregava a andorinha
Eu sentei debaixo daquela árvore que me fez morrer tanto
Eu não me penteio mais
Por muito tempo já
Eu coloquei minha última camada ridícula quebrando meus dedos
Eu rio e danço
Na rampa da noite
Neste corpo mais leve que uma última febre carrega

****

MOMA
MUSEE D’ART MODERNE ZOURAB TSERETELI
Museum of Modern Art Zurab Tsereteli
27 Rustaveli Avenue
Tbilissi, Géorgie
რუსთაველის გამზირი 27
თბილისი, საქართველო

*****
VINCENT 1 & 2

Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა