Om en Tillbörlig Vrede KARLFELDT – Texte & Traduction – Sur une Bonne Colère

Traduction – Texte Bilingue
Erik Axel Karlfeldts dikter
Om en Tillbörlig Vrede KARLFELDT

LITTERATURE SUEDOISE
POESIE SUEDOISE

svensk litteratur
svensk poesi

Erik Axel Karlfeldt
1864 – 1931

Om en tillbörlig vrede Karlfeldt Sur une bonne Colère Erik Axel Karlfeldt Poésie Artgitato Traduction

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim
Le Jardin de Fridolin
&
Peintures Dalécarliennes en vers
1901


Om en Tillbörlig Vrede

Sur une Bonne Colère

 *

Lägg tungt och fast din hand i bordet
Que se pose lourde et ferme ta main sur la table
 och som ett lejon kungligt ryt,
et que tu rugisses comme le royal lion,
 och säg det rätta, vissa ordet
et que tu dises des paroles justes
manhaftigt utan flärd och skryt.
virilement sans vanité ni fanfaronnades.
Skön är en man, då han är vred,
La beauté d’un homme est dans sa colère,
  men blöt och mjäkig är han led,
car mou et pâteux, il s’enlaidit,
och kält och gnäll är kvinnfolkssed.
laissons les pleurs et les doléances aux femmes.

*

 I denna värld av släta knoddar
Dans ce monde de douceur servile
som le och buga för en slant,
qui sourit et s’abaisse pour une pièce,
  du späcke dina ord med broddar
tu te dois de parler avec des mots forts
 och tale hälsosamt och sant.
parlant sain et vrai.
I denna värld, så fräck och dum,
Dans ce monde, si mufle et stupide,
   må mycken vrede hava rum,
une grosse colère est légitime,
och det är skam att vara ljum.
et quelle honte d’être tiède.

*

En man är än ett nordanväder
Un homme est parfois comme le vent du nord
som blåser upp till hårdhänt strid,
soufflant sur une rude bataille,
och än en västanvind som träder
et parfois comme le vent d’ouest qui entre
  bland mänskorna oändligt blid.
chez les hommes avec infiniment de douceur.
Så följa andra män hans spår,
Ainsi d’autres hommes suivent tes pas,
 och barn och kvinnor, där han går,
et les enfants et les femmes, là où il va,
  stå trygga i sin svaga vår.
restent en sécurité dans leur délicat printemps.

******************
Traduction Jacky Lavauzelle
Artgitato
******************

Om en tillbörlig vrede Karlfeldt 1901
Sur une bonne colère Karlfeldt 1901