LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES -ANDERSEN – Den lille pige med svovlstikkerne

Denmark- Danemark – Danmark
arbejde Hans Christian Andersen
Œuvre de Hans Christian Andersen
Den lille pige med svovlstikkerne
La Petite Fille aux allumettes
Hans Christian Andersen silhouette 3

Traduction – Texte Bilingue
Hans Christian Andersen Poésie Poesi
LITTERATURE DANOISE POESIE DANOISE
dansk litteratur dansk poesi danske digte

Andersen Hans Christian Andersen Oeuvre Arbejde Artgitato 2

Hans Christian Andersen
1805 – 1875
Hans_Christian_Andersen_Signature_svg

Traduction Jacky Lavauzelle

Den lille pige med svovlstikkerne
La Petite Fille aux allumettes
1845

Arbejde Hans Christian Andersen
Œuvre de Hans Christian Andersen

 La Petite Fille aux allumettes Den lille pige med svovlstikkerne Hans Christian Andersen Bayes 1889
Illustration A. J. Bayes 1889

******************

Det var så grueligt koldt; det sneede og det begyndte at blive mørk aften;
Il faisait terriblement froid ; il avait neigé toute la journée et la nuit tombait déjà ;
det var også den sidste aften i året, nytårsaften.
c’était la dernière nuit de l’année, le nuit du Nouvel An.
I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille, fattig pige med bart hoved og nøgne fødder;
Dans le froid et l’obscurité de cette rue une pauvre petite fille marchait, tête et pieds nus;
ja hun havde jo rigtignok haft tøfler på, da hun kom hjemme fra;
elle avait pris une paire de pantoufles quand elle quitta sa maison ;
men hvad kunne det hjælpe!
mais que pouvait-elle y faire?
det var meget store tøfler, hendes moder havde sidst brugt dem, så store var de, og dem tabte den lille, da hun skyndte sig over gaden, idet to vogne fór så grueligt stærkt forbi;
ses pantoufles étaient bien trop grandes, qu’elle les perdit lorsqu’elle se précipita pour éviter plusieurs voitures ;
den ene tøffel var ikke at finde og den anden løb en dreng med;
une pantoufle était introuvable et l’autre avait été dérobée par un garçon ;
han sagde, at den kunne han bruge til vugge, når han selv fik børn.
qui lui criait qu’il pourrait les mettre dans un berceau quand il aurait des enfants.

Dér gik nu den lille pige på de nøgne små fødder, der var røde og blå af kulde;
La petite fille continua les pieds nus, devenus rouges et bleus avec le froid ;
i et gammelt forklæde holdt hun en mængde svovlstikker og ét bundt gik hun med i hånden;
Dans un vieux tablier qu’elle portait s’y trouvait un certain nombre d’allumettes, et elle tenait même un paquet dans ses mains ;
ingen havde den hele dag købt af hende;
elle n’avait pas eu un seul acheteur de toute la journée ;
ingen havde givet hende en lille skilling;
personne ne lui avait donné un seul sou ;
sulten og forfrossen gik hun og så så forkuet ud, den lille stakkel!
la faim et les engelures la firent partir de la rue, la pauvre petite !
Snefnuggene faldt i hendes lange gule hår, der krøllede så smukt om nakken, men den stads tænkte hun rigtignok ikke på.
Les flocons de neige étaient tombés sur ses longs cheveux blonds, les boucles tombant sur ses épaules.
Ud fra alle vinduer skinnede lysene og så lugtede der i gaden så dejligt af gåsesteg;
De toutes les fenêtres brillaient des lumières, et il y avait dans la rue une agréable o’odeur d’oie rôtie ;
det var jo nytårsaften, ja det tænkte hun på.
c’était bien la veille du Nouvel An, oui, elle s’en souvenait à présent.

Henne i en krog mellem to huse, det ene gik lidt mere frem i gaden end det andet, der satte hun sig og krøb sammen;
Dans un coin, entre deux maisons, elle s’assit et se mit en boule ;
de små ben havde hun trukket op under sig, men hun frøs endnu mere og hjem turde hun ikke gå, hun havde jo ingen svovlstikker solgt, ikke fået en eneste skilling, hendes fader ville slå hende og koldt var der også hjemme, de havde kun taget lige over dem og der peb vinden ind, skønt der var stoppet strå og klude i de største sprækker.
elle rentre ses jambes courtes sous elle, mais elle a encore plus froid, et elle n’osait pas rentrer chez elle,  car n’ayant rien vendu, n’ayant pas un sou d’argent, son père sûrement la battrait et il faisait tout aussi froid à la maison ; ils avaient seulement un toit pour les couvrir du vent, malgré la paille et les chiffons qui remplissaient les plus grands trous.
Hendes små hænder var næsten ganske døde af kulde.
Ses petites mains étaient presque gelées par le froid.
Ak! en lille svovlstik kunne gøre godt.
Ah ! peut-être une allumette pourrait-elle la réchauffer.
Turde hun bare trække én ud af bundtet, stryge den mod væggen og varme fingrene.
Si elle pouvait en tirer une du paquet et la gratter contre le mur pour réchauffer ses doigts.
Hun trak én ud, “ritsch!” hvor sprudede den, hvor brændte den!
Elle en sortit une et la gratta !
det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den;
c’était chaud, une lumière vive, comme une petite bougie ;
det var et underligt lys!
ce fut une merveilleuse lumière!
Den lille pige syntes hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke messingkugler og messingtromle;
La petite fille pensa alors qu’elle était assise devant un grand poêle en fonte, avec des perles en laiton poli ;
ilden brændte så velsignet, varmede så godt! nej, hvad var det!
quel feu béni !
– Den lille strakte allerede fødderne ud for også at varme disse, –
– La petite étendit ses pieds pour les réchauffer également, –
– da slukkedes flammen, kakkelovnen forsvandt, –
– puis la flamme s’éteignit et le poêle disparut –
hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstik i hånden.
elle se retrouvait assise avec un petit morceau du soufre brûlé dans sa main.

En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor skinnet faldt på muren, blev denne gennemsigtig, som et flor;
Elle en prit une nouvelle qui brûla brillamment, et la lumière tombait sur le mur qui devenait plus transparent qu’une fleur;
hun så lige ind i stuen, hvor bordet stod dækket med en skinnende hvid dug, med fint porcelæn, og dejligt dampede den stegte gås, fyldt med svesker og æbler!
elle pouvait voir directement dans le salon où la table était couverte d’une nappe de blanche comme la neige, de porcelaines fines, et d’un rôti d’oie  farci aux pommes et prunes séchées !
og hvad der endnu var prægtigere, gåsen sprang fra fadet, vraltede hen af gulvet med gaffel og kniv i ryggen;
et, ce qui était encore plus merveilleux, l’oie sauta sur le sol et se dandinait sur le sol avec une fourchette et un couteau dans le dos ;
lige hen til den fattige pige kom den;
juste au-dessus de la petite fille ;
da slukkedes svovlstikken og der var kun den tykke, kolde mur at se.
Puis l’allumette s’éteignit et il n’y avait plus qu’une paroi épaisse et froide devant elle.

Hun tændte en ny.
Elle en alluma une autre.
Da sad hun under det dejligste juletræ;
Elle se retrouvait assise sous un bel arbre de Noël ;
det var endnu større og mere pyntet, end det hun gennem glasdøren havde set hos den rige købmand, nu sidste jul;
il était plus grand et plus beau que celui, à travers la porte vitrée qu’elle avait vu au dernier Noël, du riche marchand ;
tusinde lys brændte på de grønne grene og brogede billeder, som de der pynter butiksvinduerne, så ned til hende.
mille feux au-dessus des branches vertes, et des images comme celles qui décorent les vitrines des magasins.
Den lille strakte begge hænder i vejret
La petite étendit les deux mains en l’air
– da slukkedes svovlstikken;
– l’allumette s’éteignit ;
de mange julelys gik højere og højere, hun så de var nu de klare stjerner, én af dem faldt og gjorde en lang ildstribe på himlen.
Les lumières de Noël partaient de plus en plus haut, elle les voyait maintenant comme de lumineuses étoiles, l’une d’entre elles retomba, laissant derrière elle une trace dans le ciel.

“Nu dør der én!”
« Quelqu’un va mourir ! »
sagde den lille, for gamle mormor, som var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var død, havde sagt:
se dit la jeune fille ; sa vieille grand-mère, qui était la seule à l’avoir aimée, et qui était maintenant morte, le lui avait dit :
Når en stjerne falder, går der en sjæl op til Gud.
Quand une étoile tombe, une âme monte vers Dieu.

Hun strøg igen mod muren en svovlstik, den lyste rundt om, og i glansen stod den gamle mormor, så klar, så skinnende, så mild og velsignet.
Elle gratta une autre allumette contre le mur, une lumière resplendit tout autour, et dans la lumière se retrouvait sa vieille grand-mère, claire, brillante, douce et aimante.

“Mormor!” råbte den lille,
«Grand-mère», cria la petite,
“Oh tag mig med!
« Oh ! prends-moi avec toi !
jeg ved, du er borte, når svovlstikken går ud;
Je sais que tu partiras quand l’allumette aura brûlé ;
borte ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ!”
tu disparaîtras comme le poêle chaud, l’oie rôtie, et le grand, le glorieux arbre de Noël !  »
og hun strøg i hast den hele rest svovlstikker, der var i bundtet, hun ville ret holde på mormor;
– et elle se hâta d’allumer l’ensemble des allumettes qui se trouvaient encore dans la boîte, tant elle voulait garder sa grand-mère ;
– og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag.
Et les allumettes brillaient d’une lumière qui était plus brillante que le jour le plus lumineux.
Mormor havde aldrig før været så smuk, så stor;
La grand-mère n’avait jamais été aussi belle et grande ;
hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde, så højt, så højt;
Elle prit sa petite fille dans ses bras, et ils éclatèrent de joie si haut, si haut ;
og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst, 
et il n’y avait plus de froid, plus de faim, plus de peur
– de var hos Gud!
– ils étaient avec Dieu!

Men i krogen ved huset sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder, med smil om munden
Mais dans le coin de la maison, assise dans le froid matin, se trouve la petite fille aux joues rouges, avec un sourire sur son visage
– død, frosset ihjel den sidste aften i det gamle år.
– elle était morte de froid le dernier soir de l’année qui venait de s’écouler.
Nytårsmorgen gik op over det lille lig, der sad med svovlstikkerne, hvoraf et knippe var næsten brændt.
Le matin du Nouvel An se leva sur ce petit cadavre, assis avec ses allumettes, dont le paquet était presque tout brûlé.
Hun har villet varme sig! sagde man ;
« Elle a essayé de se réchauffer ! « dit un passant;
ingen vidste, hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårs glæde!
Personne n’imaginait les belles choses qu’elle avait vues, ni dans quelle gloire elle et sa grand-mère s’en étaient allées la veille du Nouvel An!

********************

Den lille pige med svovlstikkerne
La Petite fille aux allumettes

Den lille pige med svovlstikkerne
La Petite Fille aux allumettes
1845

Arbejde Hans Christian Andersen
Œuvre de Hans Christian Andersen