Dina ögon äro Eldar Karlfeldt – Texte et Traduction – Tes Yeux sont des Feux

Traduction – Texte Bilingue
Erik Axel Karlfeldts dikter
Dina ögon äro eldar KARLFELDT

LITTERATURE SUEDOISE
POESIE SUEDOISE

svensk litteratur
svensk poesi

Erik Axel Karlfeldt
1864 – 1931

Dina ögon äro eldar Erik Axel Karlfeldt Poésie Artgitato Traduction Tes yeux sont des feux

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim
Le Jardin de Fridolin
&
Peintures Dalécarliennes en vers
1901


Dina ögon äro eldar

Tes Yeux sont des Feux

 *

Dina ögon äro eldar och min själ är beck och kåda.
Tes yeux sont des feux, et mon âme est une mèche.
 Vänd dig från mig, förr’n jag tändes som en mila innantill!
Détourne-toi de moiavant qu’elle ne prenne feu
   En fiol jag är med världens alla visor i sin låda,
Un violon, voilà ce que je suis avec toutes les chansons du monde dans sa boîte,
du kan bringa den att spela, hur du vill och hvad du vill.
Tu peux lui faire jouer, ce que tu veux et comment tu le veux.

*

 Vänd dig från mig, vänd dig till mig! Jag vill brinna, jag vill svalna.
Détourne-toi de moi, retourne-toi vers moi ! Je veux brûler, je veux me refroidir.
Jag är lust och jag är längtan, gränsbo mellan höst och vår.
Je suis luxure et je suis désir, à la limite entre l’automne et le printemps.
 Spända äro alla strängar, låt dem sjunga, rusigt galna.
Tendues sont toutes les cordes, laisse-les chanter et vibrer follement.
 i en sista dråplig högsång alla mina kärleksår.
dans un dernier chant grandiose tout ce temps d’amour.

*

Vänd dig till mig, vänd dig från mig! Som en höstkväll låt oss brinna;
Retourne-toi vers moi, détourne-toi de moi! Comme un soir d’automne, brûlons ;
stormens glädje genomströmmar vårt banér av blod och gull —
la tempête de joie envahit notre bannière de sang et d’or
 till det lugnar och jag ser i skymning dina steg försvinna,
le calme revenu, je vois enfin dans le crépuscule tes pas disparaître,
du, den sista som mig följde för min heta ungdoms skull.
toi, la dernière qui suivait ma jeunesse brûlante. 

******************
Traduction Jacky Lavauzelle
Artgitato
******************

Dina ögon äro Eldar Karlfeldt 1901
Tes Yeux sont des Feux Karlfeldt 1901