Apprendre les CHIFFRES MALAISIENS – ANGKA MALAYSIA

MALAISIE – MALAYSIA
Les Chiffres Malaisiens

angka Malaysia

LES CHIFFRES MALAISIENS
angka Malaysia

nombor Hingga 50
Les nombres de 1 à 50

0
Zéro
sifar / kosong

Les Unités

un>Satu deux> dua  trois>tiga  quatre >empat  cinq> lima  six > enam  sept>tujuh huit>lapan  neuf>sembilan  dix> sepuluh
10

11 sebelas – 12 dua belas – 13 tiga belas -14 empat belas – 15 lima belas – 16 enam belas – 17 tujuh belas – 18 lapan belas – 19 sembilan belas – 20 dua puluh

20

21 dua puluh satu – 22 dua puluh dua – 23 dua puluh tiga – 24 dua puluh empat – 25 dua puluh lima – 26 dua puluh enam – 27 dua puluh tujuh – 28 dua puluh lapan – 29 dua puluh sembilan
30

30 tiga puluh – 31 tiga puluh satu – 32 tiga puluh dua – 33 tiga puluh tiga – 34 tiga puluh empat – 35 tiga puluh lima – 36 tiga puluh enam – 37 tiga puluh tujuh – 38 tiga puluh lapan – 39 tiga puluh sembilan

40

40 empat puluh – 41 empat puluh satu – 42 empat puluh dua – 43 empat puluh tiga – 44 empat puluh empat – 45 empat puluh lima – 46 empat puluh enam – 47 empat puluh tujuh – 48 empat puluh lapan – 49 empat puluh sembilan
50

50 lima puluh – 51 lima puluh satu – 52 lima puluh dua – 53 lima puluh tiga – 54 lima puluh empat – 55 lima puluh lima – 56 lima puluh enam – 57 lima puluh tujuh – 58 lima puluh lapan – 59 lima puluh sembilan

60

60 enam puluh – 61 enam puluh satu – 62 enam puluh dua – 63 enam puluh tiga – 64 enam puluh empat – 65 enam puluh lima – 66 enam puluh enam – 67 enam puluh tujuh – 68 enam puluh lapan – 69 enam puluh sembilan

70

70 tujuh puluh – 71 tujuh puluh satu – 72 tujuh puluh dua – 73 tujuh puluh tiga – 74 tujuh puluh empat – 75 tujuh puluh  lima – 76 tujuh puluh enam – 77 tujuh puluh  tujuh – 78 tujuh puluh lapan – 79 tujuh puluh sembilan
80

80 lapan puluh  – 81 lapan puluh satu – 82 lapan puluh dua – 83 lapan puluh tiga – 84 lapan puluh empat – 85 lapan puluh lima – 86 lapan puluh enam – 87 lapan puluh tujuh – 88 lapan puluh lapan – 89 lapan puluh sembilan

90

90 sembilan puluh  – 91 sembilan puluh satu – 92 sembilan puluh dua – 93 sembilan puluh tiga – 94 sembilan puluh empat – 95 sembilan puluh lima – 96 sembilan puluh enam – 97 sembilan puluh tujuh – 98 sembilan puluh lapan – 99 sembilan puluh sembilan

100
Seratus – Ratus

100 seratus / ratus seratus – 200 dua ratus – 300 tiga ratus -400 empat ratus – 500 lima ratus – 600 enam ratus – 700 tujuh ratus – 800 lapan ratus – 900 sembilan ratus
1000
seribu / satu ribu

2000 dua ribu – 3000 tiga ribu -4000 empat ribu – 5000 lima ribu – 6000 enam ribu – 7000 tujuh ribu – 8000 lapan ribu – 9000 sembilan ribu

10,000
sepuluh ribu

100,000
seratus ribu

premier> pertama
deuxième> kedua
troisième > ketiga
quatrième >keempat
cinquième > kelima
sixième > keenam
septième > ketujuh
huitième >kelapan
neuvième > kesembilan
dixième > kesepuluh

******************

LES CHIFFRES MALAISIENS