Aspåkerspolska Karlfeldt Traduction du poème – La Polska d’Aspåker

Traduction – Texte Bilingue
Erik Axel Karlfeldts dikter
Aspåkerspolska KARLFELDT

LITTERATURE SUEDOISE
POESIE SUEDOISE

svensk litteratur
svensk poesi

Erik Axel Karlfeldt
1864 – 1931

Aspåkerspolska Erik Axel Karlfeldt Poésie Artgitato Traduction La Polska d'Aspåker

 

Traduction Jacky Lavauzelle

 Fridolins Lustgård och Dalmålningar på rim
Le Jardin de Fridolin
&
Peintures Dalécarliennes en vers
1901


Aspåkerspolska

La Polska d’Aspåker

 

Varför sitta vi så still och tysta?
Pourquoi sommes-nous là encore assis et silencieux ?
   Ha vi uttömt alla kära ord?
Avons-nous épuisé tous nos mots les plus précieux ?
 Äro alla de små läppar kyssta
Toutes ces petites lèvres ont-elles été baisées
som gå leende kring detta bord?
qui vont souriant autour de cette table?
Äro alla de små kvinnor gifta
Toutes ces petites femmes sont-elles mariées
 som gå trippande i denna sal?
qui vont trottinant dans cette salle?
 Finns här inga hjonelag att stifta,
Est-ce qu’il ne reste pas une famille à adopter,
 brinna inga hjärtan i vår dal?
afin de graver ce cœur dans notre vallée ?

*

 Jag skall varpa garn och jag skall nysta,
Je vais travailler les fils de laine et les démêler,
jag skall kärna smör och klippa får.
Je vais baratter ce beurre et tondre les moutons.
 Aldrig äro mina läppar kyssta,
Jamais mes lèvres elles ne furent embrassées,
aldrig bliva de i detta år.
Elles ne le seront pas plus cette année.
Jag skall plocka bär och väva vammal,
Je vais cueillir des baies et de tisser mon étoffe,
  jag skall verka, förr’n jag blir för tung.
Je vais travailler, tant que je ne serai pas trop grosse.
 Om jag gifter mej, när jag blir gammal,
Si je me marie quand je serai vieille,
 skall jag taga dej, om du är ung.
Je vous prendrai, si vous êtes jeune.

******************
Traduction Jacky Lavauzelle
Artgitato
******************

Aspåkerspolska Karlfeldt 1901
microcosme Karlfeldt 1901