Mëmëdhe Andon Zako Cajupi – Poème Albanais – Ma Patrie

Albanais – shqiptar – Albanian
Puna Andon Zako Cajupi

Traduction – Texte Bilingue
Mëmëdhe
Lq Pqtrie

Poésie
Poezi
 
LITTERATURE ALBANAISE
POESIE ALBANAISE

letërsia shqiptare
poezi shqipe
poet shqiptar

Andon Zako-Cajupi
1866-1930

Traduction Jacky Lavauzelle

Mëmëdhe

Ma Patrie

Mëmëdhe quhetë toka
Ma patrie est la terre
 ku më ka rënurë koka,
où il m’est possible de lever la tête,
ku kam dashur mëm’e atë,
où je retrouve l’amour des miens,
 ku më njeh dhe gur’ i thatë
où chaque pierre me connaît
ku kam pasurë shtëpinë,
où ma maison est mon refuge,
 ku kam njohur perëndinë,
où j’ai connu Dieu,
stërgjyshët ku kanë qënë
où étaient mes ancêtres
dhe varret q’i kanë vënë,
et les tombes où ils reposent,
ku jam rritur me thërrime
J’ai grandi là avec des quignons de pain
ku kam folur gjuhën time,
où j’ai appris ma langue,
ku kam fis e ku kam farë,
où je travaille et où j’ensemence,
ku kam qeshur, ku kam qarë,
où je ris, où je pleure,
ku rroj me gas e me shpres,
où je vis dans l’espoir,
ku kam dëshirë të vdes.
où je veux mourir.

**********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
***********************

Mëmëdhe  Andon Zako Cajupi – Poème Albanais – Ma Patrie